Velkommen til NKUL

NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Ca. 1300 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 22. gang i 2016. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

 

Vi gleder oss over å presentere tre av plenumstalerne på NKUL 2017

 

Smakebiter fra programmet

Skolens digitale tilstand – Monitor 2016

Gunstein Egeberg
Gunstein Egeberg
IKT-senteret
Hilde Hultin
Hilde Hultin
IKT-senteret

Monitor 2016 er en kvantitativ studie som retter søkelyset på elevenes tilgang på IKT, bruk av IKT i fagene, typer teknologi som er i bruk og holdninger og prioriteringer knyttet til IKT. Første Monitor kom i 2003 og dette er den syvende i rekken.
Hvordan har feltet utviklet seg, og hvor står vi i dag?


11
mai

Sesjon 3D
Kl. 14:45

Sikkerhet og personvern i skole og klasserom

Harald Torbjørnsen
Harald Torbjørnsen
IKT-senteret
Tommy Tranvik
Tommy Tranvik
IKT-senteret

Er du godt nok kjent med de kravene som stilles? Bruk av IKT i undervisning og læring stiller stadig nye og utfordrende krav til informasjonssikkerhet og personvern. Dersom du ønsker å få mer kunnskap og innsikt i risikoer og lovverk, så er dette sesjonen for deg.


12
mai

Sesjon 4F
Kl. 10:15

STL+ en revolusjon innen lese- og skriveopplæringa

Tomas Braut
Tomas Braut
Bryne skule/Nped

Å skrive seg til lesing med hjelp av talesyntese har vist seg å gi svært gode resultater. Skoler som er i gang rapporterer at flere elever både leser og skriver tidligere, raskere og med bedre forståelse enn med tradisjonell leseopplæring. Hvordan bør man legge opp undervisninga for å få dette til? Hvilke erfaringer har man gjort? Hva sier forskning? Bør man kutte ut å skrive bokstaver med blyant første året? Hvordan og når starter man? Hvordan organisere? Erfaringer med ulike program og Devices.


12
mai

Sesjon 4B
Kl. 10:15

Abels Tårn NKUL Spesial – direktesendt NRK P2-program om naturfag

Torkild Jemterud
Torkild Jemterud
NRK Ekko
Abels Tårn logo

Abels tårn er et populærvitenskapelig radioprogram på NRK.
I år vil Abels tårn sende direkte fra NKUL, og du kan være med!
Ofte er det de tilsynelatende enkle lytterspørsmålene som gir de mest spennende svarene: Hvorfor ender alle vaskede klær i maskinen i dynetrekket? Er gravitasjon en kraft eller ikke?
 
En times direktesendt radio med ypperlige forskere i panelet; ingen spørsmål for store, ingen for små.


12
mai

Sesjon 4H
Kl. 10:15

Presentasjoner fra NKUL 2016

Mange presentasjoner fra fjorårets konferanse er tilgjengelig for nedlasting eller videostrømming. Gå til presentasjoneneGå til videoer