Velkommen til NKUL

Takk for denne gang!

Takk til alle bidragsytere, publikum og utstillere på NKUL 2017.
Velkommen tilbake i 2018!

Collage fra NKUL 2017: Strindens promenadeorkester, Debatt, Edmonia Baker, utstilling
Foto: Lisbet Jære

NKUL

NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Ca. 1400 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 23. gang i 2017. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

 

 

Presentasjoner fra NKUL 2017

Mange presentasjoner fra fjorårets konferanse er tilgjengelig for nedlasting eller videostrømming. Gå til presentasjoneneGå til videoer