Udir BetaLab

Udir BetaLab er videreføringen av det som var tidligere kjent på NKUL som «Rom for lek». Drop-in hos Udir BetaLab er i år en del av det ordinære programmet. Du kan velge det som alternativ til en sesjon eller et utstillerseminar. Udir Betalab er også representert i programmet med ordinære sesjoner og verksted.

Drop-in hos Udir BetaLab

mandag 7. mai kl. 15:45 – 16:30
tirsdag 8. mai kl. 14:45 – 15:30
tirsdag 8. mai kl. 15:45 – 16:30
onsdag 9. mai kl. 09:00 – 09:45
onsdag 9. mai kl. 10:15 – 11:00
onsdag 9. mai kl. 11:15 – 11:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hvordan kan du bruke en programmerbar drone i matematikkundervisningen? Hva skal til for å sy strømkretser og mikrokontrollere inn i klær og få dem til å lyse, blinke og reagere på lyd? Hva slags opplegg og utstyr trenger du for å begynne å integrere skapertenkning på din skole? Hvordan kan algoritmisk tenkning passe inn i faglig arbeid?

Udir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring. Dropp innom og prøv teknologi for programmering, skaping, 3D-modellering, dataspilling, VR og mye mer. Veiledere i rommet hjelper deg i gang, og prater gjerne om forslag til læringsopplegg og muligheter i skolefagene.