Informasjon til utstillere på NKUL

Påmelding

Påmelding til utstilling på NKUL 2018 er ennå ikke åpnet.

Utstilleransvarlig

Irene T. Andersen
e-post: irene.andersen@ntnu.no
mobil: 91897106

 

Teknisk arrangør: NTNU Konferanser