Informasjon for utstillere

Påmelding

Utstillingen er nå fulltegnet. Dersom du ønsker å stå på venteliste kan du ta kontakt med utstillingsansvarlig: irene.andersen@ntnu.no

Kart over utstillerareal

Se kart over utstillingsarealene på egen side.

Priser

Priser utstilling NKUL 2017
Utstillerplass i etg. U1: Kr. 15.000,-
Utstillerplass i etg. 1: Kr. 7.500,-
Utstillerseminar: Kr. 12.500,-

Utstillerplass og utstillerrepresentant

I prisen for en Utstillerplass får du følgende: en standplass på ca. 2 m bredde x 1,5 m dybde, bord og stoler, strømtilgang (husk å ta med egne strømkabler) og trådløst nett, kaffe/te, samt frukt og lunsj for 1 person i utstillernes pauserom (Dette ligger i byggets underetasje 2, U2). Pauserommet er åpent under hele konferansen.

Inntil 2 ekstra utstillerrepresentanter kan registrere seg til redusert pris. Øvrige representanter betaler ordinær deltakeravgift. Det er viktig at samtlige utstillerrepresentanter registrerer seg på konferansen når påmelding til konferansen åpner.

Utstillerseminar

Prisen for et utstillerseminar inkluderer konferansedeltagelse for 1 person med samme tilbud på bevertning som utstillerrepresentanten.

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding av utstillerplass eller -seminar tilkommer det kr. 2000 i avbestillingsgebyr. Det gis ingen refusjon for avmelding etter 26.april. En annen person fra samme firma kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en epost med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende. Avmelding sendes på e-post til Irene Thangstad Andersen (irene.andersen@ntnu.no)

Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Organisering og spørsmål

Spørsmål om plassering, utforming av stand, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til utstilleransvarlig Irene Thangstad Andersen (irene.andersen@ntnu.no).

Adresse og merking av kolli

Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:

NTNU-Gløshaugen,
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
Varemottak 1(DU4)
7491 Trondheim

Alle kolli merkes: «Utstilling NKUL 2017″.

Kolliene blir stående i U4 (Underetasje 4). Utstillere må selv sørge for at utstyret blir kjørt opp til U1. Jekk og traller står til disposisjon. Vi gjør oppmerksom på at NTNU fraskriver seg ethvert ansvar for utstillernes utstyr. Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.

Utstiller står selv ansvarlig for å få sendt kolliene til og fra konferansen, samt til og fra utstillerområdet under selve konferansen. Avtal derfor med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o.l, samt merking av kolli må dere sørge for selv. Pass på at alt som sendes blir stående samlet på en palle og kjørt ned til DU4 – slik at alt blir med tilbake igjen etter konferansen.

Ved spørsmål om levering, ta kontakt med byggets vaktmesterkontor på telefon 918 97 378 (evt. vaktmester Emil på 918 97 977) om dere skal levere eller hente ut lagret utstyr fra varemottaket. NB! Mottaket stenger kl. 14.00.

Utstyr til stand

Dersom dere ønsker å bestille ekstra utstyr til deres stand, som for eksempel barbord, stoler, skjerm, eller lignende, kan dere ta kontakt med: http://dinstand.no/. NTNU VIDERE har ingen ansvar for bestillingen.

Velkommen til NKUL 2017 og innholdsrike maidager i Trondheim!

Med vennlig hilsen
Irene T. Andersen
Utstilleransvarlig
irene.andersen@ntnu.no / 91897106

Teknisk arrangør: NTNU VIDERE