Keynotes

Alan November

Mandag 7. mai kl. 10:00

Portrettbilde av Alan November

Alan November er en internasjonalt anerkjent leder innen utdanningsteknologi. Han startet sin karriere som lærer innen havforskning og rådgiver for elever ved en forbedringsanstalt for gutter i Boston og har siden det vært direktør ved en alternativ videregående skole, IKT-ansvarlig, teknologikonsulent og universitetslektor. Han har hjulpet skoler, offentlige myndigheter og industriledere forbedre kvaliteten på utdanningen gjennom teknologi. Publikum setter pris på Alans humørfylte tilnærming til det å tøye grensene for undervisning og læring. Hans ekspertiseområder inkulderer pensumplanlegging, personalutvikling, design av nye skoler, miljøfostring, og lederutvikling. Han har bidratt med keynotes og workshops i en rekke land verden over, og kjenner også norske forhold fra tidligere besøk.

Alan har blitt listet opp av Tech and Learning magazine som en av USAs mest inflytelsesrike tenkere. Han har publisert en mengde artikler og bestseller-bøker og hans foreløpig siste bok «Who Owns the Learning» er på New York Times liste over de mest solgte bøkene innen utdanning i 2013. Alan var med-grunnlegger av Standford Institute for Educational Leadership Through Technology.

Hver sommer leder Alan konferansen «Building Learning Comomunities», med bidrag fra internasjonale eksperter fra over enn 25 land.

Les mer om Alan November

 

 

Marc Prensky

Mandag 7. mai kl. 12:30

Marc Prensky
Marc Prensky – mannen bak begrepet “digitalt innfødt” – er en internasjonalt anerkjent foredragsholder, forfatter, konsulent og “praktisk visjonær”, som promoterer endringer på sivilisasjonsnivå innen global utdanning. Han har holdt foredrag i mer enn 40 land, forfattet sju bøker og publisert over 100 artikler og hans tekster har blitt oversatt til 11 språk. Han er grunnlegger og administrerende direktør i the Global Future Education Foundation and Institute. Prenskys hittil siste bok, Education to Better Their World: Unleashing the Power of 21st Century Kids (Columbia TC Press, 2016) fikk i 2016 Foreword INDIES-prisen som årets bok innen utdanning. I begrunnelsen fremhever prisutdeleren at Prensky presenterer «et overbevisende alternativ – basert på anvendt lidenskap og reelle verdens-forbedrende prosjekter – til hvordan og hva vi underviser våre barn», (https://www.forewordreviews.com/awards/books/education-to-better-their-world/).

På NKUL kan vi forvente å høre Marc dele sine tanker om hva det er mest essensielt at elevene lærer på skolen i det 21. århundre. Merk at det vil bli holdt to workshop-er med Prensky i etterkant av plenumsforedraget. Bli med på en av disse for å få anledning til å utforske temaer fra foredraget videre i dialog med Prensky selv.

Les mer om Marc Prensky

Isa Jahnke

Tirsdag 8. mai kl. 09:00

Isa Jahnke
Dr. Isa Jahnke er forskningsdirektør ved «the Information Experience Lab» og Associate Professor i informasjonsvitenskap og læringsteknologi ved universitetet i Missouri-Columbia. Hun har tidligere vært professor for interaktive medier og læring ved Institutt for anvendt utdanningsvitenskap på universitetet i Umeå (2011-2016) og hun har vært førsteamanuensis ved Senter for forskning på høyere utdanning ved TU Dortmund (2008-2011). Jahnke har mer enn 130 publikasjoner og regnes som ekspert innen forskning på menneske-sentrert design for læring, brukeropplevelse, utdanningsteknologi og design for meningsfylt læring og kreativitet.

Jahnke er opptatt av hvordan digital teknologi former digital kommunikasjon og læringsrom i det hun kaller «CrossActionSpaces» og hun spør blant annet hvordan vi kan designe for læring i disse nye rommene. På NKUL presenterer hun et rammeverk for digital didaktisk design som kan brukes for utforske læringsprosesser i skolen.

Les mer om Isa Jahnke

Eirik Norman Hansen

Onsdag 9. mai kl. 12:00

Eirik Norman Hansen

Eirik er en entusiastisk og svært fengende foredragsholder som kombinerer faglig innsikt med humor og energi. Han er oppriktig engasjert i verden rundt seg, og spesielt av hvordan det digitale, ny teknologi og kunstig intelligens påvirker oss mennesker, samfunnet og næringslivet. Han er opptatt av makten brukerne har fått, og hva dette betyr for måten vi driver forretning på.

Eirik Norman Hansen er utdannet siviløkonom med spesialisering i informasjonsledelse.

Han har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, og er i dag CEO i Itch design.