Komitéer for NKUL

 

Styringskomité

Anne Borg,Prorektor, NTNU
Torberg Falch, Leder Program for Lærerutdanning, NTNU
John Krogstie, Instituttleder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
Jan Frode Hatlen, Leder av forvaltningsutvalget for lektorutdanningen, NTNU

Programråd

Representanter for samarbeidspartnerne utgjør konferansens programråd

Programkomité

Førsteamanuensis Julie Feilberg, NTNU, leder
Amanuensis Terje Rydland, NTNU, nestleder
Redaktør Per Rune Eknes, SkoleMagasinet
Førstelektor Inger Dagrun Langseth, NTNU
Bjørn Vannebo, Utdanningsforbundet
Lærer John Ola Snuruås , Melhus kommune
Seniorrådgiver Ole K. Solbjørg, NTNU
Avdelingsdirektør Morten Søby, Utdanningsdirektoratet
Førsteamanuensis Michail Giannakos, NTNU
Førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes, NTNU
Jason Ready, Heimdal videregående skole
Universitetslektor Elin Strømman, NTNU
Universitetslektor Ellen Kathrine Fossvoll, NTNU

Teknisk komité

Overingeniør Frank Børø, NTNU
Student Magnus Berge, NTNU
Seniorkonsulent Kjell Tore Næsgaard, NTNU
Irene Thangstad Andersen, NTNU
Førstekonsulent Anne Evjemo NTNU

Prosjektleder

Haakon Aasprong, NTNU