Komiteer for NKUL

Styringskomite

Berit Kjelstad,Prorektor, NTNU
Dag Atle Lysne, Leder Program for Lærerutdanning, NTNU
Maria Letizia Jaccheri, Instituttleder Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
John Brumo, Leder av forvaltningsutvalget for lektorutdanningen, NTNU

Programråd

Representanter for samarbeidspartnerne utgjør konferansens programråd

Programkomite

Førsteamanuensis Julie Feilberg, NTNU, leder
Amanuensis Terje Rydland, NTNU, nestleder
Redaktør Per Rune Eknes, SkoleMagasinet
Førstelektor Inger Dagrun Langseth, NTNU
Bjørn Vannebo, Utdanningsforbundet
John Ola Snuruås , Lærer, Melhus kommune
Seniorrådgiver Ole K. Solbjørg, NTNU
Avdelingsdirektør Morten Søby, Senter for IKT i utdanningen
Førsteamanuensis Michail Giannakos, NTNU
Stipendiat Fredrik Mørk Røkenes, NTNU
Jason Ready, Heimdal videregående skole
Universitetslektor Elin Strømman, NTNU
Universitetslektor Ellen Kathrine Fossvoll, NTNU

Teknisk komite

Overingeniør Frank Børø, NTNU
Student Pernille Wangsholm , NTNU
Seniorkonsulent Kjell Tore Næsgaard, NTNU
Irene Thangstad Andersen, NTNU
Førstekonsulent Anne Evjemo NTNU

Prosjektleder

Haakon Aasprong, NTNU