Program

 

man

 

 

 

Målgruppesymboler

Målgruppe: Grunnskole 1-7 – Grunnskole 1-7
Målgruppe: Grunnskole 5-10– Grunnskole 5-10
Målgruppe: Videregående skole – Videregående skole
Målgruppe: Lærerutdanning – Lærerutdanning
Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier – Skoleleder/Skoleeier
Målgruppe: IKT-ansvarlig – IKT-ansvarlig

 

Mandag 7. mai

 

09:00 – 10:00
Registrering

10:00 – 11:30
Åpningsplenum
– Velkommen ved Bjarne Foss, prorektor for forskning ved NTNU
– Velkommen ved Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i KD
– Keynote: Alan November
– Utdeling av Gullepleprisen
– Innlegg fra Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
11:30 – 12:30
Lunsj

12:30 – 13:30
Plenum
– Keynote: Marc Prensky
13:30 – 13:45
Pause

13:45 – 14:30
(utstillerseminarene slutter 14:15)

Parallellsesjon 1/Utstillerseminar 1

S1A: Dataporten – en innovativ plattform for sikker og enklere datadeling i grunnopplæringen
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Harald Torbjørnsen, Synneve Monstad Bottolfs m.fl.
Utdanningsdirektoratet

S1B: Slå to fluer i en smekk – Lek med ord og få økt digital kompetanse med minoritetsspråklige elever
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: IKT-ansvarlig
Fredrik Zhang
Sandbekken ungdomsskole

S1C: 3D Thinking – Bruk av 3D printer i undervisningen på Kunst, design og arkitektur (KDA) på Vågen vgs
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Brit Iren Hetland Haavik med elever
Vågen vgs

S1D: Hvordan skreddersydd språkopplæring gjør språklærerne til superhelter
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Olaf Husby, Matthew Smalley og Marie Lauvås
Sounds Good

S1E: Workshop med Marc Prensky
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Marc Prensky

Utstillerseminarer:

U1A – Moava: Gode nettressurser på moava.org
Slutt 14:15

U1B – Gyldendal: Vi river siloene og bygger Skolestudio
Slutt 14:15

U1C – Eplehuset: La alle få uttrykke seg
Slutt 14:15

U1D – Utdanningsforbundet: En digital fagfornyelse?
Slutt 14:15

14:30 – 14:45
Pause

14:45 – 15:30
(utstillerseminarene slutter 15:15)

Parallellsesjon 2/Utstillerseminar 2

S2A: Hva kan jeg bruke? Nytt og nyttig om opphavsrett for alle som skal forberede undervisningen
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Yngve Slettholm
Kopinor

S2B: Programmering og skaperglede
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Kristine Sevik, Lars Gimse & Vibeke Guttormsgaard
Udir BetaLab

S2C: Ressursbanken det digitale verkstedet (www.Tip-thvs.com)
Målgruppe: Videregående skole
Trond Hauge og Rune Berg
Thor Heyerdahl vgs

S2D: Bruk av mediateknologi for mestringsopplevelser og inkludering
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning
Trygve Tollefsen og Jonas Sisselson Hamre med elever
Nordahl Grieg vgs

S2E: Workshop med Marc Prensky
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Marc Prensky

Utstillerseminarer:

U2A – Creaza: Hvordan skape aktiv og kreativ læring i klasserommet? 
Slutt 15:15

U2B – Tieto: Fra delte systemer til økosystem – hvordan intelligente IT-system kan støtte skolens digitalisering
Slutt 15:15

U2C – Visma Unique: Digital skoleadministrasjon
Slutt 15:15

U2D – Scandec: Verdens mest solgte skjerm
Slutt 15:15

15:30 – 15:45
Pause

15:45 – 16:30

Parallellsesjon 3

S3A: Fremtidens klasserom i lærerutdanningen
Primært: Målgruppe: Lærerutdanning Sekundært: Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole
Ann-Therese Arstorp
Utdanningsdirektoratet
Elin Bøen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Lisbet Rønningsbakk
Universitetet i Tromsø
Paolo Scarbocci
Universitetet i Stavanger

S3B: Er læringsanalyse svaret?
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Nina Morlandstø
Universitetet i Bergen/SLATE
Brian Jørgensen
Utdanningsetaten i Oslo, Oslo kommune

S3C: Svømmeopplæring nåtid og fremtid? – hvordan bruke IKT i svømme og livredningsopplæring?
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Borgar Ness
Verdal kommune
Egil Gjølme
Institutt for lærerutdanning, NTNU
Alex Strømme
Institutt for lærerutdanning, NTNU

S3D: Lærer! Gi slipp på kontrollen – gi elevene hovedrollen!
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Anne Grete Vik og Tina Navestad Haugland
Glemmen vgs

S3E: Sosial fungering med nettbrett og mobil
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Siw Klemetsen
Statped

S3F: Hva, hvorfor og hvordan deler vi lærere med hverandre?
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Ellen Cecilie Romstad
Persbråten vgs

S3G: FYMU – tidenes kuleste skolefag
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Helga Falch Johannesen og Christine Løken Roa
Øren skole

S3H: GDPR og det vanlige klasserommet
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Odin Nøsen
Randaberg kommune

Drop-in hos Udir BetaLab
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Prøv ut ny teknologi med Udir BetaLab
Udir BetaLab

16:30
Slutt ordinært program dag 1