Program

 

 

 

ons

 

Målgruppesymboler

Målgruppe: Grunnskole 1-7 – Grunnskole 1-7
Målgruppe: Grunnskole 5-10– Grunnskole 5-10
Målgruppe: Videregående skole – Videregående skole
Målgruppe: Lærerutdanning – Lærerutdanning
Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier – Skoleleder/Skoleeier
Målgruppe: IKT-ansvarlig – IKT-ansvarlig

 

Onsdag 9. mai

 

09:45 – 10:15
Pause

10:15 – 11:00

Parallellsesjon 5

S5A: Vellykket kompetanseheving med MOOC
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Magnus Nohr & Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold
Eva Bratvold
Eva Bratvold Digital Kompetanse

S5B: Å logge seg på læring – Organisering av et digitalt klasserom
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Kristine Haukenes & Silje Aspeflaten
Myrene skole

S5C: Hvordan komme i gang med tekstbasert programmering?
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole
Guttorm Sindre
Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

S5D: Inkluderende bruk av spill i undervisningen
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Espen Wilberg
Statped

S5E: Fleksibel opplæring – nettbasert tospråklig fagopplæring
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier
Marit Lunde

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Frode Løbersli
Utdanningsdirektoratet

S5F: Å spille seg gjennom en fortelling av Astrid Lindgren
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning
Helene Grøteide og Sylvia Nordeng
Alsvåg skole

S5G: Dataspill i skolen – våre beste tips
Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning
Jørund Høie Skaug og Tobias Staaby
Udir BetaLab

S5H: Gullepleprisvinneren 2018
Gullepleprisvinner 2018 annonseres i åpningsplenum

Drop-in hos Udir BetaLab
Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig
Prøv ut ny teknologi med Udir BetaLab
Udir BetaLab

11:00 – 11:15
Pause

11:15 – 11:45
11:45 – 12:00
Pause

12:00 – 13:00
Plenum
– Keynote: Eirik Norman Hansen
13:00
Slutt NKUL 2018 – Vel hjem