Program fredag

Målgruppesymboler:
B = Grunnskole 1-7
U = Grunnskole 5-10
V = Videregående
S = Skoleleder / Eier
L = Lærerutdanning
09.00 Utstillerseminar 3
 • +
  U3A: Microsoft – Superenkelt 1:1 med Windows 10 i klasserommet. -Slik skal det gjøres
  • Den nye standarden for 1:1 i klasserommet er her. Kompromissløs ytelse, med ekstremt god pris. Kom og se hvor enkelt kan det gjøres! Vi viser beste praksis for oppsett av Windows 10 med Intune og Office 365 leverert Microsoft og HP. Du får her lære den beste måten å håndtere oppsett av 1:1 i klasserommet.
 • Rom: R1
 • +
  U3B: Unibok – Unibok er en ny generasjon digital lærebok
  • Unibok tilpasser seg skjermen du leser på og god lesbarhet. Alle bøkene har lyd, gode studieverktøy, og god søkemulighet. Unibok kan brukes uten nettilgang. Bøkene er tilpasset faget med begrepsforklaringer, digitale oppgaver, bildeserier og film. Presentasjon viser muligheter i Unibok for 8-10 trinn og videregående skole. Sandvika videregåendeskole forteller om sine Unibok erfaringer.
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
 • +
  U3C: Gyldendal – Ferske erfaringer og fremtidige muligheter med adaptiv læring
  • Det adaptive læringsprogrammet Multi Smart Øving har blitt mottatt med stor begeistring av lærere, elever og foreldre. Over 80.000 elever har allerede tatt det i bruk og de massive tilbakemeldingene forteller om positive virkninger. Elevene blir mer motivert og flere lærere opplever at resultatene blir bedre fordi elevene får mer mengdetrening på akkurat det de trenger å øve på. Lærer Ole Terje Sukka fra Ullsteinsvik barneskole forteller om sine erfaringer i samtale med Alexander Henriksen.
    
   Og hva skjer når den samme teknologien implementeres i norskopplæringen for voksne innvandrere? Vi viser hvordan den samme teknologien kan brukes til å lære voksne innvandrere norsk – med nyheten Min norsk Smart Øving.
 • Rom: R7
 • +
  U3D: IST AS – IST Læring, en smartere læringsplattform
  • IST Læring er utviklet for å støtte og effektivisere dokumentasjon og kommunikasjon for lærere, elever, foresatte og rektorer i hverdagen. Tjenesten støtter lærernes planlegging og gjennomføring av undervisning, samt vurdering på gruppe- eller individnivå ut i fra kunnskapskravene i læreplanene. IST Læring kan brukes frittstående eller integreres med Google Classroom eller Microsoft Classroom for en helhetlig læringsplattform.
    
   Å velge Google Apps for Education eller Microsoft Classroom som verktøy for samarbeid og kommunikasjon, er å velge de mest fleksible, kraftfulle og moderne verktøy som finnes tilgjengelig for norske skoler. Vi tilbyr derfor våre løsninger som integrerte deler av disse plattformene, i stedet for å skape egen overlappende funksjonalitet og unødvendige omveier. Vi har laget en løsning der våre egne applikasjoner som fokuserer på den pedagogiske prosessen, gjøres tilgjengelig i Google Classroom eller i Microsoft Classrom. Dette er hva vi kaller en smartere læringsplattform!
 • Rom: R8
 • +
  U3E: Transponder (Sorned Media) – Fra SMS til fremtidens digitale meldingsbok!
  • Transponder Meldingsbok er Norges første, største og beste digitale meldingsbok. Med Transponder får du all kommunikasjon mellom skole / barnehage og hjem i en sikker og svært brukervennlig app. Med moduler for daglig kommunikasjon, melding om fravær for foresatte og oversikt over fravær for ansatte, påmelding til aktiviteter med digitale skjema og egen beredskapsmodul har Transponder alt man trenger for trygg kommunikasjon. Løsningen lastes ned som app eller benyttes i nettleser. Vi tar et tilbakeblikk på vår aller først løsning og viser fremtidens digitale meldingsbok.
 • Rom: R4
 • +
  U3F: BrettBoka – Digitale bøker fra alle forlag
  • BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan jobbe i boka gjennom å søke, markere og streke under, tegne figurer og skrive notater. Innspilt lyd eller syntetisk tale.
 • Rom: S2 (ligger i Sentralbygg II, se skilting)
 • +
  U3G: Canvas – et komplett digitalt økosystem
  • I dette seminaret vil du få et innblikk i hvordan Canvas kan bidra til å skape bedre undervisning og læring. Sammenhengen mellom ulike læringssystemer og pedagogisk programvare står i fokus, og vi vil blant annet vise deg hvordan du kan få det beste ut av Office 365 og Google Apps for Education ved å bruke en åpen læringsplattform som Canvas.Vi vil vise konkret arbeidsflyt for lærere og elever.  I tillegg vil vi gi eksempler hvordan Canvas sine apper kan skape et naturlig læringssted for elever.
 • Rom: R5
 • +
  U3H: Zokrates – bekjemper tidstyver for lærerne!
  • Enkle verktøy integrert med Office 365 for timeplan, meldinger, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev. Alt koblet sammen  med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund. Egen portal for foresatte med innlogging via MinID. Les mer på www.zokrates.no
 • Rom: R9
09.45 Pause
10.15 Parallelle sesjoner 4
 • +
  S4A: How to kill your students
  • In this session I will explain gamification, what it is and how it can be used. Current students from Heimdal VGS will be there to talk about their experiences and insights of participating in a gamified classroom environment. Through concrete examples I will show how gamification can be an exciting educational tool to promote positive behavioral changes of students in school.  In addition I will be presenting research results from my Master’s thesis focusing upon students’ experiences participating in a gamified system. I invite all who are curious to learn more to join us!
  • Jason Ready
   • Jason Ready
   • Heimdal vgs.
 • Rom: R8
 • Målgrupper:
  U V L
 • +
  S4B: STL+ en revolusjon innen lese- og skriveopplæringa
  • Å skrive seg til lesing med hjelp av talesyntese har vist seg å gi svært gode resultater. Skoler som er igang rapporterer at flere elever både leser og skriver tidligere, raskere og med bedre forståelse enn med tradisjonell leseopplæring. Hvordan bør man legge opp undervisninga for å få dette til? Hvilke erfaringer har man gjort? Hva sier forskning? Bør man kutte ut å skrive bokstaver med blyant første året? Hvordan og når starter man? Hvordan organisere? Hvor rask bokstavinnlæringsprogresjon? Erfaringer med ulike program og devicer. Hvor nøye må man rette?
  • Thomas Braut
   • Thomas Braut
   • Bryne skule/Nped
 • Rom: R1
 • Målgrupper:
  B S
 • Målgrupper:
 • +
  S4D: Hva er digital dømmekraft, og hvorfor trenger vi det?
  • I en digitalisert verden forflytter grensene for skole, arbeidsliv og privatliv seg. Krenkelser og mobbing får nye uttrykk i den digitale verden. Hvilke ferdigheter er det viktig at vi utvikler og lærer lære barn og unge i barnehage og skole for å kunne manøvrerer trygt og lovlig i en digital kontekst og i samfunnet for øvrig.
  • Karoline Tømte
   • Karoline Tømte
   • Senter for IKT i utdanningen
 • Rom: R7
 • Målgrupper:
  B U V S
 • +
  S4E: Animasjon i skolen
  • Praktisk og teoretisk økt med animasjon som læringsmetodikk og kreativt bruk av digitale verktøy.
    
   Med denne metoden kan en lage animasjonsfilm i skolen og samtidig dekke kunnskapløftets kompetansemål innenfor alle fag.
  • Bente Aasheim
   • Bente Aasheim
   • Animasjon i skolen
 • Rom: R5
 • Målgrupper:
  B U
 • +
  S4F: Sikkerhet og personvern i skole og klasserom
  • Er du godt nok kjent med de kravene som stilles? Bruk av IKT i undervisning og læring stiller stadig nye og utfordrende krav til informasjonssikkerhet og personvern. Dersom du ønsker å få mer kunnskap og innsikt i risikoer og lovverk, så er dette sesjonen for deg.
  • Harald Torbjørnsen
   • Harald Torbjørnsen
   • Senter for IKT i utdanningen
  • Tommy Tranvik
   • Tommy Tranvik
   • Senter for IKT i utdanningen
 • Rom: S2 (ligger i Sentralbygg II, se skilting)
 • Målgrupper:
  B U V S
 • +
  S4G: Blogging gjør verden mindre og læringseffekten større!
  • Å få elevene til å bruke energi på skriftlig arbeid er ikke alltid like lett. Vi ønsker jo at de skal prøve å strekke seg lengst mulig, mens elevene kan ha det med å velge minste motstands vei. Så hva gjør en stakkars lærer? Kan blogg være et virkemiddel som øker motivasjonen og skaper gode skriveprosesser, samtidig som lærerne får muligheter til å gi god underveis- og sluttvurdering? Som ungdomsskolelærer i språkfag vil jeg beskrive hvordan elevene mine har jobbet med bloggen i sentrum for skriftlige aktiviteter, og hvor bonusen har blitt vennskap med elever rundt om i verden.
  • Arild Nordengen
   • Arild Nordengen
   • Batnfjord skule
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
 • Målgrupper:
  U V
 • +
  S4H: Abels Tårn NKUL Spesial – direktesendt NRK P2-program om naturfag
  • Forskningsunderholdning. Ofte er det de tilsynelatende enkle lytterspørsmålene som gir de mest spennende svarene: Hvorfor ender alle vaskede klær i maskinen i dynetrekket?  Er gravitasjon en kraft eller ikke? En times direktesendt radio med ypperlige forskere i panelet; ingen spørsmål for store, ingen for små.
  • Torkild Jemterud
   • Torkild Jemterud
   • NRK Ekko
 • Rom: R9
 • Målgrupper:
  B U V L S
11.00 Pause
11.15 Utstillerseminar 4
 • +
  U4A: Skolon – Digital læring for alle
  • Norgeslansering på NKUL 2017
 • Rom: R5
 • +
  U4B: MUZZY BBC – Have fun and learn a new language
  • Learn English and other languages with Muzzy and his friends online! You can start to learn English before you can read and write. Teachers will show you how the material Muzzy Club works. This new learning material Muzzy Club is digital and interactive with lots of movies, thematic videos, songs, interactive games, printable activities and a teachers guide.
   Målgrupper:
   B
 • Rom: R8
 • +
  U4C: Skatteetaten – Spleiselaget: å leke seg til alvor – hvordan spill og interaktivitet kan bygge holdninger
  • Skatt, verdiskaping og svart arbeid er neppe de enkleste temaene å formidle til ungdom. Forskning forteller oss at holdningskampanjer sjelden virker fordi de segmenterer holdninger fremfor å endre dem. Så hvorfor lykkes likevel Spleiselaget med spill og interaktivitet i ungdoms- og videregående skole?Svaret ligger i en miks mellom strategi for forebygging, spillforståelse og aktiv medvirkning fra elevene. Vi vil både vise eksempler fra spillet Spleiselaget Byen, utviklet for ungdomsskolen, og undervisningsopplegget Spleiselaget for videregående skole, to prosjekter som har nådd mer enn 300 000 elever gjennom spill, lek og aktiv deltakelse.
 • Rom: R4
 • +
  U4D: Cappelen Damm Undervisning – Er grammatikkboka allerede en museumsgjenstand?
  • Cappelen Damm Undervisning presenterer Språkporten.no, en online elevressurs med grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger for engelsk, fransk, spansk og tysk. Presentasjonen er rettet mot lærere i videregående skole: engelsk fellesfag og fremmedspråk I og II, men har også relevans for språklærere i ungdomsskolen.
 • Rom: R9
 • +
  U4E: EasyCorrect – Fremtidens feedback – Hvordan teknologi gjør det enkelt å rette oppgaver og samtidig motiverer elevene.
  • Hør om hvorfor lærerne har verdens viktigste jobb, og hvordan feedback på skriftlige oppgaver utvikler seg til å bli vårt viktigste redskap for læring. På seminaret viser vi hvorfor EasyCorrect er det ledende verktøyet for tilbakemeldinger på skriftlige innleveringer, og gir dere samtidig en innføring i fremtidens arbeid med feedback.
 • Rom: S2 (ligger i Sentralbygg II, se skilting)
 • +
  U4F: SMART/Interactive – Undervisning med elevengasjement i fokus
  • Interactive Norway presenterer det siste innen interaktivitet, elevengasjement, samhandling og integrering av nettbrett i klasserommet. SMART Learning Suite (SLS) gjør lærerens hverdag enklere og gir mer motiverte og engasjerte elever. SLS verktøyene gir uante muligheter for å øke læringsutbytte gjennom hele utdanningsløpet.
 • Rom: R1
 • +
  U4G: TV 2 Skole – Ta verden inn i klasserommet
  • Hvordan skape samfunnsengasjerte, kildekritiske elever i en tid med Snapchat og Youtube? Vi viser hvordan du kan bruke aktualitet som utgangspunkt for engasjement og læring.
 • Rom: R7
 • +
  U4H: LEXIN og Bildetema – Gratis nettbaserte ordbøker
  • LEXIN er en serie gratis nettordbøker med bilder og lyd. Du kan søke fra både bokmål og nynorsk til mange språk, som arabisk og somali, eller mellom bokmål og nynorsk. Ordbøkene er enkle å bruke og inneholder forklaringer og eksempler. Mange mener de gjør det enklere og mer lystbetont å lære norsk. I 2016 ble det gjort rundt 30 millioner søk i ordbøkene. Det er også utgitt trykte ordbøker i serien. Bildeordboka BILDETEMA bygger på LEXIN. Bildetema inneholder 1 900 bildeord med naturlig tale på rundt 40 språk. Den kan også brukes på nettbrett, og egner seg dermed godt også for de minste. LEXIN og Bildetema er finansiert og eid av den norske stat, men arbeidet gjøres hos Uni Research.
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
11.45 Pause
12.00 Plenum
 • Lærerrollen i endring – hva venter egentlig en nyutdannet lærer?
 • Den digitale utviklingen har tatt av, sosiale medier når elevene overalt, også i skoletida. Hva møter egentlig en nyutdannet lærer og hvordan skal man møte utfordringene, og mulighetene teknologien skaper? Hva betyr egentlig profesjonsfaglig digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Møt Silje Marie Bentzen, nyutdannet lærer og leder for Pedagogstudentene og Emma Linnea Johansen, elev i 8.klasse.

 • Silje Marie Bentzen
  • Silje Marie Bentzen
  • Nyutdannet lærer og leder av Pedagogstudentene
 • plassholder
  • Emma Linnea Johansen
  • Elev
 • Rom: R1
13.00 Slutt NKUL 2017