Program onsdag

Målgruppesymboler:
B = Grunnskole 1-7
U = Grunnskole 5-10
V = Videregående
S = Skoleleder / Eier
L = Lærerutdanning
09.00 Registrering
10.00 Plenum
 • Åpning og debatt
 • Rom: R1 (Videostreaming i R5 og R7)
11.30 Lunsj se kart
12.30 Parallelle sesjoner 1
 • +
  S1A: Levende samfunnsfag og KRLE på ungdomstrinnet!
  • Hvordan kan undervisning gjøres aktuell, interessant, varierende og inkluderende med digitale løsninger i fag som samfunnsfag og KRLE? Bli med inn i klasserommet p 8. og 9.trinn på Sandbakken barne- og ungdsomsskole og få konkrete eksempler på hvordan vi jobber digitalt med ulike verktøy. Elevene samskriver og lager blant annet faktafilmer, tegneserier og tankekart. Dette gjør eleven for å være aktiv i egen læringsprosess og jobbe ut egen forståelse av fag, tema og begreper.
  • Vibeke Omberg
   • Vibeke Omberg
   • Sandbakken skole
  • Kristin Hop
   • Kristin Hop
   • Sandbakken skole
 • Rom: R9
 • Målgrupper:
  U
 • +
  S1B: Økt tekstskaping på alle trinn med iPad
  • Hvordan kan vi benytte iPad til å styrke lese og skriving, samtidig som vi styrker de øvrige grunnleggende ferdighetene i det 10-årige skoleløpet Ida er lektor med master i IKT-støttet læring og fordypning i matematikk og samfunnsfag. Hun er opptatt av å tilrettelegge for at hver enkelt opplever mestring, og oppnår sitt fulle potensiale.
   (Denne sesjonen erstatter tidligere oppsatt sesjon)
  • Ida Dahl
   • Ida Dahl
   • Rikt
  • avatar
   • Hilde Omholt
   • Skrim Ungdomsskole
 • Rom: R5
 • +
  S1C: Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler – Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.
  • I dette foredraget vil vi se på hvilke nye muligheter som skapes for elevaktiv læring ved bruk av digital teknologi i læringsmiljøet. Vil se på didaktiske løsninger som ikke var mulig eller vanskelig gjennomførbare uten teknologi, innenfor de fire veggene i det tradisjonelle klasserommet. I dette foredraget skal kursdeltagere lære eksempler på teknologi som flytter fokus fra lærersentrert undervisning til elevaktiv læring. Stikkord er Flipped Classroom, Blended learning, samarbeidslæring, elevrespons systemer og formativ vurdering.
  • Magnus Nohr
   • Magnus Nohr
   • Høgskolen i Østfold
 • Rom: R1
 • Målgrupper:
  B U V
 • +
  S1D: Enkel Virtual Reality i klasserommet
  • Virtual Reality har etter hvert gjennom papp-briller, mobiltelefoner og store mengder gratis programvare blitt så billig og tilgjengelig at det er mulig for hvem som helst å bruke det – også skolene. Adrian Talleraas fra Groruddalen skole i Oslo vil i denne sesjonen prate om hvordan enkel og billig VR kan tilføre klasserommet en ekstra dimensjon, engasjere og motivere elever, samt dele sine praktiske erfaringer og konkrete opplegg for gjennomføring og undervisning med bruk av VR.
  • Adrian Talleraas
   • Adrian Talleraas
   • Groruddalen skole
 • Rom: R8
 • Målgrupper:
  B U L
 • +
  S1E: Skole-hjem-samarbeid gjennom First Lego League
  • Hovin skole har gjennom tre år drevet med First Lego League som skole-hjem-samarbeid. Her vil skole og foreldre fortelle om erfaringer, og elever vil vise fram sitt arbeid.
  • John Ola Snuruås
   • John Ola Snuruås
   • Hovin Skole
 • Rom: R6
 • Målgrupper:
  B U S
 • +
  S1F: Bli med på en vandring gjennom Rothaugen skole sitt prosjekt med å skape en undervisning som både engasjerer og motiverer elevene.
  • Vi startet opp året 2014 med to klasser som nå er på sitt siste semester i 10.klasse. Hovedmålet vårt har vært å skape en engasjerende og motiverende undervisning for elevene. Vi har i løpet av denne perioden prøvd ut nye undervisningsmetoder, knyttet kontakter utover skolen og deltatt i forskjellige store og små prosjekter. For å nevne noen; World peace game, blogging, sosiale medier, skriving av bok, kalde krigen prosjekt med Russland, USA og Serbia, Minecraft . Vi ønsker å legge fram noen av våre prosjekter og dele de erfaringene vi har fått ved å undervise på en slik måte.
   Foredragsholderne er vinnere av Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2017.
  • Anne-Marit Selstø Rathke
   • Anne-Marit Selstø Rathke
   • Rothaugen ungdomsskole
  • Terje Pedersen
   • Terje Pedersen
   • Rothaugen ungdomsskole
  • Linn-Merethe Kibsgård
   • Linn-Merethe Kibsgård Godfrey
   • Rothaugen ungdomsskole
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
 • Målgrupper:
  U L
 • +
  S1G: Teknologitrender og utfordringer – hvordan ser fremtidens læring ut?
  • Hvilke teknologier og digitale metoder vil ha innvirkning på de nordiske landene de neste fem årene, og hvilke spesielle utfordringer vi vil få på dette området.
  • Morten Søby
   • Morten Søby
   • Senter for IKT i utdanningen
 • Rom: R7
 • Målgrupper:
  B U V L S
 • +
  S1H: Teach Me Now, en av de største delingsplattformene for læring. – delings økonomiens innmarsj i utdanningssektoren
  • Stadig flere delings- og ”peer-to-peer” løsninger påvirker alle industrier. Hva skjer når utdanningsinstitusjoner og den klassiske læringsmodellen møter samme utfordringer? Hva kan skolene gjøre for å utnytte seg av delingsøkonomiens fordeler, og hvilke feller burde de unngå? Thea Myhrvold er grunnleggeren av Teach Me Now, en av de største delingsplattformene for læring. TMN har på bare to år fått over 300 000 elever og lærere i nettverket sitt, og har nylig inngått et verdensomspennende partnerskap med Microsoft.
  • Thea Myhrvold
   • Thea Myhrvold
   • Teach Me Now
 • Rom: R4
 • Målgrupper:
  L S
13.15 Pause
13.30 Utstillerseminar 1
 • +
  U1A: Conexus AS – Læringsanalyse – mer enn bare resultater. Hva har elevene egentlig gjort?
  • Conexus har i mange år levert læringsanalyse på aggregert og individnivå, og læringsresultater har vært sentrale indikatorer sammen med ulike undersøkelser og vurderinger. Vi tror neste steg i læringsanalysen blir å skaffe innsikt i hvilke aktiviteter elevene gjør i ulike plattformer, og hvilken innsikt det gir oss om dem. Vi vil i denne sesjonen vise hvordan Conexus ser på læringsanalyse med nye briller, og setter det hele i sammenheng med dybdelæring og tverrfaglighet.
 • Rom: S2 (ligger i Sentralbygg II, se skilting)
 • +
  U1B: Moava – hjemmesider og sosiale medier
  • På NKUL i år lanserer Moava tre nyheter.
   • Publisering fra hjemmesiden til Facebook
   • Publisering fra Epost til hjemmesiden
   • Enklere redigering av innhold
   Kom og se vår presentasjon av disse nyhetene. Få også med deg når vi flytter en skoles nettside over til responsivt design på direkten.
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
 • +
  U1C: Scandec – Interaktiv skjerm – så enkelt
  • Plug and play, speiling, bruk med eller uten tilkoblet pc – og med teknologi som skiller automatisk mellom penn og finger.Dette er noe av det du får med ActivPanel fra Promethean – sammen med gratis programvare, ressurser og brukerstøtte.ActivPanel gir deg en fantastisk brukeropplevelse – helt enkelt!
 • Rom: R8
 • +
  U1D: itslearning – Helhetlig vurdering
  • I denne sesjonen viser itslearning hvordan man kan jobbe med en helhetlig vurderingsprosess som strekker seg fra planlegging og helt til elever og foreldre får en halvårsvurdering. Itslearning har nylig gjort det mulig for skoler å jobbe effektivt med vurderingsarbeidet, og gir alle lærere lik mulighet til å lykkes med digitalt vurderingsarbeid. Vi viser hvor enkelt dette kan gjøres og hvordan vurdering for lærings støttes.
 • Rom: R9
 • +
  U1E: Tieto – Tieto utfordrer markedet med helt ny og komplett løsning for oppvekstadministrasjon
  • Tieto har i 5 år arbeidet med neste generasjon oppvekstadministrasjonssystem for det Nordiske markedet. Med Stockholm som Nordens største kommune og Tieto’s første kunde på produktet, har kravene til produktet vært store. I løsningen jobber man selvsagt i et responsivt webgrensesnitt, om man er lærer, barnehagestyrer eller arbeider i administrasjonen. Foresatte og elever får innsyn via egne apper. Ledelsen får tilgang til «learning analytics» gjennom egen BI løsning. Tieto viser denne løsningen offentlig for første gang i Norge under NKUL. På utstillerseminaret gir vi en smakebit av denne nye løsningen
 • Rom: R4
 • +
  U1F: Aschehoug – Aschehougs digitale verktøykasse
  • Gir læreren alt du trenger til å planlegge og gjennomføre undervisning, og vurdere elevenes kunnskap og ferdigheter. På Lokus.no finner du tavle med gode undervisningsopplegg og lærebok integrert. Lærernettsted som planleggings- og vurderingsverktøy. Elevnettsted der elevene jobber med innlæringen av fagstoff. Vi har Vokalprøver, apper og Kahooter til våre læreverk.
 • Rom: R7
 • +
  U1G: Utdanningsforbundet – Er skolen klar for roboter i klasserommet?
  • Utdanningsforbundet setter dagsorden for et stadig mer aktuelt tema. Vi ønsker å drøfte viktige spørsmål og etiske dilemmaer som dukker opp når roboter blir stedfortreder for elever i klasserommet.
    
   Du møter: Tormod Korpås fra Utdanningsforbundet, Anna Holm Heide fra No Isolation og roboten AV1!
 • Rom: R5
 • +
  U1H: Cappelen Damm – Omvendt undervisning med Cappelen Damm
  • Cappelen Damm utvider sin satsing på omvendt undervisning med flere fag. Responsen og bruken av Faktor, Radius og Sinus i matematikk har vært enorm, og nå presenterer vi løsningen for naturfag og tysk på ungdomstrinnet. Få et innblikk i hvordan dere kan benytte metoden i undervisningen og hjelp til å komme i gang.
 • Rom: R1
14.00 Pause
14.30 Parallelle sesjoner 2
 • +
  S2A: QR koder som pedagogisk verktøy
  • Byåsen vgs har tatt i bruk QR-koder som pedagogisk verktøy for å gi brukeropplæring til maskiner, arbeidsoperasjoner og HMS opplæring. QR-kodene er snarveier til filmer, manualer, datablader og oppgaver. HMS-regler og instruksjoner/ arbeidsoperasjoner er tunglest og ofte vanskelig tilgjengelig for elevene, mens en QR-kode gir umiddelbar tilgang til ønsket audiovisuell opplæring vist på håndholdt enhet.Vi har tatt en del fra Flipped Classroom tankegangen, filmene er korte og gir kun innføring i elevens aktuelle behov. Prosjektet har vist gode resultater både på elever med lærevansker og språklige utfordringer, i tillegg til at det skaper egenutvikling for elever som søker nye utfordringer. Det blir et godt verktøy for tilpasset opplæring.
  • Roger Rosmo
   • Roger Rosmo
   • Byåsen vgs.
  • Stig Mårstad
   • Stig Mårstad
   • Byåsen vgs.
 • Rom: R10 (ligger i 5. etg. heis/trapp nær sekretariatet)
 • Målgrupper:
  V
 • +
  S2B: IOP-Logg – digitalt planleggingsverktøy for enklere og mer systematisk arbeid med IOP
  • Med IOP-logg tilordner læreren konkrete læringsmål for hvert kompetansemål hentet direkte fra Kunnskapsløftet. Verktøyet skal måle elevens kvalitet og grad av selvstendighet. IOP-logg bygger på prinsippene i vurdering for læring og ivaretar elevens medvirkning. IOP-logg leverer rapporter for de ulike lovpålagte oppgavene for opplæring: IOP, underveisvurdering, vedlegg til kompetansebevis og årsrapport. IOP-logg er et dynamisk verktøy som gjør arbeidet med IOP effektivt og målrettet i takt med elevens behov. IOP-logg er utviklet og eid av Rogaland fylkeskommune. EVRY har utviklet og drifter verktøyet.
  • Reidun Angell
   • Reidun Angell
   • Rogaland fylkeskommune
 • Rom: R8
 • Målgrupper:
  B U V L S
 • +
  S2C: DIM-Fremtidens digitale matematikkundervisning?
  • Ve og Samfundets skoler og Universitetet i Agder samarbeider i et matematikkprosjekt med tre ungdomsskoleklasser. Målet er å skape innovativ undervisning ved å kombinere interaktive digitale enheter, og utnytte simuleringer, video og digitale kommunikasjonsformer. Vi vil vise hvordan vi samarbeider for å designe, utvikle og gjennomføre utforskende matematikkundervisning. Det vil bli presentert noen konkrete oppgaver, hvordan disse er løst av elevene, og hvordan universitetet følger opp med forskning. Deltakere vil også bli henvist til delingsressurser fra prosjektet. Vårt mål er at resultatene fra DIM 2015-18 kan få betydning for fremtidens digitale matematikkundervisning! Prosjektet støttes av RFF-Agder.
  • Evert Dean
   • Evert Dean
   • Samfundets skole, Kristiansand
 • Rom: R5
 • Målgrupper:
  U L
 • +
  S2D: Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis
  • Etter å ha vært lærer i klasser med 1:1 iPad i fire år, har jeg endelig begynt å få innsikt i hvilket potensiale som bor i elevene når de fungerer som digitale produsenter. Jeg deler tips, triks og refleksjoner om digital didaktikk – viser frem noen av suksessene i form av opplegg med elevprodukter – og går gjennom teori/forskning for å styrke vår felles profesjonelle utvikling av norsk skole.
  • Simen Spurkland
   • Simen Spurkland
   • Vøyenenga skole
 • Rom: R1
 • Målgrupper:
  B U V L S
 • +
  S2E: Hva innebærer profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere?
  • Digitale læringsomgivelser og behov for utvikle elevenes digitale kompetanse påvirker lærerrollen. I denne sesjonen presenteres rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse med påfølgende debatt om lærerrollen (ref langsiktig strategi for lærerutdanningen) og lærerkompetanser.
  • Ann-Thérèse Arstorp
   • Ann-Thérèse Arstorp
   • Senter for IKT i utdanningen
  • Marijana Kelentrić
   • Marijana Kelentrić
   • Senter for IKT i utdanningen
 • Rom: R7
 • Målgrupper:
  B U V L S
 • +
  S2F: Kunnskapsbyen i Vest – Skole-næringslivssamarbeid i region Vest
  • I vår region har samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv vært blant suksessfaktorene når det gjelder å fremme elevenes opplæring i ferdigheter for det 21. århundre og bruk av IKT i undervisningen. Det har også bidratt til organisasjonsforankring, nettverksbygging og nytenkning. I denne parallellsesjonen vil vi presentere hva vi har gjort, og hva vi har lært og oppnådd. Vi vil avslutte med en modell for skole-næringslivssamarbeidet vårt som tar sikte på å kunne være et verktøy for andre regioner som vil jobbe med det samme.
  • Andreas L. Nordeide
   • Andreas L. Nordeide
   • Skolekontoret, Fjell kommune
  • Per Aarsand
   • Per Aarsand
   • Vest Næringsråd
 • Rom: R4
 • Målgrupper:
  U V L
 • +
  S2G: My God – it’s full of games! Hvordan lykkes med spill i skolen
  • Dataspill i skolen er nytt og ukjent terreng for de fleste lærere (og elever og skoleledere). Det er forsket en del på læringsspill, men lite på vanlige dataspill i skolesammenheng – samtidig som vi vet at dataspill bygger på gode læringsprinsipper. Vi presenterer en utvidet spilldidaktisk modell for hvordan du kan bruke spill i skolen på en pedagogisk godt forankret måte – med gode praktiske eksempler. Vi vil også komme med praktiske tips og råd om hvordan din skole enkelt kan ta i bruk dataspill i skolen.
  • Odin Nøsen
   • Odin Nøsen
   • Randabergskolen
  • Tobias Staaby
   • Tobias Staaby
   • Randabergskolen
 • Rom: S2 (ligger i Sentralbygg II, se skilting)
 • Målgrupper:
  B U V L S
 • +
  S2H: Hvordan ruste elevene for rett utdanningsvalg? Faget utdanningsvalg – digitalt tilbud innhold og oppgaver
  • Læremidlet kan gjøre hverdagen enklere for lærere i faget utdanningsvalg. Vi ønsker også innspill fra lærere i faget utdanningsvalg
  • Ellen Marite Fagerli
   • Ellen Marite Fagerli
   • Senter for IKT i utdanningen
 • Rom: R9
 • Målgrupper:
  U
15.15 Pause
15.30 Plenum
 • Edmonia Baker
  • Edmonia Baker (DK)
  • Copenhagen Institute for Futures Studies
 • Rom: R1 (Videostreaming i R5 og R7)
16.30 Slutt ordinært program – dag 1
18.00 Sosialt Program
 • TeachMeet og påfølgende konsert med Tre Små Kinesere
 • TeachMeet
 • teachmeet
  • Teachmeet er et informativt og samtidig sosialt møte som er litt løst i snippen, laget for lærere og av lærere. Det er til for oss som er interessert i IKT i klasserommet, et inspirerende og intensivt møte kollegaer imellom. Arrangementet holdes på Byscenen i Trondheim sentrum. Adresse: Kongens gate 19, Inngang fra Repslagerveita
 • Les mer om TeachMeet