Samarbeidspartnere

Medarrangører som bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen:

Senter for IKT i utdanninga

Senter for IKT i utdanninga logo
Senter for IKT i utdanninga skal arbeide aktivt for at IKT medverkar til auka kvalitet i opplæringa. Hovudarbeidsområda er barnehagar, grunnopplæringa, lærar- og barnehagelærarutdanningane.
iktsenteret.no

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen:

Aschehoug Undervisning

Aschehoug logo
Aschehoug Undervisning er landets ledende miljø for utvikling av digitale læremidler. På www.lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsted tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. Tavle er et verktøy til støtte for læreren i klasserommet på barnetrinnet. Skolene kan også kjøpe og bruke digitale unibøker gjennom Lokus.
www.aschehoug.no

Cappelen Damm

Cappelen Damm logo
Cappelen Damm er Norges største forlagshus og har et levende utviklingsmiljø for digitale læremidler til grunnskole, videregående og voksenopplæring. Alle digitale læremidler er tilgjengelige fra cdu.no som har over 25.000 registrerte lærere. Viktige nyheter er digitale elevbøker og en streamingtjeneste for lyd. På stand viser vi nyskapende produkter som Apropos skriving – skriving på ungdomstrinnet, Tracks Pro- yrkesrettet engelsk for videregående YF og Jobb start – en introduksjon til norsk arbeidsliv.

Creaza

Creaza logo
Creative & Playful Learning
Creaza er et læremiddel som lar elever og lærere skape flotte digitale fortellinger i form av tegneserier, tankekart, filmer og lydmikser. En omfattende samling med ferdiglagde oppgaver, kombinert med kraftige verktøy og et innebygd mediebibliotek, gjør det enkelt å tildele, skape, levere inn og vurdere oppgaver.
www.creaza.com

Eplehuset AS

Eplehuset AS logo
Eplehuset AS er Norges ledende Appleforhandler med avdelinger i 11 norske byer. Med en dedikert utdanningsavdeling og bred kompetanse er Eplehuset det naturlige valget når Apple – morgendagens teknologi, skal integreres i skolen. Eplehuset hjelper med alt fra rådgivning, utprøving, leveranse, implementering og drift – både for teknisk og pedagogisk personale.
www.eplehuset.no

Gyldendal Undervisning

Gyldendal Undervisning logo
Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler. Forlagets innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smartbok, Smart Vurdering, Smart Tavle og Smart Time. Dette er digitale læreverktøy som er utviklet for våre kjente læreverk. Under NKUL demonstrerer forlaget hvordan nye læreverk tar i bruk digitale ressurser, og hvordan skolen på en enklere måte kan administrere lisenser og tilgang.
www.gyldendal.no, www.gyldendal.no/smart, www.smartbok.no, www.salaby.no

Interactive Norway AS

SMART - Inspired Collaboration logo
Interactive Norway AS er Norges ledende kurs- og kompetansesenter innen interaktive presentasjonsverktøy og den norske distributøren av SMART Board, verdens mest solgte interaktive tavle, installert i over 30000 norske klasserom! Webportalene: smartboard.no og smartskole.no

itslearning

itslearning logo
itslearning er en skybasert læringsplattform som brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har brukere på alle utdanningsnivåer, fra grunnskole til universitet. Vi hjelper lærere å gjøre utdanning mer interessant og inspirerende for dagens elever og studenter. Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester, fra enkle treningsøkter til fullskala implementeringsprosjekter. Etablert i 1999, har vi vårt hovedkontor i Bergen, Norge, og har kontorer i Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, København, Enschede og Boston.
www.itslearning.no

Kopinor

Kopinor logo
Med Kopinoravtalen er vi deltakere i et kulturelt kretsløp. Gjennom avtalen sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne, forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og andre, får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Les mer på www.kopinor.no

Microsoft

Microsoft logo
Gjennom tett samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter over hele verden lager Microsoft løsninger som er målrettet mot utdanningssektoren. Målet er å hjelpe lærere, elever og studenter i å nå sitt fulle potensial med hjelp av ikt. Deling av god praksis og fremming av god pedagogisk praksis er en viktig del av det arbeidet som Microsoft Norge gjør for den norske skole- og utdanningssektoren. www.microsoft.no

MOAVA AS

MOAVA AS  logo
Moava er Norges største leverandør på nett av hjemmesider, kvalitetssystem og iktplan til skoler og barnehager. Vi har over 1,3 mill sidevisninger pr måned på vår gratis ressursside www.moava.org. Se også vårt nye SMS-løsning, integrert i hjemmesiden eller frittstående, valget er ditt. www.moava.no

Conexus

Conexus logo
Med over 80% av norske skoler som brukere er edtech-selskapet Conexus markedsledende på innsamling, analyse og oppfølging av data. I tillegg til den velutviklede programvaren har selskapet faglig tung innholdskompetanse på flere fagområder. Vurdering for læring, evaluering, endringsledelse og utvikling av systemer for læring er noen av selskapets fokusområder. Målet er å strukturere informasjon som grunnlag for livslang læring.
www.conexus.no

NRK Skole

NRK Skole logo
NRK Skole er det pedagogiske tilbudet NRK har til lærere og elevene deres. Her finner dere over 6000 lyd- og bildeklipp som elevene for eksempel kan få i lekse å se hjemme, for å forberede seg til en time. Samtidig ønsker vi å bidra til aktivitet i timen. Derfor finner dere også flere prosjekter der elevene kan lage sine egne reportasjer og animasjoner. Et annet mål for oss i NRK Skole er å gi dere lærere faglig påfyll. Det gjør vi gjennom å filme relevante foredrag som dere kan se via våre nettsider. Ble du nysgjerrig? Ta en titt på vår nettside nrk.no/skole.

Scandec Systemer AS

Scandec Systemer AS logo
Når du skal velge interaktive løsninger for din skole eller barnehage er Promethean ditt beste valg. Løsningene er utviklet med kvalitet og slitestyrke i fokus og gir ditt klasserom den beste teknologien for interaktivitet, kommunikasjon og samarbeidslæring. Scandec Systemer, med 30 års erfaring, er distributør av Promethean i Norge. Scandec Systemer er den ledende distributøren i Norge på lyd, styringssystemer og interaktiv læring.
Se våre nettsider aktivundervisning.no og activboard.no.

TV2 SKOLE – Aktuelt visuelt og tilrettelagt

TV2 Skole logo
TV 2 Skole aktualiserer kompetansemålene i læreplanen ved å knytte dem opp mot dagsaktuelle hendelser. Hver uke leverer TV 2 Skole skreddersydde nyhetssendinger og undervisningopplegg til barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.
tv2skole.no

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet logo
Norges største fagorganisasjon for utdanningsfeltet har nær 150 000 medlemmer i barnehage, skole, høyere utdanning og administrasjon. Målet er profesjonalitet og kvalitet i utdanningen og bedre lønns- og arbeidsvilkår. Er premissleverandør i utdanningspolitiske og faglig-pedagogiske spørsmål.
utdanningsforbundet.no

Visma

Visma logo
Visma leverer virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor. Våre løsninger forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter. I samarbeid med våre kunder er vi opptatt av å arbeide med å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på internett. Våre kunder skal oppnå betydelige gevinster ved å samarbeide med Visma, i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Tieto Norway AS

Tieto logo
Tieto er Nordens ledende leverandør av administrative løsninger for skoler og barnehager. Vårt mål er å effektivisere skolen og tilby løsninger der både elever, lærere og skoleledelse får tilgang til smarte IT-systemer. Denne posisjonen ble ytterligere styrket da vi overtok Oppads norske løsninger høsten 2016.
Velger du Tieto som leverandør av smarte IT-tjenester, får du bedre tid til dine kjerneoppgaver. Kostnadene vil synke samtidig som elever, lærere og ledelse får best mulig forutsetning for å lykkes med sine oppgaver.

Kunnskap.no

Kunnskap.no logo
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring.

Kikora

Kikora logo
Kikora is the leading Scandinavian software for mathematics instruction. Kikora enables students to learn and teachers to teach math more efficiently. No installation is required; the tool is loaded directly in the browser.

Følgende bidrar med faglig støtte:

  • Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Mediepedagogene
  • Fleksibel utdanning Norge
  • Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD)
  • SkoleMagasinet
  • Statped
  • Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk(VOX)