Sesjoner NKUL 2018

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppesymboler

Målgruppe: Grunnskole 1-7 – Grunnskole 1-7
Målgruppe: Grunnskole 5-10– Grunnskole 5-10
Målgruppe: Videregående skole – Videregående skole
Målgruppe: Lærerutdanning – Lærerutdanning
Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier – Skoleleder/Skoleeier
Målgruppe: IKT-ansvarlig – IKT-ansvarlig

 

Sesjon 1, mandag 7. mai kl. 13:45

Sesjon 1A
Dataporten – en innovativ plattform for sikker og enklere datadeling i grunnopplæringen

mandag 7. mai kl. 13:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Dataporten er en ny tjenesteplattform for innlogging og deling av data, som er en videreutvikling av Feide til en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning.
I denne sesjonen vil du få høre mer om muligheter og eksempler på bruk av Feide 2.0.
Feide 2.0 tar digitalisering i skolen til et nytt nivå.

Harald Torbjørnsen, Synneve Monstad Bottolfs m.fl.
Utdanningsdirektoratet

Sesjon 1B
Slå to fluer i en smekk – Lek med ord og få økt digital kompetanse med minoritetsspråklige elever

mandag 7. mai kl. 13:45

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: IKT-ansvarlig

Å kunne et nytt ord, hva betyr det for minoritetsspråklige elever? Ordbank er en fin måte å lære ordforråd og begreper på, og det blir mer fengende og hensiktsmessig å jobbe digitalt med ordbank i OneNote. I løpet av de 45 minuttene skal vi se på hvordan minoritetsspråklige elever kan jobbe med ord papirfritt og samtidig får økt digital kompetanse. Vi skal også gå igjennom hvordan læreren kan benytte seg av funksjonene i OneNote til bedre oppfølging, tilpasning og organisering.

Ressurs (Onenote online):
https://1drv.ms/u/s!ApciEOQLOL7g4URODKVMwNx0BkrH

Fredrik Zhang
Sandbekken ungdomsskole

Sesjon 1C
3D Thinking- Bruk av 3D printer i undervisningen på Kunst, design og arkitektur (KDA) på Vågen vgs

mandag 7. mai kl. 13:45

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hvordan kan implementering av ny teknologi endre, forsterke og aktualisere fag og læringsprosesser? Kreativ problemløsning og skaperevne er sentrale ferdigheter for det 21.århundre, det vektlegges i blant annet i Ludvigsenutvalget og nye læreplaner. Det er ikke selve 3D- printeren som er det avgjørende, men måten alle, både lærere og elever, tenker og lærer på som endres. Å lære sammen, fornyet giv og oppretting av Makerspace i skolens bibliotek er noe følgene av satsingen. Foredraget blir holdt av faglærer og to elever som deler erfaringer de har gjort de to siste årene.

Brit Iren Hetland Haavik med elever
Vågen vgs

Sesjon 1D
Hvordan skreddersydd språkopplæring gjør språklærerne til superhelter

mandag 7. mai kl. 13:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Olaf Husby er språkforsker ved NTNU og har sammen med Jacques Koreman bygd en banebrytende algoritme som kan skreddersy relevante uttaleøvelser i norsk og norske dialekter til over 500 morsmål. Matthew Smalley er spillutvikler. Han flyttet fra England til Norge da han fikk seg norsk kjæreste og fikk kjenne på utfordringene ved å ikke kunne uttrykke seg selv på norsk. Idag jobber de sammen med et team av dyktige spillutviklere, teknologer, og forskere for å lage læremiddel som kan skreddersy både uttaleøvelser og vokabular til over 500 morsmål. På NKUL vil de dele hemmeligheten bak med deltakerne. NB! Deler av foredraget vil foregå på engelsk.

Olaf Husby, Matthew Smalley og Marie Lauvås
Sounds Good

Sesjon 1E
Workshop med Marc Prensky

mandag 7. mai kl. 13:45 NB! Arrangeres også kl. 14.45.

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Marc Prensky inviterer til diskusjon i forlengelse av plenumsfordraget. Benytt sjansen til å stille spørsmål og be Prensky gå i dybden på det som engasjerer deg mest.

Se kort intervju med Prensky.

Marc Prensky

Sesjon 2, mandag 7. mai kl. 14:45

Sesjon 2A
Hva kan jeg bruke? Nytt og nyttig om opphavsrett for alle som skal forberede undervisningen

mandag 7. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Digital kompetanse og opphavsrett er mer aktuelt enn noen gang. Vi deler fra en fersk brukerundersøkelse i skolen: Hva er det lærerne har behov for å laste ned eller kopiere i tillegg til det som kjøpes inn, og hva tenker de om opphavsrett? Kopinoravtalen ble fornyet ved årsskiftet 2018, og her får du høre om hovedinnholdet: Hva kan du gjøre, og hva er begrensningene i bruk av innhold?

Yngve Slettholm har bakgrunn som komponist, dirigent og førsteamanuensis i komposisjon og satslære ved Norges musikkhøgskole. Han har vært statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet og leder i Norsk kulturråd. Han har siden 2006 vært administrerende direktør i Kopinor.

Yngve Slettholm
adm. dir., Kopinor

Sesjon 2B
Programmering og skaperglede

mandag 7. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Skolen skal åpne dører mot verden og framtida og la elevene oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang. Ved å ta skapertankegangen i skolen gir vi elevene mulighet til å være kreative og utforskende med teknologi og programmering, koplet til utstyr og metoder fra blant annet kunst- og håndverk. Skaperverksteder gir gode muligheter til engasjement og for dybdelæring og for å jobbe med algoritmisk tankegang.

Kristine Sevik, Lars Gimse og Vibeke Guttormsgaard
Udir BetaLAB

Sesjon 2C
Ressursbanken det digitale verkstedet
(www.Tip-thvs.com)

mandag 7. mai kl. 14:45

Målgruppe: Videregående skole

Bruk av digital ressursbank i verkstedet, og hvordan dette gir nye arbeidsmetoder og økt læringsutbytte hos elevene.
Blant annet:

  • Hvordan Ressursbanken har blitt utviklet og hvordan den kan brukes til et samarbeid på tvers av hele landet
  • Hvordan elever får godt utbytte av denne ressurssiden i undervisning på verkstedet.
  • Hvordan elever kan bruke film til bedre forståelse av maskinbruk og oppgaver på verkstedet.
  • Hvordan mobiltelefonen og QR koder har blitt et verktøy i undervisningen og gjøre de digitale ressursene lett tilgjengelige for elevene.

Trond Hauge og Rune Berg
Thor Heyerdahl vgs

Sesjon 2D
Bruk av mediateknologi for mestringsopplevelser og inkludering

mandag 7. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

På Nordahl Griegs avdeling for Arbeidslivstrening og livsmestring jobber elevene med filmproduksjon, foto, spill, blogging og sosiale medier med samme proffe utstyr som andre medieelever. Når elever med spesielle behov får skape noe kult andre vil se, gir det gode mestringsopplevelser. Velkommen til en økt med lærere og elever som vil demonstrere hva de gjør, og vise fram produkter de har laget. Her blir det godt humør og mye gøy!

Trygve Tollefsen og Jonas Sisselson Hamre med elever
Nordahl Grieg vgs

Sesjon 2E
Workshop med Marc Prensky

mandag 7. mai kl. 14:45 NB! Arrangeres også kl. 13.45.

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Marc Prensky inviterer til diskusjon i forlengelse av plenumsfordraget. Benytt sjansen til å stille spørsmål og be Prensky gå i dybden på det som engasjerer deg mest.

Se kort intervju med Prensky.

Marc Prensky

Sesjon 3, mandag 7. mai kl. 15:45

Sesjon 3A
Fremtidens klasserom i lærerutdanningen

mandag 7. mai kl. 15:45

Primært: Målgruppe: Lærerutdanning Sekundært: Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole

Fremtidens klasserom handler om å være skapende, utprøvende og reflektert rundt didaktikk, teknologi og læring for å gjøre studentene aktive, deltagende og beredte for deres nye yrke. Fremtidens Klasserom handler også om studentaktiv læring i stimulerende omgivelser, hvor arbeidet kan foregå i ulike læringssoner.

Ann-Therese Arstorp
Utdanningsdirektoratet
Elin Bøen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Lisbet Rønningsbakk
Universitetet i Tromsø
Paolo Scarbocci
Universitetet i Stavanger

Sesjon 3B
Er læringsanalyse svaret?

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

De siste årene har det blitt rettet oppmerksomhet rundt elevers bruk av digitale verktøy og hvordan man kan bruke denne informasjonen for å effektivisere læringen, såkalt læringsanalyse. Kan bruk av elevdata gi oss tidligere varsling av elever som sliter, forslag om relevante og tilpassede oppgaver og innhold for å engasjere og gjøre opplæringen mer relevant? Hvordan kan vi ivareta personvern og samtidig oppnå gevinster ved omfattende innsamling, deling og bruk av data om den enkelte elev?

SLATE-senteret ved Universitetet i Bergen og Utdanningsetaten i Oslo vil presentere et FoU-prosjekt i regi av KS som skal teste i praksis hvordan utveksling av elevdata kan realiseres via Dataporten.

Nina Morlandstø
Universitetet i Bergen/SLATE
Brian Jørgensen
Utdanningsetaten i Oslo, Oslo kommune

Sesjon 3C
Svømmeopplæring nåtid og fremtid? – hvordan bruke IKT i svømme og livredningsopplæring?

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

I presentasjonen vil vi demonstrere og forklare hvordan en Appen eSvøm åpner nye muligheter innen svømmeopplæring i skolen.
Flere undersøkelser viser at norske barn har for har for dårlige svømmeferdigheter. I eSvøm finnes det over 200 øvingsbilder og filmer som viser riktig progresjon innen alt man trenger for å nå kompetansemålene i 4. 7. og 10.trinn innen svømming, livredning og dykking.
eSvøm er aktuell for studenter, lærere og assistenter, og har også fått internasjonal interesse. Lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen har prøvd ut eSvøm og har gjennom semistrukturerte intervju kommet med sine erfaringer etter bruk av eSvøm.

Borgar Ness
Verdal kommune
Egil Gjølme
Institutt for lærerutdanning, NTNU
Alex Strømme
Institutt for lærerutdanning, NTNU

Sesjon 3D
Lærer! Gi slipp på kontrollen – gi elevene hovedrollen!

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Skolens fremste oppdrag er å gi elevene forutsetninger til å mestre livene sine for å kunne delta i arbeid og fellesskap. For elevene er det digitale en naturlig og nødvendig del av hverdagen. Vi forteller hvordan vi bruker ulike digitale verktøy som en naturlig del av undervisningen, og hvordan elevene kan være digitale superhelter i læringsarbeidet. Nåtidens og fremtidens ferdigheter øves hver dag gjennom digitale apper, programmer og gamification. Pedagoger må gå foran som digitale rollemodeller som tør å feile og lære sammen med elevene. Sammen blir vi aktive og motiverte i omvendte klasserom. Digital læring – fremtiden er nå!

Anne Grete Vik og Tina Navestad Haugland
Glemmen vgs

Sesjon 3E
Sosial fungering med nettbrett og mobil

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Hvordan kan barn som strever med sosiale ferdigheter inkluderes og være deltakere i undervisning og aktiviteter sammen med andre barn? Hvilke digitale muligheter kan fungere som verktøy for å oppnå større grad av deltakelse og læring?

I denne sesjonen presenteres konkrete eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes sammen med pedagogiske metoder for å styrke sosial forståelse og fungering. Metodene som presenteres er sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler. Det vil bli vist eksempler fra blant annet appene Book Creator, Inspiration Maps, Notater, samt bruk av video.

Siw Klemetsen
Statped

Sesjon 3F
Hva, hvorfor og hvordan deler vi lærere med hverandre?

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Kan en app eller en digital læringsressurs brukes slik at elever og lærere kan samarbeide med og lære med og ikke av teknologien?

Facebook-siden www.facebook.com/l1ellen har snart 16 000 følgere, men var i utgangspunktet ment for å dele med kollegaer. Helt fra jeg ble en «digital spesialpedagog» har jeg delt digitale læringsressurser, digitale læringsverktøy og de beste metodene for dette gjennom foredrag, kurs og utvikling av pedagogiske opplegg. På Facebook deler, svarer og formidler «siste nytt» innen pedagogikk og forskning, ved siden av at jeg svarer lærere, foresatte og andre på det de måtte lure på. På denne sesjonen vil du bl.a. lære hva som kjennetegner en god, kunnskapsproduserende app eller program, samt motiveres til å ta i bruk opplegg laget med digitalt didaktisk design (DDD).

Ellen Cecilie Romstad
Persbråten vgs

Sesjon 3G
FYMU – tidenes kuleste skolefag

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Hei, du, lærer! Kan du tenke deg et skolefag med topp motiverte elever som yter sitt aller beste, i alle økter? Et fag alle mestrer i like høy grad, der ingen føler seg tilsidesatt og alle føler de har noe å bidra med? Et fag med stort fokus på digitale ferdigheter og bærekraft, der elevene lærer av hverandre – en urealistisk tanke, eller hva?

Helga Falch Johannesen og Christine Løken Roa
Øren skole

Sesjon 3H
GDPR og det vanlige klasserommet

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Det er et stykke fra skoleeiers og Datatilsynets hverdag ned til det som skjer i klasserommet. Glem de store skytjenestene kommunen har avtale med – der er ting i orden og det er skoleeiers bord. Men hva med alle de tilfeldige gratis ressursene som ligger lett tilgjengelig på Internett og som lærere og elever så enkelt kan ta i bruk uten å spørre noen? Bli med på en lynkjapp tur innom GDPR i skolen før vi bruker godt med tid på praktiske eksempler om hvordan skoler kan forholde seg til skytjenester hvor det er umulig å få tak i en databehandleravtale.

Odin Nøsen
Randaberg kommune

Drop-in hos Udir BetaLab

mandag 7. mai kl. 15:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hvordan kan du bruke en programmerbar drone i matematikkundervisningen? Hva skal til for å sy strømkretser og mikrokontrollere inn i klær og få dem til å lyse, blinke og reagere på lyd? Hva slags opplegg og utstyr trenger du for å begynne å integrere skapertenkning på din skole? Hvordan kan algoritmisk tenkning passe inn i faglig arbeid?

Udir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring. Dropp innom og prøv teknologi for programmering, skaping, 3D-modellering, dataspilling, VR og mye mer. Veiledere i rommet hjelper deg i gang, og prater gjerne om forslag til læringsopplegg og muligheter i skolefagene.

Udir BetaLab

Sesjon 4, tirsdag 8. mai kl. 14:45

Sesjon 4A
Grep – lag din egen oversikt over læreplanene!

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen og er åpen for alle. I denne presentasjonen får du se hvordan du kan gjøre skreddersydde spørringer for å hente ut informasjon fra læreplanen. Eksempler: «Hvordan hente ut alle kompetansemål for 1. til 4. trinn», «Hvordan lage ordskyer av ordene i kompetansemålene for en læreplan.» osv.

I presentasjonen vil du lære hva SPARQL og RestAPI er og få se eksempler på bruk av disse i kombinasjon med javascript, css og html.

Forbered deg gjerne før presentasjonen ved å gå inn på disse lenkene

Are Mjølsnes, Eivind Grotle Nilssen og Erlend Thune
Utdanningsdirektoratet

Sesjon 4B
Endelig har jeg læringsdata om elevene! – det må da være fornuftig?

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Hver dag kommer lærere inn i klasserommet uten å vite om elevene har gjort leksa, forstått fagstoffet eller trenger hjelp. Med moderne sporingsteknologi er det mulig å få data om elevenes læringsarbeid. For første gang har jeg mulighet for å tilpasse undervisningen ift gruppas behov. Kom og hør hva, hvordan og ikke minst hvorfor jeg mener at dette er en dramatisk forbedring av lærerens praksis og profesjonsutøvelse.
#læringsdata #sporingsteknologi #omvendtundervisning
Se: https://campus.inkrement.no/Blogg/Skremmende-a-tenke-pa-hvor-lite-vi-har-visst

Kjetil Idås
Nettskolen i Vestfold

Sesjon 4C
Det ærlige foreldremøte om nettvett

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7

Utfordringen ved å holde gode foreldremøter om nettvett eller bare vett er noe lærere synes er vanskelig. Ofte tar man en forsvarsposisjon og er ikke stand til å si det som skal og bør sies til foreldre angående temaet. Man er redd for at samarbeidsklimaet skal forsures og at det skal gå utover skole/hjem-samarbeidet. I denne sesjonen forteller Joakim Bjørklund om sin inngang til temaet, basert på gode og dårlige erfaringer. Deltakerne tar rollen som «foreldre» og de blir utfordret på hvordan skal være gode enkeltforeldre og som medlem av en foreldregruppe. «It takes a village to raise a child»

Joakim Bjørklund
Drammen kommune

Sesjon 4D
Fra Scratch til Python; Hvorfor skal alle lære koding?

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Koding/programmering skal inn helt fra grunnskolen. Grunnen er den økende bruken av enkle, rimelige styringsenheter; og forståelsen for at «alle» har nytte av å kjenne noe til dette. Innen teknisk fagskole elektro, har vi alltid undervist rundt mikrokontrollere og styringer. Nå går vi videre og bruker Arduino og Raspberry Pi med programmering i høynivåspråk. I foredraget prøver vi å se på hele spekteret av koding og enkle, billige løsninger; fra Scratch til Phython. Vi viser eksempler med styring av bl.a. småbiler, roboter, 230 V lys og motorer; med Micro:bit, Arduino og Raspberry Pi.

Sturla Ingebrigtsen og Svend Øvrebekk
Stavanger offshore tekniske skole

Sesjon 4E
Store norske leksikon – Sniktitt: mer læring med nytt design

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hver dag finner tusenvis av elever fakta på snl.no. Nå får det gode innholdet nytt design, og her kan du får en eksklusiv sniktitt. Lær om temasider, automagiske anbefalinger og juksesikker eksamensversjon.

Kjell-Olav Hovde
Store norske leksikon

Sesjon 4F
Støykansellering – om fremtidens digitalisering av samtalen i klasserommet

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole

Vi lever i et samfunn der individorienterte og skreddersydde løsninger gir oss tilsynelatende akkurat det vi vil ha og trenger. Støykansellerende hodetelefoner et eksempel på dette. De markedsføres som den ultimate brukeropplevelsen – ny teknologi filtrerer bort uønsket støy og forsterker lydene du ønsker å lytte til. I dette innlegget spør jeg om en implementering av ny teknologi i skolen, som adaptiv læring, kan få en slik støykansellerende effekt? I så tilfelle, hva vil filtreres bort som uønsket støy og hva er det essensielle som blir forsterket? Og kan en digitalisering av samtalen i klasserommet føre til en uønsket ekkokammereffekt?

Sonja Nygaard-Joki
Frederik II vgs / NDLA

Sesjon 4G
DVM-Pluss – nettbasert fordypning i matematikk for ungdomskoleelever som ønsker større utfordringer

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Fordypning er i vinden for tiden i fagfornyelsen. DVM-Pluss er en pilot på et nettbasert supplement for høyt presterende ungdomsskoleelever som ønsker fordypning og større utfordringer i matematikk. I foredraget presenteres oppbyggingen av fordypningsoppgavene, hvordan vi tilbyr problemløsningsoppgaver nettbasert og erfaringene fra piloten.

Frode Løbersli
Utdanningsdirektoratet
Eskil Braseth, Eva-Britt Riise og Anna Krogstad
Matematikksenteret

Drop-in hos Udir BetaLab

tirsdag 8. mai kl. 14:45

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hvordan kan du bruke en programmerbar drone i matematikkundervisningen? Hva skal til for å sy strømkretser og mikrokontrollere inn i klær og få dem til å lyse, blinke og reagere på lyd? Hva slags opplegg og utstyr trenger du for å begynne å integrere skapertenkning på din skole? Hvordan kan algoritmisk tenkning passe inn i faglig arbeid?

Udir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring. Dropp innom og prøv teknologi for programmering, skaping, 3D-modellering, dataspilling, VR og mye mer. Veiledere i rommet hjelper deg i gang, og prater gjerne om forslag til læringsopplegg og muligheter i skolefagene.

Udir BetaLab

Sesjon 5, onsdag 9. mai kl. 10:15

Sesjon 5A
Vellykket kompetanseheving med MOOC

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Høgskolen i Østfold får svært gode tilbakemeldinger fra sine MOOC-studenter. Hva er suksessfaktorene? Hvordan kan MOOC brukes for kompetanseheving for deg eller for dine lærere – med tanke på fagfornyingen, digitalisering og profesjonsfaglig digital kompetanse?

Dette er noen av spørsmålene som blir besvart i dette spennende foredraget.

Magnus Nohr og Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold
Eva Bratvold
Eva Bratvold Digital Kompetanse

Sesjon 5B
Å logge seg på læring – Organisering av et digitalt klasserom

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

I denne sesjonen vil vi formidle våre erfaringer med å drifte en digital klasse, og utfordringer vi har møtt på veien. Elevene fikk iPader og O365 i desember 2016, da de gikk i 4.trinn. Tiden etter har vært lærerik og spennende. Vi har beveget oss fra lærebøker til målstyrt undervisning, fra individuelt arbeid til samarbeid og fra tavleundervisning til læringsvideoer med mer tid til veiledning og vurdering for læring. I tillegg har vi økt fokuset på hvordan vi lærer og hvorfor vi gjør som vi gjør. Vårt digitale klasserom har færre tidstyver og mer selvstendige elever som logger seg på læring.

Kristine Haukenes og Silje Aspeflaten
Myrene skole

Sesjon 5C
Hvordan komme i gang med tekstbasert programmering?

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole

Læreplanen for Programmering i ungdomsskolen krever at minst ett språk skal være tekstbasert. Dette kan være utfordrende. Mens blokkbasert programmering (f.eks. Scratch) gjør det mulig å få til ganske mye på kort tid, er tekstbasert programmering (f.eks. Python) forbundet med mye jobb selv for å få til simple, kjedelige programmer, og mye frustrasjon med feilmeldinger og kode som ikke virker. Denne sesjonen gir ideer til hvordan man kan redusere frustrasjonsterskelen for nybegynnere i tekstbasert programmering, blant annet ved ferdige programeksempler som elevene kan utforske og endre på, heller enn å starte med koding fra blank skjerm.

Guttorm Sindre
Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

Sesjon 5D
Inkluderende bruk av spill i undervisningen

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Foredraget tar utgangspunkt i inkluderende bruk av spill i undervisningen, primært underholdningsspill. Det vil bli presentert forskning og argumentasjon på hvorfor og hvordan dette kan brukes for å ta elevenes interesser inn i skolen og spille på elevenes fellesnevnere, også de elevene med lærevansker. Foredraget vil vise tre innfallsvinkler: som tekst (alternativ til å lese en bok), til diskusjon (alternativ til eksempelvis film) og til trening på konkrete ferdigheter. Det vil bli vist eksempler fra ressurser som er publisert på Statped.no. Målet med foredraget er at man kan ta dette med seg og gjøre det i eget klasserom.

Espen Wilberg
Statped

Sesjon 5E
Fleksibel opplæring – nettbasert tospråklig fagopplæring

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Har dere minoritetsspråklige elever på skolen? Prosjektet «Fleksibel opplæring» tilbyr tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. «Fleksibel opplæring» har fått internasjonal oppmerksomhet for sine innovative løsninger, og bl.a. blitt utpekt til «promising practice» av forskningsgruppen «ActNow». Presentasjonen viser hvordan prosjektet utnytter de teknologiske mulighetene for å gi tilpasset nettbasert opplæring.

Frode Løbersli
Utdanningsdirektoratet
Marit Lunde
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Sesjon 5F
Å spille seg gjennom en fortelling av Astrid Lindgren

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

I denne sesjonen skal vi vise deg hvordan du sammen med elevene dine kan lage digitale læremidler av lærestoffet.

5. og 6.klasse har sammen med lærerne dykket inn i en fortelling av Astrid Lindgren og laget en digital reise gjennom fortellingens handling, spenningskurve og litterære virkemidler. Sluttproduktet er et spill.
Vi vil vise deg hvordan vi har laget digitale læringsspill og kurs for elevene, og sammen med elevene, med fokus på dybde læring og mulighetene for tilpasset opplæring.

Helene Grøteide og Sylvia Nordeng
Alsvåg skole

Sesjon 5G
Dataspill i skolen – våre beste tips

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

Mange kompetansemål og temaer åpner for å bruke dataspill i skolen, og Udir BetaLab (tidl. IKT-senteret) og spillpedagogene fra Nordahl Grieg vgs. har samarbeidet gjennom flere år med å legge til rette for faglig spilling i norske klasserom. I denne sesjonen gjør vi opp status, og belyser hvilke styrker og muligheter dataspill har sammenlignet med andre læremidler og metoder.

Du får konkrete tips til spill man kan ta i bruk i klasserommet, og deltakerne får være med på å spille spill live.

Jørund Høie Skaug og Tobias Staaby
Udir BetaLab

Sesjon 5H
Gullepleprisvinneren 2018

onsdag 9. mai kl. 10:15

I denne sesjonen vil årets Gullepleprisvinner holde et foredrag. Gullepleprisvinner 2018 annonseres i NKUL åpningsplenum.

Gullepleprisen deles ut av NPED til en pedagog, eller pedagoger som har brukt IKT på en nyskapende og god måte i undervisning.

Drop-in hos Udir BetaLab

onsdag 9. mai kl. 10:15

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Hvordan kan du bruke en programmerbar drone i matematikkundervisningen? Hva skal til for å sy strømkretser og mikrokontrollere inn i klær og få dem til å lyse, blinke og reagere på lyd? Hva slags opplegg og utstyr trenger du for å begynne å integrere skapertenkning på din skole? Hvordan kan algoritmisk tenkning passe inn i faglig arbeid?

Udir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring. Dropp innom og prøv teknologi for programmering, skaping, 3D-modellering, dataspilling, VR og mye mer. Veiledere i rommet hjelper deg i gang, og prater gjerne om forslag til læringsopplegg og muligheter i skolefagene.

Udir BetaLab