Utstillerseminarer NKUL 2018

Utstillerseminar 1, mandag 7. mai kl. 13:45 (slutt kl. 14:15)

Utstillerseminar 1A
Moava: Gode nettressurser på moava.org

mandag 7. mai kl. 13:45 (slutt kl. 14.15)

Moava.org oppdateres stadig med nye ressurser som kan brukes fritt i skolen. Vi viser gode ressurser og hvordan disse brukes i klassen.

Utstillerseminar 1B
Gyldendal: Vi river siloene og bygger Skolestudio

mandag 7. mai kl. 13:45 (slutt kl. 14.15)

Vi i Gyldendal vil være din partner for læring. Derfor bygger vi nå, i samspill med våre over 700.000 brukere, et studio hvor alle våre digitale læremidler – i alle fag og på alle trinn – samles. Skolestudio skal gi både lærer og elev egne arbeidsrom som tilrettelegger for en enklere og mer fleksibel arbeidsflyt. En arbeidsflyt som bidrar til økt læringsutbytte og mestring for alle elever.

Piloten, Salaby Lærerstudio, er allerede i bruk av flere tusen lærere, og sammen lager vi et digitalt økosystem som svarer på våre brukeres behov. Salaby Lærerstudio vil det kommende året vokse videre til Gyldendal Skolestudio. Har du lyst å se hva vi er i gang med å lage for deg? Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bidra for å sikre at vi dekker dine brukerbehov på best mulig måte? Da ønsker vi deg velkommen til vårt foredrag!

Utstillerseminar 1C
Eplehuset: La alle få uttrykke seg

mandag 7. mai kl. 13:45 (slutt kl. 14.15)

Det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig er høyst aktuelle ferdigheter elevene vil ha behov for i fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Vi vil i dette seminaret vise noen av de mulighetene elevene har til å trene ferdighetene, og hvordan lærerne kan legge til rette for dette med bruk av digitale verktøy. La oss uttrykke oss sammen!

Utstillerseminar 1D
Utdanningsforbundet: En digital fagfornyelse?

mandag 7. mai kl. 13:45 (slutt kl. 14.15)

Fagfornyelsen er i gang og vi spør: Hva betyr bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring i det digitale informasjonssamfunnet? Hvordan jobber vi med det i våre fag i framtida? Det legges opp til en interaktiv sesjon hvor deltakerne kan bidra med innspill. Innledere: Magnus Sandberg, NTNU og Bodil Hernesvold, Strinda vgs.

Utstillerseminar 2, mandag 7. mai kl. 14:45 (slutt kl. 15:15)

Utstillerseminar 2A
Creaza: Hvordan skape aktiv og kreativ læring i klasserommet?

mandag 7. mai kl. 14:45

Elevene lærer best og mest ved å være aktive i egen læring. Med Creaza får elevene muligheten til å være aktive og kreative gjennom å skape spennende tegneserier og oversiktlige tankekart. Vi viser masse (ferske) eksempler fra klasserommet der elevene har jobbet ut forståelse på kreative måter. Vi lanserer også verdens enkleste måte å lage video på for elever og lærere! Vi lanserer kanskje en helt ny måte å lage animasjonsfilm på!

Uansett – Nye muligheter med Creaza, hva med å kombinere filmklipp, tegneserieinnhold og egne mediefiler?

Utstillerseminar 2B
Tieto: Fra delte systemer til økosystem – hvordan intelligente IT-system kan støtte skolens digitalisering

mandag 7. mai kl. 14:45

Gråsonen mellom LMS og særlig skoledelen av et OAS blir stadig større og grensene systemene imellom blir stadig mer utydelige. Diskusjoner pågår om hvor lærerne skal føre fravær, hvor skal de føre karakterer og merknader. Man vil helst ha færrest mulig systemer lærerne skal måtte forholde seg til.

Gjennom å bygge skolens digitale økosystem som en del av overgangen til en stadig mer digital skole, finnes det gode forutsetninger for å kunne ivareta de positive effektene digitaliseringen har på skoleutviklingen.

Ut fra overstående innledning vil vi gjennom et antall konkrete eksempel gi deg nye perspektiv, som belyser muligheter og prosesser innenfor utdanningsområdet, hvor økosystemet står sentralt.

Utstillerseminar 2C
Visma Unique: Digital skoleadministrasjon

mandag 7. mai kl. 14:45

Visma forteller om nyhetene foresatt App, digitale skjema, lærerens brukerflate og optimalisert ressursstyring. Det vil også bli mulighet for et innblikk i ny løsning for Barnehager.

Utstillerseminar 2D
Scandec: Verdens mest solgte skjerm

mandag 7. mai kl. 14:45

ActivPanel ble verdens mest solgte interaktive skjerm til utdanning i 2017. Møt Scandec og Promethean og opplev hvorfor; speiling, fantastisk skriveopplevelse, læringsapper fra Google Play og teknologi som gir mening og mestring.

Utstillerseminar 3, tirsdag 8. mai kl. 15:45

Utstillerseminar 3A
Interactive Norway: SMART Board med iQ og SMART Learning Suite

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Her får du siste nytt fra SMART vedrørende HW og SW samt praktiske tips til undervisning på digitale flater. Notebook tar steget opp i skyen og dette gir nye muligheter for engasjerende undervisning på SMART Board og på lærerens og elevenes mobile enheter (iPad, pc, Chromebooks)

Utstillerseminar 3B
Kopinor: Ned med hendene, fram med pennene. Hvordan kan autentisk skriving påvirke engasjement og resultat?

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Å få alle elever på banen for å tenke, mene og skrive kan være utfordrende. Hva slags grep kan læreren ta, og hvordan påvirker autentisk skriving elevene? I presentasjon får du smakebiter av et undervisningsopplegg som fremmer deltagelse, og tekster som vil noe mer enn å bare bli lest og vurdert av en lærer.

Merete Henden Kronholm er norsk- og engelsklærer ved Mysen videregående skole, både yrkesfag og studieforberedene. Hun har lang erfaring fra ungdomsskolen i Oslo. De siste årene har hun ved siden av jobb tatt videreutdanning innen literacy ved NTNU, Skrivesenteret og NBI. Hun har holdt en rekke skriveseminar for lærere. Som en skrivende lærer er engasjementet hennes særlig knyttet til å få med alle elever gjennom å skrive, og hvordan autentiske mottakere påvirker tekster. Hun mottok prisen for Fabelaktig Formidling i 2017.

Utstillerseminar 3C
NRK Skole: nyheter for VGS

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Vi lanserer nye tilbud i flere fag, blant annet i samfunnsfag, historie, norsk, naturfag , musikk og personlig økonomi. Her får du en rask presentasjon av vårt nye innhold som er tilpasset elever i videregående skole.

Utstillerseminar 3D
Sounds Good: Fra spill til læring – 4 triks fra spillbransjen

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Ole Andreas Biggey er en erfaren spillutvikler og gründer i Sounds Good, og foreleser også i spilldesign ved Westerdahls. Ole vil lære bort hvordan metodikk fra spillbransjen brukes for å engasjere elever til læring, og hvordan Sounds Good bruker triks fra spillbransjen til å jobbe med utvikling av engasjerende og adaptive læremiddel for språk. Sounds Good vil dele hvordan denne metodikken kan bli tatt i bruk av hvem som helst som ønsker å ta læring til neste nivå.

Utstillerseminar 3E
Transponder: GDPR og Transponder. Brukervennlighet og personvern i en god balanse

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Transponder er fremtidens kommunikasjonsløsning for utdanningssektoren. Vårt mål har helt fra begynnelsen vært å lage den beste kommunikasjonsløsningen for utdanningssektoren. Resultatet er Norges første, sikreste og beste digitale meldingsbok.

Nye krav til personvern stiller høye krav til leverandører. Transponder er designet med innebygget personvern og høye krav til sikkerhet. Vi tar et kort historisk tilbakeblikk og titter på vår første løsning og viser de aller siste funksjonene i Transponder Meldingsbok. Presentasjonen linkes opp mot GDPR.

Utstillerseminar 3F
Lin: Norsk skole – sykt digital?

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Erlend Kobro er lærer og selvutnevnt ped-nerd. På evig jakt etter den beste undervisningen og de gladeste elevene har han nå et (midlertidig?) opphold i sin lærergjerning for å lede skoleutviklingsprosesser med norgesferske Lin Education.

På NKUL vil Erlend med utgangspunkt i formålsparagrafens forventning om å «åpne dører mot verden og fremtiden» gjøre en uformell ståstedsanalyse av hvordan norsk skole forholder seg til digitalisering. Hva er bra, hva kan vi gjøre bedre og hva må vi endre for å oppfylle nevnte formål?

Utstillerseminar 3G
EF Class: Digital learning tool for English

tirsdag 8. mai kl. 15:45

Do you spend time searching for new material for your English classes? Do you find it hard to cater for and identify the different levels of English in your classroom? Listen to how EF Class will make your life as an English teacher easier. EF Class is a complete set of learning materials for grade 9 and VG 1-3. Our lessons are designed on the basis of sound teaching principles, neuroscience, and cognitive psychology. EF Class empowers teachers to revise content and run lessons to best meet their students’ needs. Everything in EF Class is free of charge.

Utstillerseminar 4, onsdag 9. mai kl. 09:00

Utstillerseminar 4A
Conexus: Fra lesing som grunnleggende ferdighet til karrierelæring og livsmestring!

onsdag 9. mai kl. 09:00

Ny lesekultur med faglige diskusjoner, læringsanalyse og digitale læremidler kommer elevene til gode!

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Overordnet del av læreplanen og fagfornyelsen fremmer Livsmestring som tverrfaglig tema. Conexus ved Eva Bratvold, presenterer ett nytt digitalt produkt – vip24 Karrierelæring og Livsmestring, som sikrer at eleven får kompetanse på seg selv!

Rektor Viviann Midtbø fra språkkommunen Vågsøy, i Sogn og Fjordane deler praksiseksempler fra leseopplæringen. Hvilke tiltak har gitt progresjon i leseopplæringen til elevene? Skolen har merket positive endringer etter at de digitale læringsplattformene Conexus Engage og Insight ble tatt i bruk systematisk.

Med oss er også spesialpedagog og grunnlegger av Relemo, Tone S. Gustavsen. Hun vil vise hvordan læreren enkelt kan tilpasse opplæringen til hele klassen med nivåbaserte lesetekster i Lesepakka.

Utstillerseminar 4C
Canvas: Møt elevene der de er! Mobil læring og video

onsdag 9. mai kl. 09:00

Canvas er den mest komplette læringsplattformen når det gjelder muligheter for å ta i bruk moderne undervisningsmetoder. Mange elever i dag lever på mobiltelefonen, og video står helt sentralt i måten de tilegner seg ny kunnskap på. Vi vil vise hvordan Canvas legger til rette for utnytting av mobile enheter både for lærere, elev og foreldre, samt hvordan vår egen videoplattform kan benyttes for økt engasjement og læring ved bruk av video. Med andre ord, vi møter elevene der de er!

Utstillerseminar 4D
Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

onsdag 9. mai kl. 09:00

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen med innebygde studieverktøy (markere, tegne, søke, skrive osv.) Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd, resten syntetisk tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag.

Utstillerseminar 4E
Lingit AS: Lingdys for Windows og iPad: Ny drakt, mer kraft, nye funksjoner

onsdag 9. mai kl. 09:00

Lingdys er et velkjent og svært ubredt hjelpemiddel for personer med lese- og skrivevansker, som f.eks. dysleksi, og mange skoler i Norge har elever som bruker programmet.

Lingdys versjon 4 for Windows er nå klart. Skrivestøtten i Lingdys kan nå gi hjelp med grammatiske feil, bl.a. feil ord i sammenhengen. Lingdys versjon 4 har forbedret ordprediksjon og en oppdatert stavekontroll.
Alle lesestøttefunksjoner er nå samlet i Lingdys og det er også blitt mye enklere å skifte mellom språk, f.eks. mellom norsk og engelsk. I denne nye versjonen har programmet også fått en lenge tiltrengt oppdatering av brukergrensesnittet. Lingdys for iPad er også nytt av året, og gjør at personer med dysleksi nå også på iPad kan få den samme lese- og skrivestøtten som er kjent fra Lingdys.

Både Lingdys versjon 4 for Windows og Lingdys for iPad blir presentert under seminaret.

Utstillerseminar 4F
Aski Raski: Slik har vi gjort lesetrening gøy for 10.000 barn

onsdag 9. mai kl. 09:00

I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form, og er nå et nettprogram tilgjengelig på enheter som PC, mac, nettbrett, chromebook og smarttelefon. Aski Raski har også mangedoblet innhold og muligheter sammenlignet med tidligere versjoner. Programmet er basert på professor Torleiv Høiens teorier om lese- og skriveferdigheter.

Leksolog og programskaper Ingrid Ask vil fortelle om teorien bak lesetreningsprogrammet og vise de nye mulighetene i den nye versjonen. Man vil lære hvordan programmet kan brukes for å gjøre lesetreningen gøy og effektiv for både elever og lærere. I tillegg vil Ingrid demonstrere den nye kartleggingsmodulen i programmet.

Utstillerseminar 4G
Inkrement: Tilpasset eksamenstrening i matematikk med Campus Inkrement

onsdag 9. mai kl. 09:00

Hvordan kan man rekke å oppnå adaptiv eksamenstrening i en hektisk lærer-hverdag? Møt Campus Inkrement og Arild Knutsen fra Ullern videregående skole som viser hvordan han har oppnådd dette med sine elever. Med omvendt undervisning frigjør man tiden til adaptiv og aktiv læring. Seminaret passer spesielt godt for matematikklærere på ungdomstrinnet og videregående skole.

Campus Inkrement er Norges største plattform for omvendt undervisning, med fullstendige kurs fra mellomtrinnet til videregående skole. Den pedagogiske drivkraften bak Campus er Bjørn Ove Thue, for mange kjent som Lektor Thue.

Utstillerseminar 4H
Microsoft: Hva betyr Mixed Reality, Artificial Intelligence og Quantum Computing for norske skoler i dag?

onsdag 9. mai kl. 09:00

Status, hva er viktig og hvordan posisjonerer IT seg for det som kommer. Vi trekker frem noen nyheter ved Microsoft Education 365 og hva man bør tenke på ved bruk av og implementering med Microsofts tjenester og teknologi i skole. Microsoft i utdanningen er tilstede med flere partnere som bistår i prosessen og ønsker å trekke disse frem. Vel møtt!

#hardware #tjenester #opplæring #implementering #growtmindset #menneskeligeferdigheter

Utstillerseminar 4I
Aschehoug Undervisning: Alt du trenger for å jobbe tverrfaglig i begynneropplæringen

onsdag 9. mai kl. 09:00

Verden er ikke delt opp i fag, og vi i Aschehoug Undervisning gir deg et digitalt, tverrfaglig univers til begynneropplæringa. Du og elevene kan gå i dybden allerede fra første skoledag, og sammen med elevene jobbe grundig med blant annet demokrati og medborgerskap, helse og livsmestring og bærekraft.

Utstillerseminar 5, onsdag 9. mai kl. 11:15

Utstillerseminar 5A
Kunnskap.no: Tettere oppfølging i realfag 8-10 med læringsanalyse

onsdag 9. mai kl. 11:15

Hvilke læreplanmål mester eleven? Hvordan er utviklingen over tid? Og i hvilken grad mestrer eleven målene?

Kunnskap.no er med i AVT-prosjektet, et samarbeid mellom KS, Oslo Kommune og SLATE, som har mål om økt kvalitet på vurderingsarbeidet i skolen og individuell tilpasning for elever gjennom utvikling av et rammeverk for læringsanalyse. Kunnskap.no har også mottatt støtte av Utdanningsdirektoratet til læringsanalyse i matematikk 8-10. Der har vi brutt ned læreplanmål, og knyttet disse direkte opp mot de nye nettbaserte læremidlene Matematikk 8-10 og Naturfag 8-10. Lærere fra Vardal ungdomsskole på Gjøvik viser hvordan analysen vil påvirke undervisningen og bidra til bedre tilrettelegging for den enkelte elev.

Utstillerseminar 5B
Nye Kikora: Oppdagelse – Forståelse – Mengdetrening – Dybdelæring

onsdag 9. mai kl. 11:15

I tett samarbeid med GeoGebra internasjonalt har vi utviklet ny teknologi som ikke bare gir elevene fortløpende tilbakemeldinger på utregninger, men også i dynamiske matematikkoppgaver, regneark og CAS. Oppgavesamlingene har en induktiv tilnærming med vekt på å gi elevene en dypere forståelse av de matematiske konseptene gjennom oppgaveløsning. Teori, eksempler og oppgaveløsning flettes sammen i interaktive læringsprosesser der umiddelbare tilbakemeldinger til elevene står sentralt. Samtidig styrkes lærerens rolle ved at alt elevarbeid rapporteres fortløpende. I denne sesjonen vil vi presentere noen av de nye oppgavetypene og vise hvorfor vi mener læreboka ikke lenger er nødvendig.

Utstillerseminar 5C
itslearning: Helhetlig vurdering med itslearning

onsdag 9. mai kl. 11:15

Vurdering er mye mer enn å bare sette karakter. Derfor har itslearning utviklet et bredt sett med verktøy som gjør deg som lærer i stand til å gjennomføre enkeltvurderinger, vurdering av måloppnåelse, medelevvurdering og halvårs – og sluttvurdering. Kort sagt: helthetlige vurdering!

Opplevd hvordan vi gjør det enkelt og effektivt å vurdere elevene dine!

Utstillerseminar 5D
IST og Skolon: En digital helhetlig løsning for skolen – for alle roller

onsdag 9. mai kl. 11:15

IST, Nordens største leverandør av IT-løsninger for skoleverden. Skolon, en smart, nettbasert samlingsplass der skolen får tilgang til en mengde nyttige, digitale skoleverktøy og læremidler – med ett klikk. Sammen skaper nå IST og Skolon muligheter for skolene til å arbeide enklere og mer effektivt med sine digitale verktøy, ved at de nå også kan bli en del av lærernes pedagogiske planlegging. Mer tid til læring, mindre tid til administrasjon – for alle!

Utstillerseminar 5E
Fagbokforlaget: Praktisk-estetiske skills

onsdag 9. mai kl. 11:15

Ny læreplan er på trappene og de praktisk-estetiske fagene får en viktigere rolle, både i kraft av sin egenverdi, men også som den perfekte partner i et tverrfaglig arbeid.

Verkstedet er et nytt heldigitalt læreverk for fagene kunst og håndverk og musikk. Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tilbyr Verkstedet modellering av alt fra strikking og saging, til gitargrep og pianoakkorder. Kursholderne bruker sin egen undervisningserfaring til å vise hvordan Verkstedet kan lette lærerens arbeid, samtidig som det fremmer en mer spennende og lærerik undervisning.

Utstillerseminar 5F
Cappelen Damm: Fagfornyelsen i det digitale klasserommet

onsdag 9. mai kl. 11:15

Fagfornyelsen er underveis, og den vil naturligvis stille nye krav til alle læremidler. I denne sesjonen vil du få presentert vår helt nye plattform for digitale læremidler til grunnskolen. Du vil se hvordan vi fortsatt setter fagkunnskap i sentrum, samtidig som vi legger til rette for tverrfaglighet. Du vil se hvordan vi lar læreplanens overordnede del være en bærebjelke i vår utviklingsarbeid, og at grunnopplæringens verdier og prinsipper står i sentrum. Møt opp og bli med Cappelen Damm på reisen mot Fagfornyelsen i det digitale klasserommet.

Utstillerseminar 5G
Elevforlaget og TV 2 Skole: Elevproduksjon og aktualitetsinnhold gjør læringen engasjerende og virkelighetsnær

onsdag 9. mai kl. 11:15

Halvor Østerman Thengs fra Dalane videregående skole forteller om erfaringer med bruk av Elevforlaget: Elever ved Dalane videregående skole har brukt Elevforlaget i et undervisningsopplegg som munnet ut i e-boka «Drømmer om fremtiden». I prosjektet har elevene selv vært ansvarlige for produksjon, utvelgelse og publisering, og resultatet har blitt et opplegg som har engasjert og drevet frem samarbeid, kreativitet og samhold.

Anne Cathrine Gotaas, redaksjonssjef i TV 2 Skole viser nyheter i TV 2 Skoleplattformen – blant annet Dagens Nyheter med NyhetsKahoot hver fredag, Mat og Helse og ukentlige sendinger fra Elevkanalen.

Utstillerseminar 5H
Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne!

onsdag 9. mai kl. 11:15

Enkle verktøy for timeplan, meldinger, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev integrert med Office 365 og Teams. Alt koblet sammen med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund. Kom og se hvilke nyheter vi presenterer til skolestart.

Les mer på www.zokrates.no