Verksteder NKUL 2018

 

 

Målgruppesymboler

Målgruppe: Grunnskole 1-7 – Grunnskole 1-7
Målgruppe: Grunnskole 5-10– Grunnskole 5-10
Målgruppe: Videregående skole – Videregående skole
Målgruppe: Lærerutdanning – Lærerutdanning
Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier – Skoleleder/Skoleeier
Målgruppe: IKT-ansvarlig – IKT-ansvarlig

 

Verksted 1, tirsdag 8. mai kl. 10:30

Verksted 1A
Digg læring: vår tanke om heilskapleg digital undervisning

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10

Digg læring er det digitale prosjektet til Knappskog skule. I denne verkstaden blir vår tanke om heildigital undervisning presentert. Vi viser korleis ein pedagogisk snuoperasjon og heildigitalisering har gitt meir motivasjon, læring og meistring for elevane. Små- og mellomtrinnslærarar viser korleis vi jobbar, samstundes som du får prøve noko av dette, som Flipgrid og Kahoot (smarttelefon er nok). Vi vil også snakke om djupnelæring, aktivitet, munnlege dugleikar, heildigital matematikkundervisning (Kikora, Multi, Campus Inkrement), koding og skaparverkstad, dugleikar for det 21.århundret, STL+ og nettbrett i begynneropplæringa, og ikkje minst, kva som skjer når elevane får skya som arbeidsplass (O365, Creaza). Som deltakar kan du vere med å forme innhaldet ved hjelp av Padlet.

Ingvild Vikingsen Skogestad, Øyvind Opheim Rise, Monica Lauvik Fjeldstad og Siri Eide
Knappskog skule

Verksted 1B
Informasjonssikkerhet og personvern i skole og klasserom

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Er du godt nok kjent med de kravene som stilles? Bruk av IKT i undervisning og læring stiller stadig nye og utfordrende krav til informasjonssikkerhet og personvern. Dersom du ønsker å få mer kunnskap og innsikt i risikoer og lovverk, så er dette sesjonen for deg.

Ida Thorsrud og Harlad Torbjørnsen
Utdanningsdirektoratet

Verksted 1C
Dataspill i skolen – kom i gang med enkle spill

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole

Alle som har prøvd seg på å bruke dataspill i et klasserom, vet at det kan være mange utfordringer med logistikken. Hvor finner man spill som ikke koster skjorta, og som er enkle å ta i bruk? Og hvilke spill kan man spille med kun en kopi, og aktivisere hele klassen som deltakere? Vi viser deg noen utvalgte spill, og du får prøve dem selv. Ta med egen datamaskin/nettbrett, vi låner også ut noen enheter.

Tobias Staaby og Jørund Høie Skaug
Udir BetaLab

Verksted 1D
Kreativ programmering med micro:bit

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

Ved å lære elever å programmere i skolen gir vi dem mulighet til å uttrykke seg og være skapende og kreative med teknologi. BBC micro:bit er et engasjerende verktøy for å lære kreativ programmering. micro:bit er en bitteliten datamaskin med 25 LED lys, knapper, akselerometer, kompass, termometer, porter og mye, mye mer, som kan programmeres i nettleser med både blokkbasert- og teksbasert koding. I dette verkstedet skal vi programmere micro:biten med blokker (PXT editor). Vi skal se på grunnleggende programmeringsprinsipper, men også diskutere hvordan vi kan jobbe med programmering knyttet til fag som matematikk, fysikk, teknologi og design og kunst og håndverk.

Verkstedet passer både for nybegynnere og de som har programmert tidligere. Ta med egen datamaskin med USB-port, vi låner ut micro:biter og kabler.

Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard
Udir BetaLab

Verksted 1E
Kom i gang med Scratch jr på nettbrett

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning

ScratchJR er et visuelt programmeringsverktøy utviklet av MIT Medialab for å gjøre programmering mer tilgjengelig for barn og unge. I denne workshopen får du en kort introduksjon til programmet, før du selv skal lage en digital fortelling med programmering.

Lars Kvenshagen Gimse
Udir BetaLab

Verksted 1F
Hva er læringsanalyse og hvordan koble dette til egen undervisningspraksis?

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

Læringsanalyse er et helt nytt forsknings- og praksisfelt, som tar i bruk teknologi for å måle, samle, analysere og visualisere data om lærende og deres læringskontekst. Verktøy som dashboards er ofte brukt for å presentere slik visualisering av elevers aktiviteter og deres læring. I denne workshopen vil du først få et innblikk i hvordan elevers læringsdata kan tas i bruk, for så å delta i en gruppeaktivitet for å reflektere og diskutere rundt design, behov og bruk av slik teknologi. Det er ønskelig at man tar med egen laptop.

Barbara Wasson og Cecilie Hansen m.fl.
SLATE

Verksted 1G
Fra ide til produkt – Hvordan presentere elevarbeider på spennende og varierte måter?

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning

Workshopen vil være todelt. Deltakerne vil få se mange eksempler på hvordan elevarbeider blir presentert på ulike måter. Det vil bli gitt eksempler fra 4.-7.trinn, men de kan lett overføres både opp og ned.

Den andre delen består av å arbeide praktisk med to apper for å presentere elevarbeider på en spennende måte og variere undervisningen.

Nidarvoll skole har siden 2013 hatt 1:1 iPad. iPad’en har blitt et naturlig hjelpemiddel i en helhetlig og prosessorientert skriveopplæring. Vi skriver for å oppnå noe (skrivehandling), og vi har en tydelig mottaker til tekstene/arbeidene våre.

Det er en stor fordel om deltakerne laster ned appene HP Reveal og TaleBlazer på forhånd og lager seg brukere til disse. Appene fungerer på alle digitale flater.

Hans Joar Lervik og Trond Åge Langtind
Nidarvoll skole

Verksted 1H
Mer læring, kommunikasjon, samhandling og kreativitet med læringsfilm!

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Bekkestua barneskole har gjennom fire år jobbet med iPad 1:1, og de vil dele erfaringer og suksesskriterier for hvordan digitale verktøy gir elevaktiv undervisning med bredere og dypere læring. Prøv ut og lær metoder for hvordan elevene kan lage egne læringsfilmer. Ta med eget nettbrett hvis du har. Det kan være lurt å ha installert appen Explain Everything på forhånd.

Annette Iversen Aarflot, Bente Rafen-Sparby og Hans Christian Ruud
Bekkestua barneskole

Verksted 1I
Google Expeditions og Virtual Reality i klasserommet

tirsdag 8. mai kl. 10:30

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Adrian Talleraas fra Groruddalen skole og Ingveig Aronsen fra Statped forteller om hvordan Virtual Reality og Google Expeditions kan benyttes i undervisningen. I workshopen gjennomfører vi flere ekspedisjoner med Google Expeditions og fokuserer på hvordan dette verktøyet kan brukes for økt læring, tilrettelegging og inkludering.

Alle deltakere må ta med egen smarttelefon med appen Expeditions installert.

Adrian Talleraas
Groruddalen skole
Ingveig Aronsen
Statped

Verksted 2, tirsdag 8. mai kl. 13:00

Verksted 2A
Hør hvordan vi gjennomfører et helt nytt programmeringsfag, og lær deg Python på 57 minutter

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Videregående skole

Rune Mathisen og Tom Jarle Christiansen er lærere ved Porsgrunn og Bamble videregående skoler i Telemark. De gjennomfører i år programfaget «Programmering og modellering X» som de aller første i landet. I første del av verkstedet forteller de om sine erfaringer med faget, og om hvordan de har utviklet åpne og frie fagressurser. I den andre delen av verkstedet får du et grunnkurs i Python og Jupyter, og du får med deg et komplett kurs som du kan bruke slik du selv vil. Du trenger ingen erfaring med Python fra før, men bør ha en Microsoft-konto (business eller privat).

Rune Mathisen
Porsgrunn vgs
Tom Jarle Christiansen
Bamble vgs

Verksted 2B
Skaperverksteder og elektriske eventyr

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Med fortellinger fra 3 norske skaperverksteder vil deltakerne på verkstedet få innblikk i erfaringer med drift av opplærings-makerspace for barn og unge (8-20 år). Etter fortellingene vil det bli stasjoner med makerspace-aktiviteter med elektronikk for begynnere:

  • Lag ditt eget elektroniske småkryp
  • Lag en Glowstick eller Glowstick-lampe
  • Lag et lysende armbånd eller badge
  • Lag en troll av filt
  • Lag et lys-helikopter med papir

Deltakerne vil gå gjennom idéfasen til prototypefasen. Underveis blir det lodding, liming, klipping, snakking, latter og byggeglede. Målet er at alle skal bli kjent med grunnleggende elektroniske komponenter.

Alle makerspace-aktivitetene består av billige materialer, de er egnet for barn fra 1. trinn og oppetter og ikke minst: aktivitetene er «matnyttige» og kan brukes i makerspace, skole og fritidsklubber etc. etterpå.

Hanne Madsen
Jærmuseet, Makerspace Vitenfabrikken
Rannei Solbak
Norsk Teknisk Museum, Teknoteket makerspace
Joachim Haagen Skeie
Kodegenet, Kodegenet makerspace

Verksted 2C
Dataspill i skolen – kom i gang med enkle spill

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole

Alle som har prøvd seg på å bruke dataspill i et klasserom, vet at det kan være mange utfordringer med logistikken. Hvor finner man spill som ikke koster skjorta, og som er enkle å ta i bruk? Og hvilke spill kan man spille med kun en kopi, og aktivisere hele klassen som deltakere? Vi viser deg noen utvalgte spill, og du får prøve dem selv. Ta med egen datamaskin/nettbrett, vi låner også ut noen enheter.

Tobias Staaby og Jørund Høie Skaug
Udir BetaLab

Verksted 2D
Kreativ programmering med micro:bit

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

Ved å lære elever å programmere i skolen gir vi dem mulighet til å uttrykke seg og være skapende og kreative med teknologi. BBC micro:bit er et engasjerende verktøy for å lære kreativ programmering. micro:bit er en bitteliten datamaskin med 25 LED lys, knapper, akselerometer, kompass, termometer, porter og mye, mye mer, som kan programmeres i nettleser med både blokkbasert- og teksbasert koding. I dette verkstedet skal vi programmere micro:biten med blokker (PXT editor). Vi skal se på grunnleggende programmeringsprinsipper, men også diskutere hvordan vi kan jobbe med programmering knyttet til fag som matematikk, fysikk, teknologi og design og kunst og håndverk.

Verkstedet passer både for nybegynnere og de som har programmert tidligere. Ta med egen datamaskin med USB-port, vi låner ut micro:biter og kabler.

Lars Kvenshagen Gimse
Udir BetaLab

Verksted 2E
Bygg og programmer en ubrukelig robot med micro:bit

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning

Vi er omgitt av programmerbar elektronikk hver dag uten at vi tenker over det, og som oftest er vi opptatt av at disse skal ha en nytteverdi for oss – for eksempel at lyset skrus på når du kommer inn i rommet eller at komfyren slår av varmen når den når en viss temperatur. Men hva skjer om vi lar kreativiteten få fritt spillerom og utfordrer elevene til å lage noe som er totalt unyttig? I workshopen bruker vi micro:bit, fantasien, elektronikk og tilgjengelig materialer for å bygge enkle roboter og programmere bevegelse med bruk av servoer og sensorer.

Du trenger ikke være ekspert på micro:bit for å delta! Ta med egen datamaskin med USB-port, vi låner ut resten.

Vibeke Guttormsgaard og Kristine Sevik
Udir BetaLab

Verksted 2G
Aktive, utforskende elever med moderne digitale støtteverktøy
Erfaringer og refleksjoner etter 10 år med Realfagssatsingen i Bergen kommune.

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier Målgruppe: IKT-ansvarlig

Verkstedet/sesjonen viser Bergen kommune sin omfattende satsing på realfag, NORM (Nysgjerrighet, Opplevelser, Refleksjon og Mestring) og bruk av ulike digitale verktøy i læringsarbeidet. Deltakerne får et innblikk i kommunens strategier og virkemiddel for økt bruk av regning og digitale hjelpemiddel i læringsarbeidet generelt. Det blir lagt opp til en god del praktiske aktiviteter knyttet til både arbeidsformer og oppgavetyper/aktiviteter. Deltakerne må ha med mobil/nettbrett/iPad hvor de på forhånd har lastet ned appen SparkVue fra PASCO. Denne appen er tilgjengelig både i Google Play Store og App Store for iOS.

Janneke Tangen og Øystein Berentsen
Bergen kommune

Verksted 2H
Praktiske tips til PfDK i klasserommet – verktøy for samhandling og kommunikasjon

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: IKT-ansvarlig

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskoleklasser fra Norge, Sverige og Danmark har vi prøvd ut ulike digitale verktøy for samarbeid og kommunikasjon. Vi gleder oss til å vise deg at det ikke er dine tekniske kunnskaper som trenger å stoppe deg fra å få til et samarbeid på tvers av landegrenser. Det kan vi lære deg på en halvtime på kurset! (Elevene dine kommer til å skjønne det enda fortere.)
Men selv når teknologien fungerer er det hensyn å ta. Vi viser deg både de tekniske og fagdidaktiske sidene ved å få til et samarbeid som fungerer. Du vil også bli kjent med en spennende app som tar deg ut på tur, så ikke regn med å bare få sitte stille. Her blir det aktive læringsformer og utprøving av teknologi. Velkommen!

Sigrun Lindaas Norhagen og Ellen Birgitte Johnsrud
Høgskulen på Vestlandet

Verksted 2I
Google Expeditions og Virtual Reality i klasserommet

tirsdag 8. mai kl. 13:00

Målgruppe: Grunnskole 1-7 Målgruppe: Grunnskole 5-10 Målgruppe: Videregående skole Målgruppe: Lærerutdanning Målgruppe: Skoleleder/Skoleeier

Adrian Talleraas fra Groruddalen skole og Ingveig Aronsen fra Statped forteller om hvordan Virtual Reality og Google Expeditions kan benyttes i undervisningen. I workshopen gjennomfører vi flere ekspedisjoner med Google Expeditions og fokuserer på hvordan dette verktøyet kan brukes for økt læring, tilrettelegging og inkludering.

Alle deltakere må ta med egen smarttelefon med appen Expeditions installert.

Adrian Talleraas
Groruddalen skole
Ingveig Aronsen
Statped