Live video fra NKUL 2018

Vi strømmer live fra plenumsforedragene.

Mandag

 

Tirsdag

 

Onsdag