Slik lykkes vi med digital stand

Vibeke fra NDLA deler sine erfaringer fra NKUL 2021

Tog på Dovrebanen
Selv om vi var skuffet over at fysisk NKUL i 2021 også ble avlyst, så var det fremdeles spennende å få muligheten til å utforske det digitale konferanseformatet. Vi ønsket å skape en digital stand som var hyggelig å besøke, samtidig som den ga god informasjon til de som ønsket det.

En av de store utfordringene var å finne ut hvordan vi kunne komme i dialog med lærere og samarbeidspartnere når vi ikke hadde mulighet til å hilse på folk som gikk forbi. En digital stand kan fort bli litt upersonlig, og vi prøvde å ta grep for å vise ansikt og gjøre det enklere å ta kontakt. Det viktigste for oss var jo å få treffe brukerne våre!

Invitasjon til å ta kontakt, aktiv bruk av live-presentasjoner og deltakelse på minglerommet var viktig for å få til dialog. Vi opplevde at vi fikk flere gode samtaler, særlig gjennom live-presentasjonene våre.

Noen tips til oppsett av digital stand:

  • Ha fokus på at dere vil treffe folk og snakke med de!
  • En litt uformell velkomstvideo inviterer til dialog og gir standen et menneskelig ansikt
  • Aktiv bruk av små live-presentasjoner i pausene. Det er lettere å gå inn i en slik presentasjon enn å be om en privat videosamtale på stand. (Vi kjørte noen spesifikke presentasjoner med f.eks. lansering av nytt 360-galleri og en litt mer åpen “kaffepause” med en kort presentasjon og mulighet for spørsmål rundt fagfornyelsen)
  • En liten konkurranse med live trekning gir ekstra insentiv til å besøke stand og bli med på live-presentasjoner
  • Legg inn noen gode eksempler og guider på standen, men ikke for mye. Det blir fort uoversiktlig da

Tekst av Vibeke Klungland, NDLA