Hovedinnledere og panelister på NKUL 2022

Under åpningsplenum onsdag 11. mai kl. 10:00

Digitalisering i grunnopplæringen – hva vet vi? Foreløpige funn fra GrunnDig

I løpet av de siste sju årene har grunnskolen i Norge blitt digitalisert og alle elever har fått sin egen digitale enhet slik elever i videregående skole har hatt i over 10 år. Men, hva er egentlig forskningsgrunnlaget for denne satsingen på digital teknologi i skolen. I prosjektet Digitalisering i grunnopplæringen (GrunnDig) utføres for første i Norge systematiske kunnskapsoversikter over hva vi vet om en-til-en implementering, elever og læreres digitale kompetanse og bruk av digitale ressurser. På NKUL presenteres foreløpige funn fra disse kunnskapsoversiktene.

Fra GrunnDig stiller følgende fire representanter:

Øystein Gilje

Øystein Gilje

Professor, UiO & Professor II, UiS

Øystein Gilje er professor II ved Universitetet i Stavanger og professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med digitalisering og læring i 15 år og leder i dag enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling) ved UiO. Twitrer som @ogilje.

Sanna Erika Forsström

Sanna Erika Forsström

Førsteamanuensis, Kunnskapssenter for utdanning, UiS

Sanna Erika Forsström er førsteamanuensis ved Kunnskapssenteret for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Hun har en doktorgrad om programmering skolen og arbeider mye med å lage internasjonale litteraturoversikter (reviews).

Morten Bergsten Njå

Morten Bergsten Njå

Førsteamanuensis, Kunnskapssenter for utdanning, UiS

Morten B. Njå er førsteamanuensis ved Kunnskapssenteret for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Han har arbeidet mye med kunstig intelligens og læringsanalyse i skolen.

Synnøve Hedemann Amdam

Synnøve Hedemann Amdam

Høgskolelektor og prosjektleder, Høgskulen i Volda

Synnøve er høgskulelektor/forskar innan profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK) og prosjektleiar for Læringsverkstaden, ei støtteteneste og læringsressurs for digital utvikling og studiekvalitet ved høgskulen.

Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø

Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Digital dømmekraft – hva betyr det for deg som lærer?

Plenum onsdag 11. mai kl. 15:30–16:30

Digitaliseringen i skolen gir læreren nye verktøy og muligheter, men det følger også et stort ansvar. I dette foredraget gir Leonora en introduksjon til det du i hvert fall bør vite om personvern og «data literacy» fra et etisk perspektiv, og diskuterer mulige løsninger i skolehverdagen gjennom eksempler. Viktige temaer blir digital læringsanalyse, kunnskapssøk og mye brukte apper.

Leonora Onarheim Bergsjø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og underviser på lærerutdanningene. Hun forsker på forholdet mellom ny teknologi og etikk, og er med i mange tverrfaglige samarbeid. Samarbeidene har blant annet resultert i bøkene Barn og unges digitale dømmekraft – verdiløft i barnehage og skole og Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens. Bergsjø er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir på en ansvarlig måte, og er blant annet leder av Norsk råd for digital etikk.

Plenum torsdag 12. mai kl. 09:00–10:00

Sofasamtale om kvalitet i læremidler

Moderert av Thomas Seltzer

Hva er kvalitet når vi snakker om læremidler? Hva er det ved læremidlene og hvordan de brukes som gjør dem gode, eller mindre gode? Hvordan kan og bør u like læremidler suppleres hverandre? Hvordan kan læremidlene fungere for flest mulig? Hva kan læreren med begrensede ressurser gjøre i dag og hva er drømmescenariet for fremtidsskolen? I denne sofasamtalen fokuserer vi på læremidlene og pedagogikken heller enn politikken og strukturene og har med oss et reflektert panel bestående av:

Cathrine Krogh

Cathrine Krogh

Lektor ved Horten vgs og universitetslektor i norsk på lærerutdanninga ved USN

I tillegg til å være lektor og universitetslektor er Cathrine Krogh leder i Fagutvalg for norsk i Norsk Lektorlag og har gjort seg bemerket i det offentlige ordskiftet, bl.a. gjennom kronikker, egen blogg og deltakelse i radio og podkaster. 

Petter Andreas Lona

Petter Andreas Lona

Påtroppende nestleder, Elevorganisasjonen

Petter Andreas Lona er elev ved Thora Storm vgs i Trondheim og ble på Elevtinget 2022 valgt til ny nestleder i Elevorganisasjonen.

Torill Sommerlund

Torill Sommerlund

Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Torill Sommerlund er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet og prosjektleder for utvikling av veilederne for kvalitet i læremidler. Hun har bakgrunn som lærer, skoleleder og skoleeier. Torill vil senere på dagen, i Sesjon 3A, sammen med en kollega fra Utdanningsdirektoratet presentere en ny og forbedret digital løsning for å gjøre vurdering av kvalitet i læremidler i alle fag.

Erlend Moen

Erlend Moen

Rektor, Skaun ungdomsskole

Erlend Moen er rektor på Skaun ungdomsskole i Trøndelag. Moen har bakgrunn som lærer, seniorrådgiver med ansvar for skoleutvikling i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune og er en aktiv samfunnsdebattant. Skaun ungdomsskole er en av tre pilotskoler i NTNU-prosjektet «DigSkole» som forsøker å tenke nytt om undervisning.

Jo Røislien

Jo Røislien

Professor, UiS

En skjerm er ikke en scene

Plenum fredag 7. mai kl. 12:00–13:15

Pandemien har utløst et storstilt eksperiment i digitale møter mellom mennesker. Digitale konserter, digitale workshops, digitale foredrag, digital undervisning. Noen oppgaver har trivdes – og blomstret – mens andre har dødd av kvelning. Det digitale rommet kan gjøre det lettere å møtes, raskere, lettere å dele informasjon og inkludere mange på en gang. Samtidig frarøver det digitale møtet oss noe av det viktigste ved det å være menneske: Nærheten til andre mennesker. Folk trenger folk.

Med erfaring både fra klasseromsundervisning på universitetet og fra storskalaformidling av kunnskap og viten på TV, vil Jo inspirere og innby til refleksjon rundt hva som gir god læring og ikke.

Jo forteller om viktige forskjeller mellom digital og analog formidling, med eksempler fra konkrete formidlingsutfordringer de har hatt i utviklingen av store vitenskaps-TV-serier og reklamefilmer med vitenskapelig innhold, og hvordan disse ble løst. Når fungerer video i læring, og når feiler det? Han viser filmklipp og demonstrerer vellykkede grep i egen digital undervisning – og mislykkede eksperimenter og TV-ideer. Han forklarer hvordan faktaformidling er noe _mer_ enn bare å levere fra seg fakta, og hvorfor en skjerm er noe annet enn en scene.

Jo er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk, og har en doktorgrad i geostatistikk, begge fra NTNU, og samarbeider med en rekke medisinske forskningsmiljøer over hele landet. Han er for tiden professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), seniorforsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), og førsteamanuensis II ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Jo er kjent for å være en fremragende formidler med solid kunnskap og kjærlighet for sitt fag. Han har fått en rekke utmerkelser for sin originale måte å formidle kunnskapen på, blant annet den svenske utmerkelsen «Årets Statistikfrämjare» for «Siffer».