NKUL-arrangementer i 2020

2020 var året da koronapandemien snudde opp-ned på det meste, inkludert undervisning i grunnskole og videregående. For å redusere smittefare ble elevene sendt hjem for heller å få undervisning via internett hjemme i egen stue, med alle de utfordringer det medførte.

Utfordringer ble det også for NKUL-teamet. Etter først å ha avlyst NKUL 2020, startet konferansen på sin egen digitale reise. Og selv om mange uten tvil fikk kjenne på savnet av å møtes fysisk, ga pandemien oss en anledning til å utforske nye måter å nå ut til vårt publikum. Innen året var omme hadde vi faktisk tre heldigitale arrangementer under beltet:

NKUL-webinarene (april)

NKULs digitale reise startet med en serie på ni Zoom-webinarer i april 2020. Vi hadde før det tatt avgjørelsen om å avlyse selve konferansen, men ønsket å bidra i situasjonen som oppsto da skolene plutselig måtte legge om undervisningen. I webinarserien valgte vi derfor ut bidragsytere som kunne være relevante gjennom å gi konkrete råd, og en rekke solide foredragsholdere stilte villig opp på dette gratistilbudet.

NKUL@home (6.5. – 8.5.)

Den gode responsen vi fikk på NKUL-webinarene, oppløftende erfaringer med bruken av Zoom, samt positive signaler fra mange av de som var tatt inn i det opprinnelige NKUL-programmet, gjorde at vi ombestemte oss og likevel gikk inn for å arrangere konferanse. 6.-8. juni 2020 ble det (gratis) NKUL i heldigitalt format og rebrandet som NKUL@home. På menyen: 18 sesjoner og 15 utstillerseminarer, organisert på rekordtid.

NKUL temadag om spill og læring (9.12.)

I løpet av høsten 2020 fikk vi på plass vår egen digitale konferanseportal. Samtidig valgte vi, i samråd med våre samarbeidspartnere, å planlegge for at også NKUL 2021 skulle gjennomføres digitalt. For å samle erfaringer med konferanseportalen, men også fordi evalueringen etter NKUL@home ga tydelig beskjed om at digitale supplement til konferansen var noe mange ønsket, utviklet vi konseptet «NKUL temadag». En NKUL temadag er et arrangement på 4-5 timer, bestående av en knippe foredrag om samme tema. I desember arrangerte vi, med uvurderlig hjelp fra Spillpedagogene, den første temadagen, om spill og læring.