NB! NKUL arrangerte 6.-8. mai en heldigital konferanse og innleggene herfra er også tilgjengelige som opptak >>

NKUL-webinarer

NKUL arrangerte i april en serie gratis webinarer med særlig relevans for omleggingen til fjernundervisning. Her kan du se de i reprise.

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning

Onsdag 1. april kl. 14:00–15:00

U
V
L

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

I tidenes første NKUL-webinar blir med selveste «Mr. Sharing», Magnus Nohr, høgskolelektor fra Høgskolen i Østfold, bak spakene. Han vil at du som er deltaker skal svare på disse fire spørsmålene:

 1. Trenger undervisningsaktiviteten å være synkron eller kan den være asynkron?
 2. Kan du kommunisere budskapet bare med lyd eller må du ha video?
 3. Hvilken type video skal du velge? Talking head, screencast eller begge deler?
 4. Hvor skal du publisere innholdet?

I foredraget vil han gå gjennom ulike tekniske løsninger som er tilgjengelig for deg med utgangspunkt i dine svar.

Det settes av mye tid til å stille spørsmål etter foredraget.

Fjernundervisning av de yngste elevene

Torsdag 2. april kl. 14:00–15:00

B
U
L

Siri Eide
Knappskog skule, Øygarden kommune

Monica Fjeldstad
Knappskog skule, Øygarden kommune

Når all undervisning må legges om til fjernundervisning kan det by på noen ekstra utfordringer å få med seg de aller yngste elevene. Siri Eide og Monica Fjeldstad forklarer i dette webinaret hvordan de jobber med bl.a. med Showbie og Book Creator på Knappskog skule i Øygarden kommune.

Selv om Knappskog er en heldigital skole hvor førsteklassingene har hver sin iPad, har de også her sett seg nødt til å ta i bruk verktøy elevene ikke kjente fra før. Hva er status etter nesten tre uker med hjemmeskole?

Les mer om Knappskogs digitale satsing

Tips til effektiv hjemmekontor/undervisning i unntakstider

Onsdag 15. april kl. 14:00–15:00

U
B
V
S

Lena Heide Brennand
Alvimhaugen skole, Sarpsborg

Sliter du med å finne formen og effektiv struktur på hjemmeundervisningen? Oppleves digitalskolen som nesten uoverkommelig og uforutsigbar? Nå kan du få råd og tips om triks som kan bidra til å gjøre den nye hverdagen litt mer overkommelig. Det er en løsning for de aller fleste hinder og oppgaver bare man tør tenke nytt og kreativt. Man kommer også litt lenger med litt godvilje og optimistisk teknning – men hvordan skal man få til akkurat det? Webinar om triks og tips til å få din nye, digitale skolehverdag til å gå rundt.

Læring med og vurdering av multimodale tekster

Torsdag 16. april kl. 14:00–15:00

U
V
L

Ingunn Bremnes Stubdal
Bærum kommune

Øystein Gilje
UiO

Henning Fjørtoft
NTNU

+ prosjektpartnere

Forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingsformer i skolen (MulVu) undersøker hvordan elever lærer i arbeidet med multimodale tekster og hvordan disse tekstene blir vurdert av lærerne. I dette seminaret, som er en tilpasset versjon av det som skulle vært på NKUL i Trondheim i mai, presenterer vi prosjektet med særlig tanke på vårens standpunktvurdering i ungdomsskolen og videregående skole.

Vi ønsker særlig å diskutere hvordan elever i en digital grunnopplæring kan vise sin kompetanse i fagene gjennom ulike uttrykksformer.

Webinaret holdes av spesialrådgiver Ingunn Bremnes Stubdal, prosjektleder i Bærum kommune og førsteamanuensis Øystein Gilje, prosjektleder på UiO (twitter: ogilje).

I tillegg deltar professor Henning Fjørtoft, NTNU sammen med andre medlemmer i prosjektets referansegruppe.

Les mer om MulVu-prosjektet

Nettundervisning for de yngste elevene: Bare spill og lek, eller struktur og hardt arbeid?

Tirsdag 21. april kl. 14:00–15:00

B
L
S

Ståle Heggset
Globalskolen

Monica Schrøder Heggset
Globalskolen

Globalskolen har drevet kompletterende undervisning for grunnskoleelever i over 20 år over Internett. Det var mange røster som sa at det var umulig å drive begynneropplæring i lesing og skriving for 6-åringer over Internett. Likevel har Globalskolen hvert år mellom 150 og 200 førsteklassinger som lærer å lese og skrive på norsk. I alt går det ca. 700 elever i alderen 6-10 år i denne nettskolen for norske barn bosatt i utlandet. Hvilke erfaringer har de gjort seg? Er det overføringsverdi her som vi kan benytte i våre vanlige skoler? I dette webinaret vil småskolelærerne Monica Schrøder Heggset og Ståle Heggset dele fra sin hverdag som rene nettlærere i Globalskolen.

Monica og Ståle har begge over 20 års erfaring som lærere. De siste 10-12 årene har de begge jobbet i Globalskolen som nettlærere, med elever i alderen 6 til 10 år. Monica er hovedlærer for en førsteklasse som har liten erfaring med norsk fra før. Ståle er teamleder for småskolen i Globalskolen og dessuten hovedlærer for 4. klasse. De har hatt hjemmekontor de siste 10 årene.

Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Utbildningsvetenskapens tredje uppgift under Covid-19 pandemin

Onsdag 22. april kl. 14:00–15:00

V
L
S

Jonas Linderoth
Högskolan i Skävde & Försvarshögskolan

På grund av den pågående pandemin har skolor över hela världen tvingats stänga. Istället sker undervisningen över distans i elevernas hem. Omställningen har på mycket kort tid helt förändrat grundförutsättningarna för att bedriva skola. I ett sådant läge ställs också nya krav på den utbildningsvetenskapliga forskningens kunskapsspridning. Om forskningen, i det uppkomna läget, skall kunna stödja skolor och hjälpa dem med krishantering krävs nya samverkansformer mellan forskare, lärarkår, skolmyndigheter och andra organisationer i utbildningsväsendet. I det här webinariet berättar professor Jonas Linderoth om hur han arbetat med forskningskommunikation i det svenska samverkansprojektet Skola hemma. Ett projekt vars syfte är att stödja skolor i att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Vad innebär det att på rekordtid nyttiggöra befintlig forskning mitt under en pågående kris? Hur kan forskare och lärare samverka på daglig basis? Vilken typ av utbildningsvetenskaplig forskning blir relevant under en kris?

Jonas Linderoth er professor i pedagogikk og professor i emnet MEB («medier, estetik och berättande»). Han jobber ved Avdeling for spillutvikling ved Högskolan i Skövde og ved Försvarshögskolans spelsektion. Hans egen forskning handler om ulike aspekter av spill og læring. Linderoth er også engasjert i spørsmål knyttet til samspill mellom akademia og samfunn. I 2016 kom hans debattbok «Lärarens återkomst» og sammen med Carl Heath er han en av personene bak «Tredje Uppgiften», en podcast om forskning og vitenskap.

(Dessverre mangler de to første minuttene med video)

Å formidle gjennom kamera

Torsdag 23. april kl. 14:00–15:00

B
U
V
L
S


Antje Bomann-Larsen

Presentasjonsteknikkekspert og idéhistoriker

Hvordan nå fram til elevene når man stirrer inn i sitt eget webkamera?

I dette webinaret, som er et samarbeid mellom NKUL og Pålogga (nettsiden Korona-dugnad for digitale lærere), deler Antje Bomann-Larsen sine beste digitale formidlingstips med dere lærere. 

 • Hva er det viktigste å tenke på når du snakker til et kamera i stedet for i klasserommet?
 • Kan man fortsatt få øyekontakt med elevene?
 • Hvordan holde på deltakernes oppmerksomhet?

NB! Har du eldre skole-elever eller studenter i huset kan du gjerne invitere dem til å se dette sammen med deg!

Antje Bomann-Larsen er presentasjonsteknikkekspert og idéhistoriker. Hun har mer enn femten års formidlingserfaring og har laget skoleopplegg for blant annet Nationaltheateret, Kunstneres Hus og Akershusmuseene. Nå lever hun av å holde foredrag om det å holde foredrag og er gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo.

NB! Opptaket vil kunne være tilgjengelig en avgrenset periode

Fagfornyelsen i koronaens tid

Onsdag 29. april kl. 14:00–15:00

V
S


Jone Nyborg

Lærer ved Vennsla vgs / NDLA

Vibeke Klungland
Lærer ved Kopervik vgs / NDLA

Da skolene stengte 12. mars fikk lærere, elever og skoleledere endret læringsarbeidet radikalt. Det store skiftet med fullt fokus på hjemmeundervisning parallelt med strenge smittevernregler gjorde at plandager, samlinger, seminarer og teammøter med fagfornyelsen som tema forsvant. Selv om fagfornyelsen er lagt i respirator så kommer den tilbake. Skolestart 2020 nærmer seg, og det skjer omfattende endringer i faglig innhold og læringsarbeid. Hvordan kan vi skape gode læringsressurser som treffer den nye skolehverdagen? Hvilke erfaringer fra dagens situasjon kan vi ta med oss inn i framtiden? Hva trenger du som lærer og skoleleder å ha klart i skolesekken etter ferien? Jone Nikolai Nyborg og Vibeke Klungland fra Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) ønsker å gi deg innsikt i hvordan fagfornyelsen endrer læringsressurser, samt gi deg innsikt i hvilke utfordringer og muligheter vi ser i nærmeste framtid.

Faktasjekk i klasserommet

Torsdag 30. april kl. 14:00–15:00

U
V


Marie Samuelsen

Faktasjekkpedagog

Faktasjekk er en journalistisk sjanger der man tar utgangspunkt i en påstand og deretter bruker metoder fra gravejournalistikken til å avdekke om påstanden er riktig eller ikke. Dette er metoder og verktøy som elevene også kan ta i bruk når de jobber med innhenting av informasjon og det å ta stilling til kilders troverdighet. I dette webinaret vil du:

 • Bli kjent med sjangeren faktasjekk
 • Teste ut øvelser som kan brukes i klasserommet
 • Se etter kjennetegn på desinformasjon og falske nyheter
 • Få tips til hvordan du og elevene dine kan jobbe med kildebevissthet og kritisk
  mediebruk i klasserommet

Marie Samuelsen jobber i Faktisk.no – en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Hun er sentral i oppbyggingen av skoleprosjektet Tenk, som er en satsning på å øve unge i kritisk tenkning i møte med informasjon og påstander som de møter i hverdagen. Sammen med resten av teamet utvikler hun undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Marie er utdannet norsk- og informatikklærer, og har seks års erfaring fra klasserommet.

Webinarer i opptak (spilleliste)