Skjermdump fra NKUL-webinar med Antje Bomann-Larsen

Opptak av NKUL-webinarer

April 2020

I kjølvannet av koronautbruddet og skolens storstilte omlegging til nettbasert undervisning våren 2020, arrangerte NKUL en serie webinarer med det formål å gi inspirasjon og støtte til ansatte i skolen. På denne siden finner du opptak av de ni webinarene.

Webinar 1 (onsdag 1. april)

video ikonSlik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

Webinar 2 (torsdag 2. april)

video ikonFjernundervisning av de yngste elevene

Siri Eide & Monica Fjeldstad
Knappskog skule, Øygarden kommune

Webinar 3 (onsdag 15. april)

video ikonTips til effektiv hjemmekontor/undervisning i unntakstider

Lena Heide Brennand
Alvimhaugen skole, Sarpsborg

Webinar 4 (torsdag 16. april)

video ikonLæring med og vurdering av multimodale tekster

Ingunn Bremnes Stubdal
Bærum kommune

Øystein Gilje
UiO

Henning Fjørtoft
NTNU

+ prosjektpartnere

Webinar 5 (tirsdag 21. april)

video ikonNettundervisning for de yngste elevene: Bare spill og lek, eller struktur og hardt arbeid?

Ståle Heggset & Monica Schrøder Heggset
Globalskolen

Webinar 6 (onsdag 22. april)

video ikonAtt ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Utbildningsvetenskapens tredje uppgift under Covid-19 pandemin

Jonas Linderoth
Högskolan i Skävde & Försvarshögskolan

Webinar 7 (tordag 23. april)

video ikonÅ formidle gjennom kamera

Antje Bomann-Larsen
Presentasjonsteknikkekspert og idéhistoriker

Webinar 8 (onsdag 29. april)

video ikonFagfornyelsen i koronaens tid

Jone Nyborg & Vibeke Klungland
Lærer ved Vennsla vgs / NDLA

Webinar 9 (torsdag 30. april)

video ikonFaktasjekk i klasserommet

Marie Samuelsen
Faktasjekkpedagog, Faktisk.no

Alle opptakene i én spilleliste