NKUL 2021
Omvendte konferanseinnlegg

Hva er et omvendt konferanseinnlegg?

Konseptet «omvendt konferanseinnlegg» er en videreføring av ideen om «omvendt undervisning» («flipped classroom») til en konferanse-kontekst. Kort fortalt er premisset at du som deltar på en av disse sesjonene har forberedt deg, gjerne ved å se en film og på forhånd ha reflekt omkring en gitt problemstillng. Akkurat hva forberedelsene innebærer vil variere fra sesjon til sesjon. På denne nettsiden finner du en oversikt over hvilke sesjoner som er omvendte konferanseinnlegg, og hvilke forberedelser de krever.

 


 

Omvendte konferanseinnlegg på NKUL 2021

Følgende sesjoner gjennomføres som omvendte konferanseinnlegg og på NKUL 2021:

 

S3B: «Kunstig intelligens – elevens lille hjelper eller felles fiende?»

Torsdag 5. mai, kl. 11:00 – 11:30

Øystein Gilje
UiO

Øystein Holvik Johansen & Georg Graff-Wang
Asker Kommune

Algoritmer og kunstig intelligens er stadig mer integrert i digitale verktøy – også de som brukes i skolen. Hvordan kan lærere utnytte denne teknologien for å bedre elevers læringsprosesser? I dette omvendte konferanse-innlegget møter du erfarne Chromebook-lærere fra askerskolen som deltar i UiO-forprosjektet School A.I. and Learning (#SaiL) sammen med professor Barbara Wasson, SLATE, UiB og professor Morten Goodwin, UiA. Hvilke muligheter og utfordringer ser de for bruken av kunstig intelligens i skolens ulike lærings- og vurderingsformer?

Ressurser til Sesjon 3B

Ressurser vil publiseres her når de er klare

S5A: «Nye vurderingsformer: Fra penn og papir til mikrofon og kamera»

Torsdag 5. mai, kl. 15:10 – 15:40

Øystein Gilje
UiO

Tormod Briså
Hundsund ungdomsskole, Bærum kommune

Elever med iPad, PC og Chromebook bruker i økende grad kamera og mikrofon til å vise sin kompetanse. Med programmer som iMovie, Explain Everything, PowerPoint og Keynote lager elever filmer og presentasjoner. Men hvilke kriterier skal lærere legge til grunn i sin vurdering av slike multimodale tekster? Og i hvilken grad involverer de elevene når de utarbeider vurderingskriteriene? I dette omvendte konferanseinnlegget får du presentert eksempler fra forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingspraksiser (MuLVu). Prosjektet er et innovasjons- og samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og Universitetet i Oslo.

Ressurser til Sesjon 5A

Ressurser vil publiseres her når de er klare

S6B: «TeachOUT – utendørs læring med mobiltelefon»

Fredag 7. mai, kl. 09:20 – 09:50

Kurt Mikal Klungland
Samfundet skole, Egersund
Gunhild Bondevik Størseth
Norsk friluftsliv
Cathrine Johannesen
Magma Geopark

Vi ønsker å kombinere faglig og sosial læring med utendørs “orientering”. Med gratisappen TeachOUT kan du sende elevene ut for å løse oppgaver du eller andre har laget og lagt ut. 

Gjennom den korte filmen under viser Gunhild Bondevik Størseth fra Norsk friluftsliv deg hvordan du kan sende elevene ut for å konkurrere med hverandre om å løse faglige utfordringer samtidig som du til enhver tid vet hvor de er og hva de får til. 

Hun viser hvor du kan lære mer om dette gjennom tekst og filmsnutter, hvordan du kan logge inn og lage dine egne oppgaver, sende elevene ut og følge opp svarene deres. Gunhild, Kurt og Cathrine og andre erfarne brukere vil gi deg ytterligere hjelp i ei gruppe på Facebook.
 
Etter at du har testa TeachOUT sjøl og med elever, “samles” vi i begynnelsen av mai, utveksler erfaring bl.a. om  hvordan lage gode oppgaver, bytte og flytte oppgaver og løyper, teste løyper uten å gå ut, publisere på ulike måter for ulike formål, etterarbeid i klassen, m.m.

Bli med oss i å få elevene ut uten at det koster deg og elevene noe annet enn litt god jobbing!

Ressurser til Sesjon 6B

Lenker til ressurser som vises i filmen: