NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

Innhold fra NKUL 2022

På denne siden har vi samlet det vi har av presentasjoner og opptak fra NKUL 2022 som vi har fått tillatelse til å dele åpent. 

Onsdag 11. mai

Åpningsplenum

video ikonÅpningsplenum med keynoteforedrag ved representanter fra GrunnDig

Sesjon 1

pdf ikonS1D: Business as usual for nettskolene i koronaperioden
Torkil Valla & Wenche Rolandsen

video ikonS1H: «Hva er sammenhengen mellom Pamela Anderson, frukttrær og dybdelæring? – en umusikalsk reise gjennom 8 år med nytenkende undervisning»
Terje Pedersen

Sesjon 2

video ikonS2B: Ufrivillig skolefravær – om å utnytte elevens interesser for å skape mestring
Maren-Johanne Nordby & Hedda Tjäder

S2D: Bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid
Ingvild Vikingsen Skogestad & Monica Berntsen

pdf ikonS2E: Programmering og utforskning i realfag – undervisningsopplegg og forskning
Ellen Egeland Flø

S2H: Læringsløyper – kompetanseutvikling med 1:1-dekning av digitale enheter
Arne Bergan, Marie Ydstie Olafsen, Elena Christine Bowitz Granaas, Eirik Holth Johannessen, Cahtrine Pedersen & Frida Felicia Vennerød-Diesen

Plenum 2

video ikonKeynote: Digital dømmekraft – hva betyr det for deg som lærer?
Leonora Onarheim Bergsjø

Torsdag 12. mai

Verksted 1

video ikonV1F: Spillpedagogene Live – «Men hva i svarte er egentlig et dataspill?»
Anine Ludviksen, John Arne Gaard Nilsen, Jørund Høie Skaug, Aleksander Husøy & Odin Nøsen

ppt ikon V1G: Analoge og digitale Escape Room. Utforsking av opplevingar og læring
Håvard Krøvel-Velle

video ikonV1I: Elbilsimulator og bruk av Arduino selvkjørende biler i undervisning
Diti Berisha & Tom Reppesgård

Verksted 2

ppt ikon V2A: Innhøsting av elevdata – til nytte og besvær?
Lene Karin Wiberg, Brian Jørgensen, Eirin Lauvset & Jeanette Samuelsen

V2C: Teknologistøttet læring
Magnus Nohr

video ikonV2F: Spillkino i klasserommet – Spillformidling på den beste og billigste måten
Odin Nøsen & Jørund Høie Skaug

video ikonV2I: Lær å lage egne interaktive 360-opplevelser
Tom Knudsen & Eivind Sehested Zakariassen

Sesjon 3

pdf ikonS3A: Ny digital løsning for veileder til kvalitet i læremidler
Torill Sommerlund & Bjørn-Håkon Solberg

pdf ikonS3B: Hvordan kan læringsteknologi støtte opp under god vurderingspraksis?
Knut Madsbakken

S3C: Elevprodusert podkast: Hvorfor og hvordan?
Hanne Kristin Dypedal

pdf ikonS3D: Å tenke utenfor bok(s)en
Ingvild Vikingsen Skogestad

S3H: Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling
Øystein Gilje, Cecilie Warholm Ferraiolo & Henrik Instebø

Fredag 13. mai

Sesjon 4

video ikonS4A: DigSkole – samskaping i praksis
Mari-Ann Letnes, Cecilie Skaalvik & Kenneth Nordgård

video ikonS4B: Legg til rette for lesing med enkle tastetrykk
Gitte Gjersdal & Elisabeth Høyer