NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

Innhold fra NKUL 2022

På denne siden finner du lenker til de presentasjonene fra NKUL 2022 som har blitt delt mtp. publisering. Etter 15. august vil du også finne videoopptak fra flere av sesjonene og verkstedene som ble filmet. Fram til 15. august er disse videoopptakene eksklusivt tilgjengelig for dere som deltok på konferansen og de er å finne i NKULs digitale konferanseportal.

Onsdag 11. mai

Sesjon 1

pdf ikonS1D: Business as usual for nettskolene i koronaperioden
Torkil Valla & Wenche Rolandsen

Sesjon 2

pdf ikonS2D: Bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid
Ingvild Vikingsen Skogestad & Monica Berntsen

pdf ikonS2E: Programmering og utforskning i realfag – undervisningsopplegg og forskning
Ellen Egeland Flø

ppt ikon S2H: Læringsløyper – kompetanseutvikling med 1:1-dekning av digitale enheter
Arne Bergan, Marie Ydstie Olafsen, Elena Christine Bowitz Granaas, Eirik Holth Johannessen, Cahtrine Pedersen & Frida Felicia Vennerød-Diesen

Torsdag 12. mai

Verksted 1

ppt ikon V1G: Analoge og digitale Escape Room. Utforsking av opplevingar og læring
Håvard Krøvel-Velle

Verksted 2

ppt ikon V2A: Innhøsting av elevdata – til nytte og besvær?
Lene Karin Wiberg, Brian Jørgensen, Eirin Lauvset & Jeanette Samuelsen

ppt ikon V2C: Teknologistøttet læring
Magnus Nohr

Sesjon 3

pdf ikonS3A: Ny digital løsning for veileder til kvalitet i læremidler
Torill Sommerlund & Bjørn-Håkon Solberg

pdf ikonS3B: Hvordan kan læringsteknologi støtte opp under god vurderingspraksis?
Knut Madsbakken

pdf ikonS3C: Elevprodusert podkast: Hvorfor og hvordan?
Hanne Kristin Dypedal

pdf ikonS3D: Å tenke utenfor bok(s)en
Ingvild Vikingsen Skogestad

pdf ikonS3H: Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling
Øystein Gilje, Cecilie Warholm Ferraiolo & Henrik Instebø