Presentasjoner fra NKUL 2017 (arkiv)

 

Video

Se video fra NKUL 2017

Sesjon 1

creaza ikon 1A: Levende samfunnsfag og KRLE
Vibeke Omberg

pdf ikon 1C: Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler
Magnus Nohr

pdf ikon 1F: Bli med på en vandring gjennom Rothaugen skole sitt prosjekt med å skape en undervisning som både engasjerer og motiverer elevene.
Anne-Marit Selstø Rathke, Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey

 

Sesjon 2

sway ikon 2A: QR koder som pedagogisk verktøy
Roger Rosmo
Stig Mårstad

pdf ikon 2B: IOP-LOGG – Et digitalt planleggingsverktøy for enklere og mer systematisk arbeid med IOP
Grethe Larsen
Katrine Munkejord Hemnes

pdf ikon 2C: DIM-Fremtidens digitale matematikkundervisning?
Inga Kjebekk
Anne Berit Fuglestad, Evert Dean

pdf ikon 2D: Fra konsument til produsent – digital didaktikk i praksis
Simen Spurkland

pdf ikon 2E: Hva innebærer profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere?
Marijana Kelentrić
Ann-Thérèse Arstorp

pdf ikon 2F: Kunnskapsbyen i Vest – Skole-næringslivssamarbeid i region Vest
Per Aarsand, Andreas L. Nordeide

Google presentasjon ikon 2G: My God – it’s full of games! Hvordan lykkes med spill i skolen
Odin Nøsen
Tobias Staaby

prezi ikon 2H: Hvordan ruste elevene for rett utdanningsvalg? Faget utdanningsvalg – digitalt tilbud innhold og oppgaver
Ellen Marite Fagerli

 

Sesjon 3

pdf ikon 3A: Digital innovasjon i musikklinjefag
Elisabeth Dalen

pdf ikon 3C: Lek krever hardt arbeid
Kristine Ask

pdf ikon 3E: Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag
Daniel Schofield

pdf ikon 3G: Med Digg læring inn i framtidsskulen
Ingvild Vikingsen Skogestad

pdf ikon 3H: Programmering i barneskolen med ungdomsskoleelever som lærere
Brian Jørgensen, Bjarte Rørmark

 

Sesjon 4

pdf ikon 4A: How to motivate your students
Jason Ready

pdf ikon 4B: STL+ en revolusjon innen lese- og skriveopplæringa
Thomas Braut

pdf ikon 4D: Hva er digital dømmekraft
og hvorfor trenger vi det?

Karoline Tømte

pdf ikon 4F: Sikkerhet og personvern i skole og klasserom
Harald Torbjørnsen, Tommy Tranvik

pdf ikon 4G: Blogging i skolen
Arild Nordengen

 

Verksted 1 og 2

pdf ikon 1A/2A: Kreativ programmering med micro:bit
Vibeke Guttormsgaard
Kristine Sevik

pdf ikon 1B/2B: Scratch-programmering i norsk og matematikk på barnetrinnet
Stig Halvorsen

pdf ikon V1H: Humanistskolen – Norges mest unike ungdomsskole
Nina Fjeldheim

pdf ikon V1I: Hva gir god læring i det teknologitette klasserommet? NDLA ser tilbake på ti år med åpne digitale læringsressurser
Øivind Høines

pdf ikon V2H: Helthetlig planlegging av digital undervisning – A til Å
Eva Bratvold