NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

Opptak fra NKUL 2021

På denne siden finner opptak av de aller fleste sesjonene og utstillerseminarene fra NKUL 2021. Når noen opptak mangler er det fordi vi de aktuelle foredragsholdernes ikke ønsker opptakene publisert. Alle opptakene er tekstet.

NB! Du må klikke på boksen for hver dag for å få opp opptakene fra den dagen.

Onsdag 5. mai

Åpningsplenum

– onsdag 5. mai kl. 10:00-10:40

Del 1:

video ikonVideoopptak: Åpningsplenum del 1 med Strindens Promenade Orchester og tale ved NTNUs rektor Anne Borg

Del 2:

video ikonVideoopptak: Åpningsplenum del 2 med tale ved Kunnskapsminister Guri Melby og utdeling av Gullepleprisen

Parallelle sesjoner 1

– onsdag 5. mai kl. 11:00-11:30

video ikonS1A: Årsplanarbeid for inkluderande undervisning
Ingvild Vikingsen Skogestad

video ikonS1B: «Visual Thinking Strategies» – et møte mellom skole og museum
Kim Nilsen Aarberg & Terje Pedersen

video ikonS1C: Betal for bruk, ikke tilgang!
Brian Jørgensen

video ikonS1D: Hva er og hvorfor delta på TeachMeet?
Stine Brynildsen & Ilka Nagel

Utstillerseminarer 1

– onsdag 5. mai kl. 12:30-13:00

video ikonU1A: Komplette læremidler i Creaza!
Kristin Hop & Cathinka Kopperud

video ikonU1B: Utstillerseminar ved Visma
Vidar Artnzen & Marianne Christiansen

video ikonU1C: Tilpasset og differensiert opplæring med læremidlene i læringsportalen min.kunnskap.no!
Anne Marie Eiby, Eirik Hunsdal & Jørgen Tveit

video ikonU1D: Tidlig innsats og tilpasset lesetrening med Aski Raski
Ingunn Vatshelle Bratberg

Parallelle sesjoner 2

– onsdag 5. mai kl. 13:20-13:50

video ikonS2B: VR – kuleste timen ever!
Kim Nilsen Aarberg & Terje Pedersen

video ikonS2C: Med gode intensjoner ut i uføret
Christian Sørbye Larsen & Lene Karin Wiberg

video ikonS2D: Kringkast læring med OBS Studio
Jone Nikolai Nyborg

Utstillerseminarer 2

– onsdag 5. mai kl. 14:10-14:40

video ikonU2A: Kopinor med gjest: Møt forfatteren Odd Klippenvå
Odd Klippenvåg, Hege Lunde m.fl.

video ikonU2C: Gyldendals Skolestudio: Alle fag. Alle trinn. Klart til skolestart
Kristian Harerud Aa & Jørgen Jensen

video ikonU2D: Utdanningsforbundet: De litt vonde spørsmålene om det digitale klasserommet
Marte Blikstad-Balas & Neil Selwyn

Keynoteforedrag ved Michael Fullan

– onsdag 8. mai kl. 15:10-16:40

videoikonKeynote: The right drivers for whole system success: Shifting towards the Human Paradigm?
Michael Fullan

Torsdag 6. mai

Parallelle sesjoner 3

– torsdag 6. mai kl. 11:00-11:30

video ikonS3A: Hva skal til for å få med seg innholdet i digitale tekster
Hedda Ekstrøm & Gitte N. Gjersdal

video ikonS3B: Kunstig intelligens – elevens lille hjelper eller felles fiende?
Øystein Gilje, Arne Bergan, Geor Graff-Wang & Øystein Holvik Johansen

video ikonS3D: Undervisning i bærekraft med utgangspunkt i digitalt klasseromsspill
Hans Græsli & Eirik Skogvold

Utstillerseminarer 3

– torsdag 6. mai kl. 13:20-13:50

video ikonU3A: NTNU VIDERE: Konspirasjonsteorier på timeplanen
Jean Bergane

video ikonU3B: Aschehoug Univers – vårt læringsunivers
Katrine Ajer & Anne Smedstad

video ikonU3C: FIRST Scandinavia Partner: Bli kjent med de digitale læremidlene fra LEGO Education
Gopal Kutwarro

video ikonU3D: NRK Skole: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling
Pål Solum

Parallelle sesjoner 4

– torsdag 6. mai kl. 14:10-14:40

video ikonS4A: Hvordan motivere til skriftlig produksjon?
Hedda Ekstrøm & Gitte N. Gjersdal

video ikonS4B: Et led-lys, litt tekstil og papp, noen kabler, litt koding og skapende elever
Espen Clausen & Øyvind Opheim Rise

video ikonS4C: Hybridundervisning og den nye lærerrollen – fra klasserom til kamera
Jørgen Moltubak

video ikonS4D: Å forstå formel for volum av kjegle
Pål-Erik Eidsvig

Utstillerseminarer 4

– torsdag 6. mai kl. 14:10-14:40

video ikonU4A: Microsoft: Teams i skolen
Spartaco Lyche Falchi

video ikonU4B: Elevkanalen: Vi bringer verden inn i klasserommet
Ann Helen Estenstad & Julianne Kopperud

video ikonU4C: LearnLab – et helhetlig økosystem for dypere læring
Kristine Ellefsen & Erlend Kobro

video ikonU4D: itslearning: Flerspråklige elever
Beathe Kathrine Moe

Parallelle sesjoner 5

– torsdag 6. mai kl. 15:10-15:40

video ikonS5A: Nye vurderingsformer: Fra penn og papir til mikrofon og kamera
Øystein Gilje, Thea Kadri Vikebø & Tormod Briså

video ikonS5B: Bruk av digitale «Escape Room» i undervisningen
Solena Pradayrol

video ikonS5C: Hva gikk bra under skolestengingen? Hvordan tar vi det videre?
Marianne Hagelia & Susanne Koch

video ikonS5D: Det digitale potensialet: Matematikk for alle
Ingvild Skogestad

Fredag 7. mai

Parallelle sesjoner 6

– fredag 7. mai kl. 09:20-09:50
video ikonS6A: Ny digital tjeneste for utvikling og gjennomføring av eksamen og prøver
Siri Ulltveit-Moe, Per Kristian Larsen-Evjen & Stine Eckmann Farstadvoll

video ikonS6B: TeachOUT – utendørs læring med mobiltelefon
Cathrine Johannessen, Kurt Klungland & Gunhild Størseth

video ikonS6D: Opplæring i digital kompetanse for digitale analfabeter
Ingrid Baltzersen

Parallelle sesjoner 7

– fredag 7. mai kl. 10:10-10:40

video ikon S7A: Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen
Merethe Fagernæs

video ikonS7C: Digital sikkerhet og nettvett for elever, lærere og foreldre
Britt Karin Rotmo & Karoline Tømte

video ikonS7D: Programmering i Espens klasserom.
Espen Clausen

Utstillerseminarer 5

– fredag 7. mai kl. 11:00-11:30

video ikon U5A: Statped: Lek og ASK illustrert med Kodingsekspressen
Camilla Thorsager Østby & Siw Askheim

video ikonU5B: Google for Education: Grenseløs samarbeidslæring i sanntid
Ivar Berg, Arne Berga & Sigurd Schaathun

video ikonU5C: Fagfornyelsen fortsetter på NDLA
Vibeke Klungland & Jone Nikolai Nyborg

video ikonU5D: Skolen fra Cappelen Damm – tilpasset og motiverende læring for ALLE elever
Dag Petter Breivik & Kjetil Ødegårdstuen

Parallelle sesjoner 8

– fredag 7. mai kl. 12:30-13:00

video ikon S8A: Orakeltimen: Still spørsmål til Magnus Nohr om IKT og læring
Magnus Nohr

video ikonS8B: Dataspill som sanselige opplevelser og estetiske uttrykk
Odin Nøsen & Jørund Skaug

video ikonS8C: Barns digitale liv under korona
Siw Olsen Fjørtoft, Niamh Ní Bhroin, Nicole Veelo & Mari-Ann Letnes

video ikonS8D: Det digitale uterom – teknologiske muligheter i tursekken
Ståle Skagen & Geir Valøen

Alle opptakene på ett sted

Her finner du (omtrent) alle opptakene fra NKUL 2021 i én spilleliste: