NKUL 2023

10.–12. mai

Logo NTNU

NKUL 2023

10.–12. mai

Logo NTNU

NKUL 2023

10.–12. mai

Logo NTNU

NKUL 2023

10.–12. mai

Logo NTNU

NKUL 2023

10.–12. mai

Logo NTNU

NKUL 2023

10.–12. mai

NKUL 2023

10.–12. mai

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

NKUL 2023

10.–12. mai

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

12:30 – 13:00 Parallell: sesjoner 1

S1A
12:30 – 13:00

Dashboard i kompetanseportalen


Udir


S1B
12:30 – 13:00

Foreløpig ingen tittel


KS


S1C
12:30 – 13:00

Lær svømming og livredning med svømmeappen «Water Competence»

Egil G. Gjølme
Borgar Ness


S1D
12:30 – 13:00

Gratis ressurser til programmering i klasserommet? Javisst, har vi det!

Mari Kisfoss
Laura Svenheim


S1E
12:30 – 13:00

Bruk av VR for å fremme muntlighet og god underveisvurdering.

Sverre Aa Ulldalen
Christopher Ovalle


S1F
12:30 – 13:00

Hvordan kan Minecraft brukes til inkluderende undervisning?

Jon Erik Liebermann
Lars Petter Østrem


S1G
12:30 – 13:00

Kontrafaktisk litteratur – Animal Farm som bok og spill

Aleksander Husøy
Malin Sandnesmark


S1H
12:30 – 13:00

Algoritmiske uker på barneskole – elever med stort læringspotensiale

Synnøve Hjertaker
Pia Mæland
Karianne Garnes


SKV 1
12:30 – 13:00

NKUL skaperverksted14:30 – 15:00 Parallell: sesjoner 2

S2A
12:30 – 13:00

Kompetansepakker – digital kompetanse


Udir


S2B
12:30 – 13:00

Inkludering + teknologi = sant


Statped


S2C
12:30 – 13:00

Skolen digitaliseres –men hva må en lærer egentlig kunne?

Martin Smith-Gahrsen
Cathrine Tømte


S2D
12:30 – 13:00

Annonseres senereS2E
12:30 – 13:00

Laserkutting som kreativt verktøy i skolen

Espen Clausen


S2F
12:30 – 13:00

Digital praksis som utgangspunkt for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse

Tonje Hilde Giæver


S2G
12:30 – 13:00

Universell utfordring eller universell utforming?

Eva Bratvold
Magnus Nohr


S2H
12:30 – 13:00

Kildekritikk på visuell informasjon: ta feeden inn i klasserommet!

Vilde Kaasen Krogsrud


SKV 2
12:30 – 13:00

NKUL skaperverksted