Logoer for NKUL og Statped

NKUL temadag om aktiv og inkluderende læring
Program
tirsdag 16. mars 2021

12:00 – 12:40 Velkommen og plenumforedrag

Velkommen

Haakon Aasprong
Prosjektleder NKUL

Aktiv og inkluderende læring

Gitte Gjersdal
Seniorrådgiver, Statped

I dette innledende plenumsforedraget vil Gjersdal løfte fram det inkluderende klasserommet og hvordan teknologien, sammen med god metode, kan skape aktiv læring for elever med læringsutfordringer.

12:40 – 13:05 Parallelle sesjoner 1

S1A

Podkast i klasserommet

Stine Brynildsen
Høgskolelektor, HiØ

Hvordan kan det å la elever lage podkast skape motivasjon, mestring og muligheter i det inkluderende klasserommet?

Denne økta har som mål å gi deg kunnskap om hva en podkast i undervisningssammenheng, kan være, og hvorfor det å la elever lage pod kan være både hensiktsmessig og lærerikt.

I tillegg er det et mål å få deg inspirert til å prøve ut og få erfaring med «podding» i egen praksis. Du vil dessuten få tips til nyttige ressurser, for å lære mer på egen hånd.

S1B

Digital historiefortelling

Bente Moen Kristiansen
Seniorrådgiver, Statped

Elin Brandshaug
Seniorrådgiver, Statped

Hvordan gi elever som strever med å skrive en mulighet til å formidle seg? Vi ser på bruk av skriverammer og skrivestartere som vil gi støtte til å komme i gang, strukturere innhold og gjennomføre oppgaven. Vi tar utgangspunkt i bilder og videoer som motiverer til å produsere innholdet skriftlig, innlest med illustrasjoner eller film. Bli med å få konkrete tips og ideer til produsering av digitale historier.

13:05 – 13:25 Sosial pause

13:25 – 13:50 Utstillerseminarer

U1A

Aktiv og inkluderende læring med Creaza

Cathinka Kopperud & Kristin Hop

At hver elev skal kjenne på motivasjon og mestring, er Creazas øverste mål. I vårt seminar vil du få se en demonstrasjon av hvordan Creaza kan brukes for tilpasning og inkludering i klasserommet, gjennom kreativt skapende arbeid og funksjoner som hjelper elevene å vise sin kunnskap, kreativitet og kompetanse. Du vil få høre ulike historier om elever som har brukt Creaza i sin læring, for mestring og motivasjon.

Creaza har også komplette læremidler i samfunnsfag for 1.-10. trinn, samfunnskunnskap for vgs og engelsk for 5.-10. trinn. Disse læremidlene fremmer en inkluderende læring med store muligheter for tilpasning til elevgruppe og enkeltelever. Du vil få et kjapt innblikk i læremidlene i vårt seminar.

U1B

Elevkanalen (TV 2 Skole): Alle skal med!

Yngvar Nordberg

Praktisk innføring i hvordan tilrettelegge innhold/undervisning til hver enkelt elev med preferanser i FEIDE. Presentasjonen vil demonstrere lærers muligheter til å dele ut tilpasset innhold i tilpasset grensesnitt i Elevkanalen.

Det vil særlig demonsteres hvordan aktualitet øker deltagelse og engasjement for hele elevgruppen – dette i tråd med § 1-1 i Opplæringslova: “Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida …”

13:50 – 14:20 Digital utstilling

14:20 – 14:45 Parallelle sesjoner 2

S2A

Lese- og skrivestøtte på iPad/iPhone

Sølvi Ellefsen
Seniorrådgiver, Statped

Dette innlegget gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker. Innlegget er mest for deg som har elever som bruker iPad.

Stikkord:

 • Lese- og skrivestøtte
 • Opplest tekst / syntetisk tale og diktering i operativsystemet
 • Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig
 • Gi tilgang til lærestoff
S2B

Lese- og skrivestøtte på PC/Office 365

Anne Helene Strand-Andersen
Seniorrådgiver, Statped

Dette innlegget gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker. Innlegget er mest for deg som har elever som bruker PC og Office 365.

Stikkord:

 • Lese- og skrivestøtte
 • Opplest tekst
 • Diktering
 • Engasjerende leser
 • Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig
 • Tilgang til lærestoff
S2C

Lese- og skrivestøtte på Chromebook

Gitte Gjersdal
Seniorrådgiver, Statped

Dette innlegget gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker. Innlegget er mest for deg som har elever som bruker Chromebook.

Stikkord:

 • Lese- og skrivestøtte
 • Tilgjengelighetsfunksjoner i Chromebook (opplest tekst og diktering)
 • Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig
 • Tilgang til lærestoff

14:45 – 14:50 Kort pause

14:50 – 15:30 Avsluttende plenum

Tilpasset opplæring i klasserom og på hjemmeskole

Hege Lofthus
Lærer ved Nordpolen skole, Oslo kommune

Lærere differensierer godt i klasserommet, og heldigvis kan mange av disse metodene lett tas i bruk også på hjemmeskole. Hvordan kan vi legge til rette for at alle elever deltar i et inkluderende læringsmiljø? Her får du praktiske forslag til arbeidsrutiner for lærere og eksempeloppgaver gitt til elever i en klasse der alle bruker iPad som læringsverktøy.

15:30 – 16:00 Virtuell utstilling og mingling

Gikk du glipp av temadagen om aktiv og inkluderende læring?

Her finner du opptakene!