NKUL 2023
Informasjon for utstillere

Utstillerplass og utstillerrepresentanter

Følgende utstillerplasser kan kjøpes:

 • Standard utstillerplass 2×1.5m Kr. 18 750,- (inkl. mva.) (oransje farge i kartet)
 • Stor utstillerplass 3×1.5m Kr. 28 750,- (inkl. mva.) (gul farge i kartet)
 • Start-up profileringsplass (rosa farge i kartet) les mer nedenfor

Inkludert i prisen for stor- og standard utstillerplass er følgende:

 • selve utstillerplassen
 • bord og stoler
 • strømtilgang (husk å ta med egne strømkabler)
 • trådløst nettverk
 • kaffe/te, samt frukt og lunsj i utstillerkantina (Kantina ligger i andre underetasje (U2) i rom R21 og er åpen under hele konferansen.)

Utstillerrepresentanter
Merk at representanter registrerer seg som «Utstillerrepresentant» via deltakerskjemaet og betaler egen utstillerrepresentantavgift. Husk at denne prisen øker fra og med 1. april.

Det er viktig at samtlige utstillerrepresentanter registrerer for konferansen når deltakerpåmeldingen åpner.

Bestill stand/utstillerseminar her

Vi er nå helt utstolgt for ordinære stands på NKUL.

Det er noen få ledige utstillerseminar igjen på fredag kl.09.
Ta kontakt med utstilleransvarlig på utstilling@videre.ntnu.no om du er interessert i et utstillerseminar.

Utstillerkart (Realfagbygget etg. U1)

kart over utstillerplasser i Realfagbygget pdf-ikon Se større kart

Start-ups på NKUL

Er du ny leverandør innenfor EdTech?

På NKUL har vi et eget område for Start-ups. Her kan du vise deg fram for nysgjerrige deltakere som er på jakt etter nyheter innenfor læringsteknologi.

En plass på Start-up-torget koster kr.10 000,- (eks.mva). (Dette er mindre plasser der du kun har plass til en roll-up.)

Send noen ord om bedriften din og produktet/produktene til utstilling@videre.ntnu.no

Utstillerseminar

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten utstillerseminar presentere egne prosjekter, produkter eller tjenester i egne undervisningsrom. Utstillerseminarene er 30 minutter lange og går i paralleller.

Pris pr. utstillerseminar: Kr. 18 750,- (inkl. mva.)

  • Utstillerseminar 2: torsdag 11. mai kl.16
  • Utstillerseminar 3: fredag 12. mai kl.09
  • Utstillerseminar 4: fredag 12.mai kl.11

Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder ved bestilling av utstillerseminar.

Utstillerseminar bestilles i samme skjema som stand. Der velger du hvilket tidspunkt du vil ha seminar og skriver inn tittel, ingress og navn på foredragsholder.

Foredragsholder(-e) registrerer seg i deltakerskjemaet som utstillerrepresentant.

Det finnes standardutyr i undervisningsrommene og konferanselokalene har moderne lyd/bilde, lys- og ventilasjonsanlegg.

Transport av utstyr til utstillingen

Bestill transport av utstyr hos Norsk bibliotektransport på telefon 23 14 03 25, eller på e-post kundeservice@nbt.as
Alternativt kan man ta direkte kontakt med Svenn Egil Langlete på mobil 917 34 519 eller e-post
svenn.egil.langlete@nbt.as

NBT bistår da med bestilling av transport og etikettering av forsendelse. Her kan også eventuell pakking og uttransport bestilles.
Bestill transporten innen 2. mai for å være sikker på at ditt materiell er på plass når utstillingen settes opp.

Ved å benytte vår fraktpartner NBT AS, får du våre avtalepriser for transport av materiell til konferansen.

Utstyr sendes til:
NKUL 2023
C/O Norsk Bibliotektransport
Haakon VII`s gate 23 C
7041 Trondheim

Merk sendingen med «NKUL- [ditt standnr]»

NB! Adresse ved bruk av andre transportfirma:
Om du ordner med transport av messeutstyr ved bruk av andre transportfirma, og IKKE bruker NBT, skal utstyret sendes direkte til NTNU til:

Realfagbygget
Høyskoleringen 5
Varemottak 1 DU4.

Merk sendingen med «NKUL- [ditt standnr]»

NB! Leveringstid er hverdager mellom kl. 08 -14.

Rigging av stands på NKUL 2023

Rigging av fysisk stand:
Det vil være mulig å rigge stands på NTNU, Realfagsbygget, følgende tider:

 • tirsdag 09. mai kl. 16 – 20
 • onsdag 10. mai kl. 07-09

Det er utstiller sitt ansvar å sørge for at utstyret blir levert til NKUL tidsnok, enten ved bruk av vår samarbeidspartner Norsk Bibliotektransport (se informasjon lenger opp på siden) eller på annet vis. De som har sendt materiell ved bruk av Norsk Bibliotektransport, vil få sitt utstyr levert til Realfagsbygget, og NBT vil sørge for å få fraktet messemateriellet til hver enkelt sin stand innen tirsdag 10. mai kl.16.

NB! Dersom du ikke skal rigge stand på tirsdag, gi beskjed til utstilleransvarlig på utstilling@videre.ntnu.no. Da vil ditt utstyr bli satt i lagerrommet i kjelleren på Realfagsbygget (U4), og utstiller må selv sørge for å få hentet opp sitt utstyr fra kjelleren, og frakte det til sin standplass, onsdag morgen innen kl.09. Lagerrommet vil være låst, men både utstilleransvarlige, vaktmestere, og vektere vil ha tilgang til rommet. Utstilleransvarlige vil være tilgjengelig på huset i tidsrommene som er satt av til rigging.

NB! Det er ikke lov til å ha gassballonger, popcorn-/sukkermaskin eller andre ting som kan utløse branndetektorer på stand inne.

Utstyr til utstillerplass

Det er mulig å bestille ekstra utstyr til deres utstillerplass (f.eks. barbord, stoler, skjermer, og lignende).
Dette gjøres via vår samarbeidspartner Compass Fairs (NKUL 2023).

Kontaktinformasjon

 • Utstilleransvarlig (Heidi-Maria): 411 20 896
 • Vakttelefon vaktmester: 918 97 378 (skal kun benyttes på dagtid fra kl. 07-15)
 • Vakttelefon vektere: 918 97 373 (skal kun benyttes etter kl. 15)

Betingelser

Betingelser ved bestilling av stand og/eller utstillerseminar

Påmeldingen av stand og/eller utstillerseminar er bindende. Det gis ingen refusjon ved eventuell avbestilling av stand og/eller utstillerseminar.
Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Betingelser for utstillerrepresentanter

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding tilkommer det kr. 500 i avbestillingsgebyr.
Det gis ingen refusjon for avmelding etter 26. april. En annen person fra samme firma kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en e-post med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende. Avmelding sendes på e-post til utstilling@videre.ntnu.no.