NKUL 2022
Informasjon til utstillere

Sent ute?

Alt av fysiske utstillerplasser på NKUL 2022 er utsolgt, men vi har fortsatt igjen godt med plass på den digitale utstillingen. En digital stand koster kr. 5 000,- (eks. mva.).

En digital stand gir deg synlighet for de som følger konferansen live via nett, men også de fysiske konferansedeltakere har tilgang til den digitale konferanseportalen og vil i ettertid finne opptak fra konferansen der.

Her kan du lese om vårt tilbud til digitale deltakere.

Rigging av stands på NKUL 2022

Rigging av fysisk stand

Det vil være mulig å rigge stands på NTNU, Realfagsbygget, følgende tider:

 • tirsdag 10. mai kl. 16 – 20
 • onsdag 11. mai kl. 07-09

Det er utstiller sitt ansvar å sørge for at utstyret blir levert til NKUL tidsnok, enten ved bruk av vår samarbeidspartner Norsk Bibliotektransport (se informasjon lenger ned på siden) eller på annet vis. De som har sendt materiell ved bruk av Norsk Bibliotektransport, vil få sitt utstyr levert til Realfagsbygget, og NBT vil sørge for å få fraktet messemateriellet til hver enkelt sin stand innen tirsdag 10. mai kl.16.

NB! Dersom du ikke skal rigge stand på tirsdag, gi beskjed til utstilleransvarlig på utstilling@videre.ntnu.no. Da vil ditt utstyr bli satt i lagerrommet i kjelleren på Realfagsbygget (U4), og utstiller må selv sørge for å få hentet opp sitt utstyr fra kjelleren, og frakte det til sin standplass, onsdag morgen innen kl.09. Lagerrommet vil være låst, men både utstilleransvarlige, vaktmestere, og vektere vil ha tilgang til rommet. Utstilleransvarlige vil være tilgjengelig på huset i tidsrommene som er satt av til rigging.

NB! Det er ikke lov til å ha gassballonger, popcorn-/sukkermaskin eller andre ting som kan utløse branndetektorer på stand inne.

Kontaktinformasjon

 • Utstilleransvarlig (Heidi-Maria): 411 20 896
 • Vakttelefon vaktmester: 918 97 378 (skal kun benyttes på dagtid fra kl. 07-15)
 • Vakttelefon vektere: 918 97 373 (skal kun benyttes etter kl. 15)

Rigging av digital stand

Trenger du noen idéer til hvordan du kan «rigge» din digitale stand? Les om hvordan NDLA lykkes med sin digitale stand på NKUL 2021.

Utstillerplass og utstillerrepresentanter

Inkludert i prisen for en utstillerplass er følgende:

 • selve utstillerplassen
 • bord og stoler
 • strømtilgang (husk å ta med egne strømkabler)
 • trådløst nettverk
 • ubemannet stand i NKULs digitale konferanseportal
 • kaffe/te, samt frukt og lunsj i utstillerkantina

Kantina ligger i andre underetasje (U2) i rom R21 og er åpen under hele konferansen.

Merk at kun én utstillerrepresentant inngår i prisen for en utstillerplass, men at én ekstra utstillerrepresentant kan registrere seg til redusert pris. Øvrige representanter registrerer seg som «Utstillerrepresentant ordinær pris» og betaler ordinær deltakeravgift. Husk at denne prisen øker fra og med 1. april.

Det er viktig at samtlige utstillerrepresentanter registrerer for konferansen når påmeldingen åpner.

Alle som kjøper utstillerplass på NKUL kan også ha en ubemannet digital stand i NKULs digitale konferanseportal uten ekstra kostand. På en digital stand kan man legge ut en tekst om virksomheten, videoer, ofte stilte spørsmål, PDF-filer og lenker til nettsider.

Dersom den digitale standen er bemannet kan man i tillegg arrangere live-presentasjoner, chatte og ha videomøter med besøkende. Dette krever at man registrerer en egen utstillerrepresentant til formålet (egen pris gjelder).

Profileringsplass

En profileringsplass gir deg plass til en roll-up (maks. 1 meter). Vi setter fram bord som kan benyttes til å legge brosjyrer på. Merk at du ikke kan booke én bestemt plass, men henvises til plass etter at registreringen stenger onsdag 11. mai. Prisen inkluderer én utstillerrepresentant (må meldes på). Profileringsplassene er lokalisert ved inngangspartiet i 1. etasje på Realfagbygget.

Utstillerseminar

Prisen for et utstillerseminar inkluderer konferansedeltagelse for en foredragsholder med samme tilbud på bevertning som utstillerrepresentanten. Du vil m.a.o. ha to deltakere inkludert dersom du bestiller utstillerplass og utstillerseminar.

Digital utstillerplass og utstillerrepresentant

Dersom du kjøper en digital stand i NKULs digitale konferanseportal inngår én utstilerrepresentant i prisen. Ytterligere representanter må registrere seg som «Digital utstillerrepresentant» til kr. 1 000,-.

Du er selv ansvarlig for å få lastet opp relevante brosjyrer, videoer og annen informasjon som skal vises på din digitale stand.

Vi oppfordrer digitale utstillere til å arrangere live-presentasjoner fra stand, men merk at tilbudet er begrenset til når det er pauser i det ordinære NKUL-programmet.

Transport av utstyr til utstillingen

Bestill transport av utstyr hos Norsk bibliotektransport på telefon 23 14 03 25, eller på e-post kundeservice@nbt.as

Alternativt kan man ta direkte kontakt med Svenn Egil Langlete på mobil 917 34 519 eller e-post
svenn.egil.langlete@nbt.as

NBT bistår da med bestilling av transport og etikettering av forsendelse. Her kan også eventuell pakking og uttransport bestilles.

Bestill transporten innen 2. mai for å være sikker på at ditt materiell er på plass når utstillingen settes opp.

NB: Ved å benytte vår fraktpartner NBT AS, får du våre avtalepriser for transport av materiell til konferansen.

Utstyr sendes til:

NKUL 2022

C/O Norsk Bibliotektransport
Jonsvannsveien 140, inngang vest
7050 Trondheim

Merk sendingen med «NKUL- [ditt standnr]»

Om du ordner med transport av messeutstyr ved bruk av andre transportfirma, og IKKE bruker NBT, skal utstyret sendes direkte til NTNU til:

Realfagbygget , Høyskoleringen 5, Varemottak 1 DU4.

NB! Leveringstid er hverdager mellom kl. 08 -14.

Utstyr til utstillerplass

Det er mulig å bestille ekstra utstyr til deres utstillerplass (f.eks. barbord, stoler, skjermer, og lignende) gjennom utstillerportalen.

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding av utstillerplass eller -seminar tilkommer det kr. 2 500,- i avbestillingsgebyr. Det gis ingen refusjon for avmelding etter 26. april. En annen person fra samme firma kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en e-post med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende. Avmelding sendes på e-post til utstilling@videre.ntnu.no.

Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer, pandemi etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Organisering og spørsmål

Spørsmål om plassering og utforming av stand, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til utstilleransvarlig på epost utstilling@videre.ntnu.no