Videostreaming fra NKUL 2019

Vi har også i år en live videosending over nett. Her kan du få med deg deler av innholdet på NKUL 2019. Noen av videoopptakene vil også bli gjort tilgjengelige etter konferansens slutt.

Fredag 10. mai

Sending fra auditorium R1

Program i R1 fredag 10.mai

10.15 – 11.00 Parallellsesjon S4F:
Digitale læringsressurser – mer effektiv tid for læreren i klasserommet
Gitte Skjønneberg
OsloMet – storbyuniversitetet

12.00 – 13.15 Plenum
ABC for Computing Literacy
Linda Liukas

Sending fra auditorium R5

Program i R1 fredag 10.mai

10.15 – 11.00 Parallellsesjon S4B:
En stille revolusjon i lese- og skriveopplæringen
Aina Bekke
Åsen skole, Nedre Eiker

Sending fra auditorium R7

Program i R1 fredag 10.mai

10.15 – 11.00 Parallellsesjon S4H:
Fremtidens eksamen og prøver – hvordan kan digitalisering støtte vurdering av kompetanse i fremtiden?
Øyvind Lind Kvanmo, Cathrine Hjulstad, Geir Holcman og Andreas Husby Christensen
Utdanningsdirektoratet