Komitéer for NKUL

Styringskomité

Marit Reitan, prorektor for utdanning, NTNU
Ingfrid Thowsen, instituttleder, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Heri Ramampiaro, instituttleder, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
Helene Hauge, leder av Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene, NTNU

Programråd

Representanter for samarbeidspartnerne utgjør konferansens programråd

Programkomité

Mari-Ann Letnes, førsteamanuensis, ILU, NTNU (programkomiteleder)
Per Rune Eknes, redaktør, SkoleMagasinet
Hedda Ekstrøm, rådgiver, Statped
Pål Heide Kielland, fagleder, Eid skole, Melhus
Inger Dagrun Langseth, dosent, ILU, NTNU
Kai Nilsen, fylkesstyremedlem, Utdanningsforbundet
Jason Ready, lektor m/tillegg, Heimdal videregående skole
Terje Rydland, pensjonist
Fredrik Mørk Røkenes, førsteamanuensis, ILU, NTNU
Daniel Schofield, førsteamanuensis, IPL, NTNU
Guttorm Sindre, professor, IDI, NTNU
Cecilie Skaalvik, universitetslektor, ILU, NTNU
John Ola Snuruås, rådgiver, Skaun kommune
Ole K. Solbjørg, seniorrådgiver, Seksjon for læringsstøtte, NTNU
Elin Strømman, førstelektor, ILU, NTNU
Morten Søby, avdelingsleder, Utdanningsdirektoratet

Teknisk komité

Frank Børø, senioringeniør, Seksjon for læringsstøtte, NTNU
Markus Lindberg, student, NTNU
Kjell Tore Næsgaard, seniorkonsulent, Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU
Heidi-Maria Playfoot, førstekonsulent, Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU
Hanne Sandtorv, rådgiver, Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU

Prosjektleder

Haakon Aasprong, Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU