NKUL 2023
Verksteder

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Kapasitet

Verksteder med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Parallell: Verksted 1

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00

NB! Denne parallellen har også sesjoner. Sesjonene er 30 minutter lange. Verksted 1 overlapper både sesjon 3 og 4.


V1A – Kræsjkurs og hjelp! Her kan du få hjelp og innføring i hva du kan bruke av tjenester og hvordan.

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

Christian Sørbye Larsen
prosjektleder SkoleSec, KS

I dette verkstedet vil du få mulighet til å speed-date en ekspert på området personvern og informasjonssikkerhet i skolesektoren. Her vil vi være mange som kan gi deg inspirasjon og motivasjon til å løse de utfordringer som mange har med trygg innramming av digitale læringsmiljø.

Du kan velge mellom 5 ulike tema:

Stasjon#1
Kunstig intelligens – kan vi bruke det?
Det siste året har kunstig intelligens skutt fart, og etter lansering av blant annet ChatGPT blitt allment tilgjengelig. Er kunstig intelligens forsvarlig fra et personvernperspektiv og hva må vi tenke på?

Stasjon#2
Hva må jeg gjøre når jeg vil ha en ny applikasjon?
Hvilke vurderinger må du gjøre dersom du ønsker å ta i bruk en ny applikasjon i undervisningen? Hvem og hva kan hjelpe deg med å gjøre disse vurderingene, og hvorfor er det slik at kommuner og skoler vurderer personvern i applikasjoner ulikt?

Stasjon#3
Er personvern en festbrems og hvorfor?
Ofte kan det virke som om personvern bare er en papirøvelse. Er det bare en byråkratisk festbrems? Og hvis ikke, hvorfor er det så viktig?

Stasjon#4
Hva gjør vi med alt vi allerede har som ikke er vurdert?
Mange skoler og kommuner har tatt i bruk applikasjoner før GDPR ble innført i 2018. I tillegg tok mange i bruk flere applikasjoner under pandemien som ikke ble tilstrekkelig vurdert. Hva gjør vi med det storeetterslepet og hva er en god tilnærming?

Stasjon#5
Hvordan bygger vi en god grunnmur?
GDPR krever flere vurderinger før en applikasjon tas i bruk. I tillegg kommer andre vurderinger som må gjøres. Hvordan bør en kommune/skoleeier gå frem for å bygge en grunnmur av forvaltning som ivaretar dette på en systematisk måte.


V1B – Ufrivillig skolefravær

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R5 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Maren Johanne Nordby
Hedda Gjesti Tjäder
Kristine Damsgaard
Statped

Elever med sammensatte vansker har ofte høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle ufrivillig skolefravær. For elever som har utviklet ufrivillig skolefravær, er det avgjørende at relasjonsbygging, kartlegging og tiltak er tilpasset elevens interesser, og skreddersydd til elevens behov.

Vi vil på dette verkstedet vise hvordan dette kan gjøres gjennom et case. Vi vil fortelle om elevens bakgrunn og historie, kartlegging gjennom bruk av VR-teknologi, samt lærerens praksis for å komme i kontakt med eleven og hjelpe eleven tilbake læringsaktiviteter og sosialt samspill. Verktøyene som blir presentert er blant annet en VR-film, og dataspill som «Zootopia» og «Hearts of Iron». Det vil også bli anledning til å prøve ut VR-briller og noen av læringsaktivitetene som har blitt brukt i caset.


V1C – Angrip! – og prøv et gratis læremiddel om krigens folkerett

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R4 Se romplan

B
U
V
L
S


John Harald Bondevik
Camilla Sjøvoll
Norges Røde Kors

Temaet regler i krig, eller krigens folkerett, er dessverre et meget aktuelt tema, blant annet med tanke på den pågående krigen i Ukraina. Kunnskap og læringsverktøy om regler i krig blir stadig mer etterspurt.

I sesjonen vil deltakerne få teste undervisningsopplegget Angrip! 2.0 på samme måte som elevene vil oppleve det i klasserommet. Deltakerne settes i grupper, som ved hjelp av elevhefte og egne mobiltelefoner/nettbrett settes inn i en situasjon der en skole er beleiret av soldater. Gjennom en egen app og informasjon i heftet lærer deltakerne om regler i krig, og må ta både strategiske og etiske valg som samsvarer med krigens fokerett.

I appen vil deltakerne se animasjoner og simuleringer av angrep påvirket av blant annet egne valg av våpen. De må også ta stilling til hvordan de vil behandle krigsfanger, og hvorvidt de vil pleie fiendens sårede soldater. Appen benytter AR-teknologi (teknologi for utvidet virkelighet) for å få animasjonene og simuleringene til å skje på deltakernes skjermer når de sitter rundt elevheftet.

I sesjonen vil det også fasiliteres for en diskusjon om undervisning rundt kontroversielle og nyhetsaktuelle temaer ved bruk av digitale hjelpemidler.


V1D – Kan vi stole på det vi ser?

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R2 Se romplan

B
U
V
L


Marte Foldvik-Høgås
Tina Scheen Kiese
Faktisk.no

Dagens informasjonslandskap er preget av visuell informasjon. Vi beveger oss raskt mellom ulike plattformer, og møter innhold uten kontekst. Dette utfordrer vår måte å være kildekritiske på og krever god kjennskap til teknikker innen visuell kildekritikk. Hvordan kan vi vite at det vi ser, er til å stole på? I dette verkstedet møter du ulike verktøy for å vurdere visuell informasjon kritisk. Vi jobber blant annet med teknikker som omvendt bildesøk, ulike søkemotorer og AI-generert innhold. Innholder er praksisnært og inneholder konkrete eksempler du kan ta med deg rett inn i undervisningen. Verkstedet er relevant for alle fag, og i arbeid med tverrfaglige temaer.


V1E – Spillpedagogikk: Et seminar om dataspill i arbeid med psykisk helse

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R9 Se romplan

 

V


Anine Ludviksen
Horten vgs

Dette seminaret vil først ha en teoretisk del på rundt 45 minutter som handler om, blant annet, hvordan spill kan være et godt verktøy for å snakke om psykisk helse. Deretter vil jeg fokusere på dataspill som ekskursjon og gå inn på hvorfor spill kan bidra til en større forståelse av egne og andres tanker og følelser. Det vil også vises til praktiske eksempler som er gjennomført i klasserom og tilbakemeldinger fra elever. Opplegget har blitt gjennomført i engelsktimene og det har derfor også vært fokus på de litterære elementene til spillet. Deretter skal vi spille ett av spillene som har blitt brukt i klasserommet: «Hellblade: Senua’s Sacrifice» i ca 45 minutter

Dette seminaret kan være nyttig for alle som jobber med psykisk helse og ungdom, men det har også noe mer fokus på hvordan det kan kombineres i engelskundervisning på videregående skole.


V1F – Lær Python med spill og animasjoner

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R8 Se romplan

B
U
L
S

Karl Arne Dalsaune & elever
Charlottenlund vgs

Python er et kodespråk som etter fagfornyelsen skal inn i flere fag, både i grunnskolen, men også på videregående skole. I dette kurset vil vi vise kreative måter å ta Python inn i undervisningen.

Kurset holdes av elever fra vg2 Informasjonsteknologi ved Charlottenlund vgs, og de vil gi sine unike perspektiver på hvordan lærere kan gjøre programmeringsundervisning mer kreativt, morsomt og spennende.

Kurset passer både for nybegynnere og for de med litt erfaring i Python. Deltakere må ha med PC/Mac eller nettbrett. Det er ikke nødvendig å installere noe programvare på kurset.


V1G – Video som vurderingsverktøy. Erfaringsdeling om bruk av video i vurdering.

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R23 (etg. U2) Se romplan

B
U
V


Sissel Bjørkevoll Thomassen
NPED, Giske Ungdomsskole

Ilka Nagel
NPED, HiØ/UiO

Sesjonen er organisert som en åpen diskusjon i grupper. Vi vil innledningsvis presentere tre eksempler på hvordan vi har brukt video i vurderingsprosesser og beskrive våre og elevenes/studentenes erfaringer med videostøttet vurdering:

  1. elever som har brukt video for å reflektere over egenproduserte tekster og sin egen skriveutvikling, i produksjon av argumenterende tekster i norskfaget
  2. en studie om hverandrevurdering av presentasjoner med hjelp av video og videoannotation og
  3. erfaringer fra bruk av refleksjonsvideo i forbindelse med en oppgave som eksamensform.

Deretter vil vi legge opp til diskusjon i grupper der deltakerne skal dele sine erfaringer med bruk av video. Hva gjør deltakerne? Hvordan fungerer det for deg og elevene? Hvilke fordeler og bakdeler ser dere? Hva er muligheter og utfordringer? Hva med GDPR?

Vi inviterer til en engasjerende og aktiv time, der alle deltakernes synspunkt og erfaringer skaper et godt innhold. Vi håper derfor at du deltar aktivt i diskusjonen. Sesjonen vil være mest relevant for lærere.

Fasilitatorer:
Sissel Bjørkevoll Thomassen er lærer ved Giske Ungdomsskole, og er spesielt opptatt av lesing og skriving og hvordan digitalisering støtter arbeidet i klasserommet.

Ilka Nagel er i det daglige stipendiat på HiØ/UiO, og forsker på digitalisering i lærerutdanningen i Norge. Hun har utstrakt erfaring med bruk av video i undervisningen og har forsket på det.

Både Ilka og Sissel er styremedlemmer i Norsk Pedagogisk Dataforening.


SKV 3 – NKUL skaperverksted

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

B
U
V
L
S
I


Mer om NKUL skaperverksted

Parallell: Verksted  2

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30

NB! Denne parallellen har også sesjoner. Sesjonene er 30 minutter lange. Verksted 2 overlapper både sesjon 5 og 6.


V2A – Kunstig intelligens i undervisning – problemstillinger og praksis

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R7 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Øystein Nilsen
Utdanningsdirektoratet

Terje Pedersen
Rothaugen skole

Odin Nøsen
Randaberg kommune

Bli med på en arbeidsøkt om bruk av kunstig intelligens i skolen. Vi vil se på utfordringer og muligheter i møte mellom undervisning og KI, og hvordan det vil påvirke undervisningsopplegg og underveisvurdering i skolen fremover. Det blir både noe teori, noen praktiske eksempler og masse egen utprøving i trygge rammer, og det blir også tid til spørsmål og svar til slutt. Vi tar utgangspunkt i en egen løsning vi presenterer på samlingen, som tar utgangspunkt i tjenesten ChatGPT. Det vil ikke kreve noen form for registrering eller pålogging for deltakerne på verkstedet, men alle må ha med sin egen digitale enhet.


V2B – Rebusløp om inkluderende læringsteknologi

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

B
U
V
L
S
I

Fredrik Lillestølen Ekren
Inger Lene Hustuft
Kjersti Gurrich
Statped

Rebusløype med stasjoner der du får prøve ulike ressurser fra Statpeds kompetansepakke Digital didaktikk og inkludering. Vårt mål med workshopen er å inspirere deg til å se nye muligheter for variasjon av undervisning der alle elever deltar som en naturlig del av klassefellesskapet.

Du vil blant annet få prøve ut programmering, geografispill, diktering, lydspill, AR og VR og mye mer moro.

Hvis du ønsker å mer informasjon om den praktiske kompetansepakken DDI kan du også delta på seminaret “Inkludering + Teknologi= Sant?”.


V2C – Robotlek med algoritmer – programmering med de yngste elevene

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R4 Se romplan

B

Marianne Hagelia
Høgskolen i Østfold 
Kristin Læret
USN

Barn er i dag omgitt av roboter som løser stadig flere oppgaver. For å forstå samfunnet de vokser opp i er det nødvendig å utvikle forståelse for hvordan robotene fungerer, som igjen krever ferdigheter i algoritmisk tenkning.

Dette er en del av læreplanen, men mange lærere syns dette er vanskelig. Algoritmer er jo egentlig gøy, vi kan leke med dem, og danse dem! Målene i læreplanen er åpne og vi kan jobbe tverrfaglig eksempelvis i musikk, matematikk og K&H. Det handler om å øve ferdighet til å sette sammen, steg for steg, en algoritme som fungerer. Målet er å få en god grunnforståelse for algoritmisk tenkning som styrer roboter gjennom lek og utforskning.


V2D – Digital kompetanseheving i lokale profesjonsfelleskap – praksisøkt med askerskolen

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R23 (etg. U2) Se romplan

Arne Bergan
Marie Ydstie Olafsen
Asker kommune

Cathrine Edelhard Tømte
Universitetet i Agder

Eirik Holth Johannessen
Spikkestad barneskole

Mona Beate Lippert-Bakke
Folkestad barneskole

Bli med på et verksted som modellerer en utviklingsøkt på en skole. Du deltar aktivt gjennom testing og planlegging av noe noe du selv kan prøve ut. Du tar med din enhet og din teknologi, så skaper vi felles fokus gjennom fagovergripende kompetanse og elevaktiv bruk av digitale verktøy. Som deltaker blir du utfordret til å utvikle deg gjennom å teste nye funksjoner og verktøy, og samtidig knytte det til planlegging og utprøving med elever. Digitale veiledere og lærere leder økta og viser hvordan vi bruker modellen Læringsløyper i profesjonsutvikling. Læringsløypene er utviklet i samarbeid med lærere, skoler og flere fagmiljøer. De skal bidra til videre kompetanseutvikling knyttet til digital kompetanse hvor utprøving og praksiseksempler spiller en sentral rolle. Kanskje du og kan bruke dem til egen eller felles utvikling av digital kompetanse. Læringsløyper er en del av et innovasjonsprosjekt hvor Asker kommune samarbeider med et tverrfaglig forskerteam fra Universitetet i Agder, Nifu og Tik-senteret ved Universitetet i Oslo. De vil bidra med innspill, relevante spørsmål og orientering om funn fra forskningen underveis i økta.


V2E – Hacking i skolen

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R9 Se romplan

B
U
V
L

Jon Bjarne Bø
Thomas Angell Storhaug
Godalen vgs

Dette er verkstedet for de som har lyst til å erfare hvordan man kan lære om grunnleggende cybersikkerhet og programmering gjennom hacking. Deltakerne kommer til å få en grunnleggende innføring i enkle metoder brukt i cyberangrep. I løpet av verkstedet vil deltakerne få muligheten til å gjennomføre et enkelt angrep mot en nettside.

Målet med verkstedet er å formidle viktigheten av god opplæring i cybersikkerhet, og at opplæring i programmering kan gjennomføres på ulike måter i skolen.

NB! Grunnleggende programmeringskompetanse er en forutsetning for å forstå innholdet og deltakerne bør ha en PC med Python 3 installert.


V2F – En språkassistent i sekken? Teknologi i det flerspråklige klasserommet.

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R8 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Stine Brynildsen
Sonja Nygaard-Joki
Høgskolen i Østfold

Silje Thornquist
St. Marie læringssenter

Alle lærere i dag, er lærere i flerspråklige klasserom – tør vi påstå. Bare tenk selv: Finnes det mange elever i klassen din som kun kan ett språk? Kompetanse i hvordan støtte flerspråklige elevers læring er viktig for alle. På dette verkstedet fokuserer vi på hvordan Microsofts’ Engasjerende Leser kan hjelpe elever, foreldre og voksne tospråklige både i og utenfor klasserommet. Verktøyet er gratis og lett tilgjengelig å ta i bruk. I økta vil dele erfaringer fra et forskningsprosjekt med Engasjerende Leser, der vi har undersøkt om det kan være en slags «tospråklig assistent i sekken». Dere vil i tillegg få en innføring i praktisk bruk av verktøyet, samt tid til å dele tanker og idéer. Verkstedet er relevant for alle som ønsker å gi ekstra språkstøtte til sine flerspråklige elever. Ta gjerne med egen PC/nettbrett.


V2G – Live Podcast: Spillpedagogene Live – «En ny tid kommer»?

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R5 Se romplan

B
U
V
L
S

Odin Nøsen

Bli med på enda en live podcast med Spillpedagogene på NKUL. Denne gangen er temaet «En ny tid kommer» og vi vil ta utgangspunkt i den kommende spillmeldingen fra Kulturdepartementet, som vil være klar i forkant av NKUL. Vi kommer til å drøfte spillmeldingen oss i mellom og sammen med publikum, med utgangspunkt i spørsmålene: Hvordan ser fremtiden ut for dataspill i skolen? Er tiden for dataspill i skolen endelig kommet? Hva tenker vi i Spillpedagogene at «dataspill i skolen» egentlig betyr? Og hvilken rolle kan foreningen Spillpedagogene og andre spillpedagoger spille i dette? Kanskje får vi med oss en spennende gjest også…


SKV 4 – NKUL skaperverksted

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

B
U
V
L
S
I


Mer om NKUL skaperverksted