NKUL 2024
Verksteder

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Kapasitet

Verksteder med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Parallell: Verksted 1

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00

NB! Denne parallellen har også sesjoner. Sesjonene er 30 minutter lange. Verksted 1 overlapper både sesjon 3 og 4.


V1A – Språkmodeller i underveisvurdering og undervisning

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R1 Se romplan

I dette verkstedet er målet å gi en innføring til lærere om hvordan de kan ta i bruk KI i form av språkmodeller direkte i undervisningen sin – i sitt fag. Det blir en svært kort presentasjon av hva KI/språkmodell er før deltakerne får prøve ut ulike måter å bruke språkmodeller på en positiv måte i skolen, både for elever og lærere. Tema som fusk, underveisvurdering, prøver og eksamen skal vi også innom, og deltakerne skal få med seg fungerende løsninger på det meste.

Deltakere må ha med egen enhet til å arbeide på, og de vil få tilgang til både læremateriell og KI/språkmodell på workshopen.

Målet er at lærerne som deltar skal gå ut fra workshopen med praktisk (og noe teoretisk) kunnskap om hva de kan gjøre i klasserommet sitt – og hvordan de også kan få tilgang til språkmodeller i klasserommet.

Innleder/fasilitator:
Odin Nøsen
Randabergskolen

Odin Nøsen bor i Stavanger og er til daglig rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune. Han har tidligere vært IT-konsulent, lærer og skoleleder, og har bred praktisk erfaring med en rekke ulike IT-løsninger både i klasserommet og på serverrommet. Han er med i Spillpedagogene, medforfatter av boken «Spillpedagogikk» og har laget tjenesten «AI i Randabergskolen», som var det første tilbudet om bruk av språkmodeller for elever og lærere.


V1B – Kyborgerne kommer!

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00

Rom: R4 Se romplan

Vi mennesker har til alle tider brukt teknologi for å gjøre livene våre lettere. Hva skjer når skillet mellom oss og teknologien viskes ut, og den blir en del av oss?

I denne tverrfaglige verkstedøkta tar vi med oss deltakerne med inn i en verden som kan virke kald, fjern og fremmed, samtidig som den minner om den verdenen og den tida vi befinner oss i nå. For, er ikke teknologien så tett integrert i oss og livene våre, slik at mange av oss er både mennesker og maskiner allerede?

Økta bygges opp som et eksempel på en undervisningsøkt, hvor vi gir eksempler på hvordan vi kan bruke mange ulike fag for å kunne utforske problemstillinger om teknologi, menneskeverd, etikk og klasseskiller

 

  • Hva skjer med menneskesynet hvis tekniske forbedringen i kroppene våre blir normalen?
  • Hva skjer med menneskesynet når vi kan gjøre tekniske forbedringene i og på kroppene våre
  • Kan roboter noen gang få samme verdighet og menneskeverd som oss?
  • Utfordrer dette synet vårt på hva det vil si å være et menneske? Hvor går skillet mellom menneske og maskin?
  • Hva skjer når kyborgerne krever egne kyborgerrettigheter?

Innledere/fasilitatorer:
Karl Henrik Aanesen
Lørenskog  vgs / NDLA

Thomas Bedin
Malaakoff vgs / NDLA

Thomas Bedin er lærer ved Malakoff vgs. i Moss og læremiddelansvarlig i NDLA. Han har lang erfaring som lærer på barneskolen og i videregående, og brenner for skaperglede og elevaktivitet i realfagene.


V1C – KodeKunst med blokk, tekst (JavaScript/Python) og KI-hjelp

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R22 (Etg. U2) Se romplan

Lag vakre geometriske mønstre med blokkbasert eller tekstbasert programmering i en svært brukervennlig editor. Du vil få erfaring med bruk av både løkker, variabler og funksjoner og se hvordan dette kan introduseres på en måte alle kan få til. Resultatet blir en utstilling der deltakerne kan beundre sine kunstverk mens de blir skrevet ut i sanden på sandskriveren «Sisyphus». I denne workshoppen vil vi også eksperimentere med ChatGPT som verktøy og hjelpemiddel programmeringsprosessen. KodeKunst er et nasjonalt undervisningsprosjekt ved vitensentrene i Norge. I 2024 tilbyr 12 vitensentre undervisningsopplegget KodeKunst for skoler i hele Norge, men aktiviteten kan også gjøres gratis via nettleser selv om man ikke har sandskrivere tilgjengelig.

Innledere/fasilitatorer:
Jon Haavie
Norsk Teknisk Museum
Ola Kleiven
Vitensenteret i Trondheim
Ole Andreas Nordhaug
Vitenparken Ås

Ole Andreas, Ola og Jon har lang erfaring som vitensenterpedagoger i henholdsvis Ås, Trondheim og Oslo. De har spesielt jobbet med å utvikle og gjennomføre pedagogiske opplegg innen programmering og algoritmisk kunst.


V1D – StøDig bruk av læringsteknologi i lese-, skrive- og språkopplæringen

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R7 Se romplan

I Osloskolen forsker lærere, ledere, skoleeier og leseforskere sammen på StøDig bruk av læringsteknologi. Skoleeier ønsker gjennom «StøDig-prosjektet» å bidra med kunnskapsbaserte faglige anbefalinger som er praksisnære. De skal være til nytte for barneskolen. Det handler om å få til en inkluderende skolehverdag der teknologien brukes på måter som fremmer hver elevs lese-, skrive- og språkopplæring.

Gjennom aktiv deltakelse vil du få innblikk i sentrale spørsmål prosjektet har stått overfor, og bli med på arbeidet fra kunnskapsgrunnlag og hypoteser til faglige anbefalinger med praksiseksempler. Kanskje du blir inspirert til å forske på egen praksis etter å ha reflektert sammen med oss?

Innledere/fasilitatorer:
Anette Iversen Aarflot
Merethe Tulin
Elisabeth Hasselstrøm
Oslo kommune, Utdanningsetaten

Innlederne har god profesjonsfaglig digital kompetanse, god kompetanse knyttet til lese-, skrive- og språkopplæring og erfaring med veiledning ute på skoler.


V1E – Learning by Design – helhetlige læringsoppdrag

Rom: R52 (etg. 2)

Velkommen til verksted om Learning by Design! Vi har utvikla en rekke helhetlige læringsoppdrag for teknologi- og industrifag som er fritt tilgjengelige på http://ndla.no. Her får elevene en læringsreise som fenger og engasjerer fra dag én.

Opplev hvordan produksjon av bordtennisrekkert, lysskilt med RGB-dioder eller tre på rad-spill kan gi motiverende læring. Elevene holder på med meningsfylte oppdrag og produserer gjenstander som de kan ha med seg hjem, samtidig som de får øvd på både CNC-maskinering, 3D-printing, støping og overflatebehandling.
Vi gir deg undervisningsopplegg der elevene får brukt kreativiteten og utvikla fagkompetansen sin – og verktøya du trenger for å tilpasse opplæringa, blant annet skreddersydde læringsvideoer, bilder og illustrasjoner.

Innledere/fasilitatorer:
Haldor Hove
NDLA

Haldor er læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag på NDLA. Han brenner for å skape motivasjon for læring og for å synliggjøre den tause kunnskapen som er en vesentlig del av kompetansen i de tekniske yrkesfaga.

Roger Rosmo
NDLA

Roger er fagansvarlig for vg2 industriteknologi på NDLA. Han har vært fagleder for teknologi- og industrifag på Byåsen videregående skole, har brei fagkompetanse innafor de tekniske yrkesfaga og er en erfaren CNC-programmerer.

Torbjørn Nordvik Helgesen
NDLA

Torbjørn er ingeniør og pedagog. Han har jobba ved Kuben videregående skole og har omfattende erfaring med teknisk design og utvikling.

.


V1F – Lek og lær med en sertifisert «Basic personvernbitch!»

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R23 (Etg. U2) Se romplan

I dette verkstedet tar vi for oss hvordan du som barnehageansatt, lærer og skoleleder på en lekende lett måte kan være en kreativ og trygg digital pedagog!

Her kan du på en uformell måte få inn en ryggmarksrefleks i læringsarbeidet som trygger deg og dine elevers rett til personvern.
Du vil få utfordringer og oppgaver du kan ta med deg hjem etter workshopen, dessuten får du diplom og premie!


KS


V1G – KI og utvikling av profesjonsfellesskapet

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R5 Se romplan

Utdanningsdirektoratet presenterer hvordan deres kompetansepakke kan brukes i profesjonsfelleskapene. I tillegg presenterer Asker kommune sine erfaringer fra prosjektet Læring i algoritmenes tid (LAT) gjennom en todelt workshop. Temaet er lærerens didaktiske valg ved bruk av pre-promptede samtaleroboter. Det vil særlig rettes fokus på bruk av sikre løsninger og hvordan en kan ta hensyn til elevens alder og modenhet. Leder av forskningsdelen i LAT-prosjektet, professor Øystein Gilje (ILS, UiO), presenterer arbeidet i prosjektet så langt i lys av internasjonal forskning om bruk av generativ kunstig intelligens i skolen.

Deltakere får også mulighet til å teste utvalgte samtaleroboter i protypen SkoleGPT for Askerskolen.

Innledere/fasilitatorer:
Lars Nordmo
Julie-Kathrine Skoglund
Utdanningsdirektoratet
Marie Olafsen
Skolefaglig IKT-rådgiver i Asker kommune
Øystein Gilje
Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO)


SKV 3 – NKUL skaperverksted

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 12:00
Rom: R3 Se romplan

B
U
V
S


Mer om NKUL skaperverksted

Parallell: Verksted  2

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30

NB! Denne parallellen har også sesjoner. Sesjonene er 30 minutter lange. Verksted 2 overlapper både sesjon 5 og 6.


V2A – Pedagogisk intelligens – Kunstig intelligens i undervisning og skole

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R1 Se romplan

I dette verkstedet vil førstelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold utforske potensialet ved å integrere kunstig intelligens (KI) i undervisningsmiljøet. Med en praktisk vinkling vil vi dykke ned i diverse KI-verktøy og deres potensielle roller i klasserommet. Sammen skal vi utforske hvordan elevene kan dra nytte av KI, enten som en personlig assistent eller som en supplerende pedagogisk ressurs. Videre vil vi belyse hvordan pedagoger kan bruke KI til forberedelser, undervisning, veiledning og vurdering.

Siden Magnus selv er dyslektiker, vil han også ha et fokus på hvordan KI kan brukes til å tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov.

Innledere/fasilitatorer:
Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

Magnus Nohr førstelektor Magnus Nohr i IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Han er populær foreleser inne IKT og læring og er kjent for sitt engasjement og praktisk tilnærming til læring.


V2B – KI for Lærere: Skreddersy ditt eget undervisningsmateriale på minutter!

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R7 Se romplan

Bli med på en workshop hvor du lærer hvordan du kan bruke chatboter (språkmodeller) til å lage undervisningsmateriale. Vi vil se på noen forskjellige programvarer som er laget spesielt for å generere undervisningsmateriale. Og vi vil se på hvordan vi må prompte/skrive ledetekst for å få det output som vi ønsker. Du kan komme som både nybegynner og litt kyndig – det kan jo hende du lærer noe du ikke kunne fra før. Velkommen!

Innledere/fasilitatorer:
Marianne Hagelia
Høgskolen i østfold

Marianne Hagelia jobber ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner. Hun er over middels opptatt av læringsprosesser og undervisningspraksiser i teknologirike. Den siste tiden har kunstig intelligens og de muligheter og utfordringer denne bringer med seg, vært et hovedfokus i hennes undervisning- og forskningsarbeid.


V2C – Utforsk samisk verden i Minecraft Education

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R5 Se romplan

I denne økta inviterer vi deltakere med inn i vår samiske verden i Minecraft Education. Målet med er å gi lærere et godt verktøy for å undervise om mangfoldige samiske perspektiver i hele grunnskolen. I vår sesjon inviterer vi deltakerne med på å utforske Sametingsbygget i Karasjok og ti tverrfaglige oppdrag andre steder i verdenen, tilknyttet ulike deler av fagfornyelsen. Deltakerne får støtte i de pedagogiske ressursene vi har utviklet. Vi setter også av tid til å drøfte hvordan lærere kan ta utgangspunkt i elevenes opplevelser, valg og erfaringer fra Minecraft, og ramme dette inn i en faglig læringskontekst. Vi vil dele våre erfaringer med å utvikle en slik læringsressurs, og løfte frem ulike etiske og didaktiske avveininger vi har tatt underveis. Dette vil være overførbart til utvikling av lignende ressurser.

Innledere/fasilitatorer:
Line Reichelt Føreland
Universitetet i Agder / Universitetet i Lappland

Line er universitetslektor og stipendiat. Hun er initiativtaker og prosjektleder for Minecraft-prosjektet og forsker på spillbasert læring i samisk og norsk skole.

Eirik Hodne
Universitetet i Agder og Karuss

Eirik jobber som kontaktlærer på 6.trinn og har særskilt ansvar for teknisk utvikling i prosjektet.

Kari Midtsund Norbø
Universitetet i Agder og Vigvoll

Kari jobber som faglærer på ungdomsskolen, og har særskilt ansvar for utvikling av pedagogiske ressurser.

Lemet Máhtte Eira Sara
Samisk Høgskole og Universitetet i Agder

Lemet er lærerstudent og har særlig ansvar for teknisk utvikling og språk. I 2020 fikk han Samisk språkløftepris for sin oversettelse av Minecraft til nordsamisk.


V2D – Fra gamingrom til klasserom

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R22 (Etg. U2) Se romplan

Spilling har blitt en stor del av barn og unges liv. Vi som skole kan ta i bruk gaming som en læringsarena, utvide spillhorisonten og gi de opplevelser de kanskje ikke ville oppsøkt selv.

Vi har gått vekk fra eget gamingrom, og inspirert av foredraget om spillkino på NKUL i fjor har vi bestemt oss for å ta gamingen med inn i klasserommet, og bruke den både som kulturopplevelser, undervisningsopplegg, og samarbeidstrening.

På workshopen sier vi litt om hvordan vi knytter læring og spill sammen, og skal også si litt om prosessen vi har vært gjennom fra ide til praktisk bruk i klasserommet. Men det meste av tiden får du prøve ut forskjellige spill, og erfare hvordan disse kan føre til læring hos elevene.

Innledere/fasilitatorer:

Aslak Skarderud
Petter Andreas Rabben
Daniel Strand Bjerke
Buvik skole

Foredragsholderne jobber til daglig på Buvik skole, som lærere og ressurslærere ikt, og avdelingsleder.


V2E – Samme matteoppgave for hele klassen -går det an?

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R23 (Etg. U2) Se romplan

Bli kjent med MatteLIST, et nettsted med over 600 gratis utforskings- og problemløsningsoppgaver.
Oppgavene gir rom for å utforske og anvende matematikk, finne ulike løsninger og skape gode samtaler i klasserommet.

Oppgavene kan forenkles og utvides så de treffer elevene på ulike nivå, slik at hele klassen kan arbeide med samme oppgave og alle vil oppleve mestring.

På dette verkstedet vil vi vise hvordan lærerne kan jobbe med oppgavene for å skape høy elevaktivitet og et klasserom med stor grad av samarbeid og inkludering.

Innledere/fasilitatorer:

Maren W. Midtsand
Kjersti Pleym Spigset
Monica Rehaug
MatematikksenteretV2F – Lag din egen KI-styrte robot med micro:bit

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R4 Se romplan

I denne workshoppen vil du lage en KI-styrt robot med micro:bit. I løpet av få minutter vil du trene en KI til å gjenkjenne gjenstander, lyd eller kroppspositurer ved hjelp av Google Teachable Machine. Deretter vil du bruke modellen til å kontrollere servoer, motorer og lys på micro:bit-roboten. Aktiviteten er en del av prosjektet «Digital skaperkraft og dømmekraft med KI», av Vitensenteret i Trondheim, Oslo og Jærmuseet og du vil også få tilgang til flere pedagogiske verktøy og praktiske aktiviteter vi har utviklet og testet mot skoleklasser over de siste tre årene.

Innledere/fasilitatorer:
Jon Haavie
Norsk Teknisk Museum
Ola Kleiven
Vitensenteret i Trondheim
Jørn Hafver
Jærmuseet
Kenneth Fossland
Vitensenteret i Trondheim

Jon, Ola, Kenneth og Jørn er pedagoger ved tre vitensentre i Norge. De synes alle bør få lære seg om muligheter og begrensninger ved KI gjennom praktiske workshopper. De er spesielt opptatt av kreativitet blandet sammen med programmering og skaperglede og har mange års erfaring med programmering mot skolen, blant annet gjennom det nasjonale prosjektet super:bit som er rettet mot alle grunnskoler i Norge.


V2G – (Annonseres senere)

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 14:30


Udir


SKV 4 – NKUL skaperverksted

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 14:30
Rom: R3 Se romplan

B
U
V
L
S
I


Mer om NKUL skaperverksted