NKUL 2024
Barnehageløypa

Barn i barnehagen
På NKUL i år blir det programinnhold for de som jobber i/med barnehager.

Billetten, som er for barnehageansatte, dekker lunsj og kaffepauser og gir tilgang NKUL på torsdag 30. mai.

Barnehageløypa (torsdag) Pris kr. 800,-

«Barnehageløypa» er et eget spor i programmet for deg som jobber med – / er interessert i barnehage.

Påmeldingen går via NKULs ordinære påmeldingsskjema. (Kryss av for «Barnehageløypa».)

Barnehageløypa program

Torsdag 30. mai

Ordinært NKUL-program:

09:00 – 10:00 Plenum 3

Panelsamtale/debatt

Les mer om plenum 3


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

10:00 – 10:30 Pause

Barnehageløypa start:

10:30–12:00 Minisymposium (B1)

Barnehagens digitale praksis – hva og hvordan?
Heidi Sandø
Skrivesenteret, NTNU

Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen

Profesjonsfaglig digital kompetanse er et aktuelt tema blant personalet i barnehagene, forskere og faglærere ved barnehagelærerinstitusjoner samt andre barnehagefaglig interesserte.

Innlederne jobber med ulike tematikker innenfor digitale praksiser i barnehagen, og ønsker å løfte diskusjoner og refleksjoner rundt begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagefaglige kontekster. Med en kort innledning til begrepet fra et politisk ståsted rettes blikket videre mot faglige og barnehagepedagogiske samtaler. Vi vil knytte sesjonen til en ikke instrumentell tilnærming til digitale praksiser i barnehagen. Det vil si at vi ønsker å utfordre deltakerne til å se koblinger mellom det tekniske og barns medvirkning, lek, danning, omsorg og læring.

Innledere:
Sandra Elise Sekkouri
Igor Kaltzakorta
Hege Catrin Sennerud
Høgskolen i Østfold

Hege Cathrin Sennerud, Igor Kaltzakorta og Sandra Elise Sekkouri, er barnehagelærere og jobber som høgskolelektorer ved Høgskolen i Østfold, barnehagelærerutdanningen. De har erfaringer med tematikken «digitale praksiser i barnehagen» i undervisningssituasjoner med studenter, forskning og samarbeid med personalet fra ulike barnehager gjennom den nasjonale kompetansesatsing for barnehagesektoren «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager».

Rundebord: Digital kompetanse i barnehagen

Med lite forskning på feltet «Digital kompetanse i barnehagen», og variert praksis blant barnehager, er det på tide å samle hoder for å skape et solid rammeverk. Digitaliseringen forandrer hvordan barn lærer og leker. Det er essensielt at barnehagelærere kan veilede barna i å navigere i en digital verden på en trygg og kreativ måte, samtidig som de lærer om informasjonstroverdighet og personvern.

Bli med på vår rundebordskonferanse for en idédugnad om digital kompetanse i barnehagen. La oss sammen utforske hvordan vi best kan integrere digital teknologi i læring og utvikling for de minste.

Marianne Hagelia
Leonora Onarheim Bergsjø
Sandra Elise Sekkouri
Kristin Læret
Høgskolen i Østfold

Alle er lærere på HiØs «Digital kompetanse for barnehagen» og brenner for barns digitale dannelse.
Sandra har et spesielt blikk for digitalisering blant de yngste barna i barnehagen.
Kristin er kreativ og liker tekniske og kreative pedagogiske opplegg.
Leonora brenner for etisk forsvarlig digitalisering.
Marianne har tatt ansvar for å inspirere barnehagelærere og studenter til å ta i bruk handlingsrommet.

12:00–13:00 Lunsj

13:00–14:30 Parallellsesjon

Du velger enten verksted eller minisymposium.

Verksted (B2):

Rebusløpet: Fra koder til kamerater

Bli med å utforske hvordan barnehageansatte kan fylle sin pedagogiske verktøykasse med teknologiske skatter for å styrke inkluderings- og spesialpedagogisk praksis.

I dette verkstedet vil du få prøve ut ressurser fra den tverrfaglige tjenesten Digital didaktikk og inkludering. Ta smarte skritt med Statped og oppdag hvordan små føtter kan løse store utfordringer, og hvordan inkludering blir en lek i et engasjerende læringsmiljø.

Statped

Minisymposium (B3):

Robotlek og algoritmisk tenkning

Vi har med ulike roboter som er egnet til bruk i barnehage, så som BeeBot, Sphero Indi og andre. Deltagerne vil få rike muligheter til å teste og prøve ut gjennom konkrete oppgaver, men også gjennom diskusjoner med andre deltagere. Vi vil bringe inn begrepet algoritmisk tenkning, og se på hva dette innebærer. Hvordan sikrer vi at barna øves i algoritmisk tenkning og hvor kommer dette inn i ulike fagområder i barnehagens rammeplan.

Innledere:
Astrid Wara
Nord-Norsk vitensenter

Astrid Wara arbeider både på Nordnorsk vitensenter og på barnehagelærerutdanningen ved UiT. Gjennom arbeidet på Vitensenteret møter hun barn og barnehagegegrupper som arbeider utforskende med matematikk, naturfag og teknologi. På barnehagelærerutdanningen underviser hun i matematikk, naturfag og er tilsluttet Framtidssmia.

Anne Bruvold
Nord-Norsk vitensenter

Anne Bruvold har arbeidet med programmering og teknologi i undervisning i en årrekke og har vært sentral i utrulling av Superbit til skolene i landsdelen. Hun har også lang erfaring med realfagsformodling til barnehagebarn. Sammen har de utviklet og holdt flere barnehagelærerutdanningen og verksteder.

Estetisk uttrykk med en digital dimensjon
Monica Torsetnes
Ingrid Mekvik Rypdal
Anita Kvien
Ilabekken Barnehager

Anita og Ingrid er to meget dyktige foredragsholdere som har hold innlegg på flere konferanser.
Anita og Ingrid driver prosjektarbeid med barn i aldersgruppen 0-3 år på en imponerende måte. Barnas medvirkning er sentral i prosessen. I prosjektene kobles estetisk aktiviteter sammen med digitale verktøy. Det er banebrytende arbeid de gjør med de aller minste barna. Et menneskesyn der de ser barna som kompetente, og gir de muligheter og ikke begrensninger. Henviser til prosjektrapportene ved Ilabekken barnehager sine nettsider for mer informasjon.

Det digitale uterommet

Hvilke pedagogiske muligheter åpner seg idet vi pakker digitale verktøy i tursekken og drar ut i naturen? Imøtekommer vi de ulike fagområdene i rammeplanen på en kreativ, konstruktiv og moderne måte når vi tilbyr barna digitale verktøy i uterommet? Hvordan kan disse verktøyene bidra til et utvidet blikk på naturen, og gi gode vilkår for undring og refleksjon?

Geir og Ståle tar oss med direkte inn i praksisfeltet, og utfordrer den utbredte oppfattelsen om digitale verktøy som passiviserende for barn.

Innledere:
Ståle skagen
Geir Valøen
Ilabekken barnehager

Ståle Skagen og Geir Valøen jobber for Trondheim kommune. Sammen har de reist rundt og holdt foredrag og kurs i hele landet. De har blant annet hjulpet kommuner i oppstartsfasen med digitalt arbeid, samt undervist for lærerutdanningen, UH-sektoren og fagforeninger.
Duoen har blant annet fått tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid.

De er også forfattere av den nylig lanserte boken “Kom i gang med digitale verktøy i barnehagen”.

14:30–15:00 Pause

15:00–15:30 Parallellsesjon

Velg én av sesjonene:

Hvordan Ullensaker kommune har jobbet med digital kompetanse (B4):

Stavern kommune

Ai ai, for et eventyr! (B5):

Hva skjer når du tar med deg barna til uteområdet for å samle gjenstander og inspirasjon til et eventyr? I denne sesjonen presenterer vi arbeidet der personalet i barnehagen utforsket kreativ og skapende bruk av ChatGPT sammen med barna. I prosessen fokuserte vi på lek og skaping, og i denne sesjonen får du høre mer om hvordan vi gjorde dette.

Beate Gjestal
Runar Eikhaug
Kristin Aadland-Atkinson
Sigrun Lindaas Norhagen
NLA University College

15:30 Slutt Barnehageløypa

Ordinært NKUL-program:

18:00 Sosialt arrangement på Vitensenteret

Vi snur Vitensenteret på hodet – og lager byens mest nerdete utested