NKUL 2024
Barnehageløypa

NB! Innhold fra 2024

Programmet for NKUL 2025 er ennå ikke publisert.

Barnehagebarn med undervannsdrone

På NKUL i år blir det programinnhold for de som jobber i/med barnehager.

Billetten, som er for barnehageansatte, dekker lunsj og kaffepauser og gir tilgang NKUL på torsdag 30. mai.

Barnehageløypa (torsdag) Pris kr. 1000,-

«Barnehageløypa» er et eget spor i programmet for deg som jobber med – / er interessert i barnehage.

Påmeldingen går via NKULs ordinære påmeldingsskjema. (Kryss av for «Barnehageløypa».)

Barnehageløypa program

Torsdag 30. mai

Ordinært NKUL-program:

09:00 – 10:00 Plenum 3

Panelsamtale/debatt

Les mer om plenum 3


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

10:00 – 10:30 Pause

Barnehageløypa start:

10:30–12:00 Minisymposium (B1)

Rom: R2 Se romplan

Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen

Profesjonsfaglig digital kompetanse er et aktuelt tema blant personalet i barnehagene, forskere og faglærere ved barnehagelærerinstitusjoner samt andre barnehagefaglig interesserte.

Innlederne jobber med ulike tematikker innenfor digitale praksiser i barnehagen, og ønsker å løfte diskusjoner og refleksjoner rundt begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagefaglige kontekster. Med en kort innledning til begrepet fra et politisk ståsted rettes blikket videre mot faglige og barnehagepedagogiske samtaler. Vi vil knytte sesjonen til en ikke instrumentell tilnærming til digitale praksiser i barnehagen. Det vil si at vi ønsker å utfordre deltakerne til å se koblinger mellom det tekniske og barns medvirkning, lek, danning, omsorg og læring.

Innledere:
Sandra Elise Sekkouri
Igor Kaltzakorta
Hege Catrin Sennerud
Høgskolen i Østfold

Hege Cathrin Sennerud, Igor Kaltzakorta og Sandra Elise Sekkouri, er barnehagelærere og jobber som høgskolelektorer ved Høgskolen i Østfold, barnehagelærerutdanningen. De har erfaringer med tematikken «digitale praksiser i barnehagen» i undervisningssituasjoner med studenter, forskning og samarbeid med personalet fra ulike barnehager gjennom den nasjonale kompetansesatsing for barnehagesektoren «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager».

Rundebord: Digital kompetanse i barnehagen

Med lite forskning på feltet «Digital kompetanse i barnehagen», og variert praksis blant barnehager, er det på tide å samle hoder for å skape et solid rammeverk. Digitaliseringen forandrer hvordan barn lærer og leker. Det er essensielt at barnehagelærere kan veilede barna i å navigere i en digital verden på en trygg og kreativ måte, samtidig som de lærer om informasjonstroverdighet og personvern.

Bli med på vår rundebordskonferanse for en idédugnad om digital kompetanse i barnehagen. La oss sammen utforske hvordan vi best kan integrere digital teknologi i læring og utvikling for de minste.

Marianne Hagelia
Leonora Onarheim Bergsjø
Sandra Elise Sekkouri
Kristin Læret
Høgskolen i Østfold

Alle er lærere på HiØs «Digital kompetanse for barnehagen» og brenner for barns digitale dannelse.
Sandra har et spesielt blikk for digitalisering blant de yngste barna i barnehagen.
Kristin er kreativ og liker tekniske og kreative pedagogiske opplegg.
Leonora brenner for etisk forsvarlig digitalisering.
Marianne har tatt ansvar for å inspirere barnehagelærere og studenter til å ta i bruk handlingsrommet.

Barnehagens digitale praksis – hva og hvordan? Dette innlegget utgår grunnet streik

Samfunnet er blitt mer digitalt, noe som også vil påvirke innholdet som forventes i barnehagen. Hensikten med denne studie er å finne ut hvordan fire ulike barnehager jobber med å implementere arbeidet med digitale verktøy.

Prosjektet tar blant annet for seg Hva kjennetegner den digitale praksisen i barnehagen, og hvordan oppfatter personalet selv sin egen praksis? Forskningsspørsmålet besvares med kvalitative intervjuer. Deltakerne er strategisk utvalgt og representerer barnehager som vi vet jobber med digitale verktøy i sitt pedagogiske arbeid med barna. Studien fokuserer på hvordan barnehageutøvere legger til rette for utforskende og inkluderende praksis gjennom bruk av digitale verktøy.

De foreløpige analysene viser flere interessante funn. Deltakerne trekker frem viktigheten av nøkkelpersoner som drivkrefter i arbeidet, ledelsens rolle, behovet for kompetanse og trygghet i personalgruppen og mulighetene for en utforskende tilnærming til læring og undring for barna. Digitale verktøy trekkes også frem som et verktøy for å inkludere alle barn i fellesskapet og støtte opp om arbeidet med å utjevne forskjeller i samfunnet.

Heidi Sandø
Gunilla Eide Isaksen
Skrivesenteret, NTNU

Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen har lang erfaring som pedagogiske ledere i barnehagen. De jobber begge i dag på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU og er utviklingspartnere i flere nettverk i hele landet både i Rekom, Dekom og Kompetanseløftet. Skrivesenteret jobber med å fremme bevissthet om språkarbeid i barnehagesektoren og har utviklet en gratis kompetanseutviklingsressurs på sine nettsider: «Barnehagens digitale praksis».  Heidi og Gunilla brenner for å synliggjøre de digitale verktøyenes unike muligheter for barns utforsking i språklige fellesskap i barnehagen.

12:00–13:00 Lunsj

13:00–14:30 Parallellsesjon

Du velger enten verksted eller minisymposium.

Verksted (B2):

Rom: R92/R93 Se romplan

Rebusløpet: Fra koder til kamerater

Bli med å utforske hvordan barnehageansatte kan fylle sin pedagogiske verktøykasse med teknologiske skatter for å styrke inkluderings- og spesialpedagogisk praksis.

I dette verkstedet vil du få prøve ut ressurser fra den tverrfaglige tjenesten Digital didaktikk og inkludering. Ta smarte skritt med Statped og oppdag hvordan små føtter kan løse store utfordringer, og hvordan inkludering blir en lek i et engasjerende læringsmiljø.

Bli med å utforske hvordan barnehageansatte kan fylle sin pedagogiske verktøykasse med teknologiske skatter for å styrke inkluderings- og spesialpedagogisk praksis.

Innledere:

Julie Juul Ødegård
Sølvi Ellefsen
Kjersti Gurrich
Fredrik Ekren
Miriam Modalsli
Hege Anita Dahl
Anders Ølander

Statped

Minisymposium (B3):

Rom: R2 Se romplan

Robotlek og algoritmisk tenkning

Vi har med ulike roboter som er egnet til bruk i barnehage, så som BeeBot, Sphero Indi og andre. Deltagerne vil få rike muligheter til å teste og prøve ut gjennom konkrete oppgaver, men også gjennom diskusjoner med andre deltagere. Vi vil bringe inn begrepet algoritmisk tenkning, og se på hva dette innebærer. Hvordan sikrer vi at barna øves i algoritmisk tenkning og hvor kommer dette inn i ulike fagområder i barnehagens rammeplan.

Innledere:
Astrid Wara
Nord-Norsk vitensenter

Astrid Wara arbeider både på Nordnorsk vitensenter og på barnehagelærerutdanningen ved UiT. Gjennom arbeidet på Vitensenteret møter hun barn og barnehagegegrupper som arbeider utforskende med matematikk, naturfag og teknologi. På barnehagelærerutdanningen underviser hun i matematikk, naturfag og er tilsluttet Framtidssmia.

Anne Bruvold
Nord-Norsk vitensenter

Anne Bruvold har arbeidet med programmering og teknologi i undervisning i en årrekke og har vært sentral i utrulling av Superbit til skolene i landsdelen. Hun har også lang erfaring med realfagsformodling til barnehagebarn. Sammen har de utviklet og holdt flere barnehagelærerutdanningen og verksteder.

Estetisk uttrykk med en digital dimensjon
Monica Torsetnes
Ingrid Mekvik Rypdal
Anita Kvien
Ilabekken Barnehager

Anita og Ingrid er to meget dyktige foredragsholdere som har hold innlegg på flere konferanser.
Anita og Ingrid driver prosjektarbeid med barn i aldersgruppen 0-3 år på en imponerende måte. Barnas medvirkning er sentral i prosessen. I prosjektene kobles estetisk aktiviteter sammen med digitale verktøy. Det er banebrytende arbeid de gjør med de aller minste barna. Et menneskesyn der de ser barna som kompetente, og gir de muligheter og ikke begrensninger. Henviser til prosjektrapportene ved Ilabekken barnehager sine nettsider for mer informasjon.

Det digitale uterommet

Hvilke pedagogiske muligheter åpner seg idet vi pakker digitale verktøy i tursekken og drar ut i naturen? Imøtekommer vi de ulike fagområdene i rammeplanen på en kreativ, konstruktiv og moderne måte når vi tilbyr barna digitale verktøy i uterommet? Hvordan kan disse verktøyene bidra til et utvidet blikk på naturen, og gi gode vilkår for undring og refleksjon?

Geir og Ståle tar oss med direkte inn i praksisfeltet, og utfordrer den utbredte oppfattelsen om digitale verktøy som passiviserende for barn.

Innledere:
Ståle skagen
Geir Valøen
Ilabekken barnehager

Ståle Skagen og Geir Valøen jobber for Trondheim kommune. Sammen har de reist rundt og holdt foredrag og kurs i hele landet. De har blant annet hjulpet kommuner i oppstartsfasen med digitalt arbeid, samt undervist for lærerutdanningen, UH-sektoren og fagforeninger.
Duoen har blant annet fått tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid.

De er også forfattere av den nylig lanserte boken “Kom i gang med digitale verktøy i barnehagen”.

14:30–15:00 Pause

15:00–15:30 Parallellsesjon

Velg én av sesjonene:

En digital reise i barnehagen: Fra visjon til virkelighet (B4):

Rom: R92 Se romplan

Med kommunens handlingsplan for digital kompetanse som kart og kompass, har barnehagene i Ullensaker lagt ut på en reise med mål om å heve den digitale kompetansen i barnehagene og integrere digitale verktøy i barnas læring og utvikling. I dette innlegget vil vi dele hva som har vært viktig for oss på denne reisen og hva vi opplever som suksesskriterier for utviklingen vi har fått til frem til nå. Vårt innlegg handler om mer enn bare teknologi; det er et innlegg om mennesker, om laget rundt barnet, og om hvordan vi har jobbet for å få alle med på laget for å skape gode og læringsfremmende opplevelser for barna. Vi er ikke i mål, men vi har kommet et stykke på veien og deler både erfaringer, praksiseksempler og tanker om veien videre på denne digitale reisen.

Ellen Elise Aarstad
Ullensaker kommune
Ellen Elise Aarstad er rådgiver innen oppvekstsektoren og representerer barnehage- og skoleeier i Ullensaker kommune. Ellen har erfaring fra arbeid med implementering av digitale verktøy i grunnskolen i kommunen og bidrar med erfaringer derfra i prosessen knyttet til digital kompetanse i barnehagene.

Vanessa Dahl-Gangstad
Balder Allé barnehage
Cecilie Von Schlanbusch Huse
Kløfta barnehage
Vanessa Dahl-Gangstad er styrer i Balder Alle barnehage og Cecilie Von Schlanbusch Huse er styrer i Kløfta barnehage. Vanessa og Cecilie er to svært engasjerte fagpersoner som brenner for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og begge har hatt sentrale roller i arbeidet med å heve den digitale kompetansen i barnehagen og integrere digitale verktøy i barnas læring og utvikling.

Ai ai, for et eventyr! (B5):

Rom: R2 Se romplan

Hva skjer når du tar med deg barna til uteområdet for å samle gjenstander og inspirasjon til et eventyr? I denne sesjonen presenterer vi arbeidet der personalet i barnehagen utforsket kreativ og skapende bruk av ChatGPT sammen med barna. I prosessen fokuserte vi på lek og skaping, og i denne sesjonen får du høre mer om hvordan vi gjorde dette.

Beate Gjestal
Runar Eikhaug
Kristin Aadland-Atkinson
Ingvild Farestveit
NLA University College

15:30 Slutt Barnehageløypa

Ordinært NKUL-program:

18:00 Sosialt arrangement på Vitensenteret

Vi snur Vitensenteret på hodet – og lager byens mest nerdete utested