NKUL 2021
Program torsdag 6. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

09:30 – 10:00 Morgen-mingling og omvisning i konferanseportalen

10:00 – 10:40 Plenum

Keynote: Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron

Anna Tebelius Bodin

Föreläsningen fokuserar på den nya tillvaro som vår 40.000-åriga hjärna befinner sig i sedan bara drygt 10 år tillbaka. Det handlar om våra signalsubstanser, beteenden, beroenden och den outsinliga tillgången på information, kontakter och socker. Hjärnan som är gjord för att bäst hantera brist är nu satt i överflöd – och det får konsekvenser. Vårt känslomässiga system i hjärnan har fått ett ökat övertag gentemot vårt tänkande system. Det bidrar till en rad problem, som är allvarliga, men inte olösliga. Tvärtom är lösningarna nästan provocerande enkla. Det handlar om att förekomma evolutionen och göra medvetna val som anpassar vår hjärna efter dagens tillvaro. Följ med på en resa av insikter, berörande exempel, känslomässiga svängningar och en mental goodie-bag av användbara metoder för att stärka hjärnan och den psykiska hälsan.

Anna Tebelius Bodin er pedagog, foredragsholder og forfatter med fokus på psykologien bak kommunikasjon og læring. Hun gjør komplekse teorier om hjernen til praktisk hjelp i hverdagen. Anna assisterte forskning under sine psykologistudier på Harvard University, og har har siden undervist, skrevet bøker og holdt over 800 forelesninger i Sverige og utenlands.

Portrettfoto av Anna Tebelius Bodin

Foto: Peter Hedström

10:40 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Parallelle sesjoner 3

S3A
11:00 – 11:20

Hva skal til for å få med seg innholdet i digitale tekster

Hedda Ekstrøm & Gitte N. Gjersdal
Statped

Det er ulike grunner til at mange elever strever med å forstå innholdet i det de leser og ikke får utnyttet sitt læringspotensial. En del forskning hevder at lesing av digitale tekster gjør elevene til dårligere lesere. Denne forskningen benytter seg ikke av mulighetene det digitale kan gi for elever som strever med leseforståelse. Vi vil vise hvordan du kan gi elevene dine gode arbeidsmåter og strategier for å forstå digitale tekster bedre. Gode lesestrategier gir økt forståelse og mulighet for dybdelæring.

Vårt mål er å gi deg kunnskap om hvordan du kan tilpasse opplæringen slik at elever med leseutfordringer får med seg innholdet i digitale tekster

U
L
S3B
11:00 – 11:30

Kunstig intelligens – elevens lille hjelper eller felles fiende?

Øystein Gilje
UiO

Øystein Holvik Johansen & Georg Graff-Wang
Asker Kommune

Algoritmer og kunstig intelligens er stadig mer integrert i digitale verktøy – også de som brukes i skolen. Hvordan kan lærere utnytte denne teknologien for å bedre elevers læringsprosesser? I dette omvendte konferanse-innlegget møter du erfarne Chromebook-lærere fra askerskolen som deltar i UiO-forprosjektet School A.I. and Learning (#SaiL) sammen med professor Barbara Wasson, SLATE, UiB og professor Morten Goodwin, UiA. Hvilke muligheter og utfordringer ser de for bruken av kunstig intelligens i skolens ulike lærings- og vurderingsformer?

Dette er et omvendt konferanseinnlegg
Les hva det innebærer

U
V
L
S
I
S3C
11:00 – 11:30

La ungdommene faktasjekke!

Oda Marie Skancke & Sølve Kuraas Karlsen
Faktisk.no

Informasjonslandskapet er stort og uoversiktlig for mange. Hvordan skal vi avgjøre hva vi setter vår lit til og ikke? I løpet av denne økta får du tips til konkrete verktøy og innovative undervisningsmetoder som kan brukes for at elevene selv skal faktasjekke informasjon de møter på – i læreboka eller avisa, så vel som på Tiktok. Vi deler kunnskap fra det internasjonale faktasjekkermiljøet, og legger opp til interaksjon med deltakerne via Mentimeter underveis. Vi viser hvordan noen av teknikkene som faktasjekkerne bruker enkelt kan gjennomføres i klasserommet.

U
V
L
S3D
11:00 – 11:20

Undervisning i bærekraft med utgangspunkt i digitalt klasseromsspill

Hans Græsli & Eirik Tengesdal Skogvold
Firda Vgs., Vestland Fylkeskommune

Hvem kan gjøre hva for å bremse menneskeskapte klimaendringer? Er det ditt og mitt ansvar, eller er det politikere og næringslivet sitt? Og hvordan vil en flom ramme oss? I samarbeid med NDLA og spillutviklere i Hamar Game Collective har lærere ved Firda vgs utviklet et digitalt klimaspill med tilhørende undervisningsopplegg. Spillet og undervisningsopplegget har som mål å bidra til engasjement, interesse og utforskertrang i arbeidet med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i skolen. Spillet og undervisningsopplegget vil bli gjort åpent og tilgjengelig for alle via NDLA sine sider i løpet av året.

U
V
L
S
I

11:30 – 12:30 Lunsj & utstilling

12:30 – 13:00 Utstillerseminar-parallell 3

U3A
12:30 – 13:00

NTNU VIDERE: Konspirasjonsteorier på timeplanen

Jean Bergane
Institutt for lærerutdanning, NTNU

Konspirasjonsteorier har vært brennhett det siste året, da pandemien gir dem gode vekstvilkår. De kan være både underholdende og spenningsskapende, og svært mange elever har støtt på dem. For de fleste er det en midlertidig og ufarlig interesse, men for enkelte kan de knyttes til sosial isolasjon, depresjon, anti-demokratiske holdninger eller politisk apati. De kan undergrave kunnskapsproduksjon og -formidling og bidra til gruppehat, radikalisering og ekstremisme. Ikke minst kan konspirasjonsteorier svekke reell kritisk tenkning. Hva kan skolen gjøre?

Høsten 2021 starter NTNU et videreutdanningstilbud for lærere som lurer på akkurat det.

U3B
12:30 – 13:00

Aschehoug Univers – vårt læringsunivers

Katrine Ajer & Anne Smedstad
Aschehoug Undervisning

Med læreren. For eleven.

Ingenting kan erstatte deg som lærer – det vet vi i Aschehoug Undervisning. Derfor jobber vi tett sammen med lærerne for å kunne tilby de beste verktøyene for å skape lærelyst i klasserommet. På Aschehoug Univers (Aunivers.no) tilbyr vi innhold til alle fag og på alle trinn til skolestart. I tillegg finner du tverrfaglig og utforskende innhold – vi hjelper deg med å vekke nysgjerrigheten til elevene.

Vi ønsker at vårt læringsunivers skal være nyttig for deg når du planlegger din undervisning. På våre nye fagforsider finner du tema med foreslått progresjon, eller du kan sette sammen egne favoritter og dele dem med elevene. Med fleksible løsninger kan du tilpasse deg hverdagen i klasserommet.

U3C
12:30 – 13:00

FIRST Scandinavia Partner: Bli kjent med de digitale læremidlene fra LEGO Education

Gopal Kutwaroo
LEGO Education International

FIRST Scandinavia Partner har invitert Markedsdirektør i LEGO Education International, Gopal Kutwaroo til NKUL for å fortelle mer om de ulike undervisningskonseptene er innenfor STEAM som er utviklet av LEGO Education gjennom 40 år.

LEGO Education utvikler læringsressurser utelukkende på bakgrunn av forskning, blant annet i samarbeid med MIT og Tufts University. Konseptene er utviklet for å følge elevers utdanningsløp helt fra barnehage til videregående skole .

I en raskt skiftende verden er det viktigere enn noen gang å skape gode læringsmiljø slik at elevene lærer på en god måte. Studier viser at i fremtiden vil 80 prosent av fremtidige jobber kreve vitenskap, teknologi og gode matematikkferdigheter.

Med den nye fagplanen har dagens lærere spennende oppgaver foran seg; nemlig å forme måten elevene skal lære seg disse ferdighetene, og i forlengelsen av dette, forme de holdningene vi ønsker å finne i framtiden. Dette er ikke en enkel jobb, men en svært viktig jobb.

U3D
12:30 – 13:00

NRK Skole: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Pål Solum
NRK Skole

NRK Skole har siste par år satset sterkt på å lage innhold til de tverrfaglige temaene som ble innført i forbindelse med fagfornyelsen. Vi har publisert mange nye videoer og har mer på gang.

I dette foredraget blir du bedre kjent med alt innholdet vi har, og vi viser mange videoeksempler.

Du vil også få møte skaperne bak. De forteller litt om hvordan de har jobbet, og ikke minst om videre planer de har for å fylle på med enda mer bra innhold.

Velkommen!

13:00 – 13:20 Pause

13:20 – 13:50 Parallelle sesjoner 4

S4A
13:20 – 13:40

Hvordan motivere til skriftlig produksjon?

Hedda Ekstrøm & Gitte N. Gjersdal
Statped

Det er ulike grunner til at mange elever strever med å uttrykke seg skriftlig og ikke får vist sin kunnskap. Med enkle grep kan du legge til rette til formidling gjennom skriftspråket. Vi vil komme med noen tips på hvordan du som lærer kan bruke diktering, skriverammer, tankekart og tegneserier for å gjøre elevene mer aktive og selvstendige i skriftlig produksjon.

Stikkord: inkluderende klasserom, skrivestøtte, motivasjon, økt fokus og selvstendighet.

Vårt mål er å gi deg kunnskap om hvordan du kan tilpasse opplæringen for å skape skriveglede og mestringsfølelse.

B
U
L
S4B
13:20 – 13:50

Et led-lys, litt tekstil og papp, noen kabler, litt koding og skapende elever

Øyvind Opheim Rise
Knappskog skule, Øygarden Kommune

Espen Clausen
Grinde skule, Tysvær Kommune

Hvordan komme i gang med koding? Hvordan skape begeistring, engasjement, skaperglede og utforskertrang hos elevene dine? I denne sesjonen får du konkrete tips om opplegg som alle lærere kan utføre både i klasserom og i et skaperverksted.

Underveis kan du selv komme med spørsmål til foredragsholderene om koding og skaperverksted. Etter sesjonen vil du sitte igjen med konkrete og enkle tips til hvordan en selv kan komme i gang med koding og skaperverksted på egen skole.

B
U
L
S
S4C
13:20 – 13:50

Hybridundervisning og den nye lærerrollen – fra klasserom til kamera

Jørgen Moltubak
Moltubak media og undervisning

Hva betyr det for lærerrollen at fast rammeverk forsvinner, det ikke lenger er begrensninger i tid og rom, og man like gjerne jobber digitalt, online, som fysisk? Hvordan kan læreren tilpasse seg en situasjon der det er like viktig å formidle et stoff på fire-fem minutter via et kamera, som gjennom 45 minutter i et klasserom? I denne workshopen deler jeg mine ti viktigste læringspunkter på vei mot å bli en lærer som kommuniserer med elever som befinner seg i et klasserom, og på nett – samtidig.

B
U
V
L
S
S4D
13:20 – 13:40

Å forstå formel for volum av kjegle

Pål-Erik Eidsvig
USN

Målet med sesjonen er å øke forståelsen for volumet av kjeglen. Modellen min er et bidrag til dybdelæring i matematikk og kan øke forståelsen i både algebra, geometri og programmering. Utledning av volum for en kjegle gjøres vanligvis ved bruk av integrasjon. Jeg vil her vise hvordan man kan komme fram til samme resultat ved bruk av programmering i Python og Scratch og enkel volumregning. Elevene vil kunne oppleve at det matematiske uttrykket ikke lar seg løse analytisk, men at det kan løses numerisk ved hjelp av programmering. Dette vil være en vanlig situasjon i en reell verden.

U
V
L

13:50 – 14:10 Pause

14:10 – 14:40 Utstillerseminar-parallell 4

U4A
14:10 – 14:40

Microsoft: Teams i skolen

Spartaco Lyche Falchi
Microsoft Norge – Utdanning

Microsoft Utdanning satser stort på Teams i skolen. Jevnlig kommer det spennende verktøy som kan hjelpe deg å legge til rette for best mulig læringsutbytte. Kom og se hvordan du på en praktisk måte kan legge opp din undervisning, og få et innblikk i hva som kommer av nyttige funksjoner.

Velkommen til seminar 🙂

U4B
14:10 – 14:40

Elevkanalen: Vi bringer verden inn i klasserommet

Julianne Kopperud & Ann Helen Estenstad
TV 2 Skole

Du og dine elever har sikkert tilgang til Elevkanalen.no. Med utgangspunkt i våre daglige og ukentlige nyhetssendinger på norsk og engelsk, vil vi vise deg hvordan vi velger ut, og gjør innslagene relevant for alle fag. Vi viser deg hvordan du kan bruke vårt oppdaterte, aktuelle og spennende innhold.

På Elevkanalen kan elevene fordype seg og jobbe tverrfaglig med varierte oppgaver og stier i alle fag og trinn, med en spennende inngangsfilm som motiverer til utforskning og læring.

Vi bringer verden inn i klasserommet – levende, aktuelt, tilpasset og relevant.

U4C
14:10 – 14:40

LearnLab – et helhetlig økosystem for dypere læring

Erlend Kobro
LearnLab
Kristine Ellefsen
Haugesund kommune

LearnLab er et økosystem knyttet til LK20, der GDPR er ivaretatt. Kommunen får full kontroll på egne data. LearnLab kan erstatte opp til 20 andre enkeltstående applikasjoner som er mye brukt. LearnLab gjør formativ vurdering og elevaktiv undervisning trygt, enkelt og tilgjengelig for lærere og elever. LearnLab er utviklet av erfarne lærere. Oppleggene inneholder en rekke muligheter for individuell og kollektiv elevproduksjon. De interaktive funksjonene er utviklet for å ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og interesser. Øktene kan gjennomføres som fjernundervisning. Med LearnLab slipper lærere og elever å forholde seg til ulike pålogginger. Kommunen sparer penger, etterlever GDPR og viktigst: hjelper læreren med å bruke digitale ressurser som skaper ekte dybdelæring for elevene.

U4D
14:10 – 14:40

itslearning: Flerspråklige elever

Beathe Kathrine Moe & Hanne Brautset
itslearning

Beathe Kathrine Moe og Hanne Brautaset har jobbet med flerspråklige elever i flere år. I denne sesjonen forteller de hvordan itslearning kan være til hjelp i arbeidet med flerspråklige elever.

14:40 – 15:10 Utstilling

15:10 – 15:40 Parallelle sesjoner 5

S5A
15:10 – 15:40

Nye vurderingsformer: Fra penn og papir til mikrofon og kamera

Øystein Gilje
UiO

Tormod Briså & Thea Kadri Vikebø 
Bærum kommune

Elever med iPad, PC og Chromebook bruker i økende grad kamera og mikrofon til å vise sin kompetanse. Med programmer som iMovie, Explain Everything, PowerPoint og Keynote lager elever filmer og presentasjoner. Men hvilke kriterier skal lærere legge til grunn i sin vurdering av slike multimodale tekster? Og i hvilken grad involverer de elevene når de utarbeider vurderingskriteriene? I dette omvendte konferanseinnlegget får du presentert eksempler fra forskningsprosjektet Multimodale læring og vurderingspraksiser (MuLVu). Prosjektet er et innovasjons- og samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og Universitetet i Oslo.

Dette er et omvendt konferanseinnlegg
Les hva det innebærer

B
U
L
S5B
15:10 – 15:30

Bruk av digitale «Escape Room» i undervisningen

Solena Pradayrol
Ås ungdomsskole, Ås kommune / Fremmedspråksenteret, HiØ

De siste årene har utbredelsen av Escape Room-spill økt betraktelig. Interesse er stort verden rundt og har fått innpass i klasserommet, slik at man kan snakke om en ny pedagogisk trend. I dette innlegget, ønsker jeg å inspirere lærere til å bruke digitale Escape Game i undervisningen. Jeg ønsker å gi en oversikt over forskjellige digitale verktøy som egner seg til det: Google skjema, OneNote, Kahoot, EdPuzzle, Padlet, Classtools, Thinglink, Learningapps, Genially. Jeg skal fokusere på mulighetene disse verktøyene gir for å lage faglige relevante digitale Escape Game som legger til rette for at elevene bruker de ulike grunnleggende ferdighetene.

B
U
V
L
S5C
15:10 – 15:40

Hva gikk bra under skolestengingen? Hvordan tar vi det videre?

Susanne Koch & Marianne Hagelia
HiØ

Da skolene stengte i mars, våknet elever og lærere, skoleledere og skoleeiere til en radikalt annerledes skolehverdag. Nå har alle norske lærere erfaring med nettbasert undervisning og tilgang et landsomfattende nettverk av lærerkolleger i Facebook-gruppa Korona-dugnad for digitale lærere. Hva slags kompetanse har de tilegnet seg og hvordan kan skoleledere og skoleeiere inkludere lærernes erfaringer og nyervervede kompetanse i de planene som skal legges? Hvordan kan den nye nettbaserte kollegaveiledningen inspirere og dyktiggjøre lærere så de står klare for den neste store utfordringen?

L
S
S5D
15:10 – 15:30

Det digitale potensialet: Matematikk for alle

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule, Øygarden kommune

Korleis kan ein utnytte det digitale potensialet i matematikkundervisninga. Tradisjonelt har mange elevar mista interessa for og kunnskap om matematikk i halvvegs på barneskulen. Korleis kan vi utnytte det digitale potensialet for å få med oss desse elevane? Ein vil her vise korleis ein ved balansert digital undervisning i matematikkfaget lettare kan differensiere for å få med alle elevane. Ein vil også vise korleis matematikkfaget og rekning som grunnleggande dugleik kan passe inn i djupnelæringa og i tverrfagleg arbeid og korleis ein kan planlegge slike undervisningsopplegg

B
U
I

15:45 – 16:00 Premietrekning

16:00 Slutt på programmet dag 2