NKUL 2022
Program torsdag 12. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

08:30 – 09:00 Registrering for nyankomne

09:00 – 10:00 Plenum

Sofasamtale om læremidler

Moderator:
Thomas Seltzer

Les mer om sofasamtalen


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

10:00 – 10:30 Pause

10:30 – 12:00 Verkstedparallell 1

V1A
10:30 – 12:00

Kræsjkurs i trygg innramming av det digitale læringsmiljøet

Christian Sørbye Larsen
KS
Trond Arne Johansen
Kristiansand kommune
Eirin Oda Lauvset
Asker kommune
Harald Torbjørnsen
KiNS


V1B
10:30 – 12:00

Ufrivillig skolefravær del 2 – workshop med verktøyene som ble presentert i sesjon 2B

Miriam Modalsli, Maren Johanne Nordby, Kristine Damsgaard & Hedda Tjäder
Statped

B
U
V
L
S
I
50

V1C
10:30 – 12:00

Skapende undervisning, gjennomføring, grep og verktøy

Rannei Solbak Simonsen & Subashini  P. Ruben
Naturfagsenteret, UiO

B
U
L
S
40

V1D
10:30 – 11:10 & 11:20 – 12:00

Du betaler med dine data. Et læringsspill om digital refleksjon

Ingvar Tjøstheim
Norsk regnesentral
Vanessa Ayres Pereira
UiB

NB! Dette verkstedet er kortere og gjennomføres to ganger

V
8

V1E
10:30 – 12:00

Kodetimen: Programmering med blokker i code.org og Scratch

Kjell Inge Tomren
NTNU

B
U

V1F
10:30 – 12:00

Spillpedagogene Live – «Men hva i svarte er egentlig et dataspill?»

Spillpedagogene

B
U
V
L
S

V1G
10:30 – 12:00

Analoge og digitale Escape Room. Utforsking av opplevingar og læring.

Håvard Krøvel-Velle
Volda vidaregåande skule

V
L

V1H
10:30 – 12:00

Slik vurderer du multimodale tekster i ungdomsskolen

Øystein Gilje, Vilde Bjørnrødgård & Eli Tronsmo
UiO

Ingunn Bremnes Stubdal
Bærum kommune

U
V
L
S

V1I
10:30 – 12:00

Elbilsimulator og bruk av Arduino selvkjørende biler i undervisning

Diti Berisha & Tom Reppesgård
Thor Heyerdahl videregående skole

U
V
S

SKV03
10:30 – 12:00

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:30 Verkstedparallell 2

V2A
13:00 – 14:30

Innhøsting av elevdata – til nytte og besvær?

Lene Karin Wiberg, KS
Brian Jørgensen, Oslo kommune
Eirin Lauvset, Asker kommune
Jeanette Samuelsen, SLATE, UiB

B
U
V
L
S
I

V2B
13:00 – 14:30

Koding i spesialundervisning. Bluebots, Lego WeDo og Spike

Ane Kristin Holm Larsen & Tarjei Grimstad
Thor Heyerdahl videreående skole

B
U
V
30

V2C
13:00 – 14:30

Teknologistøttet læring

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

B
U
V
L
S
I

V2D
13:00 – 14:30

Lær å bruke 3D-skriveren i ditt klasserom – et elevdrevet verksted

Jason Ready & elever
Charlottenlund videregående skole

B
U
V
I
35

V2E
13:00 – 14:30

Korleis anvende PRIMM til introduksjon av programmering i matematikk?

Kim André Stavenæs Refvik
Høgskolen i Volda

B
U
V
L

V2F
13:00 – 14:30

Spillkino i klasserommet – Spillformidling på den beste og billigste måten

Odin Nøsen
Randaberg kommune

Jørund Høie Skaug
Kulturtanken

U
V
L
S

V2G
13:00 – 14:30

Smarthus-programmering med Micro:bit – energieffektivisering i samfunnet

Sigurd Hagen Johansen, Irene Tombre &
elever

Thor Heyerdahl videregående skole

U
V
84

V2H
13:00 – 14:30

Hva kan skoleledere egentlig om utvikling av skolens digitale kompetanse?

Ilka Nagel
HiØ/UiO

Tore Mydland
Kristiansand kommune

S
25

V2I
13:00 – 14:30

Lær å lage egne interaktive 360-opplevelser

Tom Knudsen & Eivind Sehested Zakariassen
NDLA

B
U
V

SKV04
13:00 – 14:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:25 Parallelle sesjoner 3

S3A
14:45 – 15:15

Ny digital løsning for veileder til kvalitet i læremidler

Torill Sommerlund & Bjørn-Håkon Solberg
Utdanningsdirektoratet

B
U
V
L
S
I

S3B
14:45 – 15:15

Hvordan kan læringsteknologi støtte opp under god vurderingspraksis?

Knut Madsbakken
Oslo kommune

V
L
S

S3C
14:45 – 15:15

Elevprodusert podkast: Hvorfor og hvordan?

Hanne Kristin Dypedal
Danielsen videregående skole

U
V
L

S3D
14:45 – 15:15

Å tenke utenfor bok(s)en

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule, Øygarden kommune

B
U

S3E
14:45 – 15:15

«Gøy på nett», en gratis, digital læringsressurs om nettvett og digital dømmekraft

Siw Askheim, Statped
Hanne Tessem, Oslo universitetssykehus
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Barnevakten
Erlend Kobro, LearnLab

B

S3F
14:45 – 15:15

Spill i skolen = måloppnåelse? Erfaringer fra Benterud skole i Koronatiden.

Oddgeir Skage
Lørenskog kommune

B
U

S3G
14:45 – 15:15

VR som verktøy for å fremme leselyst hos gutter

Terje Pedersen & elever
Rothaugen skole, Bergen kommune

B
U
V
L
S
I

S3H
14:45 – 15:15

Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling

Henrik Instebø og Cecilie Warholm Ferraiolo
Larvik kommune

Øystein Gilje
Universitetet i Oslo

B
U
V
L
S
I

SKV05
14:45 – 15:25

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

15:25 – 15:45 Pause

15:45 – 16:15 Utstillerseminar-parallell 2

U2A
15:45 – 16:15

Gyldendal: To år med nye læreplaner, to år med Gyldendals Skolestudio

Kristian Aa &
Jørgen Walderhaug Jensen

Gyldendal


U2B
15:45 – 16:15

Interactive Norway: SMART Board – et samlende pedagogisk verktøy i klasserommet!

Kristina Rummelhoff,
Amalie Skarsgaard &
Trude Wang Tørvik

Interactive Norway


U2C
15:45 – 16:15

Microsoft: Minecraft: Education Edition som tverrfaglig arena

Maren Aasrud

Microsoft Norge


U2D
15:45 – 16:15

NRK Skole: Animasjon i forklaringsvideoer for bedre læring

Joakim Skavern
Daglig leder i Verdiverkstedet

Pål Solum
Prosjektleder i NRK Skole


U2E
15:45 – 16:15

Creaza: Slik har du aldri sett digitale læremidler før!

Thor-Erik Rødland,
Cathinka Kopperud,
Vibeke Omberg &
Kristin Hop

Creaza


U2F
15:45 – 16:15

DragonBox Skole: Utforskning på elevenes premisser

Gunnhild Nergård
Kahoot Dragonbox

OBS! Dette er en programendring: seminaret til Utdanningsforbundet utgår.


U2G
15:45 – 16:15

Kikora: Fra «skolematematikk» til utforskende, elevaktiv læring med Kikora

Tommy Nordby
Kikora


U2H
15:45 – 16:15

Kunnskap.no: Læringsanalyse – et verktøy for tilpasset opplæring

Magnus Bratrud & Katrine Heen-Nykaas
Kunnskap.no


U2I
15:45 – 16:15

Lingit AS: Lingdys – Nå også med verktøy for matematikk

Silje Juliussen & Jørn Almberg
Lingdys


16:15 Slutt program dag 2