NKUL 2023
Program torsdag 11. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

08:30 – 09:00 Registrering for nyankomne

09:00 – 10:00 Plenum 3: «Skolen 3.0: Skolen finnes, så hva gjør vi med den»

Hovedinnleder:

Simen Spurkland
Hennummarka skole, Lier kommune

Les mer om plenum 3


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

10:00 – 10:30 Pause

10:30 – 11:00 Parallell: Sesjoner 3 / Verksted 1

MERK! Verkstedene varer i 90 minutter (10:30–12:00) og overlapper både sesjon 3 og 4. (Sesjonene varer i 30 minutter.)
S3A
10:30 – 11:00

Hvordan tilrettelegging for hørselstap kan gjør undervisningen mer tilgjengelig for alle!

Anders Wicken Ølander
Statped


S3B
10:30 – 11:00

Læreres multimodale vurderingskompetanse

Thea Vikebø
Bærum kommune
Marthe Fallang
Bærum kommune

U
V
S


V1A
10:30 – 12:00

Kræsjkurs og hjelp! Her kan du få hjelp og innføring i hva du kan bruke av tjenester og hvordan.

Christian Sørbye Larsen
prosjektleder SkoleSec, KS


V1B
10:30 – 12:00

Ufrivillig skolefravær

Maren Johanne Nordby
Hedda Gjesti Tjäder
Kristine Damsgaard
Statped

B
U
V
L
S
I


V1C
10:30 – 12:00

Angrip! – og prøv et gratis læremiddel om krigens folkerett

John Harald Bondevik
Camilla Sjøvoll
Norges Røde Kors

B
U
V
L
S


V1D
10:30 – 12:00

Kan vi stole på det vi ser?

Marte Foldvik-Høgås
Tina Scheen Kiese
Faktisk.no

B
U
V
L


V1E
10:30 – 12:00

Spillpedagogikk: Et seminar om dataspill i arbeid med psykisk helse

Anine Ludviksen
Horten vgs

V


V1F
10:30 – 12:00

Lær Python med spill og animasjoner

Karl Arne Dalsaune & elever
Charlottenlund vgs

B
U
L
S


V1G
10:30 – 12:00

Video som vurderingsverktøy. Erfaringsdeling om bruk av video i vurdering.

Sissel Bjørkevoll Thomassen
NPED, Giske Ungdomsskole

Ilka Nagel
NPED, HiØ/UiO

B
U
V


SKV 3
10:30 – 12:00

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I


11:00 – 11:30 Pause (Sesjoner) / Verksted 1 forts.

11:30 – 12:00 Parallell: Sesjoner 4 / Verksted 1 forts.

MERK! Verkstedene varer i 90 minutter (10:30–12:00) og overlapper både sesjon 3 og 4. (Sesjonene varer i 30 minutter.)
S4A
11:30 – 12:00

Programmering i matematikk

Espen Clausen
Grinde skule
Carl Andreas Myrland
Østvang skole

B
U


S4B
11:30 – 12:00

Elevenes digitale kompetanse – plan for skolene i Nordre Follo

Terje Stokke Nørving
Birgitte Sørgaard
Karianne Aarøy Særvoll
Maria Sofie Olsson
Nordre Follo kommune

B
U
V
L
S
I


12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:30 Parallell: Sesjoner 5 / Verksted 2

MERK! Verkstedene varer i 90 minutter (13:00–14:30) og overlapper både sesjon 5 og 6. (Sesjonene varer i 30 minutter.)

S5A
13:00 – 13:30

Fra ny strategi nasjonalt til god digital utvikling lokalt

Geir Ottestad Kunnskapsdep.
Lene Karin Wiberg KS
Rune Melgård
Digitaliseringsnettverket Telemark&Vestfold
Viggo Fedreheim Narvik kommune


S5B
13:00 – 13:30

Innovativ digital undervisning  hvordan kan teknologi øke kvaliteten på undervisning?

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

B
U
V
L
S
I


V2A
13:00 – 14:30

Kunstig intelligens i undervisning – problemstillinger og praksis

Øystein Nilsen
Utdanningsdirektoratet
Terje Pedersen
Rothaugen skole
Odin Nøsen
Randaberg kommune

B
U
V
L
S
I


V2B
13:00 – 14:30

Rebusløp om inkluderende læringsteknologi

Fredrik Lillestølen Ekren
Inger Lene Hustuft
Kjersti Gurrich
Statped

B
U
V
L
S
I


V2C
13:00 – 14:30

Robotlek med algoritmer – programmering med de yngste elevene

Marianne Hagelia
Høgskolen i Østfold
Kristin Læret
USN

B


V2D
13:00 – 14:30

Digital kompetanseheving i lokale profesjonsfelleskap – praksisøkt med askerskolen

A. Bergan & M. Ydstie Olafsen
Asker kommune
C. Edelhard Tømte Universitetet i Agder
E, Holth Johannessen Spikkestad bs
M. B. Lippert-Bakke Folkestad bs


V2E
13:00 – 14:30

Hacking i skolen

Jon Bjarne Bø
Thomas Angell Storhaug
Godalen vgs

B
U
V
L


V2F
13:00 – 14:30

En språkassistent i sekken? Teknologi i det flerspråklige klasserommet.

Stine Brynildsen
Sonja Nygaard-Joki
Høgskolen i Østfold

Silje Thornquist
St. Marie læringssenter

B
U
V
L
S
I


V2G
13:00 – 14:30

Live Podcast Spillpedagogene Live – «En ny tid kommer»?

Odin Nøsen

B
U
V
L
S


SKV 4
13:00 – 14:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I


13:30 – 14:00 Pause (Sesjoner) / Verksted 2 forts.

14:00 – 14:30 Parallell: Sesjoner 6 / Verksted 1 forts.

MERK! Verkstedene varer i 90 minutter (13:00–14:30) og overlapper både sesjon 5 og 6. (Sesjonene varer i 30 minutter.)

S6A
14:00 – 14:30

Lange tekster på skjerm eller papir. Må vi velge?

Jan Frode Lindsø
Marthe Moe
NDLA

U
V
L
S
I


S6B
14:00 – 14:30

AR og VR- kun fancy teknologi, eller læringsfremmende?

Irene Tombre
Tom Reppesgård
Tor Heyerdal videregående skole

B
U
V
L
S
I


14:30 – 15:00 Pause

15:00 – 15:30 Parallelle sesjoner 7

S7A
15:00 – 15:30

Tidlig identifikasjon av lesevansker hos førsteklassinger fra iPad spilldata

Njål Foldnes

BS7B
15:00 – 15:30

Makerspace  – Oppstart og bruk med konkrete eksempler

Atle Hillmann
Fagerborg skole

B
U
V
S


S7C
15:00 – 15:30

Spillrommet som flerbrukshall

Aleksander Husøy
John Arne Gaard Nilsen

B
U
V
S
I


S7D
15:00 – 15:30

VR i yrkesfag – både undervisning og yrkesforberedende

Simen Bech
Anita Kr. Nordhammer
Skogmo VGS

V
S


S7E
15:00 – 15:30

«Delbart?» og DELE=DELTA – To tidsriktige undervisningsopplegg fra politiet

Renate Ytterdal
Christoffer Sour Svenningsen
Kripos

U
V
L
S


S7F
15:00 – 15:30

Gaming som arena for tverrfaglighet på yrkesfag

Catrine Emilie Jensen
Thor Heyerdal VGS

V
L


S7G
15:00 – 15:30

Skribentene i skoleavisen består av elever med store lese-og skrivevansker

Gitte N. Gjersdal
Oslo Voksenopplæring, Nydalen

B
U
L


S7H
15:00 – 15:30

Hva slags lærerkompetanser kreves i den digitaliserte skolen?

Cathrine Tømte
Anne Lien
Line R. Føreland
Martin Smith-Gahrsen
Universitetet i Agder

B
U
L
S


SKV 5
15:00 – 15:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen


15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 16:30 Utstillerseminar-parallell 2

U2A
16:00 – 16:30

Gyldendal: Engasjer med kunstig intelligens i klasserommet

Jørgen Walderhaug Jensen


U2B
16:00 – 16:30

Moava: Oppfølging skole- og barnehagemiljø

Arnt Gunnar Tønnessen
Moava


U2C
16:00 – 16:30

Kopinor: Bli med på en samtale om opphavsrett og kopiering i klasserommet

Hege Døssland
Marit Mosnesset
Kjetil Digre
Kopinor


U2D
16:00 – 16:30

Kikora: Fra ringspill til utforskende læring

Jan Fongen
Tommy Nordby
Kikora


U2E
16:00 – 16:30

NRK Skole: Supernytt – slik lager vi nyheter for barn og unge

Eirin Nilssen Vikøren


U2F
16:00 – 16:30

Kunnskap.no: Tospråklig fagopplæring – ta elevenes morsmål på alvor!

Camilla Njølstad Bildeng


U2G
16:00 – 16:30

Utdanningsforbundet: Utdanningsforskning.no, og forskningsanvendelse i praksis

Kansellert p.g.a. sykdom


U2H
16:00 – 16:30

Kahoot Dragonbox: Kahoot!

Audun Uggerud


U2I
16:00 – 16:30

Dustin: Takeback – Gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen!

Pål Brede Valdal
Martin Torgersen


16:30 Slutt ordinært program dag 2

17:00 – 22:00 Vitensenteret: «NKUL 2023 – En uforglemmelig kveld»

Sosialt arrangement

Les mer om arrangementet i Vitensenteret