Om NKUL

Bilder av Strindens promenadeorkester, paneldebatt, fordragsholder og utstilling på tidligere NKUL
NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen er årlig, og finner sted i Realfagbygget på NTNU i Trondheim. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Arrangør:

Logo: NTNU - Kunnskap for en bedre verden

Medarrangører:

Statped logo
Utdanningsdirektoratet logo
KS logo