Personvernerklæring

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies på www.nkul.no

NKUL benytter aldri informasjonskapsler på våre nettsider i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

NKUL bruker informasjonskapsler for å samle statistikk til å forbedre NKULs nettsider.

NKUL får sin statistikk fra Google Analytics. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din IP-adresse, kan bli overført til Google. NKUL benytter Google Analytics sin anonymiseringsfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics’ innsamlingsverk, før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Nyhetsbrev

NKUL, Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (Behandlingsansvarlig) sender ut nyhetsbrev for å informere om konferansen «NKUL». For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. I tillegg vil systemet automatisk samle inn informasjon for å bygge opp statistikk som vi bruker for å forbedre nyhetsbrevutsendingene. Dette omfatter: tidspunkt for åpning av nyhetsbrevet, hvilke lenker ble klikket og hvilken plattform som brukes til å lese nyhetsbrevet. Systemet som brukes til utsending er Make (databehandler). Make lagrer alle personopplysninger i Norge.

Dine data lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Dine data slettes også om vi får tilbakemelding om at den registrerte e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Utsendingene håndteres av NTNU Seksjon for etter- og videreutdanning (representant for behandlingsansvarlig).

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. NKUL har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av NKULs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger NKUL ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

NKUL e-post: nkul@videre.ntnu.no