Personvernerklæring

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies på www.nkul.no

NKUL benytter aldri informasjonskapsler på våre nettsider i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Vi bruker for tiden ikke cookiebaserte analyseverktøy.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

NKUL bruker YouTube som publiseringsplattform for videoer.

Artikler på dette nettstedet kan inkludere innebygde videoer fra YouTube. Innebygde videoer fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

YouTube bruker følgende cookies på vårt nettsted (pr. 29.06.2022):

  • YSC (Registrerer unik ID for statistikk over hvilke videoer brukeren har sett på YouTube)
  • ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY (Registrerer brukerens videospillerinstillinger)
  • yt-remote-cast-available (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-cast-installed (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-connected-devices (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-device-id (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-fast-check-period (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-session-app (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • yt-remote-session-name (Registrerer brukerens videospillerpreferanser for avspilling av innebygd video)
  • Consent (registrerer om bruker har akseptert cookies)

Nyhetsbrev

NKUL, Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (Behandlingsansvarlig) sender ut nyhetsbrev for å informere om konferansen «NKUL». For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. I tillegg vil systemet automatisk samle inn informasjon for å bygge opp statistikk som vi bruker for å forbedre nyhetsbrevutsendingene. Dette omfatter: tidspunkt for åpning av nyhetsbrevet, hvilke lenker ble klikket og hvilken plattform som brukes til å lese nyhetsbrevet. Systemet som brukes til utsending er Make (databehandler). Make lagrer alle personopplysninger i Norge.

Dine data lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Dine data slettes også om vi får tilbakemelding om at den registrerte e-postadressen ikke lenger er aktiv.

Utsendingen håndteres av NTNU Konferanser (representant for behandlingsansvarlig).

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. NKUL har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av NKULs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger NKUL ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

NKUL e-post: nkul@konferanser.ntnu.no