Utstillere på NKUL 2019

NB! utstillerplass 54-69 ligger i første etasje.

Realfagbygget etg. U1

Utstillerkart/romplan realfagbygget etg. u1

Realfagbygget etg. U1

Utstillerkart/romplan realfagbygget etg. U1

Utstillere i Gårdsrommet etg. U2

Gårdsrommet er synlig fra etg. U1. Tilgang via trapp i korridoren mellom R1 og R7.

Utstillere i 1. etg.

Disse utstillerplassene ligger ved realfagkantina (vest), unntatt utstillerplass 60: Rikt som ligger ved trapp fra hovedinngangen (øst)