NKUL 2023
Sesjoner

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Sesjon 1

Onsdag 10. mai kl. 12:30 – 13.00

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

S1A – Valg og bruk av digitale læremidler i undervisningen

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R1 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Kristian Bergem
Utdanningsdirektoratet

NB! I denne sesjonen må deltakerne ha med datamaskin.

Inntreden av digitale læremidler utfordrer profesjonsfellesskapet i valg av læremidler, planlegging og gjennomføring av undervisningen. Vi vil her ta opp sentrale utfordringer i mindre presentasjoner og legge opp til diskusjoner i grupper.

Fasilitator:
Kristian Bergem er avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet .


S1B – GDPR møter hverdagen

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R8 Se romplan

B
U
V
L
S
I


KS

Tenk litt på den ivrige fremoverlente læreren. Vi har alle møtt en. Denne læreren vil ofte komme med gode forslag som kan gjøre undervisningen så mye bedre.
Men hva skjer når denne læreren møter GDPRveggen? Hvordan skal den enkelte lærer forholde seg til alt nytt som plutselig kommer? Hva må den enkelte kommune gjøre for å kunne ta i bruk noe nytt på en trygg måte? Hvilke verktøy finnes der ute?
Vi har alle samme mål og det er å gi alle elevene våre en trygg skolehverdag.


S1C – Lær svømming og livredning med svømmeappen «Water Competence»

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R6 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Egil G. Gjølme
NTNU
Borgar Ness
Verdal Kommune

Appen Water Competence er et pedagogisk læringsverktøy og en kunnskapsbank med over 400 videoopplæringer/filmer i HD-format for innen og utendørs opplæring. Opplæringen blir mer motiverende og effektiv ved å la svømmeren se øvelsene hjemme – før og etter for å spare tid på forklaringer og skape refleksjon i etterkant. Appen inneholder det du trenger for å nå læringsmålene til 2. 4., 7. og 10. klasse. Med storskjerm, ipads eller smarttelefoner i svømmehallen har lærere/instruktører mulighet til å formidle sine bevegelsesoppgaver på en korrekt og effektiv måte.

Elevene kan se arbeidsoppgavene før, under og etter, og det blir mindre instruksjon og mer veiledet praksis. Foreldre og foresatte har mulighet til å øve hjemme eller forberede undervisningen ved å gjennomgå ressursene som står i forkant av undervisningen. Temaene vannsikkerhet ute og inne presenteres sammen i en ryddig, lett å navigere indeks og gir mulighet for å sende.

Øvingsbilder kan vises on eller offline. Lag leksjoner planlegg hvilke øvingsbilder som skal vises og last dem ned. Tilgjengelig i «mine favoritter» for bruk i bassenget. Mulighet for å velge språk. Enkel progresjon viser utviklingen av de ulike ferdighetene som skal læres. Oppdag typiske feil i svømmerens teknikk. Slå deretter opp feilen under «Vanlige feil:»-faner. Du vil da umiddelbart se den riktige progresjonen av øvelsene for å hjelpe svømmeren med å bevege seg mot en bedre og mer effektiv teknikk.

Innledere:

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU.
Borgar Ness er adjunkt og jobber som svømmelærer i skolen.


S1D – Gratis ressurser til programmering i klasserommet? Javisst, har vi det!

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R2 Se romplan

B
U

Laura Svenheim
Mari Kisfoss
Lær Kidsa Koding Er du ny til programmering og ikke helt vet hvordan du skal inkludere koding i klasserommet? Kom og bli bedre kjent med Lær Kidsa Kodings gratis ressursbank!

Lær Kidsa Koding har et stort nettverk av frivillige, skoler og bedrifter som jobber mot målet om at barn skal få muligheten til å bli skapere med teknologi som verktøy. Vi ønsker å være en ressurs for lærere som nå skal inkludere programmering og algoritmisk tenkning i sin undervisning. I vårt seminar ønsker vi å ha et fokus på dette: hvordan vi kan støtte deres daglige arbeid knyttet til programmering.

Innledere:

Laura Svenheim er community manager hos Lær Kidsa Koding
Mari Kisfoss er prosjektkoordinator hos Lær Kidsa Koding.


S1E – Bruk av VR for å fremme muntlighet og god underveisvurdering

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R5 Se romplan

U

Sverre Aarrestad Ulldalen
Christopher Ovalle
Riska ungdomsskole, Sandnes kommune

Sesjonen skal handle om bruk av VR for å få elevene muntlig aktive. Den vil også dreie seg om hvordan læreren kan sette deg selv i posisjon til å få drevet god underveisvurdering. Vi vil snakke om hvordan bruk av VR vil kunne fremme muntlighet blant elevene.

Under sesjonen vil vi vise hvordan bruk av VR kan være med på å en legge opp til underveisvurdering. Dette vil gjøres gjennom en erfaringsdeling der vi trekker fram hvordan våre elever har opplevd bruken av VR i undervisning og underveisvurdering. Videre vil vi snakke om hvordan VR kan gi ny inngang til faglig innhold. Her vil vi også vise til relevant forskning rundt bruk av VR. Vi håper å inspirere lærer til å våge å prøve ut VR som en undervisningsform som kan fremme muntlige ferdigheter hos elevene. Målet er at lærerne etter endt foredrag vil se at VR gir muligheter til å drive god underveisvurdering og at VR kan brukes til å skape varierte undervisning.

Innledere:
Sverre Aarrestad Uldalen og Christopher Ovalle er Spillpedagoger i Sandnes kommune.


S1F – Inkluderende undervisning med Minecraft

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R7 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Jon Erik Liebermann
Lars Petter Østrem
Høgskolen i Østfold

Hvordan kan vi bruke Minecraft som et inkluderende verktøy i undervisningen? Mange kommuner og skoler har tilgang til Minecraft Education Edition gjennom Office abonnementet sitt. Minecraft er et spill som spilles av de fleste barn, enten på skolen eller i fritiden, og er et av de mest populære spillene noensinne. Foredragsholderne har flere eksempler på elever, som normalt faller utenfor ordinær undervisning, blir inkludert og deltar med riktig bruk av Minecraft. Minecraft har verktøyene som kan fange interesse og kompensere for eksempel nedsatt lese- og skriveferdigheter.

I denne økten viser vi ulike eksempler og innebygde funksjoner for inkluderende læring. Du som lærer vil få tips på hvordan du kan benytte Minecraft på best mulig måte. Økten er ment for lærere i alle nivå i grunn- og videregående skole.


S1G – Kontrafaktisk litteratur – Animal Farm som bok og spill

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

U
V
L

Aleksander Husøy
Malin Sandsmark
Nordahl Grieg VGS

Spillet Animal Farm lar en oppleve George Orwell’s klassiske fabel gjennom et nytt medium. I dette novellespillet får man mulighet til å utforske hvordan Orwell’s historie kunne ha utviklet seg, om historiens karakterer hadde tatt andre valg.

Kunne Manor Farm ha blitt det idealsamfunnet som Old Major drømte om? Ville dyrene vært fri fra tyrrani om det var Napoleon som ble fordrevet heller enn Snowball? Kan vi hindre Boxer fra å arbeide seg selv til døde i revolusjonens navn?

Nordahl Grieg VGS har en lang tradisjon for bruk av spill som litteratur i engelskfaget. I fjor forsøkte vi oss på noe nytt ved å arbeide med et originalverk side om side med en spilladapsjon av den samme historien.

I denne sesjonen vil Malin og Aleksander dele erfaringene de gjorde seg med spill- og litteraturanalyse i engelsk fellesfag og demonstrere hvordan spill gjennom interaksjon og visualisering kan bidra til nye refleksjoner om klassisk litteratur.

Innlegget vil være særlig interessant for engelsklærere i VGS, men det vil også være relevant for alle som interesserer seg for spill og litteratur.


S1H – Algoritmiske uker på barneskole – elever med stort læringspotensiale

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R23 (etg. U2) Se romplan

B
U
S

Synnøve Hjertaker
Pia Mæland
Ole Bjelland Jacobsen
Marita Kråkenes
Bergen Kommune, Garnes Skule

Mål:
Bidra til nye tanker omkring kjent praksis

Beskrivelse:
Vi har gjennomført algoritmiske uker på hele skolen fra 1.-7. trinn. Lærerne kom med ideen, og vi koblet det til satsingen vår om elever med stort læringspotensiale. Elevene har arbeidet på ulike måter ut fra alder. Felles for alle trinn har vært at vi har tenkt igjennom hvordan vi kan identifisere og tilrettelegge for elever med stort læringspotensiale, og gi dem utfordringer som gjør at de opplever engasjement og mestring. Vi ser for oss en presentasjon av opplegget på to nivåer: profesjonsfellesskapets rolle og konkret i læringsrommet og elevfellesskapets rolle. I den siste delen, ønsker vi at elevene skal være med og fortelle om sine opplevelser.

Mest relevant for:
Lærere, lærerstudenter og ledere, primært i barneskolen.


S1I- Gullepleprisvinner

Onsdag 10. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R9 Se romplan

Innegg fra årets Gullepleprisvinner.

Sesjon 2

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

S2A – Kompetansepakker – digital kompetanse

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R8 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Julie Skoglund
Lars Nordmo
Lars Kvenshagen Gimse
Rolf-Erik Østerås
Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har gjennom arbeid med handlingsplan for (forrige) digitaliseringsstrategi utarbeidet flere nettbaserte kompetansepakker for skoleeiere, skoleledere og lærere. Kompetansepakkene er praksisnære og nyttige i lokalt utviklingsarbeid. Sesjonen gir innblikk i nyutviklede kompetansepakker om:

  • Personvern i læringsteknologi
  • Teknologi og digitale ferdigheter i LK20
  • Universell utforming og inkludering i digital praksis
  • Kunstig intelligens

Gjennom arbeid med kompetansepakker jobber Utdanningsdirektoratet kontinuerlig med å forbedre funksjonaliteten, for å bidra til utviklingsarbeid i barnehage og skole. I sesjonen vil vi vise hvordan statistikk og brukererfaring i kompetansepakker kan presenteres og nyttiggjøres i en kompetanseutviklingskontekst.


S2B – Inkludering + teknologi = sant

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R5 Se romplan

B
U

L
S
I

Fredrik Lillestølen Ekren
Inger Lene Hustuft
Kjersti Gurrich
Statped

Statped har utviklet en praktisk kompetansepakke som er proppfull av metoder og arbeidsmåter som gjennomføres som kollektiv kompetanseutvikling i personalgruppa. Tjenesten heter Digital didaktikk og inkludering (DDI) og er utviklet for både skoler og PPT.

I denne økten blir du bedre kjent med noe av innholdet, og du får vite mer om hvorfor vi tenker at dette er en gavepakke for den inkluderende praksisen i skolen.

Det blir også en panelsamtale med rådgivere i Statped som drøfter verdien av at den spesialpedagogiske tilretteleggingen, som DDI er basert på, er bra for alle elevene i klasserommet.

Hvis du ønsker å prøve ut noen av ressursene du finner i DDI kan du også delta på verkstedet vårt “Rebusløp om inkluderende læringsteknologi”.

Etter Fredrik Lillestølen Ekrens innlegg vil det bli en kort «panelsamtale» med Inger Lene Hustuft og Kjersti Gurrich fra Statped.


S2C – KRED – Fra lokalt fritidstilbud til nasjonalt ressurssenter

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R6 Se romplan

U
V
L
S

Ole Martin Pedersen Gjestad
KRED (Kompetanse- og Ressurssenter for Esport og Datakultur), Sarpsborg Kommune

KRED utforsker og synliggjør datakultur som kulturuttrykk, hever kompetansen om datakultur hos ungdomsarbeidere og beslutningstakere, forebygger utenforskap, og skaper fysiske møteplasser for ungdom innen e-sport og datakultur. Med base på Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg gjennomføres det skolebesøk, arrangeres spillskoler, e-sportsturneringer, alternativ skoleaktivitet og tv-produksjoner med og for ungdom med datakultur i fokus.

Gjennom presentasjonen vil en få et lite innblikk i hvordan KRED oppstod, og samtidig få et innblikk i hvordan de jobber både lokalt og regionalt.

Innleder:

Ole Martin Pedersen Gjestad er leder for KRED (Kompetanse- og Ressurssenter for Esport og Datakultur) og har bred erfaring med digitalt ungdomsarbeid og datakultur som fenomen og verktøy. Han er også prosjektleder for Norcup, Norges største breddeturnering for esport, og jobber med prosjekter som Spillskolen og Spillprosjekt UNG. Han har vært med å skrive ”Møteplasser for dataspill og data – kultur”, som Kulturdepartementet lanserte i august 2021. Han ble for sitt arbeid med digitale møteplasser for unge nominert til ”årets kommuneprofil” av Kommunal Rapport i 2020.


S2D – Barn og filosofi i en digital tidsalder

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

B

Ståle Skagen
Geir Valøen
Ilabekken barnehager, Trondheim kommune

Når barn gis mulighet til å betrakte naturen, kan det oppstå filosofisk magi. Kan man gjennom å forske digitalt på den nyklekte larven, eller den døde frosken, finne gode vilkår der etikk, religion og filosofi bidrar til kunnskapsløft i barnehage og grunnskole? Kan klinisk teknologi støtte barns fantasi og undring ved at vi tilrettelegger for gode digitale læringsarenaer?

Innledere:

Ståle Skagen og Geir Valøen jobber for Trondheim kommune. Sammen har de reist rundt og holdt foredrag og kurs i hele landet. De har blant annet hjulpet kommuner i oppstartsfasen med digitalt arbeid, samt undervist for lærerutdanningen, UH-sektoren og fagforeninger. Duoen har blant annet fått tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid, herunder NKUL’s Gulleplepris i 2020. De er forfattere av den nylig lanserte boken “Kom i gang med digitale verktøy i barnehagen”.


S2E – Laserkutting som kreativt verktøy i skolen

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R2 Se romplan

B
U

Espen Clausen
Grinde skule, Tysvær

Kim Nilsen Aarberg
Follese barneskole, Askøy

Laserkutting er en relativt ny, men spennende teknologi som vi tidligere har sett på skaperveksteder. I dette foredraget ønsker vi å vise hvordan vi har brukt laserkutteren i klasserommet. Vi vil vise eksempler på prosjekter vi har gjennomført, og spesielt hvordan vi kobler sammen ulike fag for at elevene skal se sammenhenger mellom teori og praksis. Prosessen fra ide til ferdig resultat er innholdsrik og noen ganger kronglete, men mestring og skaperglede er et sterkt begrep når elevene henger over laserkutteren og ser hvordan laseren arbeider seg fram mot et ferdig resultat.


S2F – Digital praksis som utgangspunkt for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R7 Se romplan

B
U
L
S
I

Tonje Hilde Giæver
Arne Christian Skjæveland
Ellen aas
Oslo MET

Denne presentasjonen dreier seg om organisering av og erfaringer med et kompetanseutviklingstiltak for lærere som vektlegger planlegging, utprøving og refleksjon over digital praksis. Vi vil dele refleksjoner over arbeidet med temaer som elevaktivitet og produksjon av multimodale tekster, digital støtte til vurdering, formidling av skolens digitale praksis på foreldremøte og lærer- og elevrollen ved bruk av digitale læringsressurser. Presentasjonen vil bidra med et skoleleder- og et lærerperspektiv på kompetanseutviklingen.


S2G – Universell utfordring eller universell utforming?

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R1 Se romplan

B
U
V
S
I

Eva Bratvold
Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

I dette foredraget vil Eva Bratvold og Magnus Nohr gi deg praktiske tips til hvordan du kan arbeide med universell utforming i din egen undervisning. Vi gir deg også lenka til vår nylagede modul om universell utforming fra Høgskolen i Østfold.

Utgangspunktet for universell utforming er at «alle skal med» – og at ingen elever skal føle at de «ikke er tenkt på» i skolehverdagen. Universell utforming handler ikke bare om å krysse av tekniske krav på en sjekkliste, men også om riktig bruk av digitale verktøy og en god undervisningspraksis.


S2H – Kildekritikk på visuell informasjon: ta feeden inn i klasserommet!

Onsdag 10. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R9 Se romplan

B
U
V
L
S

Marte Foldvik-Høgås
Tina Scheen Kiese
Faktisk.no

Gjennom trender, life hacks og challenges mottar og sprer unge informasjon det kan være vanskelig å være kritisk til. Informasjonen vi får er visuell, preget av personlige algoritmer og fra avsendere med en agenda. Å vurdere informasjonen vi får og å kunne ta stilling til hvem vi bør lytte til og ikke, er i dag en viktig kompetanse. I denne sesjonen får deltakerne høre hvorfor vi bør ta feeden inn i klasserommet, og hvordan vi kan jobbe med kildekritikk på nye flater. Sesjonen er praksisnær og byr på konkrete eksempler en kan ta med seg rett inn i egen undervisning.

Sesjon 3

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 11:00

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 3 og 4.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan


S3A – Hvordan tilrettelegging for hørselstap kan gjør undervisningen mer tilgjengelig for alle!

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 11:00
Rom: R7 Se romplan

Anders Wicken Ølander
Statped

–For deg som har med barn og ungdom i grunnskolen og vgs å gjøre

Når en elev har et hørselstap, legges opplæringen til rette med forskjellige typer fysiske, tekniske, organisatoriske, psykososiale og pedagogiske tiltak. I dette seminaret skal vi se på hvordan flere av tiltakene med fordel også kan anvendes i analoge, digitale og hybride klasserom, også der hvor det ikke nødvendigvis går elever med hørselstap. Hensikten med tiltakene er å fremme struktur, orden og forutsigbarhet, i tillegg til at det sikrer gode rammer for opplæringen, både auditivt og visuelt.

Målet med seminaret er å gi deg som lærer, pedagogisk medarbeider, PP-rådgiver, skoleleder e.l. inspirasjon og forslag til hvordan du kan gjøre undervisningen mer tilgjengelig og kommuniserbar for alle!

Innleder:
Anders Wicken Ølander jobber som rådgiver i Statped fagavdeling hørsel, div. ungdomsskole, vgs og VO, og er en halvfeit audiopedagog med lang fartstid innen å veilede rundt tilrettelegging i skolen for elever med hørseltap.


S3B – Læreres multimodale vurderingskompetanse

Torsdag 11. mai kl. 10:30 – 11:00
Rom: R1 Se romplan

U
V
S

Thea Vikebø
Bærum kommune
Marthe Fallang
Bærum kommune

Hvordan foregår multimodal læring og vurdering i skolen og hvordan kan vi arbeide med dette ved vår skole? Høsten 2023 kan du og dine kollegaer ta i bruk en helt ny kompetansepakke på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. På denne sesjonen får du smakebiter på den nye kompetansepakken og hva lærere i Bærum og forskere ved Universitetet i Oslo har arbeidet fram de siste tre årene i prosjektet «Multimodal læring og vurdering i skolen» (MuLVu).

MuLVu er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Bærum kommune. Hovedformålet med MuLVu-prosjektet er å styrke læreres kompetanse i læringsprosesser og vurderingsarbeid i arbeid med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sin kompetanse i fag gjennom for eksempel lyd, bilder, tekst og animasjon.

Sesjon 4

Torsdag 11. mai kl. 11:30 – 12:00

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 3 og 4.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan


S4A – Programmering i matematikk

Torsdag 11. mai kl. 11:30 – 12:00
Rom: R7 Se romplan

B
U

Espen Clausen
Grinde skule
Carl Andreas Myrland
Østvang skole

Det er tre år siden den nye læreplanen ble innført og programmering ble en del av matematikkfaget. I dette foredraget ønsker vi å presentere ulike undervisningsmetoder som kan fungere både for erfarne og uerfarne lærere som ønsker å bruke programmering som en del av matematikkfaget. Vi skal se på hvordan lærerens rolle i undervisningen bør endres, slik at både lærere og elever opplever mestring. I tillegg vil vi vise noen eksempler på hvordan programmering kan benyttes i matematikkfaget for å utforske emner som ellers kan virke vanskelig tilgjengelig, spesielt innen området geometri, beregninger og simuleringer.


S4B – Elevenes digitale kompetanse – plan for skolene i Nordre Follo

Torsdag 11. mai kl. 11:30 – 12:00
Rom: R1 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Terje Stokke Nørving
Birgitte Sørgaard
Karianne Aarøy Særvoll
Maria Sofie Olsson
Nordre Follo kommune

Hva legger vi i begrepet digitalt medborgerskap?
Nordre Follo kommune har sett nærmere på dette sammen med OsloMet og har laget en plan for hvordan lærerne kan jobbe systematisk for å nå målene i Læreplan for Kunnskapsløftet 20. Planen skal tas i bruk fra høsten 2023.

Gjennom et DEKOMP-partnerskap med OsloMet har lærere og ansatte i PPT identifisert hvilke kompetanser elevene må utvikle for å bli gode digitale medborgere. Den digitale kompetansen er forankret i kompetansemålene i de ulike fagene. Arbeidet er samlet i en egen plan for elevenes digitale kompetanse. Planen omtaler de ulike kompetansene, knytter dem til fag og foreslår en progresjon. Her er det også eksempler på hvordan skolene kan jobbe med de ulike fagene på ulike trinn i grunnskolen.

I løpet av 30 minutter vil vi gi et innblikk i de ulike kompetansene, hvordan elevene kan arbeide i de ulike fagene og hvordan lærere kan jobbe strukturert for å oppnå progresjon i arbeidet.

Målgruppe er lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen.

Sesjon 5

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 13:30

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 5 og 6.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan


S5A – Hvordan kan en ny strategi nasjonalt gi giv til god digital utvikling lokalt?

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 13:30
Rom: R2 Se romplan

Geir Ottestad
Kunnskapsdepartementet
Lene Karin Wiberg
KS
Rune Melgård
Digitaliseringsnettverket Telemark&Vestfold
Viggo Fedreheim
Narvik kommune

Hvordan kan vi gjennom regionalt og nasjonalt samarbeid forenkle arbeid med personvern og universell utforming, få bedre beredskap for kunstig intelligens og mer systematisk forskning og erfaringsdeling om god pedagogisk praksis?

Regjeringen og KS sin nye felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole har hele 80 tiltak. Skal vi nå målene for strategien må de aller fleste løses i samarbeid. I denne sesjonen løfter vi frem noen av innsatsområdene for strategien og inviterer til dialog om hvordan den skal iverksettes.
Deltakerne oppfordres til å kikke litt på strategien i forkant og vil inviteres til å gi innspill til videre arbeid nasjonalt og regionalt.

Ny strategi for digitalisering i barnehager og skoler


S5B – Innovativ digital undervisning  hvordan kan teknologi øke kvaliteten på undervisning?

Torsdag 11. mai kl. 13:00 – 13:30
Rom: R1 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

I dette foredraget vil førstelektor Magnus Nohr ved Høgskolen i Østfold vise hvordan bruk av teknologi i klasserommet kan effektivisere planlegging og gjennomføring av undervisning, samtidig som du kvalitetssikrer og øker kvaliteten i læringsprosessene. Han vil ta utgangspunkt i teknologier du allerede har tilgang til i ditt klasserom, men som de færreste kjenner det fulle potensiale til. Her får du vite hvordan du kan spille på lag med teknologien, slik at den støtter deg i din undervisningspraksis.

Stikkord for foredraget er: Kunstig intelligens, læringsanalyse, stemmestyrt skriving og talesynteser, bruk av video i undervisning, veiledning og vurdering.

Sesjon 6

Torsdag 11. mai kl. 14:00 – 14:30

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 5 og 6.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan


S6A – Lange tekster på skjerm eller papir. Må vi velge?

Torsdag 11. mai kl. 14:00 – 14:30
Rom: R1 Se romplan

U
V
L
S
I

Jan Frode Lindsø
Marthe Moe
NDLA

Diskusjonen om lesing av lengre tekster preges stadig av dikotomien skjerm – papir. Men er det virkelig slik at elevene lærer mer av å lese på papir? Og er det bare fysiske bøker som kan gi gode leseopplevelser?

I denne sesjonen vil du få et innblikk i hvordan en kan få til god langlesing på skjerm. Du vil få høre om nyere forskning om lesing på skjerm og papir og om hva vi kan gjøre for å minske forskjellene mellom de to formatene. NDLA deler også innsikt og erfaringer fra utvikling av leseverktøy og brukertester med lærere og elever. Vi deler også tips til nyttige lesestrategier for lesing på skjerm.


S6B – AR og VR- kun fancy teknologi, eller læringsfremmende?

Torsdag 11. mai kl. 14:00 – 14:30
Rom: R2 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Irene Tombre
Tom Reppesgård
Tor Heyerdal videregående skole

I sesjonen «VR og AR- kun fancy teknologi, eller læringsfremmende?» vil publikum bli presentert for hva denne teknologien innebærer, samt hvilke utfordringer og muligheter det finnes innenfor AR og VR i skolen. Et sentralt spørsmål gjennom sesjonen vil omhandle hvilke ressurser vi trenger for å kunne bruke disse verktøyene på en læringsfremmende måte.

Sesjon 7

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

S7A – Tidlig identifikasjon av lesevansker hos førsteklassinger fra iPad spilldata

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R8 Se romplan

B

Njål Foldnes

Vi presenterer resultater fra et internasjonalt banebrytende prosjekt som utforsker hvordan maskinlæring kan brukes til å finne de skolestartene som står i fare for å utvikle lesevansker, basert på deres bruk av det engasjerende lesespillet GraphoGame. Barna spilte ti minutter daglig i fem uker gjennom deres første høst på skolen.

Vi trente algoritmene til å finne mønster i spillingen som indikerer lesevansker, basert på 1600 førsteklassinger i Oslo kommune. Dette er første gang internasjonalt at spilldata fra et seriøst lesespill og maskinlæring blir brukt til å identifisere barn som trenger ekstra hjelp til å lære å lese. Prosjektet er et samarbeid mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Oslo kommune.

Vi presenterer spillet GraphoGame og foreløpige resultater, som viser at tre av fire barn som står i fare for å utvikle lesevansker ble identifisert av algoritmene. Dette betyr at lærere kan få nyttig informasjon om hvilke barn som kan trenge ekstra hjelp, allerede i november etter skolestart. Resultatene er bedre enn å bruke tradisjonelle og krevende testing ved skolestart. I tillegg oppleves spillingen som gøyal og lærerik, uten at den legger noe stress på barna. Presentasjonen passer for lærere, forskere og skoleledere som er interessert i potensialet til maskinlæring og kunstig intelligens til å bistå lærere i tidlig innsats for barn med potensielle læringsvansker.


S7B – Makerspace  – Oppstart og bruk med konkrete eksempler

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R9 Se romplan

B
U
V
S

Atle Hillmann
Fagerborg skole

Foredrag fra Atle, lærer på Fagerborg ungdomsskole. Han har startet opp og drevet Fagerborg Makerspace. Han deler erfaringer med hvordan han kom i gang, hva slags utstyr vi har på Makerspacet og hvordan han, som lærer, bruker rommet. Det blir presentert et par konkrete læringsprosjekter og erfaringer fra disse, samt generelle tips om hvordan skolen din kan starte opp et makerspace.


S7C – Spillrommet som flerbrukshall

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R2 Se romplan

B
U
V
S
I

Aleksander Husøy
John Arne Gaard Nilsen

Bruken av dataspill i skolen har vært i vekst de siste årene. Både som kulturuttrykk verdt å utforske i sin egen rett, som sosialpedagogisk virkemiddel og i form av e-sport som topp- eller breddeidrett.

Samtidig med denne utviklingen, etableres det stadig nye spilltilbud i idretten, bibliotek, fritidsklubber og i andre deler av frivillig sektor. For at de ressursene et spillrom utgjør for et lokalsamfunn skal kunne dras best mulig nytte av, bør det legges til rette for sambruk av både skole og andre aktører.

Nordahl Grieg videregående skole og Revheim ungdomsskole har to ulike, men veldig solide innfallsvinkler når det kommer til hvordan en kan bruke spillrommene på skolen som flerbruksarenaer.

På Revheim skole har vi bygget spillmiljø gjennom Einherjar-Revheim modellen. En ideell organisasjon som driver med e-sport som breddeidrett for ungdom har etablert seg på skolen.

På Nordahl Grieg er det et spillrom hvor en knippe engasjerte elever holder åpent for sosial gaming for andre elever i og etter skoletid og drifter klubbkvelder for ungdomsskolene i nærmiljøet.


S7D – VR i yrkesfag – både undervisning og yrkesforberedende

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R5 Se romplan

V
S

Simen Bech
Anita Kr. Nordhammer
Skogmo VGS

VR som verktøy er på vei ut i yrkeslivet. I helsesektoren brukes VR til opplæring av personale og behandling – spesielt for grupper med begrensede muligheter for å bevege seg. I byggbransjen gjør BIM (byggetegninger i 3d) fremskritt. VR som undervisningsverktøy gir muligheter for å oppleve situasjoner man ikke kunne erfart på annen måte, eller å oppleve mulig farlige situasjoner på en trygg måte. La elever lære om hjertets funksjon ved å se hjertet fra innsiden, eller prøve seg frem med elektriske bilmotorer med full spenning på.

Hovedbudskapet i sesjonen er lærere og elever fra ambulansefag sin erfaring med bruken av VR i undervisningen. Selv om det som presenteres er hovedsakelig hentet fra ambulanse og helsefag, jobber vi også mot andre yrkesretninger og fellesfag, og det vil også bli fortalt litt om dette.


S7E – «Delbart?» og DELE=DELTA – To tidsriktige undervisningsopplegg fra politiet

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R7 Se romplan

U
V
L
S

Renate Ytterdal
Christoffer Sour Svenningsen
Kripos

Kripos/Politiet presenterer to undervisningsopplegg rettet mot barn og unge, som kan holdes av lærere og andre fagpersoner.

«Delbart?» er et undervisningsopplegg som handler om ulovlig deling av nakenbilder og seksuell utpressing. Dette er temaer som rammer de det gjelder hardt og som angår flere enn mange skulle tro. Målgruppen er elever på mellomtrinnet og på ungdomsskolen, samt deres foreldre. Etter gjennomgått Delbart-undervisning er målet at barna skal være bedre rustet til å ta gode valg relatert til temaet. Alle kan holde Delbart-undervisning, men best passer det nok for lærere.

DELE=DELTA ble utviklet på bakgrunn av at politiet og våre samarbeidspartnere i de senere år har sett med bekymring på delingskulturen blant ungdom. Deling av voldsvideoer har vært et økende problem. I disse videoene er volden ofte svært grov og får store konsekvenser for ofrene. Videoene skaper også en fryktkultur i miljøene. Dette er en undervisningspakke utviklet for å forebygge delingen av disse voldsvideoene. Undervisningen tar også for seg vold blant ungdom, snitchekulturen og setter fokus på det å tørre å si ifra.


S7F – Gaming som arena for tverrfaglighet på yrkesfag

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R4 Se romplan

V
L

Catrine Emilie Jensen
Thor Heyerdal VGS

Forventningene til tverrfaglig undervisning og bruk av spill og digitale verktøy i opplæringen har økt de siste årene.

Mitt engelsk-prosjekt om bærekraftige materialvalg og bærekraft i Norge fikk ringvirkninger i flere fag på Bygg og anleggsteknikk. Jeg tok i bruk nettstedet Blooket og ressurser utviklet av Minecraft Education i min undervisning.

Jeg vil dele hvordan jeg utviklet dette undervisningsopplegget og tanker jeg har hatt i ettertid om forbedring og utvikling.

Dette foredraget vil være nyttig for lærere som underviser på yrkesfag eller på ungdomsskole, IKT-ansvarlige og skoleledere. Det stilles ikke krav til, men ta gjerne med, egen PC med nedlastet Minecraft Education.


S7G – Skribentene i skoleavisen består av elever med store lese-og skrivevansker

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R6 Se romplan

B
U
L

Gitte N. Gjersdal
Oslo Voksenopplæring, Nydalen

Mellom 5-10 % av elevene i den norske skolen har utfordringer knyttet til lesing og skriving. I vår avisgruppe har alle elevene ulike utfordringer med å lese og skrive, og vår viktigste oppgave som lærere er å skape motivasjon og mestring blant elevene. Vi gir digital opplæring i ulike måter å lese og skrive på, samt gode læringsstrategier, slik at elevene kan velge hvordan de skal innhente informasjon og produsere tekst. Avisgruppen produserer også læringsfilmer (av elever og for elever).

Vi håper dette innlegget kan inspirere pedagoger på mellomtrinnet, ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæringen til å skape motivasjon og mestring for elever som strever med lesing og skriving.

Innleder:

Gitte N. Gjersdal er digitalpedagog/spesialpedagog/Logoped hos Oslo Voksenopplæring, Nydalen.


S7H – Hva slags lærerkompetanser kreves i den digitaliserte skolen?

Torsdag 11. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R1 Se romplan

B
U
L
S

Cathrine Tømte
Anne Lien
Line R. Føreland
Martin Smith-Gahrsen
Universitetet i AgderI dette foredraget deler vi i erfaringer og funn fra et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt på Universitetet i Agder. Prosjektet kalles STALU (Studentaktiv læring i lærerutdanning), og her jobber syv fagmiljøer med å utvikle digitale og analoge undervisnings- og vurderingsformer som skal møte fremtidens kompetansebehov i skolen. Prosjektet tar utgangspunkt i rammeverket for læreres profesjonsfaglige kompetanse (PfDK), og vi svarer på følgende problemstillinger:

  • Hvordan utvikle digital kompetanse som del av utforskende undervisning i lokalsamfunnet i natur- og samfunnsfag?
  • Hvordan ta i bruk Minecraft for å lære om samiske perspektiver
  • Hvordan utvikle digital dannelse og dømmekraft som del av skolens praksis?
  • Hvordan lage og bruke virtuelle ekskursjoner med VR i KRLE?

Sesjonen er relevant for lærere og skoleledere som ønsker innsikt i ny forskning på elevaktive og digitale undervisnings- og vurderingsformer i skolen.

Innledere:

Foredragsholderne underviser alle ved lærerutdanningene ved Universitetet i Agder og leder hver sine delprosjekter i det overordnede FoU-prosjektet Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU). Cathrine E. Tømte er professor i informasjonssystemer og har forsket og publisert artikler, rapporter og bøker om digital kompetanse og infrastruktur i den norske grunnskolen. Anne Lien er ph.d.-stipendiat og forsker på utforskende læring i naturfag. Line R. Føreland er universitetslektor i norsk og leder flere FoU-prosjekter som undersøker bruk av Minecraft i grunnskolen. Martin Smith-Gahrsen er universitetslektor i religion og forsker på bruk av virtuell virkelighet (VR) i opplevelsesbasert undervisning i KRLE-faget.

Sesjon 8

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R10 (etg. 5) Se romplan

S8A – Gaming- en inngang til økt elevmedvirkning og mer inkluderende praksis

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R2 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Irene Tombre
Thor Heyerdahl vgs

I denne sesjonen vil du som publikum få et godt innblikk i hvordan bruk av gaming på skolen kan fremme elevmedvirkning og inkludering. Sesjonen tar utgangspunkt i relevant forskning, og erfaring fra egen skole, hvor vi har jobbet systematisk og målrettet med gaming i flere år. I tillegg til, at jeg som lærer og «fremtidspilot» vil skape en kreativ, læringsrik og engasjerende sesjon vil dere også få høre elevens stemme direkte fra scenen. Sesjonen passer godt for alle som jobber i skolen eller på andre arenaer med barn og unge. Både lærere, elevveiledere, IT- ansatte og ledere er hjertelig velkommen.

Innleder

Irene Tombre er lærer og «fremtidspilot» ved Thor Heyerdahl vgs.


S8B – Inkluderende lese. og skriveopplæring – i en digital skolehverdag

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R7 Se romplan

B
L
S

Mari Elvedahl
Sørbø skole, Sandnes kommune

Har du noen gang sett elever som sitrer av forventning om hva de skal skrive om i dag?

Hvor både motivasjon og fantasi står klar i startblokkene – og bare venter på startsignalet?

Har du opplevd små elever som kanskje ikke kan alle bokstavene, men som får hjelp av tastatur, talesyntese og en støttende lærer – og faktisk klarer å skrive ned sine kreative tanker?

Dette er en praksisnær sesjon som viser hvordan digitale hjelpemidler blir brukt med elever i den viktige begynneropplæringa, og hvordan dette kan skape stort engasjement og kreativitet. Vi skaper kreative klasserom hvor alle elevene får bidra på sitt nivå – og at alle har en viktig rolle å spille.

Innleder:

Mari Lura Elvedahl går bare under navnet BokstavMari, og jobber som leselærer på 1. og 2. trinn ved Sørbø skole i Sandnes kommune, Rogaland.


S8C – Gaming-tips til klasserommet, fra en ikke-gamer

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R5 Se romplan

U
V
L

Thomas Bedin 
NDLA

Dette foredraget tar for seg gaming i klasserommet, og er laget av og for lærere som ikke vet forskjellen på World of Warcraft og Minecraft. For deg er beta først og fremst en suppe og LAN en politiker. Foredraget byr på et skråblikk på gaming i klasserommet, og det går helt usystematisk til verk for å undersøke myter knyttet til spillifisering og elevaktive klasserom.

Hensikten med sesjonen er å gi førstehjelp til lærere som føler at de ligger i stabilt sideleie når det gjelder gaming i undervisninga. Hjelpen vil bli gitt utvortes, og smurt tynt utover i form av medfølelse, konkrete forslag til spill og tips til hvordan spillene kan brukes i klasserommet. Deltakerne får prøve ut noen av spillene underveis, under vennlig (men bestemt) veiledning fra en lærer uten spill i fagkretsen.

Velkommen til en forebyggende boosterdose for spill-allergikere!
PS. Hvis du har konto på Steam, vil du sannsynligvis ikke ha særlig glede av dette foredrage


S8D – Arbeidsrelevant tverrfaglighet gjennom film og sammensatt tekst på yrkesfag

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R8 Se romplan

V
L

Ragnhild Docx
Ditti Berisha
Thor Heyerdahl vgs

I vår sesjon vil vi vise hvordan vi har jobbet tverrfaglig med film og sammensatt tekst i verkstedsfag og norsk på videregående skole, samt hvilke andre verktøy vi bruker for å gjøre undervisningen arbeidsrelatert. Vi vil vise fram elevarbeid, og samtidig vise hvordan måten vi jobber på forbereder elevene for videre løp som lærlinger i bedrift. Vi vil vise at mulighetene for tverrfaglighet er mange, og det trengs ikke så mye forberedelse og samarbeid som man kanskje tror.

Innledere:
Ragnhild Docx og Ditti Berisha er begge lærere ved Teknologi- og industrifag på Thor Heyerdahl videregående skole.


S8E – NKULere podcast

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R9 Se romplan

B
U
V

Erik Bay
Vika VGS
Kristian Leonhardsen
Utdanningsetaten i Oslo

Podcast i skolen er ikke nytt. Elever har laget podcast i mange år. Men potensialet som ligger i podcast er langt fra fullstendig utnyttet. Vi vil vise noen av de mange måtene du kan bruke podcast i skolen for å skape liv, læring, moro, nettverk og et godt rykte.


S8F – CV’en starter i grunnskolen

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R4 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Sigmund Brenna
Fredrikstad kommune

Digitale verktøy har gjort at elever i større grad enn før kan være aktører og produsenter på arenaer som før har vært forbeholdt voksne. Har skolen tatt konsekvensene av dette digitale skiftet? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til å gjøre entreprenørskap til en naturlig del undervisningen og ikke bare en kjærkommen avveksling fra en ellers så tradisjonell skolehverdag?

I denne sesjonen får du praktiske eksempler på hvordan undervisningen kan preges av elevmedvirkning, forskning, entreprenørskap og internasjonalt samarbeid. Du får bl.a høre om forskningsleir med UFO-jakt i Hessdalen, og om elevbedriften som endte opp ved kongens bord.

Innleder:

Sigmund Brenna er IKT ansvarlig og Rådgiver i Fredrikstad kommune.


S8G – SPEIDER-elevens individuelle læringssti

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R6 Se romplan

U
V
L
S

Anette Bettinson Skinnarland
Thor Heyerdahl vgs

Med fagfornyelsen ble elevmedvirkning, selvstendighet og utforskning nøkkelord for å bevisstgjøre elevenes egen læring og læringsprosess. For å kunne ha enda mer søkelys på å øke disse egenskapene hos den enkelte elev har vi, på Thor Heyerdahl videregående skole – Medier og kommunikasjon, jobbet med å utvikle et konsept vi har navngitt SPEIDER. I sesjonen SPEIDER-elevens individuelle læringssti, ønsker vi å ta publikum gjennom en lærerik og erfaringsbasert prosess fra pålagte føringer i fagfornyelsen om elevmedvirkning og livsmestring til realisering ved hjelp av vårt konsept. I tillegg til forklaring av SPEIDER modellen vil det deles erfaringer fra både elever og utvikler.


S8H – Et klasserom for alle – hvordan få til inkluderende praksis i klasserommet

Fredag 12. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R1 Se romplan

B
U
V
L
S
I

Maren Hagen Fuglesang
Unge Funksjonshemmede
Karl Henrik Aanesen
NDLA

Det finnes et mangfold av ulike kropper og et mangfold av ulike måter å fungere på. Men skolen er ikke tilpasset alle i like stor grad. Hvilke utfordringer møter de av oss som har en funksjonsnedsettelse i norske klasserom? Og hva kan du som lærer gjøre for å legge til rette for at alle kan delta med sine ulike forutsetninger?