NKUL 2022
Sesjoner

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Sesjon 1

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13.00


S1A – Kompetansepakke «digital kompetanse for lærere»

Onsdag 11. mai kl. 12:30–13.00

U
V
L
S
I

Rolf-Erik Østerås & May-Hege Marthinussen
Utdanningsdirektoratet

Hvordan utvikle lærernes digitale kompetanse gjennom bruk av nettbaserte kompetansepakker? Gjennom handlingsplan for digitaliseringsstrategien skal Utdanningsdirektoratet utvikle praksisrelatert og relevant støtte for skoleeier, skoleleder og lærere. Oppdraget løses gjennom to nye kompetansepakker basert på disse målgruppene. I dette innlegget får du vite mer om innholdet i de nye kompetansepakkene.

Rolf-Erik Østerås – seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet, koordinerer tiltak 11 om kompetansepakker i handlingsplan for digitaliseringsstrategien. Han har bakgrunn som IKT-rådgiver i Tromsø kommune og fra Senter for IKT i utdanningen.
-May-Hege Marthinussen –rådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet. Hun har fersk bakgrunn som lærer i grunnskolen.


S1B – Hvordan bruke andre sanser i programmering?

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U

Inger Lene Hustuft, Øivind Rønning & Tore Pukstad
Statped

Mye av programmeringen som foregår i skolen er svært visuell. Vi ønsker å snakke litt om hvordan vi også kan ta i bruk taktilsansen og hørselssansen, i tillegg til å gjøre det lettere å se. Vi vil vise dere ulike koderoboter, som f.eks. BlueBot, og hvordan disse kan tilpasses elever med ulike behov for støtte fra de andre sansene.

For mange er tekstprogrammering utfordrende. Vi vil vise dere konkreter som kan gjøre det lettere å forstå strukturen og begrepene i tekstprogrammeringen.

Øivind, Tore og Inger Lene jobber med digitale læringsressurser i fagavdeling syn hos Statped. Vi har erfaring med tilrettelegging av programmeringsverktøy, og ønsker å dele dette med deltagerne.


S1C – Hvordan starte opp et skaperverksted?

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
V
L
S
I

Irene Tombre, Monica Gjertsen Steinbakken & elever
Thor Heyerdahl videregående skole

I sesjonen «Hvordan starte et skaperverksted?» ønsker vi å ta publikum gjennom en lærerik og erfaringsbasert prosess fra vi hadde ideen om et skaperverksted til hvordan vi satte den ut i live. Først ønsker vi å gi publikum nyttige tips knyttet til organisering, rominndeling og utstyr. Dernest i sesjonen ønsker vi å gå nærmere inn på prosessen med hvordan vi har jobbet for å få ansatte og elever til å få eierskap til skaperverkstedet og la det bli en naturlig del av skolehverdagen. Til slutt i sesjonen ønsker vi å si noe om planen videre. Vi ønsker å utvide visjonen til skaperverkstedet til å gjelde hele skolen, nemlig at elevene skal oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang i alle klasserom, på hele skolen. Etter vår presentasjon ønsker vi å ha en spørsmålsrunde, hvor publikum kan stille spørsmål til både foredragsholdere og elever fra skolen. Denne sesjonen vil være aktuell for både lærere og ledere, som ønsker opprette et skaperverksted, eller som ønsker å jobbe aktivt med skaperglede, engasjement og utforskertrang. Gjennom en kreativ presentasjon vil publikum sitte igjen med mange konkrete forslag til hvordan de kan jobbe på egen skole med et skaperverksted og forhåpentligvis få stor motivasjon til å få ideen om et skaperverksted ut i live.

Monica Gjersten Steinbakken er ansvarlig for organisasjon, HR og innovasjon ved Thor Heyerdahl videregående skole. Irene Tombre er realfagslærer, og fremtidspilot for læring og teknologi ved samme skole. Vi brenner for å ta i bruk læringsfremmende teknologi. Vi har en innovativ tankegang og identifiserer oss godt med skolens verdier; raus, åpen, nysgjerrig og modig. Som presentatører er vi engasjerte, tydelige og inspirerende å høre på. Vi er opptatt av at publikum skal sitte igjen med et godt læringsutbytte.


S1D – Business as usual for nettskolene i koronaperioden

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
V
L
S

Torkil Valla & Wenche Rolandsen
Trøndelag nettskole

Er organiseringen av hjemmeskolen avgjørende for kvaliteten på opplæringen? Ifølge Trøndelag nettskole er svaret et ubetinget «ja.» I presentasjonen vil vi vise til forskning på hjemmeskolen, men vi vil snakke mest om erfaringene vi sitter igjen med etter å ha jobbet med nettbasert opplæring i mer enn 10 år. Vi forteller om hvordan nettbasert opplæring kan organiseres, både i normalsituasjon og i lock-down. Strategier som fremmer elevaktivitet og påskrudd kamera, blir også belyst. Presentasjonen er mest interessant for videregående skole og ungdomsskole. Presentasjonen har også overføringsverdi til barneskole og lærerutdanningene. Eget utstyr er ikke nødvendig.

Wenche Rolandsen er leder ved Trøndelag nettskole og har jobbet med utvikling av nettbasert opplæring siden 2012. Hun er utdannet lektor i matematikkdidaktikk og har undervisningserfaring fra videregående og lærerutdanning i tillegg til å ha jobbet med IKT og læring i Statped.

Torkil Valla har lekorutdanning og jobber som IT-pedagog ved Trøndelag nettskole. Han har jobbet som nettskolelærer siden 2014 i fagene historie, engelsk og samfunnsfag. I takt med at skolens nettilbud har blitt utvidet, har Torkil i de siste årene hatt arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom administrasjon og pedagogikk.


S1E – Pedagogisk bruk av programmering

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
V
L
S
I

Kjell Inge Tomren
Universitetslektor, Institutt for IKT og realfag, NTNU

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgiver, Sula kommune

Therese Netland
Lærer, Sykkylven kommune

Erfaringer fra kurs i pedagogisk bruk av programmering for 75 lærere på barne- og ungdomstrinn. Kurset var praktisk rettet med programmering med blokker og relevante eksempler på oppgaver. Det ble lagt stor vekt på egenaktivitet og kursene ble gjennomført med teorisamlinger, mellomarbeid og samlinger med erfaringsdeling. Therese Natland tok kurset og har siden benyttet programmering som pedagogisk metode i egen undervisning.

Therese Netland var sammen med 75 andre lærere i 2020 deltaker på kurs i pedagogisk bruk av programmering. Therese tok i bruk programmeringen i eget klasserom og har senere sammen med kollegaer fortsatt med programmering for læring i mellom annet matematikk.
Pål Sindre Digernes er seniorrådgjevar i skulen i Sula kommune. Han har lang og brei erfaring med IKT i skulen og var sentral i utviklinga av kurset.
Universitetslektor Kjell Inge Tomren underviser på bachelorstudiet i data ved NTNU i Ålesund. Han var med på utviklingen sammen med Sunnmøre Regionråd og var instruktør på kurset.


S1F – One Book to Connect the World

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
V
S

Terje Pedersen
Lærer, Rothaugen skole, Bergen kommune

ONE BOOK TO CONNECT THE WORLD er et gratis bokprosjekt for lærere verden over, hvor premisset er enkelt; Det velges ut en bok som elevene leser eller blir lest høyt for i løpet av en bestemt 6-ukers periode, og i denne perioden prøver en å knytte så mange globale forbindelser som mulig. Det er delt inn i tre forskjellige bøker som er tilpasset barne, ungdom og videregående og bøkene blir valgt ved at lærere fra hele verden stemmer på et utvalgt av bøker. I foredraget vil Terje Pedersen vise med enkle praktiske eksempler hvordan han bruker bokprosjektet i sine klasser og kobler dette opp mot forskjellige kompetansemål i engelsk. Foredraget vil være interessant for alle som underviser i engelsk eller samfunnsfag.

Terje Pedersen er lærer ved Rothaugen skole i Bergen hvor han underviser i fagene engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Veldig opptatt å bruke verktøy som forbedrer undervisningen og lage opplegg som fenger elevene.


S1G – Tverrfaglige og kreative timer med Ungt Entreprenørskap

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
S
I

May Iren Jakobsen & elever
Langhus skole, Nordre Follo kommune

Elevmedvirkning og teknologi gir klasseromsmagi! Hvilke ideer vekkes til live når du kobler pedagogikk og teknologi sammen på en sømløs måte? Sammen med Ungt Entreprenørskap har Langhus barneskole gjennomført programmet SMART, hvor elevene fikk 3D-modellere sine egne løsninger, og se dem i AR. Utfordringen elevene fikk var å skape en oppfinnelse basert på et hverdagsproblem for så å tegne ideen i AR-programmet Ludenso Create. Løsningene ble presentert for lærere, foreldre og ordfører. Lærer, May Iren Jakobsen forteller om mål og rammer for prosjektet mens elevene forteller og viser deg hvordan oppgaven ble løst. Teknologien, Ludenso Create, er utviklet i samarbeid med UDIR, Statped, UiO og UiS, og er forankret i fagfornyelsen.

May Iren Jakobsen har bakgrunn som spesialpedagog fra UiO, hun har mange års erfaring fra norsk skole og hun har jobbet 7 år som kontaktlærer på mellomtrinnet ved Langhus.
May Iren er opptatt av elevaktiv læring og entreprenørskap samt bruk av digitale verktøy der teknologien kan forsterke selve læreprosessen.


S1H – Hva er sammenhengen mellom Pamela Anderson, frukttrær og dybdelæring? – en umusikalsk reise gjennom 8 år med nytenkende undervisning

Onsdag 11. mai kl. 12:30 – 13:00

B
U
V
L
S
I

Terje Pedersen
Rothaugen skole, Bergen kommune
Vinner av Gullepleprisen 2022

Gullepleprisen deles ut til en pedagog eller en gruppe pedagoger i barnehage, grunnskole eller videregående skole som utnytter IKT til læring på en god måte. Det legges særlig vekt på kreativitet og nyskaping, samt deling og gjenbruksverdi.

Sesjon 2

Onsdag 6. mai kl. 14:30 – 15:00


S2A – Til topps med elevene

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

U
V
L

Kim Andre Nilsen Aarberg
Lærer, Follese skole, Askøy kommune

Terje Pedersen
Lærer, Rothaugen skole, Bergen kommune

I prosjektet “14 topper – ingenting er umulig” har elever ved Follese barneskole og Rothaugen ungdomsskole jobbet med samme oppgave. Gjennom samtaler med noen av verdens fremste fjellklatrere har elevene fått en unik forståelse for hvordan fjellklatring kan knyttes opp til bærekraft og livsmestring. Elevene har jobbet med geografi, klatrehistorier og miljøutfordringer, og visualisert turen i VR. Arbeidet skal resultere i en digital barnebok/faktabok. Elevene skal også konstruere bokforsiden med en visualiseringer av matematiske prinsipper, denne blir så kutte ut ved hjelp av laserkutter. Foredraget vil være interessant for lærere på alle nivåer.

Kim og Terje har i flere år jobbet med å endre metodene i klasserommet slik at undervisningen blir mer autentisk, men også motiverende for elevene. Kim jobber som kontaktlærer for 7.trinn på Follese skole og Terje på andre siden av broen i Bergen og på Rothaugen U. Begge har troen på at teknologi kan knytte elevene tettere sammen med andre mennesker, men også gi en bredere forståelse for hva de skal lære


S2B – Ufrivillig skolefravær – om å utnytte elevens interesser for å skape mestring

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

B
U
V
L
S
I

Maren-Johanne Nordby, Kristine Damsgaard & Hedda Tjäder
Seniorrådgivere, Statped

Et økende antall barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som AD/HD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe barnet tilbake på skolen. I dette innlegget vil Kristine og Maren-Johanne fortelle om hvordan elevens interesser kan brukes for å legge til rette for kartlegging og læringsaktiviteter. De vil ta utgangspunkt i praksisfortellinger. Verktøy som vil bli presentert er bruk av film for å skape struktur og forutsigbarhet. Videre vil verktøy som Gaming og koding bli presentert gjennom praksisfortellinger.

Kristine Damsgaard, seniorrådgiver Statped avdeling for sammensatte lærevansker. Maren-Johanne Nordby, seniorrådgiver Statped avdeling for sammensatte lærevansker.


S2C – Skaperskolen – Læring gjennom laging

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

B
U
L
S

Rannei Solbak Simonsen
Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

Dette er et aktivt foredrag der deltakerne gjennomfører enkle aktiviteter underveis. Målet er å få vite hva et skaperverksted er, og hvorfor og hvordan man inkluderer skapende aktiviteter i undervisning. Skaperverkstedet er ikke noe som krever et stort budsjett og innkjøp av avanserte teknologiske verktøy, skaperverket er en undervisningsmetode og starter med læreren. Foredraget passer for lærere og lærerutdannere på alle trinn, som er nysgjerrig på skaperverkstedet og vil komme i gang skapende undervisning. Skaperskolen er spesielt rettet mot fagene naturfag og kunst & håndverk, men metodikken kan anvendes i alle fag. Deltakerne må stille med penn og papir.

Rannei Solbak Simonsen er universitetslektor ved Naturfagsenteret, med ansvarsområdene teknologi og Skaperskolen. Hun er utdannet sivilingeniør på NTNU, har bakgrunn som lærer fra Teach First Norway, og har vært pedagogisk leder ved Norsk Teknisk museum. Hun har gjennom flere år utviklet og holdt lærerkurs innenfor skaperverksted, algoritmisk tenkning og programmering. Hun er med å utvikle den didaktiske plattformen for Skaperskolen og produserer undervisningsopplegg som inkluderer teknologi og skaperglede i klasserommet. Hun mener skaperskolen gir alle elever anledning til å kjenne på skaperglede, og gir alle barn mulighet til å lykkes, være kreative og nysgjerrige samtidig som de lærer.


S2D – Bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

B
U
L
S
I

Ingvild Vikingsen Skogestad & Monica Berntsen
Knappskog skule, Øygarden kommune

I denne sesjonen vil vi vise hvordan en kan jobbe tverrfaglig med bærekraft ved blant annet å bruke spill, programmering og skaperverksted. Ved å jobbe kreativt med problemstillinger rundt bærekraft ønsker vi å gjøre temaet mer relevant for elevene. De skal sette seg inn i reelle problemstillinger og skape nye, innovative løsninger. Relevans er blant annet en viktig forutsetning for dybdelæring. Vi ønsker at teknologi skal være en naturlig del av tverrfaglig arbeid. Gjennom denne sesjonen vil deltakerne sitte igjen med konkrete eksempler på hvordan en kan arbeide tverrfaglig med bærekraft med hjelp av ulike arbeidsmåter med fokus på elevmedvirkning. Målet er at deltakeren kan gå direkte tilbake til sitt eget klasserom å utføre akkurat det prosjektet.

Øyvind og Ingvild arbeider på Knappskog skole. De har vært engasjert i porsjektet Digg læring, som handler om digital kompetanse på tvers av fag. Ingvild er i år kontaktlærer på 4.trinn og Øyvind på 6.trinn. De arbeider med en helhetlig digital tanke med fokus på elevmedvirkning, motivasjon og mestring.

Digg Læring er den balanserte tanken om korleis vi driv skule på Knappskog med fokus på motivasjon, meistring og læring. Vi ønsker å utruste elevane våre med kompetanse for framtida.


S2E – Programmering og utforskning i realfag – undervisningsopplegg og forskning

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

U
V
L

Ellen Egeland Flø
Universitetet i Oslo / Viken fylkeskommune

Dette foredraget kommer til å handle om hvordan undervise i programmering basert på forskningen på feltet. Det blir lagt vekt på programmering i naturfag og matematikk på ungdomstrinnet og VG1, med eksempler på undervisningsopplegg. Undervisningsoppleggene benytter en kreativ og utforskende tilnærming der elevene for eksempel designer og lager et best mulig nullutslippshus eller et eget brettspill. Interesserte lærere kan delta i et forskningsprosjekt med mulighet for å lære mer om disse temaene. Har du lyst til å høre om elever som lager egne termoser og kombinerer det med matematisk modellering og programmering? Da er det bare å bli med!

Ellen Flø vant gullepleprisen i 2018, og videnskabsakademiets lærerpris i 2019 for hennes arbeid med skaperverksted og hvordan benytte dette i undervisning. Hun er utdannet fysiker og lektor i realfag og har jobbet i VGS i 10 år, og er nå PhD-kandidat ved UiO der hun forsker på programmering- og realfagsdidaktikk ved bruk av skaperverkstedsmetodikk. Hun har presentert ved SETT, NKUL og andre konferanser flere ganger tidligere og har holdt en rekke kurs for lærere.


S2F – Elevers digitale vei til et felles Europa

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

B
U
V

Katrin Braun
Lista ungdomsskole, Farsund kommune

Kan vi gjøre språkfaget tysk fristende og spennende? Har du en gang tenkt å oppleve andre kulturer med elevene dine uten at det koster mye? Ja, dette er mulig. Du kan bruke data og en plattform som heter eTwinning. Via eTwinning kan ungdommene forberede seg på det neste århundre og samtidig øke sin interkulturelle kompetanse. I programinnslaget presenteres to prosjektideer som viser mulighetene til å oppleve autentiske språk, andre kulturer og fellesskap på nett. Det skal også vises hvordan slike prosjekter skaper muligheter og rom for å anvende mange webTools. Sesjonen er relevant for beregnet for alle lærer / pedagoger som underviser i fremmedspråk på alle trinn.

Jeg har jobbet som lærer i over 20 år. Opprinnelig er jeg fra Tyskland, og jeg har tatt mastergrad både i Tyskland og i Norge. Handlingsorientert undervisning er viktig for meg og jeg vektlegger at elever skal lære til å jobbe mest mulig selvstendig. Bruk av teknologi har alltid fasinert meg og jeg har tatt en del videreutdanning innfor IKT i skolen. Jeg er en aktiv og kommunikativ person som liker utfordringer og å prøve ut nye ting. I fritiden driver jeg med karate og er mye ute med hunden min.


S2G – Engasjerende dybdelæring med AR og VR: Utvikling av praksisnære læringsformer i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

U
V
L

Hans Christian Arnseth
Professor, Universitetet i Oslo

Thomas Peterson
Avdelingsleder, Lambertseter videregående skole

Som deltaker på denne sesjonen, vil du få kjennskap til hvordan Utvidet virkelighet (AR) og Virtuell virkelighet (VR) kan skape engasjerende, motiverende og dybdeorientert læring innen det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Debatten om AR og VR i skolen er ofte individfokusert og opptatt av tekniske løsninger og applikasjoner. I vår designforskning har vi tatt utgangspunkt i erfarte utfordringer ved en skole og pedagogiske prinsipper for samarbeidslæring og deretter undersøkt hvordan AR og VR kan bidra til læring. Denne strategien har medført at den pedagogiske innovasjonen er godt forankret i praksis ved skolen. I sesjonen vil vi gi eksempler på hvordan forskere og lærere har samarbeidet om å skape innovative læringsmiljøer og løfte fram noen pedagogiske prinsipper for undervisning og læring med AR og VR.

Hans Christian Arnseth er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo innen feltet læring og digitalisering. Han har publisert flere bøker og artikler innen dette feltet nasjonalt og internasjonalt. Han leder nå et innovasjonsprosjekt finanisert av forskningsrådet som omhandler utvikling av innovativ pedagogikk med AR og VR innen temaet folkehelse og livsmestring.

Thomas Peterson er samfunnsfagslærer og avdelingsleder samfunnsfag på Lambertseter VGS. Han har lenge vært interessert i digital teknologi i skolen og han er særlig opptatt av hvordan digital teknologi kan gjøre læring bedre og mer interessant for elevene.


S2H – Læringsløyper – kompetanseutvikling med 1:1-dekning av digitale enheter

Onsdag 11. mai kl. 14:30 – 15:00

B
U
V
L
S
I

Cathrine Pedersen & Frida Felicia Vennerød-Diesen
Forsker 2, NIFU

Arne Bergan & Marie Ydstie Olafsen
Rådgiver/veileder, Asker kommune

Elena Christine Bowitz Granaas & Eirik Holth Johannesen
Ressurslærere IKT, Vettre og Spikkestad barneskoler, Asker kommune

Målet med Læringsløyper er at skolens ansatte i fellesskap videreutvikler forståelse og metodisk kompetanse i bruk av digitale verktøy for en aktiv elevrolle. Læringsløyper er en modell for digital skoleutvikling i en kommune og på skoler. Hvordan skape rammer som engasjerer alle lærere? Legger vi til rette for samarbeid, refleksjon og deling av erfaringer? Hva hemmer og fremmer pedagogisk utviklingsarbeid? På sesjonen møter du rådgiver, lærer og forsker som sammen har utviklet, testet og forsket på modellen. Vi vil vise eksempler på samarbeid som metode, i profesjonsfelleskapet, i klasserom og på tvers av kommuner. Målgruppe: Lærere, skoleledere og rådgivere

Cathrine Pedersen og Frida F. Vennerød-Diesen jobber begge som forskere i det tverrfaglige forskerteamet som følger prosjektet. Cathrine jobber i tillegg med andre prosjekter som studerer digitalisering i høyere utdanning, f.eks. lærerutdanningen, mens Frida også forsker på andre digitaliseringsprosjekter i og av grunnskolen, blant annet Asker kommune sitt implementeringsprosjekt «Digital læring i askerskolen», 2017-2020.

Arne Bergan og Marie Ydstie Olafsen jobber som rådgivere/veiledere i Asker kommune med ansvar for metodisk bruk av digitale verktøy. Sammen utvikler de og bidrar til gjennomføring av læringsløyper. Læringsløypene fokuserer på metodisk bruk av digitale verktøy i 1:1 klasserom for og med lærere og skoler i Asker.

Elena Christine Bowitz Granaas og Eirik Holth Johannesen er begge ressurslærere IKT på henholdsvis Vettre og Spikkestad barneskole. De vil dele erfaringer, utfordringer og eksempler på metodisk bruk av digitale verktøy og hvordan våre læringsløyper kan støtte utviklingsarbeid på skolene.

Sesjon 3

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15


S3A – Ny digital løsning for veileder til kvalitet i læremidler

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B
U
V
L
S
I

Torill Sommerlund & Bjørn-Håkon Solberg
Seniorrådgivere, Utdanningsdirektoratet

Hvordan kan du velge det beste læremiddelet for din skole, kommune eller fylkeskommune? Hva er god kvalitet i læremidler? Utdanningsdirektoratet har utviklet veiledning til valg og vurdering av både digitale og trykte læremidler som støtte til kollektivt arbeid i profesjonsfellesskapet. Våren 2022 kommer en ny og forbedret digital løsning for å gjøre vurdering av kvalitet i læremidler i alle fag på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. I dette innlegget får du vite mer om innholdet i veiledningsmateriellet og den nye digitale løsningen.

Torill Sommerlund – seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet, og er prosjektleder for utvikling av veilederne for kvalitet i læremidler. Hun har bakgrunn som lærer, skoleleder og skoleeier.

Bjørn-Håkon Solberg – seniorrådgiver i avdeling for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet, og har ansvar for utviklingen av den nye digitale løsningen til veilederne for kvalitet i læremidler. Han er utdannet lærer, og har arbeidet med utvikling av nettsider ved UiT Norges arktiske universitet.


S3B – Hvordan kan læringsteknologi støtte opp under god vurderingspraksis?

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

V
L
S

Knut Madsbakken
Veileder, Utdanningsetaten, Oslo kommune

Er det sånn at tilgjengelig læringsteknologi er med på å støtte opp under god vurderingspraksis eller kan den like godt være et hinder for utvikling i tråd med ny forskrift og læreplan? Vær med på en refleksjonsøkt omkring vurdering og teknologi, hvor målet er at du som deltaker skal rette et kritisk blikk mot egen praksis og få med noen spørsmål tilbake til egen skole. Jeg gir eksempler fra egen undervisning og vil utfordre deg på om du synes at jeg vurderer i tråd med regelverket. Advarsel: du vil måtte snakke med læringspartner.

Knut Madsbakken er veileder i læringsteknologi i Osloskolen i tillegg til å være lærer i historie og samfunnsfag på Fyrstikkalleen skole. Han har drøyt 20 års undervisningspraksis fra ungdom og videregående skole, og har vært en del av Osloskolens veilederteam for lærerik bruk av læringsteknologi siden oppstart i 2017.


S3C – Elevprodusert podkast: Hvorfor og hvordan?

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

U
V
L

Hanne Kristin Dypedal
Danielsen videregående skole

Podkast som formidlingsform blir stadig mer aktuelt, også i skolen. Når elevene selv blir produsenter av en podkast åpner dette for nye læringsopplevelser. I sesjonen får du presentert hvilke fordeler og ulemper det er ved metoden, både fra elevene og lærernes side. Du får konkrete tips til å komme i gang med podkasting i egen undervisning, både når det gjelder utstyr, programvare og planlegging av det pedagogiske og faglige innholdet. De fleste eksemplene er hentet fra samtalebaserte podkaster, med fokus på å utvikle muntlige ferdigheter og læring av fag. Sesjonen passer for lærere på alle trinn og i høyere utdanning.

Hanne Kristin Dypedal er utdannet journalist og lektor. I sin mastergrad i IKT i læring forsket hun på elevproduksjon av podkast som digitalt verktøy i norsk muntlig. Hun har selv brukt elevproduksjon av podkast som lærings- og undervisningsverktøy i undervisning, og er i tillegg ansvarlig for skolens egne podkast, hvor redaksjonen består av elever.


S3D – Å tenke utenfor bok(s)en

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B
U

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule, Øygarden kommune

I denne sesjonen vil ein vise korleis tenke utanfor boksen og utanfor boka i undervisning og kvifor dette kan vere lurt. I sesjonen vil ein vise døme på undervisningsopplegg der det er tatt utgangspunkt i kompetansemål, ofte i fleire fag for å planlegge læringsaktivitetar. Opplegg med ein kreativ vri og med moglegheit for djupnelæring, der elevane skal produsere og ikkje berre konsumere. Målet er å gi deltakaren tips til korleis tenke nytt, slik at ein slepp å stadig stå ved kopimaskina for å kopiere frå gamle bøker, eller unngår tanken om at det læring må skje enten digitalt eller analogt. Sesjonen vil difor vise døme på korleis ein kan tenke annleis, utanfor bok(s)en, for meir motivasjon, meistring og læring.

Ingvild er kontaktlærar og digglæring koordinator på Knappskog skule. Ho brenn veldig for god bruk av ikt, elevaktiv læring elevmedverknad. Ho har jobba digitalt, utan å følgje lærebøker, dei siste 6 åra og er veldig opptatt av balansert digital undervisning på elevane sine premiss.


S3E – «Gøy på nett», en gratis, digital læringsressurs om nettvett og digital dømmekraft

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B

Siw Askheim
Seniorrådgiver, Statped

Hanne Tessem
Pedagog, Oslo universitetssykehus

Leif Gunnar Vestbøstad Vik
Daglig leder, Barnevakten

Erlend Kobro
Digital Learning Manager, LearnLab

«Gøy på nett», en digital læringsressurs om nettvett og digital dømmekraft. Den er laget for elever fra 1. – 4. trinn og har tilrettelegging for elever med nevroutviklingsforstyrrelse (autisme, ADHD, Tourettes syndrom). Mange av disse barna strever sosialt, noe som også kan vise seg på nett. Samtidig kan det for noen være en mestringsarena og en vei inn i vennskap gjennom felles interesser. I presentasjonen vil vi ha fokus på denne elevgruppen og hvilke pedagogiske grep som er gjort for å treffe deres behov for tilrettelegging.

Gøy på nett er bygd opp ved at hvert tema har en sosial historie som illustrerer et dilemma og hva som kan være lurt å gjøre. Temaet er utvidet med ulike oppgaver, på ulike nivå, slik at barnet kan jobbe variert med temaet med mål om en gradvis oppøvelse av digital dømmekraft. Ønsket er at eleven kan gå fra å se på nettvett som regler, til selv å være med og reflektere og anvende gode strategier gjennom egne holdninger og verdier.

Gøy på nett er et digitalt læremiddel som kjøres gjennom plattformen LearnLab. Læreren kan styre framdriften i oppgavene fra sin skjerm og eleven/e deltar på egen skjerm. Gjennom film, quiz, match og andre interaktive steg, blir eleven engasjert til å lære hvilke regler samfunnet har satt på hva som er greit å gjøre på nett og hva som ikke er lovlig, bli mer bevisst på sin egen holdning til skjermbruk og vurdere hvordan en kan være med å bidra til at andre også har det fint på nett.
I presentasjonen vil vi vise eksempler på oppgaver og dere vil få et inntrykk av hvordan plattformen fungerer.

Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest , Statped og LearnLab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Erlend Kobro, digital learning manager i Learnlab. erlend@learnlab.net
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten. leif.gunnar@barnevakten.no

Hanne Tessem, pedagog ved nevropsykiatrisk enhet, Oslo universitetssykehus. Spisskompetanse på barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (autisme, AHDH, Tourettes syndrom).

Siw Askheim, seniorrådgiver i Statped. Spisskompetanse på barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (autisme, AHDH, Tourettes syndrom).


S3F – Spill i skolen = måloppnåelse? Erfaringer fra Benterud skole i Koronatiden.

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B
U

Oddgeir Skage
Benterud skole, Lørenskog Kommune

Kan man bruke storyline og Minecraft for å nå målene i den nye læreplanen? Dette foredraget vil ta for seg hvordan Oddgeir Skage har løst dette, både i vanlig undervisning på skolen og med fjernundervisning i koronatiden. Dette opplegget kan brukes opp i mot mange ulike tema i fagplanene, og elevene, både jenter og gutter, syns dette er en motiverende arbeidsform. Foredraget passer best for lærere i grunnskolen.

Oddgeir Skage har jobbet som lærer siden 1995 og har de siste årene jobbet som faglærer/IKT-ansvarlig ved Benterud skole i Lørenskog. Han har bestandig vært interessert i gaming og har prøvd ut flere programmer/apper og undervisningsmetoder for å kunne nå målene i lærerplanen. I koronaperioden ble et opplegg med «Storyline» sammen med «Minecraft» prøvd ut med hell, både som fjernundervisning og i små kohorter. Dette skoleåret blir opplegget brukt i full klasse på 4. til 7.trinn. Man kommer innom alle de tre målene i overordnet del i fagplanen ved å bruke denne metoden, og «alle» elever opplever læring og mestring.


S3G – VR som verktøy for å fremme leselyst hos gutter

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B
U
V
L
S
I

Terje Pedersen & elever
Rothaugen skole, Bergen kommune

Kan VR brukes som et verktøy for å skape leselyst og leseglede hos gutter på ungdomsskolen? I sesjonen vil Terje Pedersen vise med praktiske eksempler hvordan han bruker VR i kombinasjon med engelsk litteratur. Ved å jobbe med forskjellige VR opplevelser og knytte disse opp mot forskjellige skjønnlitterær bøker som Enders Game og Wolfs in the Walls håper han å øke motivasjon for spesielt gutter til å lese skjønnlitterær bøker. Oppgavene elevene har gjennomført spenner seg fra å lage egne grafiske romaner til å sammenligne VR opplevelsen med skjønnlitterær bøker. Han vil vise praktiske eksempler på besvarelser elevene har gjort og hans elever vil også fortelle om sine erfaringer med slike oppgaver.

Terje Pedersen er lærer ved Rothaugen ungdomsskole og underviser i fagene engelsk, samfunnsfag og kroppsøving


S3H – Intern kompetanseutvikling er god kompetanseutvikling

Torsdag 12. mai kl. 14:45 – 15:15

B
U
V
L
S
I

Henrik Instebø og Cecilie Warholm Ferraiolo
Lærere, Larvik kommune

Øystein Gilje
Professor, Universitet i Oslo

Å skape en godt fungerende digital skole, er krevende. I tillegg til en god plan og ledelse i selve implementeringen, viser forskning at det er avgjørende å følge opp 1:1 satsinger over lang tid. Lærere utvikler ulik digital kompetanse, men har til felles at de ønsker seg praksisnær og relevant etterutdanning. 35 digitalpedagoger i Larvik har derfor i samarbeid med FIKS og andre fagpersoner ved UIO laget fem tiltak for utvikling av digital kompetanse for alle 500 lærere i Larvik våren 2022. I denne sesjonen vil professor Øystein Gilje og d-pedagogene Cecilie Warholm Ferraiolo og Henrik Instebø dele erfaringer.

Henrik Instebø og Cecilie Warholm Ferraiolo er lærere i Larvik kommune. De er også d-pedagoger. Dette er lønnede stillinger med nedsatt tid til å fokuser relevant bruk av teknologi i skolen. Begge har vært sentrale i ordningen Larvik kommune har organisert sammen med Fiks for å heven kompetanse til lærerne i Larvik kommune.

Øystein Gilje er professor fra Universitetet i Oslo. Han er nå faglig leder på Fiks og samarbeider via ordningen med desentralisert kompetanseheving med flere kommuner i Norge.

Sesjon 4

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45


S4A – DigSkole – samskaping i praksis

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

B
U
V
L
S
I

Mari-Ann Letnes
Førsteamnuensis i pedagogikk, ILU, NTNU

Cecilie Skaalvik
Universitetslektor, ILU, NTNU

Robert Øyum-Jakobsen
Utviklingsveileder, Trøndelag sørvest oppvekst

Kenneth Nordgård
Rektor, Knarrlagsund oppvekstsenter

DigSkole er et pågående DEKOM prosjekt der 70 skoler i Midt-Norge, sammen forskere fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU og skoleeier, samarbeider i ulike profesjonsfellesskap om å prøve ut og tenke nytt om undervisning ved bruk av digital teknologi. DigSkole er en skolebasert, kollektiv og samskapt kompetanseutvikling, der lærere fra samme skole er involvert både i utvikling av nettressursen DigSkole online, gjennomføring av kompetanseutvikling gjennom bruk av nettressursen DigSkole online, utprøving i klasserommet og erfaringsdeling. Med dette er hele kompetanseutviklingsprosessen flyttet nærmere de som skal gjennomføre den for å legge til rette for nødvendig forankring og prioriteringer i det enkelte klasserom og på den enkelte skole.


S4B – Legg til rette for lesing med enkle tastetrykk

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

U
V
L
S

Gitte N. Gjersdal & Elisabeth Høyer
Oslo voksenopplæring Nydalen

Ved bruke av skanner-app kan du på en enkel måte legge til rette for bedre forståelse for elever med ulike leseutfordringer. I denne seksjonen vil vi dele våre erfaringer fra Voksenopplæringen der vi har prøvd ut ulike apper (både for Android og iOS) som oversetter, skanner og får tekst opplest. Vi har prøvd ut appene på elever med dysleksi, synsutfordringer, svake norskkunnskap samt kombinasjon av dette. Vi vil også vise hvordan du kan bruke appene i din opplæring.

Gitte N. Gjersdal, digitalpedagog/spesialpedagog i Oslo voksenopplæring (Nydalen). Sissel Helen Udem, synspedagog/spesialpedagog i Oslo voksenopplæring, Nydalen. Elisabeth Høyer, spesialpedagog i Oslo voksenopplæring, Nydalen


S4C – Et matematisk lydbilde: forstå dype strukturer i matematikk gjennom musikk

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

B
U
V
L

Sigrid Sjåstad
Lærer, Rothaugen skole, Bergen kommune

I skjæringspunktet mellom matematikk og musikk finner vi kreativitet, men vi finner også systemer og algoritmer. En lydtekniker må ha kunnskaper om fysikk, bølgelengder og frekvenser for å kunne rigge scenen for en best mulig musikkopplevelse. En produsent benytter seg av prinsipper fra programmeringens verden når musikken blir til i sekvenseringsprogrammer som Ableton og Logic, samtidig som sampling og tastefrekvens vil påvirke kvaliteten på opptaket. I musikkteori og notelære gjemmer det seg flere matematiske sammenhenger som brøk og forholdstall.

Å koble musikk mot matematikk spiller på elevenes egne interesseområder der følelsen av autonomi blir en viktig drivkraft for indre motivasjon i arbeid med matematikk. Ved å arbeide på et felt der de allerede opplever mestring kan vi senke terskelen for deltakelse og nysgjerrighet, samtidig som man kan tilpasse innholdet til et høyt matematisk nivå for de som trenger utfordringer i faget. Gjennom å se på matematikken og fysikken i musikkens bakteppe kan elevene få innsikt i dypere strukturer vi kan betrakte som et matematisk lydbilde.

Lærer i matematikk og naturfag ved Rothaugen skole. Utdannet lektor i matematikk og fysikk ved UiB.


S4D – Ikke gjør det kleint! Seksualitet på timeplanen, hvordan og hvorfor?

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

U
V

Helene Grotle
Lærer, Bodø videregående skole

Vibeke Klungland & Karl Henrik Aanensen
NDLA

Lærere føler seg uforberedt og elevene etterspør mer og bedre undervisning. Kan vi skape en motvekt til det unyanserte bildet på seksualitet som elevene i dag møter på nett? Lærer Helene Grotle fra Bodø vgs har sammen med NDLA testet nye digitale ressurser og erfart at temaet engasjerer stort i klasserommet. Elevene syntes temaet var så viktig at de tilpasset et opplegg til ungdomsskoleelever. “Vi vil gi den undervisninga vi selv skulle ønske vi fikk på ungdomsskolen.”

I denne sesjonen vil Helene og elevene dele refleksjoner og gode tips til hvordan en kan jobbe med temaet uten at det blir kleint. Karl Henrik Aanesen og Vibeke Klungland fra NDLA deler innsikt og funn fra brukertester av opplegget og gir tips til hvordan en best kan legge opp undervisningen i temaer som kan oppleves utfordrende.

Helene Grotle er lærer ved helse- og oppvekstfag på Bodø videregående skole. Hun er opptatt aav å skape trygge rammer for elevene, og bruker elementer fra sosialt entreprenørskap i undervisningen. Helene har med seg ei gruppe engasjerte elever.

Karl Henrik Aanesen har flere års erfaring som lektor og er fagansvarlig for det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i NDLA. Sammen med sexolog Stine Kühle-Hansen har han utviklet digitale læringsressurser om kropp og seksualitet på ndla.no.

Vibeke Klungland jobber med brukertesting og kommunikasjon i NDLA. Hun har testet ressursene om kropp og seksualitet på flere av NLDAs pilotskoler.


S4E – Digitalt økosystem for grunnopplæringen

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

B
U
V
L
S
I

Kristian Bergem
Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Samspillet om tilgang til digitale læringsressurser. Om utvikling av det digitale økosystemet for grunnopplæringen mellom utdanningsmyndighetene, kommunesektoren og leverandøren. Om videreutvikling av FEIDE og nye standarder.


S4F – Gone Home og Moxie: Spill og film som kulturuttrykk

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

U
V
I

Ingrid Elise Hamm & Malin Sandsmark
Lærere, Nordahl Grieg videregående skole

Do you got moxie? – bruk av spill og film i undervisning fra et didaktisk perspektiv Spillnovellen Gone Home og filmen Moxie tar for seg kvinnebevegelsen og kampen for likestilling gjennom musikk og sterke kvinnelige protagonister. Bruk av ulike medier, som spill, musikk og film i samspill, kan gi elevene en dypere forståelse for temaet og bedre evner til å sammenligne og reflektere rundt ulike kulturuttrykk. Sesjonen er rettet mot språklærere ved ungdomsskoler og videregående opplæring. Vi ønsker at dere skal sitte igjen med gode eksempler til hvordan man kan kombinere ulike former for kulturuttrykk i språkfag.

Ingrid Elise Hamm er lærer ved Nordahl Grieg Vgs og gjennomført omfattende arbeid med spill i undervisningen. Hun har tidligere holdt både kurs og foredrag for lærere og ungdomsarbeidere om bruk av spill i undervisningen, og har en mastergrad om bruk av spill som litteratur.

Malin Sandsmark er engelsk-, religions- og historielærer ved Nordahl Grieg Videregående Skole i Bergen. Malin er en kreativ sjel som brenner for å finne nye og spennende måter å undervise på. Hun har skrevet flere blogginnlegg for Spillpedagogene og arbeider aktivt for å fremme bruke av spill i undervisningen.


S4G – Utforskende og opplevelsesbasert læring med virtuell virkelighet i KRLE-faget

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

B
U
V
L
S
I

Martin Smith-Gahrsen
Universitetslektor, Universitetet i Agder

Kan 360-graders videoer skape rom for etisk refleksjon i klasserommet? Og kan elever få økt forståelse for en religiøs minoritet ved hjelp av VR-teknologi? Virtuell virkelighet (VR) gir mulighet for nye læringsopplevelser, og i to prosjekter har forskere og studenter i lærerutdanningene på Universitetet i Agder undersøkt om bruk av VR-teknologi kan styrke elevers evne til etisk refleksjon og øke forståelsen for jødisk estetikk og trosliv. Prosjektene er gjennomført i samarbeid med praksisskoler i Agder og som del av studentenes praksisperioder. Sesjonen er aktuell for alle som er interessert i erfaringer knyttet til undervisning med VR i skolen.

Martin Smith-Gahrsen har mange års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen. Han har også ledet en avdeling i Statped som sprer kunnskap om digitale læringsressurser og teknologi til bruk i grunn- og videregående skole. Nå jobber han som universitetslektor ved Universitetet i Agder der han underviser lærerstudenter i KRLE og profesjonsetikk.


S4H – Med en ny dings i sekken – den digitale overgangen

Fredag 13. mai kl. 10:15 – 10:45

B
U
L
S

Marianne Hagelia & Stine Brynildsen
Høgskolelektorer, Høgskolen i Østfold

Mange elever har iPad i barneskolen og PC i ungdomsskolen. Vi har sett på ‘den digitale overgangen’ for disse. Det overordnede målet med studien var å undersøke hvordan ungdomsskolelærere erfarer denne digitale overgangen. Vi har intervjuet fem ungdomsskolelærere fra en PC-skole som mottar elever fra iPad-barneskoler. Funn peker mot at lærerne opplever overgangsarbeidet som fragmentert, og at det er lite utveksling av metodiske digitale erfaringer mellom skoleslagene. Du vil i denne sesjonen høre om hvilke utfordringer som kan oppstå i denne overgangen.

Marianne og Stine arbeider på institutt for pedagogikk, IKT og læring ved fakultetet for lærerutdanninger og språk. Begge har lang fartstid i både grunnskolen og VGO. I dag underviser de i pedagogisk bruk av IKT i lærerutdanning og videreutdanning, samt forsker i fagfeltet pedagogisk bruk av IKT og digital didaktikk.