NKUL 2024
Sesjoner

NB! Innhold fra 2024

Programmet for NKUL 2025 er ennå ikke publisert.

Sesjon 1

Onsdag 29. mai kl. 12:30 – 13.00

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R3 Se romplan

S1A – Design på tvers av skaperverkstedets digitale verktøy

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R4 Se romplan

“Design på tvers av skaperverkstedets digitale verktøy” er et pågående prosjekt på Makerspace Vitenfabrikken, hvor vi utforsker hvordan man kan gå mer i dybden med de digitale skaperverktøy som vi allerede har, samt hvordan vi kan bruke dem på nye måter og med andre materialer.Ved å fremstille en bestemt type design «continuous line drawing” med forskjellige metoder er det mulig å bruke design på tvers av skaperverkstedets digitale verktøy som laserkutter, vinylkutter, robotsymaskin og pen plotter, programmering og AI.

Innledere:
Hanne Madsen
Jærmuseet

Hanne Madsen er formidler på Jærmuseet på avd. Vitenfabrikken og er ansvarlig for Makerspace Vitenfabrikken og tilhørende aktiviteter.


S1B – Mikrofon + diktering + AI + blyant og papir = SANT

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R5 Se romplan

I denne seansen, basert på en sann historie, skal vi utforske hvordan bruk av en mikrofon i kombinasjonen med mottaker, diktering, AI, en blyant og et papir ikke bare gir bedre tilgang til undervisningen i sanntid, men også muliggjør gode notater i ettertid. Løsningen gir også god tilgang til lyd.

Historien belyser ikke bare kreativiteten til en ekte VGS-elev med hørselstap, men også elevens evne til kritisk tenkning og problemløsning gjennom bruk av AI-basert støtte. Mens eksempelet fokuserer på hørselsteknikk, kan prinsippene og metodene presentert være relevante for alle, uavhengig av hørselstap.

Innledere:
Anders Wicken Ølander
Statped

Anders Wicken Ølander er utdannet audiopedagog, og har som rådgiver i Statped fagavdeling hørsel lang erfaring med veiledning knyttet til tilrettelegging for elever med hørselstap i skolen.


S1C – E-sport: En mulighet for å lykkes

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R2 Se romplan

E-sport er en populær fritidsaktivitet som har vokst kraftig de siste årene. Den har blitt en viktig del av ungdomskulturen, og er nå en like vanlig form for underholdning og konkurranse som fotball eller basketball. I denne workshopen vil vi vise hvordan E-sport også kan være en flott måte å skape et felleskap og redusere utenforskap på ungdomsskolen. Ved å inkludere alle og tilrettelegge for et støttende og inkluderende læringsmiljø, kan ungdommene oppleve en følelse av fellesskap og samhold. Dette gjelder ikke minst jenter som vi har hatt en stor fokus på, både med tanke på den hets vi vet de blir utsatt for og ved at vi gir depositive rollemodeller innenfor E-sport. Vi vil vise hvordan Kleppestø ungdomsskole har bygget opp et tilbud som har gitt mange elever et rom for mestring og hvor de stolt kan vise frem sine ferdigheter som ellers ikke blir lagt merke til i skolen.

Innledere:
Terje Pedersen
Kleppestø ungdomsskole

Terje Pedersen, lærer ved Kleppestø Ungdomsskole. Nærmere 20 års erfaringer fra ungdomsskoler. Jobbet mye med digitale verktøy i skolen og holdt foredrag både i inn og utlandet.

Kim Nilsen Aarberg
Askøy kommune

Kim Nilsen Aaberg, tidligere lærer som nå jobber i Etat skole i Askøy kommune. Har jobbet mye med digitale verktøy i skolen og holdt foredrag både i inn- og utland.


S1D – Læring i algoritmenes tidsalder – didaktisk bruk av KI

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R1 Se romplan

Prosjektet Lærings i algoritmenes tidsalder (LAT) gjorde flere pilotstudier av Askerskolen sin KI løsning med ulike tilpassede chatbots for elever fra januar til mars 2024.
I denne sesjonen vil lærere dele erfaringer fra disse studiene og vise på hvilken måte læreres arbeid med chatboter er en del av deres didaktikk i digital miljøer. Som casestudier i LAT-prosjektet gir sesjonen en mer systematisk tilnærming til didaktikk for kunstig intelligens enn det en “praksisfortelling” eller enkelt erfaringsdeling gir. I LAT-prosjektet utvikler rådgivere fra Asker kommune og lærere undervisningspraksis med ulike former for kunstig intelligens i samarbeid med forskere fra UiO.
I sesjonen vil disse eksemplene fra praksis bli brukt som eksempler på hvordan LAT – prosjektet utvikler trygg, sikker og didaktisk bruk av ulike former for kunstig intelligens for læring og vurdering.
Gjennom prosjektet utvikles det ulike kompetansepakker, både lokalt i såkalte Læringsløyper, og nasjonalt som del av ulike satsinger på KI, undervisning og læring. Sesjonen er relevant for alle lærere. Den er og nyttig for veiledere/rådgivere som ønsker å skape gode samarbeidsarenaer på tvers for forskere, lærere og rådgivere.

Innledere:

Arne Bergan
Marie Y. Olafsen
Asker kommune

Marie Olafsen og Arne Bergan jobber som rådgivere knyttet til didaktisk bruk av digitale verktøy i Asker kommune. De har lang erfaring med å lede større innovasjonsprosjekt knyttet til teknologi, læring og kompetanseutvikling, i samarbeid med ledende forskningsmiljøer.

Øystein Gilje
UiO

Øystein Gilje er professor ved UiO, og leder forskningsdelen av LAT-prosjektet. Han har arbeidet med læring og digital teknologi i 20 år, og har gitt ut en rekke bøker og artikler.


S1E – Ikkje eit foredrag om skjermtid

Onsdag 29. mai kl. 12:30 – 13:00
Rom: R8 Se romplan

Dette kunne vore eit foredrag om skjermtid, men det er ikkje der debatten bør ligge. Vi vil heller fokuserer på god bruk av digitale verktøy. Vi må snakke om kvifor vi brukar digitale verktøy og korleis vi kan bruke dei på ein god måte. Vi må trygge føresette og vise heilskapen i skulekvardagen, og då må vi sjølv forstå den. Vi ønsker å gi ei større verktøykasse, ei større forståing for heilskapen i skulekvardagen og nokre svar på kvifor vi brukar digitale verktøy slik vi gjer. Det blir lagt opp til deling av korleis og kvifor ein brukar digitale verktøy.

Innledere:
Ingvild Skogestad
Knapskog skule

Ingvild er avdelingsleiar på Knappskog skule i Øygarden. Dei siste åra har ho jobba mykje med digitalisering, ny læreplan, PFDK og generelt med utviklingsarbeid på mange nivå. Ho er opptatt av heilskap og samanhengar, både i skulen og i utviklingsarbeidet

Øyvind Opheim Rise
Knapskog skule

Øyvind er lærar på Knappskog skule. Han brenn for skaparverkstad og heilskapleg «digital undervisning» Han har undervist med 1:1 dekning av digitale einingar dei siste 8 åra.


S1F – Risikoteknologi og sårbare samfunnsgrupper – Et kritisk blikk på bruken av KI i skolen

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R9 Se romplan

Kunstig intelligens (KI) fremstilles ofte som en løsning for å støtte undervisningsarbeid, tilpasse læringsmaterialer etter individuelle behov og effektivisere skoleadministrative arbeidsoppgaver. Men KI er kategorisert i forskning og behandles av internasjonale myndigheter som risikoteknologi og er dypt politisk. KI knyttes til komplekse etiske, sosiale, juridiske dilemma og epistemiske endringer som utfordrer fundamentale menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. I dette innlegget skal jeg belyse disse problemstillingene og argumentere for hvorfor det er viktig for lærere og ansatte i skolen å løfte blikket utover den instrumentelle bruken av KI i skolen – mye står på spill.

Innleder:
Anja Salzman
Postdoktor, SLATE (Centre for the Science of Learning and Technology) Psykologisk fakultet, UiB


S1G – Systematisk arbeid med digital dømmekraft

Onsdag 29. mai kl. 12:30–13:00
Rom: R7 (etg. U2) Se romplan

Hvordan få til god praksis på dømmekraft-feltet? Udir har sammen med fagmiljø fra OsloMet laget en ny kompetansepakke om systematisk arbeid med digital dømmekraft i skolen. Kompetansepakken har fokus på koblingen mellom LK20 og digital dømmekraft i praksis. Den er laget med tanke på fleksibel bruk og har praksiseksempler fra skoler i Nordre-Follo.

Innledere:
May-Hege Marthinussen
Lars Kvenshagen Gimse
Utanningsdirektoratet

Sesjon 2

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R3 Se romplan

S2A – Klara og Solen: Å reflektere kritisk om KI gjennom skjønnlitteratur

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R8 Se romplan

I nobelprisvinner Kazuo Ishiguros roman «Klara og Solen» er romanens jeg-forteller: Klara, en kunstig intelligent androide. Klara er en KV dvs. en Kunstig Venn, som betyr at hun skal lære seg alt om sin nye eier, 14 år gamle Josie, for å bedre kunne støtte henne gjennom en krevende ungdomstid. Men hva skjer i de etiske gråsonene der kunstig intelligens inntar hverdagen i form av en personlig assistent, en privatlærer, en barnevakt, en samtalepartner og etter hvert et familiemedlem?

Romanen passer til elever i ungdomsskolen eller vgs. og med utgangspunkt i utdrag fra romanen, vil jeg vise hvordan teksten inviterer leseren til å forstå kunstig intelligens på en helt annen måte enn gjennom en fagtekst. Sesjonen vil være særlig relevant for lærere i ungdomsskolen og vgs. som et eksempel på hvordan litterære tekster kan starte en kritisk og engasjerende dialog om kunstig intelligens.

Innleder:
Sonja Nygaard-Joki
Høgskolen i Østfold

Sonja Nygaard-Joki er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun har undervist i både engelsk og norsk i den videregående skolen i mange år, utviklet flere digitale læremidler og er nå lærerutdanner innen teknologi og læring. Hun har en særlig interesse for hvordan teknologi kan levendegjøre litteraturundervisning, der gode tekster er samtalestartere for kritisk refleksjon.


S2B – Lærerens profesjonsfaglige didaktiske nettverk – en nødvendighet for egenutvikling

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R9 Se romplan

Hva om vi hadde sittet på hver vår ensomme skole, uten muligheten til å søke inspirasjon og hjelp utenfor våre nærmeste kollegaer? Hvor hadde vi vært i dag, og hvordan ville undervisningen vår ha utviklet seg?
Et profesjonsfaglig didaktisk nettverk er en nødvendighet for egenutvikling, både personlig og faglig. Hør hvordan vi opp gjennom årene har bygget opp nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Om hvorfor vi har gjort det og hvilken verdi det har hatt både for oss personlig og på undervisningen vår.

Gjennom våre eksempler vil vi gi deg innsikt i ressursene vi har tilgjengelig takket være vårt nettverk, og hvorfor deling er nøkkelen til vår suksess. Sammen vil vi utforske hvordan disse nettverkene har beriket vår undervisning og utdanningssystemet generelt. Bli med oss på en reise gjennom kunnskap, samarbeid, og inspirasjon. Vi ser frem til å dele våre erfaringer og innsikter med deg.

Innledere:
Espen Claussen
Grinde skule

Espen Clausen er en engasjert, nysgjerrig og nyskapende lærer med lang erfaring. Han sitter sjelden stille, og har alltid en ide i hodet om hvordan en kan gjøre et tema mer praktisk og skapende. Fikk i 2021 Gullepleprisen for sitt arbeid innen koding og skaperaktiviteter.

Terje Pedersen
Kleppestø Ungdomsskole

Terje Pedersen, lærer ved Kleppestø Ungdomsskole. Nærmere 20 års erfaringer fra ungdomsskoler. Jobbet mye med digitale verktøy i skolen og holdt foredrag både i inn og utlandet.


S2C – Korleis snu ein elefant?

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R5 Se romplan

Endring kan vere smertefullt og for mange av oss er status quo det mest behagelege. Krav og utvikling i samfunnet rundt oss og krev likevel at skulen endrar seg. I overordna del av LK20 står det også mykje om det å utvikle profesjonsfellesskap på skulen. Tradisjonelt har lærarkvardagen handla om det som skjer i eige klasserom, no skal vi utvikle oss saman. I sesjonen ønsker eg å snakke om korleis ein kan jobbe med å skape eit profesjonsfellesskap og korleis drive endringsarbeid, då spesielt med digital kompetanse og PFDK som bakteppe. Eg har sjølv jobba med endringsarbeid dei siste 8 åra, på ulike nivå. I dette arbeidet har eg gjort mange erfaringar om korleis jobbe for å skape endring og korleis snu eit personale. Korleis få lærarane til å ville endre seg, sjå nytten? Fridom under ansvar – både tid og rom for endring er viktig. Erfaringsdeling er sentralt. Alle kan ikkje gå først, nokon må få lov til å gå i ferdigtråkka stiar. Tidsbruk er viktig skal ein ha endring må ein setje av tid. Ikkje minst så tar implementering tid – vi blir ikkje ferdig, vi er i stadig utvikling. For å endre seg må lærarane må sjå nytten og eigenverdien. I tillegg må ein både forvente og akseptere at alle på veg i same retning, men har lov til å vere på ulik stad på vegen. Og sist men ikkje minst: Samanheng – utviklingsarbeidet må henge saman.

Eg ønsker at tilskodarane skal få tru på at ein kan få med seg sitt eige personale. Sesjonen vil gi døme på metodar (t.d SØT-modellen) og verktøy for korleis jobbe med endring i personalet og for å utvikle PFDK. Eg ønsker gi svar på kvifor ein bør både endre seg og kvifor det er viktig å utvikle profesjonsfellesskap på skulane.

Innleder:
Ingvild Skogestad


S2D – Prompt med prakt

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R2 Se romplan

Ta tilbake kontrollen i klasserommet med lure ledetekster

I dette foredraget utforsker vi hvordan vi kan skrive ledetekster som får praterobotene til å gjøre den delen av lærerjobben vi helst vil slippe, som hjem-skole-samarbeid, seksualundervisning og det å være tydelige voksne.

Foredraget passer både for deg som mener at teknologiiveren i skolen sporet av allerede med overheaden, og for deg som ikke går av veien for å bryte litt personvern i ny og ne – bare du får tatt i bruk ny teknologi. Hvis du i tillegg er litt svak for promptehumor, så tror jeg vi er en match!

Innleder:
Thomas Bedin
NDLA og Malakoff VGS

Thomas Bedin er lærer ved Malakoff vgs. i Moss og læremiddelansvarlig i NDLA. Han har lang erfaring som lærer på barneskolen og i videregående, og brenner for skaperglede og elevaktivitet i realfagene.


S2E – Noob? Slik kommer du i gang!

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R4 Se romplan

Gå inn i den virtuelle verdenen og kom nærmere virkeligheten!

Ved å ta i bruk VR og gaming i undervisningen kan elever utvikle kompetanse, fordype seg og tilegne seg kunnskap på nye måter.
På Thor Heyerdahl VGS ble det etablert et skaperverksted/ gaming-rom, kalt HeyTek, der det er blant annet VR-briller og gaming-maskiner som lærere kan bruke i undervisningen. Utfordringen er å få lærere som selv ikke er erfarne innen gaming og VR til å ta dette i bruk. Dette er en problemstilling jeg tror flere skoler står overfor.

Men det finnes løsninger: Som rådgiver har jeg mulighet til å være en støtte både i utviklingen av undervisningsopplegg og under utprøving og gjennomføring av disse oppleggene i HeyTek. Dette har vist seg å være en suksess! Flere lærere, fra mange avdelinger på skolen tør nå å ta steget inn i den digitale verdenen. Dette gir flere elever tilgang til en bedre og mer variert undervisning, samtidig som lærere får videreutvikle sine digitale ferdigheter i et støttende miljø.

På NKUL vil jeg som rådgiver gjerne snakke litt om hvordan vi har organisert oss for å få flere til å benytte mulighetene i HeyTek. Dere får høre hvordan prosessen er fra en ide, til ferdig undervisningsopplegg gjøres. Jeg vil gi konkrete eksempler på undervisningsopplegg som er utviklet for bruk av VR og gaming hos oss, og ønsker også å presentere noen elevers tilbakemelding på disse.

Innleder:
Thorny Andersen
Thor Heyerdal vgs

Med bakgrunn fra både grunnforskning innen molekylærbiologi og undervisning på alle nivåer som realfagslærer og leder for Newtonrom gjennom mange år, er hun nå ansatt som rådgiver og digitalpedagog ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Thorny er lidenskapelig opptatt av at elever skal lære på de beste måtene, og at lærere skal tørre å ta i bruk nye didaktiske metoder.


S2F – Digital kompetanse for skoleeiere og skoleledere

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00
Rom: R7 Se romplan

Hvordan tilrettelegge for – og lede utviklingsarbeid i profesjonsfaglig digital kompetanse? Udir har samarbeidet med fagmiljøer fra ulike universitets- og høyskoler, og utviklet en kompetansepakke med skoleeiere og skoleledere som målgruppe. Her finner du kunnskap om PfDK og støtte til å utvikle skoleeierleddet og skolene som lærende organisasjoner på dette feltet gjennom grunnleggende modeller, metoder og erfaringsdelinger fra andre skoleeiere og skoleledere.

Foredragsholdere:
Torill Sommerlund
Rolf-Erik Østerås
Utdanningsdirektoratet


S2G – Bekymringsfullt skolefravær og inkluderende læringsaktiviteter

Onsdag 29. mai kl. 14:30 – 15:00

I denne presentasjonen vil vi ta utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider, og se på hvordan skolen og laget rundt eleven kan tilrettelegge for læring, mestring og inkludering. Med konkrete eksempler vil vise hvordan ulike digitale verktøy kan fremme elevens stemme og deltakelse

Maren-Johanne Nordby
Elin Brandshaug
Statped

Innledere:
Maren- Johanne og Elin er begge seniorrådgivere i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker. Til vanlig jobber de med ungdommer som har bekymringsfullt skolefravær i kombinasjon med lærevansker, ADHD, Tourettes og/ eller autisme. De har erfaring fra skolen, PPT og BUP.

Sesjon 3

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 11:00

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 3 og 4. Se verksted som går i denne parallellen.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R3 Se romplan


S3A – Spillende vei til historiebevissthet!

Torsdag 30. mai kl. 10:30 – 11:00
Rom: R8 Se romplan

Trå inn i en verden der historie går langt utover tekstbøker, og historiske begivenheter utforskes gjennom et fascinerende dataspill. Denne sesjonen tar deg med på en lærers reise med bruk av dataspillet «Through the Darkest of Times» i historieundervisningen. Spillet er brukt som et verktøy for å dykke dypere inn i motstandsbevegelsen i Tyskland rett før andre verdenskrig, med et mål om å utvikle en sterkere historiebevissthet blant elevene. Gjennom spillet får elevene muligheten til å innta rollen som medlem av motstandsgruppen og navigere seg gjennom de utfordrende valgene de stod overfor i en tid preget av frykt og undertrykkelse. Spillet formidler ikke bare fakta og hendelser, men gir elevene også en følelse av empati og tilhørighet til historiske figurer. Vi ser på hvordan spillmekanikker som beslutningstaking og interaktivitet skaper en dypere forbindelse med historien og gjør at man virkelig kan sette seg inn i situasjonene som oppsto i denne tidsperioden. Hva risikerte man egentlig ved å gjøre motstand? Hvilke krefter måtte man kjempe mot i tiden før krigens begynnelse? Og hvorfor trodde mange at Hitler kom til å gjøre livet i Tyskland bedre?

Denne sesjonen er ideell for historielærere på ungdomsskole og videregående, historieinteresserte og alle med interesse i å utforske nye tilnærminger til historieundervisning. Ingen tidligere erfaring med dataspill er nødvendig.

Innleder:
Malin Sandsmark
Nordahl Grieg VGS

Malin Sandsmark er engelsk-, samfunnsfag-, religions- og historielærer ved Nordahl Grieg Videregående Skole i Bergen. Malin er en kreativ sjel som brenner for å finne nye og spennende måter å undervise på og arbeider aktivt for å fremme bruke av spill i undervisningen.


S3B – Podkast: perfekt for elever som har muntlige utfordringer

Torsdag 30. mai kl. 10:30–11:00
Rom: R9 Se romplan

«Mandagspraten», en podkasten fra Nydalen Voksenopplæring, ledet av elever og lærere i fellesskap. Elevene som er med har ulike hindringer innen muntlig formidling, og podkasten har vist seg å være en effektiv arena for å utvikle deres muntlige ferdigheter. Å arbeide med muntlige ferdigheter er nødvendig for at elever skal kunne tilegne seg og formidle kunnskap og å kunne delta i sosiale aktiviteter.

Denne presentasjonen gir konkrete og pedagogiske innsikter i implementeringen av podkast i undervisningen, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Vi deler også erfaringer fra planleggingsfasen, selve opptakene og evalueringen. Fokuset ligger spesielt på hvordan du som lærer kan utnytte podkasten som et verktøy for å tilrettelegge undervisningen for elever med utfordringer innen muntlig formidling.

Innledere:
Gitte Gjersdal
Oslo voksenopplæring

Gitte Gjersdal er digitalpedagog/spesialpedagog/Logoped hos Oslo Voksenopplæring, Nydalen.

Henning Hansen
Oslo voksenopplæring

Henning Hansen er musikkterapeut hos Oslo Voksenopplæring Nydalen.

Sesjon 4

Torsdag 30. mai kl. 11:30 – 12:00

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 3 og 4. Se verksted som går i denne parallellen (Verkstedene starter samtidig som sesjon 3.)

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R3 Se romplan


S4A – Fra tegneserie til levende ord

Torsdag 30. mai kl. 11:30 – 12:00

Rom: R8 Se romplan

Tegneserier er ypperlig historiefortelling og egner seg (derfor) godt til pedagogisk formidling. Kunstformen appellerer til ungdom, som er vår målgruppe. Språket er kortfattet og presist; detaljene ligger i bildene.  Det visuelle og relativt lettleste språket gjør at man har glede av historien/fortellingen selv om man ikke forstår alt. Leseren trenger derfor ikke være morsmålsbruker for å forstå handlingen.

På den andre siden er tegneserieformatet svært utfordrende med tanke på universell utforming. Hvordan gjør man en tegneserie tilgjengelig for blinde og svaksynte? Her får dere/ gir vi dere en smakebit på en universelt utformet tegneserie som passer for alle.

Innledere:
Jone Nyborg
Vennesla VGS /NDLA

Jone Nyborg er medielærer ved Vennesla vgs og jobber med lyd- og bildeproduksjoner, samt kommunikasjon i NDLA.

Anna Maria Holvik / NDLA
Greveskolen

Anna Maria Holvik underviser ved Greveskogen vgs og er læremiddelansvarlig for språkfagene i NDLA.


S4B – Spill i barneskolen som et tverrfaglig bindeledd

Torsdag 30. mai kl. 11:30 – 12:00
Rom: R9 Se romplan

Denne sesjonen utforsker bruken av spill i barneskolen i et tverrfaglig undervisningsopplegg, med fokus på spill som et pedagogisk verktøy for de yngste elevene. Den gir lærere innsikt i hvordan spillet «Lille Mus sitt leksikon» kan forsterke læring, samtidig som vi kan observere elevforståelse og engasjement. I løpet av sesjonen adresseres også utfordringer som digital literacy, GDPR og bruken av spill i barneskolen. Deltakerne vil lære å integrere spillet i undervisningen for å fremme tverrfaglig læring og motta et ferdig undervisningsopplegg sentrert rundt spill som pedagogisk verktøy. Sesjonen passer for barnehagelærere og grunnskolelærere, og deltakere trenger ikke å ha med eget utstyr for å delta.

Innleder:
Marius Rustand
Damsgård skole

Marius Tvedt Rustand er barneskolelærer og IKT-ansvarlig på Damsgård skole i Bergen kommune. Han er opptatt av bruk av spill i undervisningen, og engasjerer seg innen utfordringene knyttet til bruk av spill i undervisningen i grunnskolen. Marius håper å kunne spre både kunnskap og informasjon om hvordan man kan møte disse utfordringene for å skape fremtidens skole.

Sesjon 5

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 13:30

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 5 og 6. Se verksted som går i denne parallellen

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R3 Se romplan


S5A – Hvordan lykkes med læringsteknologi?

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 13:30
Rom: R8 Se romplan

«Hvordan lykkes med læringsteknologi» er en omfattende håndbok til skoleledere og lærere. Innholdet i boka er et resultat av flere års erfaringer, samlet av Osloskolens veilederteam innen bruk av læringsteknologi. Tanken bak boka var å samle våre erfaringer og beste tips for å lykkes, for å kunne dele disse med lærere og ledere. Boka gir innsikt fra noen som både underviser med, og bistår skoler med å utvikle god digital praksis.
Håndboken tar for seg en rekke spørsmål knyttet til bruk av læringsteknologi i skolen – fra overordnede strategiske grep, til hvordan du kan ta verktøyene med deg inn i klasserommet. Enten du er nysgjerrig på kjennetegn ved et velfungerende profesjonsfellesskap, eller hvordan du kan forbedre din egen digitale kompetanse som lærer, finner du nyttige råd her.

Etter både suksesser og feilspor, har vi identifisert noen ting som er lurt å ta hensyn til, og samlet eksempler på god praksis for å lykkes i det digitale klasserommet. Vi vil nå dele våre erfaringer for kanskje å bidra til å realisere din skoles digitale potensiale.

Innledere:
Mari Eikre Brochmann
Henrik Høyberg Aure
Osloskolen
Martin Haldorsen
Ris skole
Kristina Simensen
Tåsen skole

Alle fire er veiledere for bruk av læringsteknologi i Osloskolen. Veilederteamet består av 16 ansatte fra skoler i Oslo med ulik kompetanse innenfor læringsteknologi. Alle veilederne jobber på en skole, samtidig som de fungerer som veileder.


S5B – Det multimodale klasserommet og XR teknologi

Torsdag 30. mai kl. 13:00 – 13:30
Rom: R9 Se romplan

Velkommen til foredraget om Det modale klasserommet og XR-teknologi! Marie Edin Solheim fra Storhamar VGS .skal snakke om og vise hvordan teknologi har forvandlet læringsmiljøet og gitt elevene nye, spennende måter å lære på.

I det moderne klasserommet er teknologi mer enn bare et verktøy – det er en inspirasjon. Ved å integrere digitale ressurser som PC-er, apper og nettbrett, KI og mobiltelefoner, gir vi elevene muligheten til å utforske kunnskap på tvers av ulike modaliteter. Dette gir dem ikke bare en dypere forståelse, men også en økt motivasjon for læring.

Hva er det modale klasserommet? Det modale klasserommet handler om å skape et dynamisk læringsmiljø der teknologi spiller en sentral rolle. Her møter elevene ikke bare tradisjonelle læremidler som lærebøker og tavler, men også virtuelle verdenen gjennom utvidet virkelighet (XR). XR kombinerer virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR) for å gi en engasjerende og interaktiv opplevelse.

Hvorfor er teknologi viktig? Teknologi gir elevene muligheten til å utforske fagstoff på flere måter. De kan visualisere abstrakte konsepter, samhandle med virtuelle objekter og delta i simuleringer. Dette gir dem en dypere forståelse og gjør læringen mer meningsfull.

Multimodale muligheter XR-teknologi gir oss muligheten til å skape multimodale læringsopplevelser. Elevene kan se, høre, berøre og til og med bevege seg i virtuelle verdener. Dette åpner døren for kreativitet, samarbeid og utforskning på nye måter.

Så, kjære deltakere, la oss dykke ned i det modale klasserommet og utforske hvordan XR-teknologi kan inspirere og motivere elevene til å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter.

Innledere:

Marie Edin Solheim
Storhamar vgs

Marie Edin Solheim er adjunkt og yrkesfaglærer på Helse og oppvekstfag, XR koordinator, inspirator og motivator. Hun har brennende engasjement og interesse for bruken av ny teknologi i undervisningen og universell utforming. Jobber som lærer på Storhamar videregående og benytter VR briller, Kunstig Intelligens, 360 videoer, 3Dprint og design i egen undervisning.

Sesjon 6

Torsdag 30. mai kl. 14:00 – 14:30

NB! Denne parallellen har også verksted. Verkstedene er 90 minutter lange og overlapper både sesjon 5 og 6.

Du kan også velge å besøke NKUL skaperverksted i denne sesjonen.
Rom: R3 Se romplan


S6A – Innlegg fra årets Gullepleprisvinner

Torsdag 30. mai kl. 14:00 – 14:30
Rom: R8 Se romplan


S6B – Fremtidens Klasserom: Tilpasset Opplæring Gjennom Kunstig Intelligens

Torsdag 30. mai kl. 14:00 – 14:30
Rom: R9 Se romplan

«Fremtidens Klasserom: Tilpasset Opplæring Gjennom Kunstig Intelligens» er en sesjon som tar for seg hvordan kunstig intelligens kan brukes til å skape en mer inkluderende og motiverende læringsprosess, hvor hver elev får muligheten til å nå sitt fulle potensial.

Sesjonen er relevant for alle som ønsker å forstå og utnytte potensialet i kunstig intelligens i skolen. Foredraget ser på praktiske tilnærminger og erfaringer med å inkludere KI i undervisningen, basert på innsikt og resultater fra Innlandet Fylkeskommunes KI-prosjekter ved Hamar Katedralskole, Hadeland videregående skole, og Karriere Innlandet.  Målet med disse prosjektene har vært å øke engasjementet for elevene, øke læringsutbyttet og forbedre elevenes motivasjon.

Vi vil vise hvordan KI-verktøy innebygd i kjente verktøy som M365, Adobe Firefly, Canva, samt Bing CoPilot kan brukes for å skreddersy læringsinnhold til hver elevs unike behov og evner. Ved å vise eksempler fra disse skolene, vil vi vise hvordan KI kan bidra til å lette lærernes arbeidsbelastning ved å automatisk tilpasse undervisningsmateriale, samtidig som det styrker elevens engasjement og læringsutbytte.

Tilpasset undervisning gjennom KI forbedrer ikke bare læringsopplevelsen for elever med ulike læringsstiler og behov, men også forbereder dem på et fremtidig arbeidsmarked som krever teknologisk dyktighet og tilpasningsdyktighet.

Innledere:
Vebjørn Røskar Krågebakk
Hadeland videregående skole
Kjetil Berglund
Karriere Innlandet
Tore Åsvedstad
Hamar katedralskole
Kristian Jevanors Eng
Hamar katedralskole

Tore Åsvestad er lærer og fagkoordinator på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Hamar katedralskole. 16 års erfaring fra videregående skole. Brenner for innovative læringsmetoder og pedagogisk entreprenørskap.
Kristian J. Eng er digitalpedagog på Hamar Katedralskole, tidligere IT-mann som nå underviser på VG1 IM og VG2 INF.
Vebjørn Krågebakk er avdelingsleder på Hadeland videregående skole, og har tidligere jobbet som lærer. Er svært interessert i kunstig intelligens, og skriver for tiden en Executive master på BI om KI, innovasjon og strategi.
Kjetil Berglund jobber med voksne deltagere i Karriere Innlandet som rådgiver, digitalpedagog og AI-innovatør.

Se verksted som går i denne parallellen NB! verkstedene starter samtidig som sesjon 5

Sesjon 7

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R3 Se romplan

S7A – AR i Utdanning: Tips til økt engasjement og utforskende læring

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R5 Se romplan

Ludenso er stolte av å presentere et spennende innsyn i hvordan Augmented Reality (AR) kan revolusjonere læring i klasserommet. Vi samarbeider tett med ledende pedagoger fra Oxford, Cambridge, Gyldendal, Aschehoug og Universitetet i Oslo (UiO) for å utvikle innovative pedagogiske løsninger som tar utgangspunkt i AR-teknologi.

Innledere:
Ingrid Skrede
Ludenso

Ingrid Skrede er medgründer og markedsansvarlig i Ludenso. Skrede har en master i entreprenørskap fra NTNU, og har de siste årene forsket på bruk av AR til å øke engasjement, skape læreglede og øke inkludering i klasserom sammen med UiO, UiS og Norsk Regnesentral.

Eirik Wahlstrøm
Ludenso

Eirik Wahlstrøm er medgründer og daglig leder i Ludenso. Wahlstrøm har en master ved INDØK fra NTNU, og har de siste årene ledet Ludenso fra å være en liten aktør i Norge til å bli en global aktør. Han er hands-on, og har vært i utallige klasserom for å utvikle teknologi tilpasset lærere og elever.


S7B – Panelsamtale: «Et filter er en garanti for at elever ikke får opp uønsket innhold -eller?»

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R7 Se romplan

Debatten det siste året innenfor skole og oppvekst har på mange måter handlet om hvordan begrense digitale verktøy i skole og oppvekst. Det har vist seg blant annet i et opprør mot skjerm i skolen og regjeringens anbefaling om mobilforbud i skole. Et område som også er kommet opp igjen, er et ønske om å sperre ulike tjenester og å begrense og filtrere bort uønskede tjenester og innhold. Mange foreldre bekymrer seg, av gode grunner, for at elevene utstyres med nettbrett, PC eller andre enheter som kan bringe «hele verden» inn på barnerommet, på godt og vondt.

En sentral utfordring er hvordan «uønsket» innhold skal defineres og av hvem.

Kripos utarbeider og vedlikeholder en liste over uønskede nettsider med lovstridig innhold og disse håndteres også i stor grad av nettleverandørene. Men hva er de ytterligere behovene for skolesektoren, og på hvilket nivå skal dette defineres og av hvordan håndterer kommunene problemet?»

Velkommen og intro:
Christian Sørbye Larsen
KS

Debattleder:
Lene Karin Wiberg
KS

Panel:
Ole Wongraven
Kristiansand kommune
Øyvind Lind Kvanmo
Utdanningsdirektoratet
Petter Lona
Elevorganisasjonen
Christian Sørbye Larsen
KS


S7C – Vurdering i chatbotens tid? Læreres erfaringer med store språkmodeller.

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R8 Se romplan

Jobber du i skolen, har du garantert hørt om dem. Mest sannsynlig har du også testet en variant eller to. Antageligvis er de litt av en gåte fremdeles. Hva vi snakker om, spør du? Vi snakker naturligvis om chatboter. De er basert på kunstig intelligens og store språkmodeller. Disse har entret klasserommene både i regulerte og uregulerte former. Det er stor interesse for hvordan og på hvilke måter elevers og læreres bruk av disse botene kan endre og utvide vurderingspraksiser. Uansett om man er fortryllet eller forskrekket over utviklingen, er det rimelig trygt å anta at språkmodeller og chatboter vil spille inn på hvordan man tenker og praktiserer formative og summative vurderinger, nå og i fremtiden.

For å bidra med kunnskap om dette, har Marianne Hagelia og Stine Brynildsen fra HiØ inngått et samarbeid med lærere fra to ungdomsskoler og en videregående skole. Disse har fått tilgang til en chatbot som tilbys av et norsk firma. Lærerne har utforsket teknologien i klasserommene sine, mens Marianne og Stine har drevet følgeforskning gjennom et skoleår. Målet med forskningsprosjektet har vært å undersøke lærerens erfaringer med å bruke språkmodeller i vurderingsarbeidet. For hvordan bruker lærerne den? Endres måten de driver underveisvurdering på? Opplever de å komme tettere på eleven, eller øker avstanden? Og hva gjør de når chatbotens svar ikke stemmer overens med deres faglige vurderinger? Disse, og mange andre spørsmål, har vi gravd dypere i. I vår sesjon vil vi presentere bakgrunnen for prosjektet, samt foreløpige resultater fra intervjuer, logger og annet datamateriale vi har samlet inn. Vi vil også gi konkrete eksempler på hvordan lærerne har brukt teknologien. Vi tror at vår sesjon vil være interessant for alle som jobber i og med skole, fordi den kan bidra til praktisk og teoretisk kunnskap om hva vurdering i chatbotens tid kan innebære.

Innledere:
Stine Brynildsen
HIØ

Stine Brynildsen jobber ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner. Hun er over middels opptatt av læringsprosesser og undervisningspraksiser i teknologirike. Den siste tiden har kunstig intelligens og de muligheter og utfordringer denne bringer med seg, vært et hovedfokus i hennes undervisning- og forskningsarbeid.

Marianne Hagelia
HIØ

Marianne Hagelia jobber ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold. Hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner. Hun er over middels opptatt av læringsprosesser og undervisningspraksiser i teknologirike. Den siste tiden har kunstig intelligens og de muligheter og utfordringer denne bringer med seg, vært et hovedfokus i hennes undervisning- og forskningsarbeid.


S7D – Inkluderende undervisning for alle- er det mulig?

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R1 Se romplan

vordan kan vi utnytte verktøyene våre til en mer universell og inkluderende undervisning? Har teknologien utvidet denne muligheten? Det mener jeg, men bruker skolene/lærerne denne muligheten? I denne sesjonen ønsker jeg å vise noen enkle tips, der variasjon og inkludering er i fokus.

Innleder:
Siv Bendiksen
Namsos Kommune

Siv Bendiksen er kontaktlærer for en 6.klasse. Jobbet som freelancer i Kreasjon i 4 år, sertifisert som APLS av Apple, Book Creator ambassadør og jobbet med digitale verktøy i klasserommet siden 2013. Videreutdannet i PfDk, og vært ikt koordinator på skolene jeg har jobbet ved. Meget engasjert og opptatt av god og riktig bruk av teknologi i skolen, og at vi jobber med varierte verktøy i skolehverdagen.


S7E – Utvidet virkelighet som dybdelæring

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R4 Se romplan

Digitale hjelpemidler for læring kommer i mange former. Det siste året har flere skolediskusjoner omhandlet hvordan store språkmodeller kan være både en hjelp og en utfordring i skole og høyere utdanning. Men tekst er endimensjonalt, sekvensielt, inviterer ikke umiddelbart til samarbeid, og det er ikke alltid like enkelt å treffe elever på forskjellige kunnskapsnivåer med tekst.

Innledere:
Anders Kluge
Universitetet i Oslo

Anders Kluge er forsker ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og har jobbet med teknologi og læring de siste 25 årene. Han er forfatter av boka «Læring med digital teknologi».

Marlene Hasle
Universitetet i Oslo

Marlene Hasle har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo ved institutt for pedagogikk. I Sykehuspartner jobbet hun med utvikling av læringsinnhold, visuelt design, læringsspill og annet audiovisuelt innhold, samt interaktivt materiale for interne og eksterne aktører.

Silje Balsnes Haugan
Universitetet i Oslo

Silje Balsnes Haugan har studert psykologi ved Universitetet i Tromsø og pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun bor og jobber i Trondheim, og er særlig interessert i innlæringsprosesser og hukommelse.


S7F – Fra teknologi til praksis? Omvendt undervisning i yrkesfaglig opplæring

Torsdag 30. mai kl. 15:00 – 15:30
Rom: R9 Se romplan

Omvendt undervisning som pedagogisk metode, handler om å snu såkalt tradisjonell undervisning på hodet. Metodikken har som hovedmål å frigjøre tid på skolen til å jobbe praktisk med faget, få veiledning fra læreren og samarbeide med medelever. Men hvordan kan dette se ut i det teknologirike yrkesfagsklasserommet – eller arbeidsplassen? Hvordan kan lærere på for eksempel Restaurant- og matfag eller Helse og oppvekst lage god omvendt undervisning, der elevene får utviklet relevant, yrkesfaglig kompetanse?

I denne sesjonen møter du yrkesfagslærere fra Åssiden videregående skole og lærerutdannere fra Høgskolen i Østfold. I tre år har de vært partnere og del av et større EØS-prosjekt, sammen med andre yrkesfaglige skoler, høgskoler og universiteter fra Island og Slovenia. Prosjektet «Blended Learning in Vocational Education and Training» – BlendVET, har som formål å utforske og utvikle gode digitale praksiser i yrkesfag, noe blant annete GrunnDig-rapporten fra 2022 peker på at vi har behov for å sette mer fokus på og få kunnskap om.

Gjennom økta ønsker vi å bidra med både teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer. Lærerne fra Åssiden vil vise konkrete eksempler på gode læringsdesign som de har utviklet gjennom prosjektet. Utvikling av yrkesfaglærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse (pfdk) har vært et hovedfokus i BlendVET, og både lærerne og lærerutdannerne vil dele erfaringer om det å utvikle pfdk i samarbeid. Gjennom å møtes på både fysiske samlinger, digitale plattformer og bruke nettbaserte kompetansepakker har både lærer og lærerutdannere lært av og med hverandre. Alt dette ønsker vi å dele med flere som er opptatt av yrkesfag og digitalisering, for å inspirere til måter å drive utviklingsarbeid på egen skole. Sesjonen passer for alle, men kanskje spesielt godt for lærere og skoleledere i ungdomsskolen og videregående (yrkesfag) samt lærerutdannere.

Innledere:
Stine Brynhildsen
Høgskolen i Østfold

Sonja Nygaard-Joki
Høgskolen i Østfold

Julia Moen Nordahl
Åssiden Videregående skole

Julia Moen Nordal er fellesfagslærer ved Åssiden videregående og underviser blant annet norsk på voksenopplæringen.

David Aasen
Åssiden Videregående skole

David Aasen jobber som programfagslærer i Restaurant og matfag.

Sesjon 8

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30

NB! I denne parallellen kan du også velge å besøke NKUL skaperverksted.
Rom: R3 Se romplan

S8A -Fra kode til kompetanse: Digital inkludering for elever med stort læringspotensial

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R5 Se romplan

Garnes skule har arbeidet med å utvikle en inkluderende undervisningspraksis for elever med stort læringspotensial. Tradisjonelt har disse elevene blitt tilpasset gjennom forsering av læremidler eller separate oppgaver, men på Garnes skule fokuserer de på å integrere disse elevene i ordinær undervisning. Digitale verktøy brukes for å tilpasse opplæringen, og ulike metoder som LIST-oppgaver, nivådelte grupper og varierte arbeidsplaner er implementert.

Gjennom dette arbeidet har skolen fått oppmerksomhet og bidratt til utviklingen av Bergen kommunes veileder for elever med stort læringspotensial. De har delt erfaringer på konferanser i Norge og Sverige, men erkjenner at de ikke har alle svarene, og at inkluderingen av denne elevgruppen er et pågående prosjekt.

Arbeidet med elever med stort læringspotensial inkluderer både læring og danning, og de ønsker å dele sin erfaring på NKUL ved å vise hvordan de bruker digitale verktøy i ulike undervisningssituasjoner for å inkludere alle elever.

Samarbeid på tvers, elevmedvirkning, og samarbeid med UH-sektoren er avgjørende for deres suksess. De ønsker å inkludere elevstemmen i deres presentasjon, slik de gjorde med en videopresentasjon på Teams i fjor.

Innleder:
Sigve Hollekve
Ole Bjelland Jacobsen
Brit Elin Solheim
Synnøve Hjertaker
Garnes skule

Sigve Hollekve er IKT-ansvarlig og kontaktlærer på 6. trinn, Ole Bjelland Jacobsen er kontaktlærer på 7. trinn, Brit Elin Solheim er kontaktlærer på 4. trinn og Synnøve Hjertaker er rektor Garnes skule. Alle har arbeidet i profesjonsfellesskapet med inkludering av elever med stort læringspotensial siden høsten 2021.


S8B – Skaperverksted i småskolen – sykt gøy og lærerikt

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R1 Se romplan

Skaperverksteder i ulike former er etablert i flere ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler de siste årene. Noen få barneskoler har også prøvd å bygge opp skaperverksteder, og på Grinde skule har vi de siste årene etablert LeikeGrinda – et rom for teknologi, skaperglede, lek og læring. Lenge hadde jeg et fokus på å få de eldste elevene interessert i dette rommet, og lyktes til en viss grad. Fortsatt kommer tidligere elever og snakker om spennende ting vi gjorde. De siste årene har jeg sammen med lærere på skolen, sett på hvilke skaperaktiviteter som passer for de yngste elevene. Vi har prøvd ut mange forskjellige aktiviteter og undervisningsopplegg, og funnet ut hva som fungerer bra, og hva som ikke fungerer like bra. I denne presentasjonen ønsker jeg å vise fram noen av de undervisningsoppleggene som vi har brukt med elever fra 1.-4.klasse på LeikeGrinda. Her vil du få konkrete tips og triks, samt innsikt i hvilke verktøy og utstyr som virkelig slår an i denne aldersgruppen. Og ikke minst vil jeg dele eksempler og vise hvordan en kan utforske de spennende mulighetene som åpner seg når vi lar skaperverkstedet være en aktiv og skapende del av tverrfaglige temaer.

Innleder:
Espen Clausen
Grinde skule

Espen Clausen er en engasjert, nysgjerrig og nyskapende lærer med solid forankring i praksisfeltet. Han deler aktivt sine erfaringer og pedagogiske tiltak gjennom bloggen Espens klasserom, samt på Instagram gjennom profilen makerclassroom. For sin vilje til å dele kunnskap og inspirasjon rundt programmering og skaperverksted i skolen med andre, ble han tildelt Gulleple-prisen i 2021. Espen underviser både i grunnskolen og på masternivå, og han har brukt betydelig tid de siste årene på å utvikle skaperverkstedet LeikeGrinda ved Grinde skule. I tillegg arbeider han med Talentsenter i Realfag på Jærmuseet, med hovedansvar for samlingene på Haugalandet.


S8C – Ansvarliggjøring av livsvalg – ungdom og rus

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R7 Se romplan

Utfordringene elevene har utenfor skolen blir i større grad synlig i skolehverdagen. Konsekvensene av rusbruk og hva som skjedde på fest i helgen påvirker klassemiljø og elevenes evne til å jobbe med skolearbeid.

Hvordan kan lærere og andre ansatte i skolen møte disse problemstillingene på en måte som ikke får elevene til å himle med øynene? Det mest spennende med dette prosjektet var hvor mye elevene var villige til å dele. Elevene snakket mye om hva de ønsker at vi voksne skal gjøre for å hjelpe ungdom ut av vanskelige situasjoner.

I denne sesjonen vil jeg fortelle om de ulike mediene og metodene jeg brukte for å få elever til å reflektere og delta mer aktivt i engelsk- og samfunnskunnskaps- undervisningen. Jeg vil også dele noen av elevenes responser og hvordan jeg tror dette opplegget kan være del av en større innsats i å forebygge rusbruk blant ungdom.

Innledere:
Catrine Emilie Jensen
Thor Heyerdahl VGS

Catrine Emilie Jensen er lektor ved Thor Heyerdahl VGS.


S8D – Sammen i lærende nettverk: Hvordan lykkes med digital kompetanseheving

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R8 Se romplan

Vi har siden 2019 samarbeidet med skoleeiere, rektorer, styrere, lærere og barnehagelærere fra Agder med å utvikle og gjennomføre kurs i pedagogisk bruk av IKT gjennom desentraliserte ordninger for kompetanseheving i skoler og barnehager (DEKOMP og REKOMP). Kursene har vært både fysiske og digitale, synkrone og asynkrone, nivådelte i større og mindre grupper, opprettelser av nettverk på tvers av skoler og barnehager, alt etter skoler og barnehagers behov og ønsker. Vi har samlet verdifull informasjon fra pedagoger i nettverkene som har hjulpet oss å forbedre egne kurs og digitale ressurser.

Vi vil gjerne dele erfaringene våre med å bygge lærende nettverk, gjennomføre kurs og veilede skoler og barnehager i å utvikle kompetanse videre på egen arbeidsplass. Våre workshoper med tilhørende digitale ressurser har vært en kilde til kunnskap og en plattform for læring og veiledning. Vårt felles mål har vært å etablere en sterk lærings- og delingskultur på hver enkelt arbeidsplass.
Sesjonen passer godt for skole- og barnehageledere, rådgivere og IKT-ansatte i kommuner og fylker, og ellers andre som ønsker å lære mer om hvordan vi sammen kan planlegge og gjennomføre utviklende og lærende nettverk. Vi ønsker at deltakerne har med en digital enhet.

Innledere:
Maria Taraldsen
Sam Eyde VGS

Maria Taraldsen, en erfaren realistlærer fra Sam Eyde VGS, med spesialpedagogisk ekspertise. Maria er ressurslærer og dedikert til IKT-integrasjon i undervisningen.

Gry Jacobsen
Grimstad ungdomsskole

Gry Jacobsen bringer en skattekiste av kunnskap som filolog og skolebibliotekar fra Grimstad ungdomsskole. En ressurslærer som brenner for IKT i undervisningen.

Haakon Sundbø
Universitetet i Agder

Haakon Sundbø jobber innen IKT-utdanning. Med bakgrunn i kompetanseutvikling for barnehage og skole, er Haakon en drivkraft for profesjonell vekst. Han leder instituttets banebrytende arbeid innen REKOMP/DEKOMP, samt universitetets EVU-tilbud.


S8E – Bruk av spillifisering og XR i tverrfaglig undervisning

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R9 Se romplan

Vi presenterer et samarbeidsprosjekt mellom lærere, elever, forskere, frivillige organisasjoner og ledere i Lillestrøm kommune. Fokuset er på muligheter og utfordringer ved bruk av teknologi som XR (kombinasjon av den virtuelle og den virkelige verden) og spillifisering i tilknytning til undervisning av de tverrfaglige temaene demokrati, medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Presentasjonen er relevant for lærere og skoleledere i ungdomsskolen eller videregående.

Deltakerne i prosjektet møter i sine ulike praksiser utfordringer av lik karakter; lærerne i skolen opplever utfordringer med å knytte de tverrfaglige temaene til de store samfunnsutfordringene i vår tid, noe som kan føre til et fokus på individuelt ansvar. Ansatte i kommunen strever med å engasjere barn og unge i saker som angår dem, spesielt klimaarbeid, og kommer sjelden videre fra tradisjonell, lovpålagt medvirkning. Det er verdifullt å utforske nye former for læring og undervisning som retter seg mot de tverrfaglige temaene i skolen, og som i tillegg kan bidra til engasjement og medvirkning mellom barn og unge og aktører i kommunen.

I presentasjonen vil vi beskrive de pedagogiske ideene dette prosjektet er forankret i; dialogisk undervisning og betydningen av elevers deltakelse. Deretter presenteres konkrete eksempler fra vår utprøving av ulike typer representasjoner som innebærer bruk av spillifisering og XR-teknologi. Kombinasjonen av dialogisk undervisning og elementer av spill og læringsopplevelser i XR, har vist seg som en lovende pedagogisk tilnærming som fremmer både læring og engasjement. Ved å bruke teknologien til å lære gjennom å ta del i reelle (klima)utfordringer i kommunen, for eksempel knyttet til skolevei og transport, skal elevene få oppleve hvordan de tverrfaglige temaene er knyttet til større samfunnsutfordringer.
Læringsaktivitetene handler blant annet om det å skape fremtidsscenarioer eller å utforske klimapåvirkninger i nærmiljøet gjennom bruk av teknologi.
Deltakere vil få konkrete eksempler på bruk av spillifisering/XR i tilknytning til de tverrfaglige temaene.

Innledere:
Anja Amunrud
Universitetet i Oslo

Anja Amundrud er postdoktor ved Universitetet i Oslo og er interessert i dialogisk undervisning og hvordan bruk av digitale læringsressurser kan støtte dette. Anjas nåværende forskningsprosjekter har fokus på hvordan digital teknologi kan tas i bruk på meningsfulle måter i undervisning tilknyttet de tverrfaglige temaene demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Anne Catrine Danielsen
Tæruddalen skole

Anne Cathrine har over 20 års erfaring som lærer, og underviser i naturfag og matematikk på 9.trinn ved Tæruddalen skole. Hun er svært interessert i ny teknologi i undervisningen, og tar for tiden mastergrad innen digitalt læringsdesign ved OsloMet. Anne Cathrine leder kommunens faggruppe i naturfag og jobber som læremiddelutvikler.


S8F – Levende Atlas – et digitalt kartverktøy for bruk i undervisningen

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R4 Se romplan

Når noe er visualisert er det ofte enklere å forstå, og det kan bidra til økt læring. I denne sesjonen vil du få høre om det digitale verktøyet Levende Atlas, som kombinerer kart og data. Ved å visualisere ulike data i kartet, kan vi for eksempel forstå sammenhengen mellom hvor orkaner oppstår, havstrømmninger og havets temperatur. Eller vi kan se sammenhengen mellom hvor verdens største byer er, og hvor det er minst urørt natur eller mest lysforrurensning. Kartet kan du velge å se i 2D eller 3D, og du kan zoome inn hvor du vil, i hele verden. Du vil også få se hvordan du kan bruke kartet til å undersøke ulike geografiske fenomener, slik som u-dal og v-dal.

Levende Atlas er ikke bare relevant for geofag: alt har et sted! Språk stammer fra steder, og de har reist og utviklet seg geografisk. Historiske begivenheter skjedde et sted, og politiske konflikter bunner ofte i geografiske forhold. Levende Atlas er relevant for mange ulike fag, og ulike klassetrinn. Å utforske kartet og for eksempel se de ulike kontinenter i forskjellige farger er spennende for de yngre elevene, mens eldre elever vil kunne se sammenhenger mellom ulike fenomener gjennom å koble sammen ulike datasett.

I tillegg til kart og data, er det blitt laget tilhørende oppgaver som legger opp til optimal bruk av Levende Atlas. Oppgavene er laget med utgangspunkt i læreplanmålene, og er laget i dialog med lærere. Denne sesjonen passer for deg som er nysgjerrig på hvordan Levende Atlas kan brukes i undervisningen, uavhengig av fag og klassetrinn.

Innleder:
Sandra Skiaker
Geodata

Sandra Skiaker jobber med tilrettelegging for bruk av teknologi i undervisningssammenheng. Sandra har tidligere jobbet med undervisningstilpassning i FN Sambandet og Operasjon Dagsverk.


S8G – Nettundervisning nasjonalt, matematikk for elever med behov for større utfordringer

Fredag 31. mai kl. 10:00 – 10:30
Rom: R2 Se romplan

UDIR tilbyr elever som trenger å få utfordringer på et eller flere trinn-nivå høyere (forsering) i matematikk på ungdomsskolen, å ta fag på vgs-nivå (matematikk 1T). Tilbudet som kalles Forsering matematikk 1T, er nettbasert, er tilgjengelig over hele Norge, men er primært for de som ikke har lokale tilbud. Faglærer på ungdomsskolen skal vurdere om tilbudet kan passe for eleven. Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold samarbeider på det 5.året om drift av tilbudet på vegne av UDIR.
Litt over 300 elever fra hele landet starter årlig fordelt på 10 klasser. På bakgrunn av 4 års erfaring og avtale om drift i nye 3-6 år framover, forteller vi om drift og utvikling av pedagogiske løsninger for nettundervisning. Undervisningsmodellen er utviklet av UDIR og Nettskolene har nå 10 års erfaring i gjennomføring. Modellen er omvendt undervisning som gir læringsdata med påfølgende sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Elevene og lærerne bruker LMS-et digilær.no (Moodle) hvor det ligger læringsressurser og Adobe Connect i sanntidsøkter i det digitale klasserommet. Vurdering gjennomføres med bruk av forskjellige og varierte metoder. Vi har utforsket og tilpasset metoden VIP-Makkerskap for nettundervisning, for å skape sosialisering av elevene, skape trygghet og innenforskap. Og vi bruker grupperom i det digitale klasserommet for samhandling i makkergrupper i oppgaveløsning og tilpasning av opplæringen.

Innledere:
Pål Simen Hem
Nettskolen i Vestfold

Jobbet med IKT/kurs/utdanning siden 1987. Lærer og digitalpedagog i offentlig skole siden 2007, og digitalpedagog for nettundervisning siden 2016 og leder for Nettskolen Vestfold siden 2019. Utdanning UH: elektronikk, økonomi, veiledning, ped, IKT, Master i IKT i læring.

Christoffer Elsfjordstrand
Nettskolen i Nordland

Lektor i naturbruksskole naturbruk siden 1991. Jobbet med voksenagronom og naturfag i Nettskolen i Nordland i mange år. Fagleder i Nettskolen i Nordland og saksbehandler i utdanningsavdelingen i Nordland siden 2021. Utdanning: Master fra NMBU i 1990. Ped. utdanning 1994. MBA Handelshøgskolen Bodø 2014.