Utstillerseminar

Utstillerseminar 1

Onsdag 8. mai kl. 13.30 – 14.00


U1A: Aschehoug Undervisning

Aunivers.no: Alt på ett sted til fagfornyelsen

Anne Smedstad

  • Ønsker du fleksibilitet til å velge ut deler av innholdet og sette sammen dine egne favoritter?
  • Ønsker du samtidig tilgang til strukturerte læremidler slik at det er enkelt å forberede seg?

Våre nye, digitale læremidler i vårt læringsunivers Aunivers.no gir deg både strukturen og fleksibiliteten du trenger for å takle fagfornyelsen, for 1.-10. trinn. Vi viser konkrete eksempler som tilbyr både aktualitet og ivaretar tverrfaglighet. Med læreren. For eleven.


U1B: Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm – digitale læremidler i alle fag (1-10)

Cathrine Taxt-Bassant og Dag Petter Breivik

Inspirerende undervisningsopplegg og didaktiske læringsstier. Også tverrfaglige. Satt i en sammenheng slik at du kan bruke hele eller deler av det. Med fagfornyelsen på trappene er vi i full gang med å lage helt nye læremidler tilpasset den kommende læreplanen. Hvis du vil høre om hvordan du kan planlegge, tilpasse og gjennomføre undervisningen med digitale læremidler må du komme på denne sesjonen. Skolen fra Cappelen Damm er digitale læremidler til alle fag og trinn i grunnskolen.


U1C: Creaza

Skapende og kreativt på tvers av alle fag

Vibeke Omberg og Kristin Hop

Creaza gir elever muligheten til å jobbe tverrfaglig og i dybden på en kreativ og lekende måte. Elever kan skape spennende filmer eller tankekart som viser sammenheng og oversikt i alle fag. Creaza vil vise flere spennende nyheter, blant annet flere nye læremidler som er koblet opp til fagfornyelsen på en dynamisk måte, til det beste for både lærere og elever. Vi vil også vise hvordan Creaza passer perfekt inn i fagfornyelsen, og mange gode eleveksempler i bruk av Creaza.


U1D: Kikora

Seks aktiviteter som skaper ekte elevengasjement på vei inn i 2020.

Hanan Abdelrahman, Anders Baumberger og Tommy Nordby

Målgruppe: Grunnskole og VGS

Utforskning: Dybdelæring gjennom utforskning basert på GeoGebra
Koding: Som egne kodekurs og tett integrert i matematikken.
Diskusjon: Modulen hvor svaret er underordnet den gode fagsamtalen.
Camp Kikora: Engasjerende læring i praksis. Lær blant trær.
MatteMaraton: Startskuddet gikk 1. mai, men det er bare å henge seg på!
Ukas Utfordring: Hanans hjertebarn skaper engasjement over hele landet.

Med en kvart milliard løste oppgaver har vi i Kikora gode forutsetninger for å bygge videre på det vi ser skaper motivasjon og mestring. Hanan Abdelrahman, Anders Baumberger og Tommy Nordby viser hvordan vi fornyer Kikora, samtidig som vi viderefører det beste, fram mot Fagfornyelsen.


U1E: Kunnskap.no

Dybdelæring med avansert læringsanalyse på minKunnskap

Randi Aaseth og Jens Myklebost

REALFAG 8-10: Hvordan gjennomføre omvendt undervisning, dybdelæring og la elevene forsere emner uten omfattende planlegging og mye bruk av tid?

De nye heldigitale læremidlene i matematikk og naturfag for ungdomstrinnet på minKunnskap, Matematikk 8-10, Naturfag 8-10 og BrettMatte, har mange hundre animasjoner elevene kan utforske i omvendt undervisning. Selvrettende oppgaver i kombinasjon med læringsanalyse og detaljerte elevrapporter gir rike muligheter for underveisvurdering, konstruktive framovermeldinger og kartlegging.

Randi Aaseth fra Vardal ungdomsskole på Gjøvik og Jens Myklebost fra Vøyenenga skole/Kunnskap.no viser hvordan læremidlene vil påvirke undervisningen og bidra til bedre tilrettelegging for den enkelte elev. De presenterer også en plan for kompetanseheving for bruk av digitale læremidler på den enkelte skole.

Kunnskap.no


U1F: NRK Skole

Gameren Mats – historien som rørte hele Norge

Vicky Schaubert

Vicky er kvinnen bak den sterke historien om gameren Mats «Ibelin» Steen, som har slått alle trafikkrekorder på NRK.no. Historien har rørt over en million nordmenn og er oversatt til flere språk og publisert i flere land i hele verden.

Vicky har selv to sønner, og har endret syn på deres gaming, og hun har bedt dem om unnskyldning for hvordan hun har oppført seg overfor dem tidligere.

På NKUL forteller Vicky om hvordan hun jobbet med artikkelen om Mats «Ibelin» Steen. Kan hennes erfaringer overføres til deg som lærer og hvordan du kan forholde deg til elevenes gaming?

NRK Skole


U1G: Scandec

Skjermen som gjør læring lekende

Dette er seminaret for deg som vil opplevelse en helt ny generasjon interaktive skjermer fra Promethean, som

  • Integrerer din tilkoblede pc, Chromebook eller iPad sømløst med skjermen sine apper, slik at du kan hente inn absolutt alle ressurser i den uendelige whiteboarden med et trykk
  • Gir lærer mulighet til å styre elevens enhet fra skjermen når dere speiler
  • Skiller naturlig og smidig mellom penn og ulike håndbevegelser
  • Gir økt elev-engasjement med elevsvar uansett hvilke ressurser eller enheter du bruker i øyeblikket
  • Lar deg velge å ha en Google-sertifisert Chromebox integrert i skjermen uten å skifte kilde

Kanskje skjermen til og med slår seg på med dine personlige innstillinger når du kommer inn i rommet? Du må selv møte opp for å se!

Vi lover også å leke oss med AR sammen med Promethean-skjermen!

Scandec.no


U1H: Utdanningsforbundet

Utdanningsforskning.no: For (ut)forskende lærere!

Anita Normann (NTNU) og Vegard Rønning Kjendsli (Utdanningsforbundet)

Det er ikke mangel på interesse, men tid og ressurser, som gjør at mange lærere ikke får anvendt forskning i sin praksis. Utdanningsforbundet har tatt den tidkrevende lete- og samlejobben, så du slipper. Møt opp og hør hvordan digital forskningsformidling fungerer og hvilken nytteverdi den kan ha for lærere og lærerutdannere.

utdanningsforbundet.no
utdanningsforskning.no

Utstillerseminar 2

Torsdag 9. mai kl. 15.45 – 16.15


U2A: Gyldendal

Det er mange veier til elevens mestring. I Skolestudio finner du din vei.

Jørgen Walderhaug Jensen og Kristian Aa

Eleven skal oppleve mestring og gleden ved å lære når hun jobber, produserer, utforsker og samarbeider i Skolestudio.
Du som lærer skal erfare at det blir enklere å være den moderne lederen som bidrar med veiledning, overblikk og inspirasjon.

Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø for Fagfornyelsen, gjør det lett for deg å drive undervisning som gir
dybdelæring både i og på tvers av fag – og gjennom hele det 13-årige skoleløpet.

Kjente og kjære løsninger som Smart Øving og Salaby vil også få sin plass i Skolestudio.
Nå river vi siloene og gir deg et spennende læringsmiljø for Fagfornyelsen.

Du er varmt velkommen på Gyldendals utstillerseminar!


U2B: Interactive Norway

Interaktive skjermer i det digitale klasserommet – Tips til innkjøp og bruk!

Interactive er Norges ledende kompetansesenter for interaktive skjermer til undervisning og distributør av SMART og Prowise i Norge. Vi ønsker å gi deg noen gode tips og råd enten dere benytter PC, Chromebook eller iPad i undervisningen. Fokus på fagfornyelsen, elevaktivitet og samhandling med mobile enheter. Og vi presenterer noen nyheter som du garantert ikke har sett før!

interactive.no


U2C: Tieto

Hvordan kan kunstig intelligens og ny teknologi redusere lærernes administrative oppgaver i klasserommet?

I et pilotprosjekt gjennomført av Tieto i samarbeid med Anderstorp videregående skole i Skellefteå i Sverige, er det testet ut automatisk fraværsregistrering gjennom «tagger», mobilapper og ansiktsgjenkjenning.

Sammen med Skellefteå kommune vil vi presentere resultatene, torsdag 09.mai kl 15.45-16.15. Les mer om prosjektet her

Ønsker du å treffe oss eller booke et møte? Send oss en mail!


U2D: Visma Enterprise AS

Visma styrker skolene digitalt

Ellen Margrethe Sæthereng

Visma presenterer nyheter. Helhetlige tjenester for timeplan, vikarhåndtering, sikker saksbehandling og apper for kommunikasjon med foresatte.


U2E: Campus Inkrement

Løft alle i matematikk – over 100 skoler bruker det nyskapende læreverket Campus Matte

Karianne Hartviksen

Over 100 skoler har tatt i bruk nye Campus Matte. Bli kjent med et nyskapende læreverk som kombinerer omvendt undervisning og læringsdata for å få med alle elevene. Campus Matte er et komplett læreverk utviklet mot fagfornyelsen.

Hør erfaringer fra lærerene selv og få tilgang til egen skole.

campus.inkrement.no


U2F: LearnLab

Hvilke digitale ressurser passer best til de nye læreplanmålene i Fagfornyelsen?

Yngve Lindvig, Pål Berglund og Ingvil Haugaard

På hvilken måte tenker vi at fagfornyelsen legger opp til kollektiv digital læring? Hvordan undervise på en måte som fremmer kompetansen elevene trenger i fremtidens arbeidsliv? Vi deler erfaringer fra skoler som har benyttet digitale ressurser for å få til dybdelæring med fokus på kollektiv refleksjon, samskapning og begrepslæring. Innlegget er basert på erfaring fra 200 skoler som i skoleåret 2018/2019 har testet ulike ressurser, med fokus på hvilke spørsmål som åpner opp for dypere læring. Seminaret vil videre reflektere over hvordan fremtidens vurdering kan komme tilbake til kjernen i den progressive pedagogikken gjennom riktig bruk av digitale ressurser.

Seminaret arrangeres av Deep Learning Society og LearnLab i samarbeid med lærere fra skoler som har benyttet fremtidsrettet kollektiv digitale ressurser.

learnlab.net


U2G: Brettboka AS

BrettBoka – få dine kjente lærebøker fra alle forlag i digital utgave

Olav Reitan

Med og uten nett. PC, iPad eller Chromebook. Innlest tale på over 200 bøker. Gode studieverktøy.

Alle de store norske lærebokforlagene, samt mange små tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka. Unngå et stort lager av utgåtte papirbøker høsten 2020. Hvis skolene trenger å fornye boklageret er det både lønnsomt og nyttig å supplere med digitale lærebøker neste skoleår. Digitale lærebøker koster en brøkdel av papir og skolen brenner ikke inne med et utgått bok-lager høsten 2020.

Brettboka.no har bøker for alle fra grunnskole til videregående.


U2H: App Studio AS

3DL – læring og mestring i det digitale klasserommet (PC, AR og VR)

Anette Hvidtsten

beskrivelse kommer

Utstillerseminar 3

Fredag 10. mai kl. 09.00 – 09.45


U3A: Conexus

Hvordan skal vi styrke elevene for framtiden?

Eva Bratvold og Sissel Naustdal

Livsmestring har blitt et fagovergripende tema i Fagfornyelsen, blant annet fordi man ser at elever trenger å få kompetanse på eget liv. En stor andel elever sliter med motivasjon for å lære eller troen på at de kan klare å lære det som forventes av dem, og det er mange og sammensatte årsaker til dette. Det viktige er å ha en plan for å styrke ferdighetene de trenger for å håndtere utfordringer og tilbakeslag, for å bli trygge på seg selv og oppleve mestring. Hva skjer når man kombinerer å trigge interesse og mening med læring, med kunnskap om hjernen og hvordan vi kan utvikle konstruktive tankemønstre, hvordan man kan lære mer effektivt, utvikle god selvfølelse og kunnskap om hvordan man kan ta best mulig vare på fysisk og mental helse? Eva og Sissel vil dele fra omfattende erfaring og forskning om hvordan en helhetlig tilnærming kan styrke robusthet i elever, livsmestring og bidra til at lærere får jobbe med mer motiverte elever.


U3B: Microsoft

Office 365 for alle!

Marte Moslet

De fleste har kanskje hørt om lærerværktøy i OneNote, men ikke nødvendigvis hvordan og hvorfor disse verktøyene implementeres i hele Office og Windows 10 verden. Kom å få en demonstrasjon av tilgjengelighetsfunksjonaliteten som finnes i Microsoft-universet, og bli inspirert til hvordan du kan skape et inkluderende klasserom. Du vil også selvfølgelig få en liten smakebit av nyheter fra Microsoft utdanning. #aka.ms/utdanning

Microsoft i undervisningen


U3C: Moava

Moava Vikarius – En enklere hverdag for vikaransvarlig

Arnt Gunnar Tønnessen

Dette foredraget passer for deg som ønsker en enklere vikarhåndtering for skoler og barnehager i kommunen din. Vi vet at det kan være en utfordring å finne en god vikar når en ansatt ringer inn syk om morgenen. Dette ville vi gjøre noe med. Vi har derfor laget en felles vikarpool hvor skoler og barnehager i hele regionen deler på sine vikarer. Ved hjelp av vår søkemotor finner du enkelt rett vikar til rett tid. Slik reduseres tidsbruk og kostnader, samtidig som du får tilgang på langt flere kvalifiserte vikarer enn før.

Moava Vikarius


U3D: Eplehuset

Grunnlag for bedre læring med MDM + Skolearbeidsappen

Anders Berle

Eplehuset har i mange år hatt fokus på gode systemer for utdanningssektoren, som grunnlag for god læring. Vi vil vise hvordan MDM-løsningen kombinert med Skolearbeidsappen gir et godt utgangspunkt for dette. Vi vil gi dere en kort intro på oppsett av MDM, opprettelse av klasser og pedagogisk bruk av Skolearbeidsappen.

Eplehuset – Skole og utdannning


U3E: Statped

Når lydbok og AR gjør teksten tilgjengelig

Ragnhild Sveli, Marita Deila Kyrkjebø og Ingvild Aanensen

For noen elever er skriftlig tekst vanskelig tilgjengelig. Lydbøker gir elever mulighet til å lytte til teksten og dermed kunne få innholdet med seg uten å bruke kapasitet på avkoding. Statped og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) er begge produsenter av lydbøker. Skolelydbok er en felles satsning som sikrer elevene et bredt tilbud av lydbøker, både lærebøker og skjønnlitteratur.
AR-teknologien gir muligheter for å gjøre innholdet i bøkene mer spennende. Statped vil presentere bruk av AR i tegneserie-heftet «Valhall. Ulven er løs». Historien vekkes til live, og teksten presenteres både på tegnspråk og norsk tale.

statped.no


U3F: Dragonbox

Dragonbox Skole – Hvordan skaper vi fremtidens problemløsere?

Audun Uggerud

Bli kjent med universet som har engasjert tusenvis av elever gjennom historier, tverrfaglighet og problemløsning. I matematikklæreverket vårt for 1.-3. trinn, utforsker elevene matematiske sammenhenger gjennom fysiske og digitale konkreter. Som igjen resulterer i fantastiske matematiske samtaler.

dragonbox.no


U3G: Atea AS

Ta «tempen» på din skoles digitale status! – Med utgangspunkt i Fagfornyelsen – hvordan leder og planlegger du for læring med teknologi som verktøy?

Elisabeth Palmgren, Fagansvarlig ATEA skole
Marion Schulze, Koordinator ATEA skole

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner uttaler til VG i mars at fagene jevnt over skal bli mer utforskende og praktiske. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.

Sammen med ATEA vil du gjennom dette utstillerseminaret få kjennskap til hvorfor teknologi blir et viktig verktøy inn i arbeidet med Fagfornyelsen. Du vil også få se eksempler på hvordan teknologien gir muligheter for kreative, skapende og praktiske læringsaktiviteter som gir elevene et bedre grunnlag for å trene refleksjon og kritisk tenkning. Om du ønsker får du muligheten til å ta «tempen» på din egen skoles digitale status, også sett opp mot Fagfornyelsen.


U3H: Fagbokforlaget

Praktisk-estetiske fag i en digital skolehverdag (ungdomstrinnet)

Rannveig Førland

Mat og helse gir rom for å jobbe tverrfaglig i tråd med den nye læreplanen, og rommer mange viktige emner innenfor samfunnsfag og livsmestring. Likevel bærer undervisningen ofte preg av tidspress og lite støtte i de eksisterende
læremidlene. Den digitale ressursen Verkstedet består av undervisningsfilmer, gjørefilmer og komplette undervisningsopplegg, og gir læreren helt nye forutsetninger for å drive undervisning i faget.Verkstedet bidrar til spennende, informativ og engasjerende undervisning, som fremmer hele klassen, og hjelper både elev og lærer med å tilegne seg praktisk kunnskap via prosessorientert veiledning. Ressursen dekker kompetansemålene for musikk,
kunst og håndverk og mat og helse.

Rannveig Førland jobber som universitetslektor ved OsloMet, og er lektor ved Solvang ungdomsskole i Asker. Hun har hovedfag i ernæring, helse og miljø, og er opptatt av å formidle matglede, livsmestring, og kunnskap om mat, ernæring og helse blant unge mennesker.

fagbokforlaget.no

Utstillerseminar 4

Fredag 10. mai kl. 11.15 – 11.45


U4A: Elevkanalen (tidl. TV2 Skole)

Elevkanalen, hele Norges læremiddelportal

Anne Cathrine Gotaas og Yngvar Nordberg

Med fokus på dagsaktuelle hendelser som skaper relevans for elevene. Hovedkilden er film som treffer de tre tverrfaglige temaene knyttet opp mot kompetansemål. Du finner mange innholdsleverandører – forlag, TV-kanaler, organisasjoner. Til sammen har vi et heldekkende læremiddeltilbud klart til fagfornyelsen. Innholdet fra alle partnerne presenteres i et felles grensesnittsom sikrer enkel bruk og ikke minst universell utforming.

elevkanalen.no


U4B: Itslearning

Kombiner favorittene fra O365 og Google med itslearning

Veronica Gjøvåg

Jeg skulle ønske at lærerne kunne gi lekser og oppgaver på samme måte

I et mylder av digitale verktøy og muligheter er det lett å gå seg bort. Hjelp elevene til å finne frem, og spar deg selv for tid ved å samle alt på ett sted. Vi viser hvordan du enkelt kan kombinere favorittverktøyene fra blant annet Office 365 og Google med itslearning.


U4C: Kopinor

Fotballspilleren som ble spilt god av et forlag og ble forfatter

Michael Stilson og Kopinor

Kopinor har invitert fotballspiller, lærer og forfatter Michael Stilson med til NKUL. Her forteller han om da han kontaktet forlaget Cappelen Damm og fikk hjelp til å utvikle manus og gi ut en roman. «Bare spille ball» kom ut i 2018 og er allerede nominert til både Ungdommens kritikerpris og debutantprisen Trollkrittet.

Les intervju med Michael Stilson på Fabelaktig formidling

kopinor.no


U4D: Canvas

Aktive læringsopplevelser med Canvas og Arc

Nils Hjelmervik

Tenk deg teknologi som spiller på lag med deg i skolehverdagen. Som er bygget for at enkle oppgaver bare skal gå av seg selv. Du endrer en frist, elevene får beskjed. Du vil bruke dokumenter i skytjenesten din, ting bare virker. Du vil engasjere og aktivisere elevene samt skape aktive læringsopplevelser. Alt ligger til rette.

I denne sesjonen viser vi deg fremtidens læringsplattform, Canvas, sammen med videoplattformen Arc.


U4E: Lin Education AS

Fremtidens skole for alle

Pål-André Ramberg, rektor ved Glemmen videregående skole
Erlend Kobro, Lin Education

Hvordan ser skolen ut i fremtiden? Glemmen vgs utfordrer eksisterende strukturer som lekser, timeplan og klasserom. Erlend og Pål Andre forteller i foredraget om en utviklingsreise mot det alle snakker om men få gjør.

Fra august 2020 vil elevene på VG1 ved Glemmen vgs ønskes velkommen til en skole der mange av de tradisjonelle strukturene vi kjenner til utfordres for fremme individuell tilpasning og ferdigheter for det 21. århundre. Hvordan blir man en av Norges mest pedagogisk innovative skoler, og hva må være klart før elevene kommer.

lineducation.no


U4F: Zokrates by Enable AS

Zokrates fjerner tidstyver for lærere!

Jan-Helge Akersveen

Kom og se hvordan Zokrates gjør hverdagen i Office 365 enklere for lærere og elever med gode verktøy for tilpasning av ukeplaner, innleveringer og prøver. Vi lanserer nå vårt splitter nye verktøy for individuelle utviklingsplaner (IUP). Verktøyet er tett knyttet til vurderinger i Zokrates og kompetansemålene fra GREP og forenkler prosessen rundt elevsamtale og kontaktsamtale.


U4G: GAN Aschehoug

Programmering i skolen

Ellen Egeland Flø

Hvordan kan programmering innføres på en best mulig måte, på fagenes egne premisser for ALLE elevene?

Vi ser på fagfornyelsen: på programmering og skaperglede i ulike fag, og presenterer konkrete undervisningsopplegg der vi tar «programmeringen ut av skjermen» og inn i virkeligheten. Vi bruker bl.a. micro:bit, papp og limpistol. Gjennom slike prosjekter jobber elevene med fagene, de programmerer, får være kreative og får jobbet mer med ulike kompetanser for det 21. århundret som beskrevet i Ludvigsenutvalgets rapport. Det vil bli presentert hvordan man kan gå fram for å utvikle denne typen undervisningsopplegg, og foreløpige erfaringer fra dette arbeidet.

Vi vil også vise smakebiter fra det kommende undervisningsmateriellet for mellomtrinnet.

gan.aschehoug.no


U4H: BS undervisning

Pendel – Full kontroll. Helt enkelt.

Tanja Brodshaug og Sofie Rustøy

Norsk skole digitaliseres. Kjøp og bruk av digitale læremidler krever nye løsninger. Der hvor bokens format er lik og innkjøpsordningene satt i system, er kjøp av digitalt innhold noe helt annet. Hva må til for å forenkle måten vi kjøper og organiserer læremidler på i 2019? BS Undervisning er Norges største leverandør av læremidler, og flertallet av norske skoler er våre kunder.

Vår oppgave har siden 2006 vært å gjøre kjøp av læremidler enkelt, og det vil vi fortsette med: Derfor har vi nå laget Pendel, en ny og smart løsning som skal gjøre skoledagen enklere, enten du er elev, lærer, rektor eller skoleleder. I Pendel kan du finne og kjøpe både trykte og digitale læremidler fra alle leverandører, og få oversikten du trenger. I tillegg blir det enklere å tildele og ta i bruk lisenser, du får full kontroll over fakturaer og budsjetter, kan se statistikk og mye mer. Kort sagt får du full kontroll – helt enkelt.

pendel.no