NKUL 2024
Utstillerseminarer

Utstillerseminar-parallell 1

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00


U1A – Scandec Systemer: Interaktiv whiteboard –et samlingspunkt for læring

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Bli med på en spennende tavleundervisning i ny digital drakt!

Tavlen har alltid vært et sentralt verktøy for læring – og det stopper ikke ved at tavlen er blitt digital.

La oss flyttet blikket fra kjedelig presentasjoner fulle av tekst, over til den levende og varierte digitale whiteboarden.

Vi ser på interaktiv whiteboard som et samlingspunkt for læring – der læreren står fritt til å skape en tavle med dybde. Hent inn innspill fra elevene, få inn AR, ressursene i nettleser og apper.

Bli med å se hvordan vi enkelt kan bruke ulike verktøy i en interaktiv skjerm.

Foredragsholdere:
Solveig Lind-Dramstad
Håkon Bjørø
Scandec Systemer


U1B – Elevkanalen: Ytringsfrihet i klasserommet med Elevkanalen

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Det siste året har vi lest at unge vegrer seg stadig mer for å ytre sine egne meninger, og at ytringsfriheten er under press. Vi viser ulike metoder og verktøy vi har på Elevkanalen for å oppfordre elever til å bruke stemmen sin, og øve på å ytre seg – fra småtrinnet til videregående.

På Elevkanalen blir elevene daglig eksponert for andres ytringer og ulike synspunkter gjennom nyhetssendinger, «ta debatten» og «elevstemmer». Dette legger et godt grunnlag for å selv ytre seg her og nå, eller i fremtiden.

Vi vil gi deg innsikt i hvordan du kan anvende Elevkanalen effektivt i arbeidet med å skape et godt og trygt ytringsrom i ditt klasserom.

Foredragsholdere:
Camilla Walla
Ann Helen Estenstad
TV2 Skole/Elevkanalen


U1C – Cappelen Damm:Finn balansen i klasserommet med Cappelen Damm

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Cappelen Damm har lagd læremidler i snart 200 år. Vi elsker bøker, men vi elsker også det digitale. Vi vet at du er god til å variere undervisningen din. Vi vet at du til enhver tid bruker de læremidlene som fremmer læring best, digitale eller analoge. Men vi vet også at dette noen ganger kan være utfordrende.

I Skolen fra Cappelen Damm, som nå brukes av snart 60 % av alle elever i grunnskolen, og helt nye Disko fra Cappelen Damm (for VGS) tilnærmer elevene seg læring gjennom en stor variasjon av oppgaver, filmer, aktiviteter og tekster. I vårt utstillerseminar viser vi hvordan du kan tilpasse tekster til ulike elevgrupper, variere undervisningen og hvordan tjenestene våre kan bidra til undrende og reflekterende elever. Og mye moro i klasserommet.

Foredragsholdere:
Kjetil Ødegårdstuen
Ragnhild Telise Kristoffersen
Cappelen Damm


U1D – Creaza: Variasjon, motivasjon, undring og læring med Creaza!

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

I Creaza har vi lang erfaring med kreativ og leken tilnærming til læring. Gjennom utvikling av nye løsninger og nye læremidler holder vi oss aktuelle og relevante!

Med LK20 har begreper som utforsking, tverrfaglighet, skapende og elevaktiv læring fått et sterkt fokus. Til det passer Creaza sine verktøy og læremidler perfekt.

Creazas elevaktive verktøy legger til rette for mange slags måter å lære og uttrykke seg på. Læremidlene våre er laget med utgangspunkt i disse verktøyene. Her får du læremidler med alle de fantastiske mulighetene det digitale gir oss til å tenke nytt og tilpasse fagstoffet mot den enkelte elev!

I seminaret vårt viser vi spennende nyheter og eksempler på ressurser du kan bruke for å variere undervisningen. De spenner seg fra helt fra begynneropplæringen med Alfabetplaneten til komplekse problemstillinger med konflikter i verden i dag for videregående elever. Du vil få smakebiter for hele grunnskolen i fag som norsk, naturfag, engelsk, KRLE og samfunnsfag

Kunstig intelligens har kommet veldig raskt og påvirket norsk skole mye. Noen elsker det, andre er veldig lite begeistret. Men lærere og elever må forholde seg til det.

På vårt seminar viser vi hvordan Creaza kan brukes i møte med kunstig intelligens. Vi viser også hvordan Creaza gir variasjon fra fagstoff i bøker og andre læremidler. Fokuset er at elever må internalisere og bearbeide fagstoffet fra flere vinkler for å gi det sitt helt unike uttrykk.

Foredragsholdere:
Thor-Erik Rødland
Kristin Hop
Creaza


U1E – Conexus: Fra kaos til kontroll: en effektiv vei til et bedre skolemiljø

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

I et landskap hvor skoleledere og lærere balanserer på en stram line mellom administrative oppgaver og sitt kjerneoppdrag – å forme fremtidens samfunnsborgere – introduserer vi en løsning som vil revolusjonere håndteringen av 9a-saker. Vårt innovative verktøy er ikke bare en tidsbesparende; det er en læringsreise som styrker skolemiljøet, sikrer rettferdig oppfølging, og legger fundamentet for positive og varige endringer. Ved å integrere lærerens innsats i skolemiljøsaker, tilrettelegge for effektiv deling av ansvar innad i team, og sikre enhetlig praksis på tvers av kommunen, snur vi det tidkrevende arbeidet med 9a-saker til en effektiv prosess som sikrer riktig handling fra første stund. Oppdag hvordan vi kan halvere tiden brukt på 9a-saker, samtidig som vi forbedrer skolemiljøet og sikrer verdifull læring fra hver sak.

Foredragsholdere:
Per Christian Rasmussen
Kristian Nilsen
Conexus


U1F – Interactive Norway: Lag ditt eget interaktive læringsopplegg i Lumio by SMART sammen med oss, og få tilgang på Smartskole+ i et helt år!

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Bli med på vårt seminar, og lær å lage engasjerende og variert læringsopplegg med elevsentrert læring i fokus.
På vårt seminar vil du lage ditt eget interaktive læringsopplegg i Lumio by SMART, hvor du lærer å lage utleveringsaktiviteter der elevenes utforsking og kreativitet står i fokus.
Vi lager også spillbaserte aktiviteter og quizer som du kan gjennomføre med elevene dine. Gå inn på lum.io før seminaret for å få en smakebit av hva som venter – ingen lisens nødvendig!

SMART er markedets mest bærekraftig, solide og pålitelige skjermleverandør for det norske klasserommet, og vi forteller deg hvorfor.

Alle som deltar på vårt seminar får eksklusivt tilgang til vår nylansering «Smartskole+» i ett år (verdi 8990,-).

Foredragsholdere:
Ian Guildford
Kristina Rummelhoff
Interactive Norway


U1G – NRK Skole: NRK Skole – undervisningsopplegg og nytt innhold

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Vil du bruke Oppsynsmannen, Makta, Brenner deler dikt, Labyrint eller Planetpatruljen i undervisningen? NRK Skole tilbyr nå tilrettelagte undervisningsopplegg til aktuelle og relevante NRK-serier, tilpasset forskjellige fag og alle klassetrinn. Bli kjent med hva du kan finne hos oss av undervisningsopplegg og annet nytt innhold. I tillegg forteller vi litt om morsomme ting som kommer til høsten – dere får blant annet en liten sniktitt på den nye norskserien «Kompani O.R.D» som NRK Super publiserer rett etter sommeren.

Foredragsholdere:
Marit Rønneberg Hagerup
Aida Zulic
NRK


U1H – Cyberbook: Lærer elevene fortere norsk gjennom tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag? Ja.

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Hvordan er det gunstig å jobbe med tospråklig fagopplæring slik at man både lærer norsk og lærer faget? Vi viser hvordan bruk av metoder i språklæring fra grunnleggende norsk, stor grad av multimodalt innhold og interaktive oppgaver og det alltid å ha sitt eget språk lett tilgjengelig gjør både flyktninger og språklige minoriteter trygge i både norsk og fagene.

Vi ser også hvordan eleven selv gjennom ny teknologi som NB Whisper kan trene norsk med faget.

Trinn 1-10.

Foredragsholdere:
Camilla Bildeng
Eirik Hunsdal
Cyberbook


U1I – Visma: Datadrevet?

Onsdag 29. mai kl. 13:30 – 14:00

Ny teknologi og tjenester i skyen gir nå de mulighetene som lenge bare har vært et målbilde; samle innsikt og gi beslutningsgrunnlag som gjør skolen bedre.

Hvilke data har kommunen, fylkeskommunen og skolene egentlig tilgjengelig?
I denne økten ser vi på hvordan vi jobber med data for oppvekst i Visma.

Videre åpner vi for dialog med salen for å høre tanker og ideer dere måtte ha rundt temaet.

Foredragsholdere:
Per Brandser
Visma

Utstillerseminar-parallell 2

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30


U2A – Gyldendal: Prisvinnende læremidler i Gyldendal Skolestudio

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Norges største undervisningsforlag står bak flere læremiddelsuksesser til skole og barnehage. I vinter vant Gyldendal og Salaby den presumptivt største internasjonale prisen for digitale læremidler, BETT Awards!

Gyldendals digitale læremidler er samlet i Skolestudio, og på utstillerseminaret viser vi innhold og funksjonalitet som gjør læringsmiljøet prisverdig. Vi viser også nyheter vi er svært stolt av.

Foredragsholdere:
Jørgen Walderhaug Jensen
Kristian Aa
Gyldendal


U2B – Kikora: Kikora Vurdering – et inkluderende og engasjerende testverktøy i matematikk

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Er det mulig å lage et vurderingsopplegg som elevene lærer av? I vårt seminar skal vi snakke om vurdering i matematikk, fra elevens perspektiv. Det tar ofte lang tid å rette tradisjonelle prøver, og skal hver elev få gode, faglige tilbakemeldinger, er det i hvert fall tidkrevende. Og uten noen form for tilbakemelding underveis i prøvesituasjonen og frem til resultatet foreligger, føler mange elever at de famler i blinde. Derfor lurer vi i Kikora på om denne vurderingsformen fører til bedre læring? Hvis svaret er nei, hvorfor gjennomfører vi da slike prøver i det hele tatt?

I denne økta skal vi belyse noen utfordringer knyttet til dagens vurderingsformer i matematikk. Vi oppretter en prøve sammen med Kikora Vurdering. Da får du se hvilke muligheter DU som lærer har til å enkelt tilpasse prøvesituasjonen slik at den møter hver elevs læringsbehov. Vi avslutter så med å se på rapporten for testen. Her vil vi komme med noen tips til hvordan du kan bruke disse dataene systematisk til å forbedre og støtte elevenes læring.

Kom og se hvordan Kikora Vurdering fremmer læringsopplevelser slik at alle føler mestring.

Foredragsholdere:
Vineet Sharma
Tommy Nordby
Kikora


U2C – Kahoot Dragonbox: Dragonbox Kahoot!

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30


Beskrivelse kommer

Foredragsholdere:
Gunnhild B. Nergård
Kristin V. Hove
Kahoot Dragonbox


U2D – Campus Inkrement: Variert matematikkundervisning med Campus Matte 1-10 og VGS

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Bli med og utforske det varierte innholdet i Campus Matte, som inkluderer alle elever gjennom hele skoleløpet. Få inspirasjon til hvordan du kan utnytte det beste fra det digitale og analoge i matematikkundervisningen.

Foredragsholdere:
Karina Velten
Campus Inkrement
Karina Velten: Karina har over 18 års erfaring som realfagslærer med fordypning i matematikkdidaktikk. Hun brenner for å skape gode mestringsopplevelser hos elevene. Karina har god erfaring med å løfte elever ved hjelp av Campus Matte i klasserommet, både på ungdomstrinnet og VGS.

Kirsti Thorsen
Campus Inkrement
Kirsti Thorsen: Kirsti har over 20 års erfaring som mattelærer og lang erfaring som kursholder av både konferanser og workshoper. Hun er spesielt opptatt av å få aktivitet i klasserommet, noe som gjenspeiles i hennes kurs. Kirsti er også en av medforfatterne Campus Matte sin arbeidsbok for 1. og 2.trinn.


U2E – Lingit: Equatio- et læringsstøttende verktøy for matematikk

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30


Kan virkelig ett og samme program engasjere både de som elsker matematikk, de som hater tall og de som har lærevansker eller andre utfordringer? Og kan det samme programmet fungere fra begynneropplæring til høyere utdaning?

Lingit har siden 2001 jobbet med å utvikle programvare for mennesker med dysleksi. Nå lanserer vi også et læringsstøttende verktøy for matematikk.

Kom på utstillerseminaret vårt, så skal du få en sniktitt på noe av det Equatio kan hjelpe elevene med!

Foredragsholder:
Silje Juliussen
Lingit


U2F – IST: AI-forsterket oppvekstadministrasjon fra IST

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Hvordan AI, maskinlæring og automasjon kan forbedre kvaliteten på administrative prosesser i oppvekstsektoren.

Foredragsholdere:
Tone Innerdal
Kristoffer Balsnæs
IST


U2G – Learnlab: Alle kan mestre: inkluderende og engasjerende undervisning med Learnlabs KI!

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Learnlabs digitale verktøykasse tilrettelegger for et klasserom som møter hver elevs unike læringsbehov. Våre kreative verktøy har integrert kunstig intelligens for å tilpasse undervisningen, støtte elever med ulike vansker, og forbedre læringsutbyttet for alle. På seminaret viser vi hvordan vår plattform fremmer mestringsopplevelser og gjør formativ vurdering og inkludering mulig gjennom tilpasset læring. Vi oppsummerer også hva vi har lært i samarbeid med 300 skoler i utviklingen av fremtidens utdanning!

Foredragsholdere:
Yngve Lindvig
Tone Mari Gurskevik
Learnlab


U2H – Dustin: Hvordan designe læring med kunstig intelligens i klasserommet

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Læreren har en avgjørende rolle i dagens skole. Særlig med integreringen av AI, vurdering av elevenes kompetanse og skaping av meningsfulle oppgaver. Hvordan skal læreren legge til rette for elevmedvirkning og autentisk læring, hvor man treffer elevenes premisser og lar dem utforske sine egne kjerneverdier? Bli utfordret med påstander knyttet til både kompetanse, elevmedvirkning og kunstig intelligens.

Foredragsholder:
Steinar Sevje
Dustin
Steinar Sevje i Dustin har lang fartstid innenfor kompetanseheving i skolen, og han kjenner praksis på nært hold. Foredragene hans er fylt med energi, anekdoter og et skråblikk på dagens skole.


U2I – Eduplaytion: Matematikkundervisning med dataspill – Numetry Skole i klasserommet

Torsdag 30. mai kl. 16:00 – 16:30

Numetry-pedagogene Håvard Tjora og Bjørn Ivar Mesel viser matematikken bak Numetry Skole og hvordan komme i gang i klasserommet. Ta gjerne med PC eller iPad – Her får du muligheten til å teste spillet.

Foredragsholdere:
Håvard Tjora
Bjørn Ivar Mesel
Eduplaytion

Utstillerseminar-parallell 3

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30


U3A – Skolon: Kunstig intelligens – for alle i klasserommet

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Vi tror at KI er en ny og kraftig ressurs som skaper nye muligheter til å forenkle arbeidsoppgaver, spare tid i hverdagen og bane vei for det som virkelig betyr noe i klasserommet – nemlig læring. Vi mener at det er et behov for sikre og ansvarlig utviklede KI-verktøy i skolen. Med Skolons nye og ansvarsfullt utviklede KI-funksjoner kan lærere og elever bruke den nye teknologien med et par tastetrykk, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Foredragsholder:
Phillip Hvarnes
Skolon


U3B – Lingu: Kunstig intelligens i andrespråksslæring

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Kunstig intelligens i vurdering og undervisning

Foredragsholder:
Pia Lorentzen
Lingu


U3C – MakeKit: Dette er ikke et KI foredrag

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Praktiske læremidler, elevens vei til mestring og læringsglede.

Bygging, koding, utvikling og lek gir skaperglede og utforskertrang. Engasjerende prosjekter som oppskriften på å nå kompetansemålet. I dette foredraget viser vi hvordan læremidlene fra norske MakeKit blir brukt for å skape engasjement, mestring og eierskap til egen læring.

MakeKit er den eneste norske produsenten av læremidler og produkter til micro:bit. Disse er laget i tråd med LK20 og de er reparerbare og laget av bærekraftige materialer.

Du finner MakeKit sine produkter hos: N00B, Lekolar(ATEA), Daisy (Dustin), Nerdebutikken og Pendel(BSU).

Besøk også vår utstilling. MakeKit befinner seg på plass 57 på Start-up-torget (Gårdsrommet etg. U2, trapp ved R3. Se utstillerkart)

Foredragsholder:
Steinar Holøs
MakeKit


U3D – Eplehuset: Lek og læring med iPad i barnehagen

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Vi i Eplehuset ønsker å ta deg som jobber i barnehage gjennom gode opplegg som viser hvordan iPad kan styrke barnehagens digitale praksis innen fagområdene.

 • Hvordan legge til rette for at barna kan utforske, leke og lære ved bruk av digitale verktøy?
 • Hvordan legge til rette for at barna kan være kreative og digitale gjennom digitale uttrykksformer?

Disse spørsmålene besvares i gjennomgang av noen enkle produksjonsapper, hvor vi viser frem en god og pedagogisk bruk av disse.

Foredragsholder:
Lars Wessel Verpe
Eplehuset


U3E – Literate: Tidlig identifisering av dysleksi i stor skala

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30


Tidlig identifisering av dysleksi i stor skala.
Dysleksi og tidlig innsats: effekten av tidlig vs. sen intervensjon, med Spesialpedagog Hilde Nøstvik Larsen
Dysmate er forskningsbaserte digitale tester som avdekker dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Ny forskningsbasert test som gjør det mulig å oppdage risiko for dysleksi allerede fra siste året i barnehagen.

 • Forskning bak testen
 • Screening og Oppfølging – gjennomgang av deltester
 • Diagnostisk test
 • Dysmate i bruk: over 34000 gjennomførte tester! – erfaringer fra kunder
 • Spørsmål og svar

Ved å ta i bruk Dysmate bidrar du til at de som har dysleksi blir oppdaget og får den støtten de trenger så tidlig som mulig.

Dysleksitestene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. Testene er digitale og svært enkle å administrere. Screeningtester tar vanligvis 30 minutter og kan gjennomføres på en hel klasse samtidig. Oppfølgingstester tar rundt 15 minutter. Testene er normerte og resultatene foreligger umiddelbart etter gjennomført test. Les mer om testene på www.dysmate.no .

Foredragsholdere:
Hilde Nøstvik Larsen
Literate

Team Dysmate


U3F – Google: Future of Education

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Beskrivelse kommer

Foredragsholder:
Cecilie
Google


U3G – Jamf:

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30


Beskrivelse kommer


U3H – Rambøll Management Consulting

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Beskrivelse kommer


U3I – Utdanningsforbundet: Utdanningsforskning.no – Lærer + forskning = sant

Fredag 31. mai kl. 09:00 – 09:30

Lærere bygger sin praksis på forskning og erfaring, men å finne frem til relevant forskning kan være både tidkrevende og vanskelig i en allerede presset arbeidshverdag. Så hvordan bringer man lærerne og forskningen sammen?

Utdanningsforskning.no tar jobben!

Vi er Utdanningsforbundet sin forskningsportal, og vi skal vi bidra til at ansatte i barnehage, skole og høyere utdanning skal bruke mindre tid på letejobben, og mer på lese-, lytte- eller se-jobben.
På dette seminaret vil Vegard Kjendsli gi en kjapp innføring i «hva», «hvordan» og «hvorfor».

 • Hva er Utdanningsforskning.no?
 • Hvordan kan du som profesjonsutøver nyttiggjøre deg av verktøyet?
 • Og hvorfor driver Utdanningsforbundet seg med dette?

Utstillerseminar-parallell 4

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30


U4A – Aschehoug: Aschehoug univers for grunnskolen

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Aschehoug univers tilbyr innhold til alle fag og alle trinn. I dette seminaret får dere en introduksjon av våre digitale læremidler på Aunivers.no. Denne høsten lanserte vi en ny versjon av vårt læringsunivers.

Bli med og få blant annet:

 • Gjennomgang av funksjonalitet i Aschehoug univers
 • Tips til hvordan du kan bruke Aschehoug univers i din undervisning
 • Gratis prøvetilgang til Aschehoug univers

Foredragsholdere:
Anne Smedstad
Katrine Ajer
Aschehoug


U4B – Kahoot DragonBox: DragonBox Kahoot!

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Beskrivelse kommer

Foredragsholdere:
Gunnhild B. Nergård
Kristin V. Hove
Kahoot DragonBox


U4C – Lingu: Kunstig intelligens i andrespråksslæring

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Kunstig intelligens i vurdering og undervisning

Foredragsholder:
Pia Lorentzen
Lingu


U4D – Enable: Smarte apper i Teams – Årshjul, møteadministrasjon og Zokrates LMS

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Enable er en Microsoftpartner fra Trondheim som lager apper for Teams. På NKUL vil vi vise 3 av våre apper; Zokrates LMS, PlanIt (Årshjul) og Agenda – en app som hjelper deg til å få struktur på møter.

Zokrates LMS
Kom og se hvordan du med Zokrates ukeplan, portefølje og IUP kompletterer alle de fine utdanningsfunksjonene i Teams. Vårt fokus er hvordan du som lærer på en enkel måte lager individuelt tilrettelagte ukeplaner. Alt koblet mot kompetansemål fra læreplanene i Grep og oppgaveverktøyet i Teams. Få full oversikt over elevenes arbeid og vurderinger i vår portefølje, og se hvordan du dokumenterer pålagte og systematiske periodevurderinger i vår IUP (individuell utviklingsplan).

PlanIt
PlanIt er en teamsapp for å lage et visuelt årshjul for skolen, trinnet, klassen som en fane i Teams PlanIt er integrert med Planner og gruppekalender, slik at oppgaver varsles og innslag kan vises i Outlook.
https://enable365.ai/no/apps/planit/

Agenda
Agenda er en teamsapp hvor du kan lage maler for møter med fast agenda og faste deltakere. Forbered møtene ved å beskrive sakene og last opp saksdokumenter på de enkelte sakene. Agenda kan deretter lagres og distribueres som en pdf. Under møtet gjør du notater direkte i appen og oppretter/tildeler oppgaver som dukker opp i møtet direkte fra Agenda i Planner. Når møtet er ferdig lagrer du det ferdige referatet som en pdf klar til arkivering.
https://enable365.ai/no/apps/agenda/

Foredragsholdere:
Gry Berg Andersen
Jan-Helge Akersveen
Enable


U4E – Literate: Rask, effektiv og pålitelig identifisering av dysleksi hos ungdom. Demonstrasjon av Screening og Oppfølgingstest.

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

 • Screening og Oppfølging – gjennomgang av deltester
 • Screening i grupper og fjernadministrering av testene
 • Presentasjon av resultatene
 • Spar tid med en automatisk generert rapport
 • Hvordan komme i gang
 • Spørsmål og svar

Ved å ta i bruk Dysmate bidrar du til at de som har dysleksi blir oppdaget og får den støtten de trenger så tidlig som mulig.

Dysleksitestene er basert på mange års forskning. De består av screeningtester og oppfølgingstester. Testene er digitale og svært enkle å administrere. Screeningtester tar vanligvis 30 minutter og kan gjennomføres på en hel klasse samtidig. Oppfølgingstester tar rundt 15 minutter. Testene er normerte og resultatene foreligger umiddelbart etter gjennomført test. Les mer om testene på www.dysmate.no .

Foredragsholdere:
Hilde Nøstvik Larsen
Literate

Team Dysmate


U4F – Aschehoug: Kritisk bruk av språkmodeller i undervisningen (vgs)

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Sammen med Marte Foldvik-Høgås fra Faktisk.no viser vi hvordan KI kan brukes til egen læring.

Modus er Aschehougs nye heldekkende, digitale læremiddel. På dette seminaret får dere tips til hvordan dere kan bruke Modus til å jobbe med hvordan KI kan brukes til egen læring.

Bli med og få blant annet:

 • Tips til hvordan du kan bruke Modus i din undervisning
 • Gratis prøvetilgang til Modus
 • Goodie bags og premietrekning

Foredragsholdere:
Marte Foldvik-Høgås
Faktisk.no

Stine Messel
Aschehoug


U4G – ILT Education/AskiRaski: Leseglede via mestring

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. I over 20 år har barn, ungdom og voksne lært å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese orddeler, enkeltord og setninger. Gjennom Startpakken tilbyr vi en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. Her møter elevene en kombinasjon av digitale, papirbaserte og praktiske aktiviteter.For elever som av ulike årsaker ikke har knekt lesekoden i løpet av de første årstrinnene, har Aski Raski både digitale og analoge lesekurs. Gjennom kartlegging, innsats og retest får du som lærer den oversikten og oppfølgingen du trenger til å gi elevene målrettet, intensiv opplæring.

Foredragsholder:
Ingunn Vatshelle Bratberg


U4H – Mpluss IT: Oppdag Kompetansia

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Tenk hvis et verktøy kunne avdekke elevers leseferdigheter både enkelt og effektivt? Kompetansia gjør nettopp dette. Dette digitale kartleggingsverktøyet lar deg skreddersy leseopplæringen til hver elevs behov, gir innsikt i deres fremgang, og tilbyr målrettede øvingsoppgaver. Oppdag hvordan Kompetansia kan forvandle din leseundervisning og åpne opp nye muligheter for elevene. Er du klar for å endre leseopplæringen?

Foredragsholder:
Vigdis Lothe Waaler
Mpluss IT


U4I – Scandec Systemer: Engasjer og involver elevene gjennom trådløs tilkobling i klasserommet

Fredag 31. mai kl. 11:00 – 11:30

Bli med oss å leke med de ulike muligheten trådløs tilkobling gir i læringssituasjonen.

Vi ser på mulighetene trådløs tilkobling gir for å øke elevdeltagelse, vekke nysgjerrighet, bedre forståelse og ikke minst – engasjement.

Foredragsholdere:
Solveig Lind-Dramstad
Håkon Bjørø
Scandec Systemer