NKUL 2020
Utstillerseminar

Programmet er foreløpig, endringer kan forekomme.

Utstillerseminar-parallell 1

Onsdag 6. mai kl. 13.30 – 14.00


U1A: Eplehuset

Eplehusets kreative klasserom – iPad i fagfornyelsen

For å lykkes i verden i dag og forme morgendagen, må elevene utvikle sitt kreative potensiale for å kunne uttrykke seg på nye og innovative måter. Kreative ferdigheter hjelper elevene med å bli bedre til å løse problemer, kommunisere og samarbeide. De utforsker mer, eksperimenterer mer, skaper mer og gjennom dette finner de sin egen unike stemme. Disse ferdighetene videreføres inn i alt de gjør på skolen og videre i livet. Bli med på læringsopplevelser der du lærer om hvordan elevene kan uttrykke seg kreativt med iPad med utgangspunkt i fagfornyelsen.

Marit Tuko Rasmussen
Eplehuset

Marte Næss
Eplehuset

Inger Lise Vikesdal Petersen
Eplehuset

Svein Olav Riple
Eplehuset


U1B: Itslearning

Itslearning: Den flerspråklige elevens læring i sentrum – Hvordan inkludere i det mangfoldige klasserommet?Mange lærer synes det er utfordrende å inkludere den flerspråklige eleven i et mangfoldig klasserom. Vi vil vise hvordan læringsplattformer som Itslearning kan brukes for å benytte elevens potensiale.

Beathe Kathrine Aa. Moe
Pedagogisk konsulent, Itslearning


U1C: Scandec

Interaktive skjermer som knutepunkt i et levende klasserom
Beskrivelse kommer

Solveig Lind-Dramstad
Pedagogisk konsulent, Scandec Systemer


U1D: Tieto

Tieto Education – Forenkler kommunikasjonen mellom lærere og foreldre

Patrick Svensson
Lead Product Manager, TietoEvry

Tieto har utviklet en ansattinngang i kombinasjon med en Mobil App for foresatte, som er en løsning for selvbetjening og hjem – skole/barnehagekommunikasjon.

Vi demonstrerer tankene bak – og funksjonaliteten i – løsningen, og viser også de nye fremtidige mulighetene vi planlegger å legge til etterhvert.


U1E: Visma

Hvor skal lærerne dokumentere sensitive data?

Ingunn Balgaard Østrem
Visma

Mange skoler og barnehager mangler et system som er tilrettelagt for å håndtere sensitiv data. Visma demonstrerer modulen Flyt Sikker Sak som sikrer at alle ansatte i skolen og barnehagen alltid dokumenterer og lagrer informasjon i henhold til gjeldende lover og regler.


U1F: Cappelen Damm

Mer informasjon kommer


U1G: Statped

Funksjoner for tilgjengelig læring

Har du opplevd at en elev trenger auditiv støtte til lesingen? At noen har vansker med å filtrere visuell informasjon på digitale flater? At innholdet du ser på skulle vært større? Da er dette seminaret for deg! Målet med seminaret er å gi deg et innblikk i tilgjengelighetsfunksjoner i ulike operativsystemer. Disse funksjonene kan gjøre hverdagen lettere for både elever og lærere. I dette praksisnære seminaret er det fokus på snakking og trykking. Ta med enheten du bruker til daglig, så har vi store ambisjoner om å lære deg minst én ny og nyttig ting. Du trenger ikke laste ned noen apper, vi skal kun arbeide i innstillingsmenyen på din enhet.

Yngvild Rye
Statped

Anders Wicken
Statped


U1H: Interactive Norway

Interactive Norway: SMART Board – Det samlende verktøyet for lærere og elever i klasserommet!

Vi utfordrer den tradisjonelle bruken av SMART Board og legger vekt på kreative og engasjerende læringsaktiviteter. SMART Board fungerer som et samlende verktøy for både lærer og elever, også sammen med andre eksisterende løsninger i klasserommet. Skjermens samhandling med iPad, Chromebooks og PC gir mulighet for mer inkluderende og variert undervisning samt skaper en god klassestruktur. Vi viser deg hvordan! Seminaret passer for lærere og skoleledere.


U1I: Kopinor

Når du skal bruke det lille ekstra i undervisningen

Det ligger i en lærers DNA å skulle legge til rette for god undervisning, enten det er for sterke eller svake elever, innen ulike fag, noe ekstra som supplerer innkjøpte læreverk eller bare rett og slett noe som er mer dagsaktuelt eller handler om noe helt spesielt. Vi deler erfaringer fra klasserommet, film og animasjon, kunnskap om om kildeforståelse og opphavsrett.

Hege Lunde m/flere
Kopinor

Utstillerseminar-parallell 2

Torsdag 7. mai kl. 15.45 – 16.15


U2A: Gyldendal

Et praksisnært dypdykk i Skolestudio

Så står du der i klasserommet. Dagen har kommet. Kalenderen viser 17. august – og fagfornyelsen skal implementeres. Hva gjør du annerledes nå? Hvor mye – og hvordan må du endre din undervisningspraksis? Og hva med deg som ikke jobber så mye digitalt? Må du egentlig lære deg koding?

Bli med oss på en liten tidsreise, og møt to ulike lærere på jobb denne dagen i august. De gir deg et praksisnært dypdykk i Gyldendals nye digitale læringsmiljø for fagfornyelsen; Skolestudio. Sammen viser vi deg hvordan du enkelt og trygt kan justere og utvikle din praksis i tråd med endringene i læreplanen.

Og sist, men ikke minst: Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til trivelig #afternkul rett etter foredraget.

Jørgen Walderhaug Jensen
Gyldendal

Kristian Aa
Gyldendal


U2B: Conexus

Mer informasjon kommer


U2C: Moava

Bilde fra mobil til nettside med ett trykk

Moava lanserer nytt verktøy for bildeopplasting fra mobil til nettside. Kom innom standen vår, scan QR-kode og bli med på å dokumentere NKUL 2020.
Kom på vårt utstillerseminar, og lær hvordan du kan gjøre det på din nettside fra Moava.


U2D: Utdanningsforbundet

Mer informasjon kommer


U2E: Kikora

Kikora og MatteMaraton – regn med oss!

Til skolestart 2020 vil Kikora fremstå som et nytt og komplett læremiddel i matematikk for hele grunnskolen og den videregående skolen.

Kom å se hvordan ulike emner innledes med introduksjoner hvor elevene selv utforsker og avdekker matematikken. Gjennom øvingsrekker og bruk av «digitale konkreter», gjør-det-selv eksperimenter og diskusjon, gjør vi matematikken mer visuell for elevene. Vi kaller det aktiverende læring.

I dagens Kikora er løpende tilbakemeldinger viktig. Dette tar vi med videre når vi utvider «øvingsbanken» med et nytt adaptivt treningsstudio og en ny modul for læreren, «Kikora Innsikt». Andre nyheter vi vil presentere er Problemløserskolen og Kikora programmering.

Tommy Nordberg
Kikora


U2F: Creaza

Creaza presenterer nye komplette læremidler

Creaza presenterer nye læremidler for grunnskolen og vgs. Til fagfornyelsen har Creaza utviklet komplette, heldigitale læremidler klare til bruk i klasserommet. Læremidlene er temabaserte, dynamiske og aktuelle, og legger opp til at elevene skal være utforskende, samhandlende og kreative produsenter. På seminaret vil vi presentere læremidlene, og vise hvordan de fungerer i klasserommet, for økt motivasjon, tilpasning og mestring.

Læremidlene vi vil presentere: Creaza samfunn 1-4, Creaza samfunn 8-10 og samfunnskunnskap på VGS, og Creaza engelsk: engelsk for 5-7 trinn, og begynneropplæring i engelsk for 5-10 trinn og VGS.


U2G: Brettboka

BrettBoka er en plattform for digitale lærebøker til bruk i utdanning.

Olav Reitan
Brettboka


U2H: Lingit

Hva skiller programvare spesielt utviklet for dyslektikere fra mer generell programvare?

Lingdys og Textpilot er utviklet for de som sliter mest med lesing og skriving. Hva skiller spesialutviklet programvare fra mer generelle løsninger for «alle elever»? Vi vil demonstrere hvordan lærer og elev kan arbeide på en smart måte for å øke effektivitet og mestringsfølelse.

Utstillerseminar-parallell 3

Fredag 8. mai kl. 09.00 – 09.45


U3A: Microsoft

Inkluderende klasserom med Office 365

Mer informasjon kommer

Spartaco Lyche Falchi
CSM Microsoft Norge, Utdanning


U3B: NRK Skole

Digital skaperkraft med super:bit

super:bit er en nasjonal satsing for å gi barn og unge i hele Norge muligheten til å være kreative med programmering og utvikle digital skaperkraft. Vitensentrene, Lær Kidsa Koding og NRK står bak prosjektet som i 2019-2021 vil nå alle landets 6.-klassinger og deres lærere, samt kodeklubber i Lær Kidsa Koding over hele landet. Prosjektet er i full gang og har allerede fått svært gode tilbakemeldinger fra barn og lærere i skolen og i kodeklubber. På foredraget får du en innføring i prosjektet, hvordan vi jobber tverrfaglig med både formell og uformell læring og vi viser deg resultatene fra den første evalueringen. super:bit er en del av «Den teknologiske skolesekken», en femårig satsing fra Kunnskapsdepartementet og støttes av Sparebankstiftelsen DnB.

NRK Skole, Lær Kidsa Koding og Vitensenterforeningen
superbit.no

Geir Endregård
Vitensenterforeningen

Pål Solum
NRK Skole


U3C: Enable

Zokrates – LMS for Office 365

Mer informasjon kommer


U3D: Lin Education

Mer informasjon kommer


U3E: Atea

Mer informasjon kommer


U3F: KF

Har vi glemt de grunnleggende ferdighetene?

Nye læreplaner betyr ikke at prinsippet om de grunnleggende ferdighetene forsvinner. Fagfornyelsens overordnede del understreker fortsatt at «de grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag» (udir.no). Som lærere og pedagoger, vet vi i KF at ikke alltid skolehverdagen gjør det enkelt å trene disse ferdighetene.

Derfor ønsker vi å vise deg tre helt nye, pedagogisk forankrede verktøy som gir deg det du trenger for at elevene dine både leser, skriver og regner, uansett hvilket fag som står på agendaen.

Marte Syvertsen Fjeld
KF

Hanne Karlsen
KF

Torgeir Berg
KF


U3G: Skolon

Digital læring for alle

Distribuer alle digitale ressurser på en effektiv måte.

Marius Udnesseter
Skolon


U3H: NTNU VIDERE

Lær hvordan du kan anvende programmering i dine fag. Fleksibelt og pedagogisk tilrettelagt programmeringskurs for lærere

Programmering 8 – 13. trinn er et 100% nettbasert utdanningstilbud levert fra IDI som består av to enkeltstående moduler. Det har som mål å gi lærerne kompetanse, interesse og engasjement for programmering. Kurset er tilrettelagt for undervisningsbehovet i skolen, og det legges vekt på at lærerne skal kunne bruke programmering til å øke fagforståelsen. Kurset er fleksibelt og individuelt tilpasset slik at lærere med forskjellig kunnskapsnivå kan ha nytte av det. Fleksibiliteten i kurset gjør at også lærere som underviser lavere trinn eller er uten programmeringsbakgrunn, kan ha nytte av tilbudet.

Skolelaboratoriet (SL) samarbeider med IDI for å tilby et helhetlig tilbud i programmering. I tillegg til de to modulene fra IDI, tilbyr SL praktisk rettede kurs der lærere samles og får veiledning i å gjennomføre undervisningsopplegg der programmering brukes for å løse praktisk rettete oppgaver i naturfag eller matematikk. SL vil også bruke deler av dette i sin videreutdanning for lærere 8-13 i naturfag og i et tilsvarende tilbud til yrkesfaglærere som utarbeides i samarbeid med Institutt for elektroniske systemer og Institutt for lærerutdanning.

Videreutdanningskurset for yrkesfaglærere (15 stp.), er samlingsbasert (3×3 dager) og vil tilbys første gang våren 2021. Det er i første rekke myntet på lærere på EL, BA og TIP og det vil legges stor vekt på å fagrette undervisningen gjennom relevante prosjekter der Internett of Things (IoT), bruk av WiFi og trådløs kommunikasjon vil være sentrale tema.

Majid Rouhani
Førstelektor Inst. for datateknologi og informatikk, NTNU

Per-Odd Eggen
Leder for Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi ved NTNU

Utstillerseminar-parallell 4

Fredag 8. mai kl. 11.15 – 11.45


U4A: Elevkanalen

Mer informasjon kommer


U4B: Aschehoug Undervisning

Aschehoug Univers – ditt nye læringsunivers

Med læreren. For eleven. Ingenting kan erstatte en lærer! Det vi som innholdsleverandør kan bidra med, er å gjøre jobben din i klasserommet enklest mulig. Bruk våre strukturerte læringsløp, eller sett sammen dine egne favoritter som du kan dele med elevene dine. Vår fleksible betalingsmodell gir valgfrihet, enten du vil ha digitalt og bok i kombinasjon eller er heldigital. Logg deg inn på www.aunivers.no og prøv det nå!

Katrine Ajer
Aschehoug Undervisning

Anne Smedstad
Aschehoug Undervisning


U4C: Kunnskap.no

Mer informasjon kommer


U4D: Aski Raski

Aski Raski – Nå også med setninger

I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form og er nå tilgjengelig på enheter som PC, mac, nettbrett, chromebook og smarttelefon. Fra å bare være et program hvor elever avkoder og skriver enkeltord, har elevene nå også muligheter for dette med hele setninger. Programmet er basert på professor Torleiv Høiens teorier om lese- og skriveferdigheter.

Vi vil fortelle om teorien bak lesetreningsprogrammet og vise de nye mulighetene. Man vil lære hvordan programmet kan brukes for å gjøre lese- og skrivetreningen gøy og effektiv for både elever og lærere. I tillegg vil vi demonstrere kartleggingsmodulen.

Ingrid Ask
Aski Raski


U4E: Campus Inkrement

Mer informasjon kommer


U4F: Transponder

Mer informasjon kommer


U4G: BS Undervisning

Pendel gir deg full kontroll

BS Undervisnings oppgave har siden 2006 vært å gjøre kjøp av læremidler enkelt, og det vil vi fortsette med. Norsk skole digitaliseres, og kjøp og bruk av digitale læremidler krever nye løsninger. Derfor utvikler vi nå Pendel. Pendel er en smart tjeneste for alle som jobber i skolen, og skal gjøre det enklere å finne, kjøpe og administrere læremidlene. Både de trykte og digitale. Kom og se hva Pendel har å by på, og lær mer om hvordan tjenesten kan hjelpe deg i skolehverdagen.

Tanja Brodshaug
BS Undervisning


U4H: Kahoot Dragonbox

Dragonbox Skole: Perfekt for fagfornyelsen

Dragonbox Skole er et komplett læreverk i matematikk for 1.-4. trinn. Siden lanseringen i 2017 har over 300 skoler i Norge og Finland tatt i bruk læreverket. Gjennom Dragonbox-universet blir elevene med på en matematisk reise der utforskning, problemløsning og matematiske samtaler står sentralt.

Dragonbox Skole ble kåret til årets digitale læremiddel i Finland i 2018.

Audun Uggerud
Kahoot Dragonbox