NKUL 2023
Utstillerseminarer

Utstillerseminar-parallell 1

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00


U1A – Itslearning: Beyond the bot

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R23 (etg. U2) Se romplan

Ole Lindgren
Pedagogisk rådgiver i itslearning

I dette seminaret snakker vi om AI – og hvordan man utformer oppgaver på en slik måte at de ikke kan løses med «klipp og lim metoden». Vi vil også snakke om fagfornyelsen og hvordan AI (kanskje) er noe av det beste som kunne hendt med tanke på å innovere undervisningen.


U1B – Visma: Fraværskrisen

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R7 Se romplan

Jenni Ervik
fagkonsulent i Visma

Raymond Pettersen
fagkonsulent i Visma

Mange kommuner har tiltaksplaner for håndtering av fravær. I denne økta vil vi ta deg gjennom helhetlige prosesser for å forebygge, håndtere og dokumentere fravær.

Forskning viser en sammenheng mellom høyt fravær i grunnskolen og frafall i videregående skole, det øker igjen risikoen for lav tilknytning til arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

Kunnskapsminister Tonje Brenna la nylig frem forslag til ny opplæringslov.
I lovforslaget ble blant annet denne endringen trukket frem som sentral:

“Lovfeste skolens/skoleeiers plikt til å følge opp elever med høyt skolefravær for elever i grunnskolen og videregående skole”.


U1C – Scandec: En helt unik interaktiv skjerm

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R4 Se romplan

Lars Persen
Pedagogisk Leder i Scandec

MER AVANSERT – MEN LETTERE Å BRUKE
Hadde det ikke vært nydelig å ha din egen interaktiv skjerm til undervisning? Med dine snarveier, dine filer, din sky og ditt oppsett? Slik at uansett hvilke klasserom du skal undervise i, så har du din personlige skjerm?
Bli med på en økt med oss i Scandec der vi ser på hvordan den nye generasjonen interaktiv skjerm tilpasser seg din lærerhverdag!


U1D – Creaza: Fra lese- og skriveopplæring med Alfabetplaneten til dypdykk i naturfag på ungdomstrinnet

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R8 Se romplan

Thor-Erik Rødland
Cathinka Kopperud

Creazas elevaktive verktøy legger til rette for mange slags måter å lære og uttrykke seg på. Læremidlene våre er laget med utgangspunkt i disse verktøyene. Her får du læremidler med alle de fantastiske mulighetene det digitale gir oss til å tenke nytt og tilpasse fagstoffet mot den enkelte elev!

I seminaret vårt viser vi alt det fantastiske vi tilbyr i naturfag! Du får en sniktitt på Creazas helt unike bildebibliotek bestående av over 2000 naturfaglige elementer som vekker engasjement, lar elevene bygge modeller, og hjelper dem å se de store sammenhengene!

Vi presenterer også vårt splitter nye læremiddel til begynneropplæringen i norsk. Du får bli med på en reise til Alfabetplaneten og se litt av alt det unike innholdet elevene kan bruke til å leke seg til læring.

Kom til oss om du vil se fantastiske læremidler som tilbyr unike løsninger tilpasset dagens og fremtidens skole!


U1E – Eplehuset: Freeform – En app for kreativitet og samarbeid

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

Marte Næss
Lars Wessel Verpe
Inger Lise Petersen
Eplehusets pedagogiske veiledere

I dette utstillerseminaret vil pedagogene fra Eplehuset vise frem Apples nye app, Freeform. Freeform er en tavleapp som legger til rette for å skape gode felles arenaer for kreativitet og samarbeid på iPhone, iPad og Mac. Dere vil bli loset trygt gjennom funksjonene dere trenger for å komme i gang med å bruke appen i egen praksis. Bli med og la deg bli inspirert!


U1F – Cappelen Damm: Ta verden inn i klasserommet

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R5 Se romplan

Dag Petter Breivik
Kjetil Ødegårdstuen
Cappelen Damm

I Cappelen Damms største digitale satsninger noensinne, Skolen for grunnskolen og Disko for videregående, vil dere møte på aktuelt, fleksibelt og engasjerende læringsinnhold. Hver uke, hele året. I løpet av denne halve timen vil vi vise dere smakebiter på innhold som garantert vil engasjere både elever og lærere.

La deg inspirere til mer levende læring fra Cappelen Damm.


U1G – Elevkanalen: Verden er ikke oppdelt i fag

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R1 Se romplan

Anne Cathrine Gotaas
Redaksjonssjef
Karoline Sørlie Berntsen
fagredaktør

Verden er ikke oppdelt i fag – og det er heller ikke vår nye temaportal!

Her tar vi utgangspunkt i emner fremfor fag. I temaportalen finner du levende, aktuelle og oppdaterte emner. På den måten kan du enkelt planlegge for tverrfaglige perioder.
Vi ønsker dine innspill! Kom på vårt utstillerseminar for en gjennomgang av temaer vi allerede har utarbeidet og bli med på utviklingen videre. Temaportalen er bygget opp etter innspill fra lærere over hele landet. Vi vil utvikle temaportalen utover våren og møter gjerne dine behov.

Elevkanalen – vi bringer verden inn i klasserommet. Utforsk nyheter, fag, tema og serier.

Ideen om å trekke verden inn i klasserommet gjennom nyheter har slått an helt siden starten i 2009. Elevene opplever at det de lærer på skolen henger sammen med det som skjer utenfor skolen – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 70% av skolene i Norge har tilgang. Har du?


U1H – Interactive Norway: Elevsentrert læring på SMART Board

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R2 Se romplan

Amalie Skarsgaard
Interactive Norway

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke SMART Board som et verktøy for elevsentrert læring? Bli med på vårt seminar og få inspirasjon til hvordan du kan bygge opp undervisningen din med høy grad av fleksibilitet, medvirkning og deltakelse. Opplev undervisningen fra et elevperspektiv med praksisnære eksempler som du kan ta med deg i din egen undervisning. Seminaret passer for lærere på alle klassetrinn.


U1I – Conexus: Elevoppfølging gjort «enkelt»

Onsdag 10. mai kl. 13:30 – 14:00
Rom: R9 Se romplan

Olav Eng Teigen

Det er mange fallgruver ifm. elevoppfølging. Mangel på struktur, stor grad av personavhengighet, observasjoner, eller tiltak som faller mellom to stoler, bidrar ofte til at effekten av arbeidet ikke blir slik man ønsker seg og som eleven har behov for.

Conexus ønsker å diskutere utfordringer ifm. elevoppfølging, deriblant også krav til personvern og datasikkerhet. Vi ønsker også å demonstrere hvordan mye av dette løses via en helt ny modul i verktøyet «alle» i skole-Norge har; Conexus Engage. Modulen heter Engage Oppfølging. Den gir hver elev sin egen logg som følger dem gjennom hele grunnskoleløpet, og som gir en oversikt over observasjoner, tiltak og møter som er relevante for hver enkelt elev. Nøkkelord er logg for alle, enkel brukergrensesnitt og effektivisering. Vi ser frem til å treffe dere!

Utstillerseminar-parallell 2

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30


U2A – Gyldendal: Engasjer med kunstig intelligens i klasserommet

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R7 Se romplan

Jørgen Walderhaug Jensen

Bli med inn i Gyldendal Skolestudio og opplev hvordan bruken av nyheter og aktualitet skaper engasjerende undervisning og økt læringslyst.

Hvordan ser for eksempel en skoletime ut når vi lar kunstig intelligens undervise? Og hva skjer når gaming får bidra til å øke elevers motivasjon til lesing?

Vi viser deg hvordan du tar i bruk hele vår verktøykasse, fylt av sterke audiovisuelle virkemidler og optimalisert samhandlingsteknologi, for å skape en arena av begeistring og felles refleksjon for dine elever. Gjennom en sømløs kombinasjon av lydfortellinger, scrollytelling, podkaster, animasjoner, quizer og filmer, gir vi deg ressursene du trenger før du tar med elevene videre inn i læreverkene i Fagrommene, for mer fordypning.

Velkommen inn til en engasjerende prøvetur i vårt digitale univers, enten du jobber i grunnskolen eller i videregående skole.
Tradisjon tro inviteres alle deltakere for å fortsette samtalen på Gyldendals AfterNKUL, med pub, pizza og sosial hygge!


U2B – Moava: Oppfølging skole- og barnehagemiljø

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R23 (etg. U2) Se romplan

Arnt Gunnar Tønnessen
Moava

Bruk Moava sitt verktøy for innsending, registrering og oppfølging av saker knyttet til skole-og barnehagemiljø. Sikrer deg oversikt på enhets- og kommunenivå.


U2C – Kopinor: Bli med på en samtale om opphavsrett og kopiering i klasserommet

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R4 Se romplan

Hege Døssland
Marit Mosnesset
Kjetil Digre
Kopinor

Når er det behov for å kopiere til elevene? Er det greit å kopiere og dele innhold fra lærebøker eller andre bøker, oppgavesamlinger, nettsider eller andre kilder? Hvor mye kan vi egentlig kopiere? Er det forskjell på å kopiere fra en bok og fra en nettside? Og hvordan var dette med opphavsrett igjen? Hvem er Kopinor og hva dreier denne Kopinor-avtalen seg om?

Kopinor inviterer til en samtale om opphavsrett og kopiering i klasserommet, hvor vi tar opp disse spørsmålene. Vi byr på fersk hvetebakst.


U2D – Kikora: Fra ringspill til utforskende læring

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R2 Se romplan

Jan Fongen
Tommy Nordby

NKUL arrangeres samtidig som Kikora engasjerer flere hundre tusen elever i Norge med Mattemaraton. Med så mange deltakere er dette Norges desidert største skolekonkurranse! I år vil også elever fra Sverige, Tyskland og Frankrike få muligheten til å delta.

Mattemaraton arrangeres nå for 13. gang og deltakelsen har økt for hvert år. Med de erfaringer vi har høstet, mener vi det er spesielt en grunn til at elever og lærere blir med år etter år. Det handler ikke om fremragende funksjonalitet, adaptivitet eller kule premier. Det er bare en ting som gjelder, nemlig elevens læringsutbytte!

Vi i Kikora er opptatt av at flere elever kan lærer mer og vi har nå mange gode eksempler på hvorfor elevene velger Kikora, hvis de fikk bestemme. Kom til oss, så skal vi med utgangspunkt i et ringspill diskutere hvordan matematikken kan gjøres til et spennende og aktivt fag som består av utforskning på elevenes egne premisser.

Dere som kommer på Kikoras utstillerseminar får ikke bare være med på en diskusjon om motivasjon, mestring og læringsutbytte. Dere kan også delta i Kikoras NKUL/Mattemaraton-konkurranse og vinne flotte premier. Her er det gode vinnersjanser! Kom innom standen vår først (den ved trappa opp til kantina), så får dere vite mer!


U2E – NRK Skole: Supernytt – slik lager vi nyheter for barn og unge

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

Eirin Nilssen Vikøren

Supernytt er en daglig nyhetssending for alle som vil forstå hva som skjer i Norge og verden. Nettaviser og ordinære nyhetssendinger på tv og radio er ikke laget for barn og unge – bildene kan være sterke og ordbruken vanskelig. Mange får ikke med seg nyheter i det hele tatt. Hvordan forklare nyheter for barn og unge på en måte som gjør at de forstår?


U2F – Kunnskap.no: Tospråklig fagopplæring – ta elevenes morsmål på alvor!

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R9 Se romplan

Camilla Njølstad Bildeng
Redaktør

Elevenes morsmål har en verdi.

Lær om hvordan tospråklige læremidler sørger for faglig progresjon, norskopplæring, sosial inkludering og tilhørighet, og økt motivasjon.

Bli bedre kjent med de tospråklige læremidlene Syklus og Matematikk – hør om utviklingen og hvordan elevene kan lære norsk samtidig med fag.

Camilla Njølstad Bildeng (redaktør) gir deg et innblikk i både utvikling og bruk av tospråklige læremidler, med fokus på praktisk bruk i klasserommet.


U2G – Utdanningsforbundet: Utdanningsforskning.no, og forskningsanvendelse i praksis

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Kansellert p.g.a. sykdom
Rom: R8 Se romplan

Utdanningsforskning.no er Utdanningsforbundet sin forskningsportal.

På Utdanningsforskning.no samler vi forskningsstoff for å gjøre det enklere for ansatte i utdanningssektoren å finne frem til forsknings i arbeidshverdagen. Vårt mål er å gjøre forskningen tilgjengelig på profesjonsutøvernes egne premisser. I dette foredraget vil Vegard Kjendsli gi en kort presentasjon av Utdanningsforskning.no, før han forteller litt om hvordan vi tror at profesjonsutøvere anvender forskning i sin profesjonsutøvelse, og Utdanningsforskning.no som verktøy i dette arbeidet.


U2H – Kahoot Dragonbox: Kahoot!

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R5 Se romplan

Audun Uggerud

Kahoot! ble startet i Norge i 2012 og har siden blitt en av verdens største plattformer for læring. Ikke bare mot skole, men mot bedrift og privatmarkedet.

Med sine 7 milliarder spillere har Kahoot! gått fra å være quiz, til å bli et av nåtidens viktigste læringsverktøy.


U2I – Dustin: Takeback – Gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen!

Torsdag 11. mai kl. 16:00 – 16:30
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

Pål Brede Valdal
Martin Torgersen

Gjenbruk, bærekraft og miljøvern er viktigere enn noen gang, og fanebærerne er midt iblant oss. Dagens barn og ungdom er engasjerte og motiverte til å kunne bidra i det grønne skiftet vi alle står overfor. Så hvordan kan skolen bidra til å styrke dette engasjementet og være en støttespiller i elevenes iver i dette viktige arbeidet?

Dustin er totalleverandør av varer og tjenester til skolen, og vi er opptatt av å levere løsninger som virkelig gjør en forskjell i det grønne skiftet. Og med Dustin Take Back går vi direkte inn i hverdagen til elevene og bidrar til konkrete tjenester til hvordan sørge for gjenbruk og gjenvinning av IT-utstyr. For vi vet hvordan det er. Vi samler og lagrer gammelt eller defekt utstyr på lagerrom, i skuffer og i skap. Og der ligger det bare og støver ned, uten annet å gi enn dårlig samvittighet for hvorfor det ikke deponeres.

Dustin Take Back sørger for en trygg, rimelig og enkel håndtering av dette utstyret. I tillegg får skolen en miljørapport som beskriver hvor mye skolen har spart av karbondioksid, samt detaljer omkring gjenbruk og resirkulering av utstyret som ble innlevert. Det venter også en økonomisk gevinst for skolen, som er basert på videresalg av utstyret som ble samlet inn.

I denne presentasjonen vil vi vise hvordan vi i Dustin, sammen med ansatte i skolen, kan legge til rette for konkrete tiltak for gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen.

Utstillerseminar-parallell 3

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30


U3A – 

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30

Avlyst!


U3B – Jamf: Har ni iPads till era elever och vill maximera den pedagogiska nyttan samt minimera tidsförluster och problem, då är Jamf School helt rätt för er.

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R4 Se romplan

Ge lärare möjlighet att enkelt ha full kontroll över elevernas iPads, både på gruppnivå och individuellt. Planera lektioner i förväg med specifika appar, webbsidor och funktioner relevanta för just den lektionen, för att tillse bästa möjliga fokus och effektivitet. Samt mycket mycket mer bara för K12, samtidigt som ni sparar pengar och IT får enklare managering
…win win win

Och/eller intresserade av hur ni kan skydda elever, lärare och huvudman från olämpligt/farligt innehåll på internet samt phishing, malware och ransomware utan negativ påverkan?

Kom och lyssna på dragningen om Jamf School och Jamf Safe Internet.


U3C – Aschehoug: Ny versjon av Aschehoug univers på 1.-10-trinn!

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R7 Se romplan

Katrine Ajer
Anne Smedstad

Aschehoug univers tilbyr innhold til alle fag og alle trinn.

Denne våren lanserer vi en ny versjon av vårt læringsunivers, Aschehoug univers 2.0!
I vårt seminaret får dere en introduksjon av våre digitale læremidler og det som er nytt.

Våre læremidler finner dere på aunivers.no.


U3D – Google: Fremtidens utdanning – Har du tenkt på hvordan den kan se ut?

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R1 Se romplan

Cecilie Bøvold
Head of Google for Education, Norge

Verden og teknologien fortsetter å utvikle seg raskt og påvirker våre liv på stadig flere områder. Utdanningen vil også måtte tilpasse seg for å møte behovene til en stadig mer digital verden. Hvordan skal læring utvikle seg? Hva kan din kommune og skole gjøre for å sikre best mulig sjanse for suksess?

Som lærer, pedagog og leder følger du med på utviklingen, men hvordan vil du bidra til å bygge fremtidens utdanning? Kan du være i forkant?

Hør om hva som driver fremtidens utdanning, og utforsk noen av byggesteinene som kan hjelpe deg med å foreta endringer. Få et innblikk i hvordan Asker kommune jobber med kompetanseutvikling og skaper rammer for fremtidens klasserom.


U3E – IST: Enklere digital dialog og samhandling!

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R6 Se romplan

Åsmund Eriksen
Silje Hæhre Lien

En stadig mer digital skolehverdag krever også digital dialog. For å få til dette trengs det enkle og sikre administrative verktøy. Først da blir samhandlingen effektiv og tidsbesparende, både for hjemmet og skolen.

Med utgangspunkt i lærerrollen viser vi hvordan IST kan hjelpe både skoler og foresatte med hverdagen – med alt fra digital kommunikasjon, til booking av utviklingssamtaler.


U3F – Inkrement: Løft alle elever med Campus Matte

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R5 Se romplan

Karina Velten

Vi vil vise hvordan Campus Matte er bygd opp, hvordan du som lærer kan jobbe med omvendt undervisning, tilpasse undervisningen for elever på ulike nivåer, opprette prøver og lage gode vurderingssituasjoner. Målet er at du får en praktisk innføring i hvordan Campus Matte kan brukes i undervisningen.

Campus Matte 1-10 og VGS er komplett digitalt læreverk utviklet til Kunnskapsløftet 2020 med mål om å løfte alle elever i matematikk


U3G – Skolon: Alle digitale læremidler og læringsressurser på ett sted – Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen.

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R8 Se romplan

Gabriel Wallén
Head of International

Fra Skolons samlingsplass får lærere og elever samme tilgang og en enkel digital hverdag ved å samle alle digitale skoleverktøy og alt undervisningsmateriell på ett sted. Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen.

I tillegg til samlingsplassen, som gir enkel tilgang, har Skolon forenklet prosessen med å finne, velge, kjøpe og administrere digitale læremidler og verktøy:

  • ett bibliotek slik at man enkelt finner de riktige produktene
  • lisensadministrasjon for både kommune og skole
  • rettighetstyrt innkjøpsfunksjonalitet
  • ordrehistorikk og abonnementsoversikt
  • mulighet for å registrere PUB-avtaler og ROS-analyser

I løpet av året har flere kommuner i Norge valgt å dele opp anskaffelser på trykk og digitalt og bruker nå Skolon som plattform for å kjøpe lisenser til digitale læremidler

Under seminaret vil vi ved hjelp av konkrete kundeeksempler vise hvor enkelt det er for skoler og kommuner å gå fra kjøp til bruk av digitale læremidler med Skolon som plattform.


U3H – Useit: Hør en uu-ekspert fortelle om digitale læremidler

Fredag 12. mai kl. 09:00 – 09:30
Rom: R9 Se romplan

Saja Andersson
Useit

Siden 2018 har det vært krav på at digitale læremidler skal være universelt utformet. Likevel møter flere elever med ulike funksjonsevner store utfordringer og ekskludering når de bruker digitale læremidler. Vi lever i et samfunn hvor lærebøkene er digitale, dynamiske og interaktive – noe som kan skape store hindringer for enkelte brukere.
Hør en ekspert på universell utforming av ikt fortelle om hvilke utfordringer vi ser, hvilken innvirkning de har og hva man bør tenke på for å kunne løse disse utfordringene på best mulig måte.

Utstillerseminar-parallell 4

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30


U4A – Microsoft: Kunstig intelligens i skolen

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R1 Se romplan

Marte Moslet
ansvarlig for grunnskole
Kristoffer Thomsen
Spesialist, Azure

Kunstig intelligens blir stadig mer relevant i dagens samfunn og har potensial til å transformere mange ulike sektorer, inkludert utdanning.

Microsoft har en klar visjon om å utvikle teknologi som støtter og forbedrer læringsopplevelsen for elever og lærere. Kunstig intelligens kan være en nyttig ressurs i dette arbeidet, og vi har derfor utviklet flere verktøy og ressurser for å støtte bruken av KI i skolen. Vi jobber også aktivt med å utvikle ny teknologi som kan bidra til å personalisere læringsopplevelsen og gi bedre støtte til elever med spesielle behov.

Om du vil høre mer om Microsoft sine perspektiver på KI, og kanskje få med deg noen nyttige tips og triks – er dette sesjonen for deg.


U4B – Aschehoug Skole: Framtidens læremiddel – med og uten skjerm

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R2 Se romplan

Jesper Havrevold

I Aschehougs nye digitale læremiddel jobber vi sammen med læreren for å gi elevene de beste forutsetningene for å utvikle seg og prestere – med og uten skjerm. Hvordan gjør vi dette? Det skal vi fortelle mer om på seminar.

Kom på stand!
Du er også hjertelig velkommen til å besøke vår stand, der du kan få en smakebit av det nye læremiddelet. I starten av 2024 vil du også få mulighet til å teste ut en første versjon gratis.


U4C – Enable: Smarte apper i Teams – Årshjul og Zokrates LMS

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R4 Se romplan

Gry Berg Andersen
Jan-Helge Akersveen

Kom og se hvordan du med Zokrates ukeplan, portefølje og IUP kompletterer alle de fine utdanningsfunksjonene i Teams. Vårt fokus er hvordan du som lærer på en enkel måte lager individuelt tilrettelagte ukeplaner. Alt koblet mot kompetansemål fra læreplanene i Grep og oppgaveverktøyet i Teams. Få full oversikt over elevenes arbeid og vurderinger i vår portefølje, og se hvordan du dokumenterer pålagte og systematiske periodevurderinger i vår IUP (individuell utviklingsplan).

Vi vil også vise Enables teamsapp – Årshjul/PlanIt.

PlanIt er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis. Det kommer som en egen app for Teams. PlanIt er integrert med Planner og gruppekalender, slik at innslag kan vises i kalenderen i Outlook.


U4D – Lingit: Les, skriv og regn med løsninger fra Lingit

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R9 Se romplan

Silje Juliussen
Jørn Almberg

Lingit har helt siden 2001 utviklet hjelpemiddelprogrammet Lingdys Pluss, med den hensikt å gi alle med dysleksi best mulig forutsetninger for å arbeide selvstendig med sitt tekstarbeid.

I fjor lanserte vi lese- og skriveverktøyet Lingdys Skole for de som ikke har dysleksi. I år kommer vi med matematikkverktøyet for alle; Equatio. På seminaret får du vite hvorfor disse tre verktøyene gjør skoledagen bedre og mer effektiv, både for elever og for lærerne.


U4E – Kahoot DragonBox: Kahoot DragonBox Skole – utforskning på elevenes premisser

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R8 Se romplan

Gunnhild Ballari Nergård

Se for deg at du kunne tatt med deg elevene inn i et magisk univers der de kan løse ekte problemer i en fiktiv kontekst. Der barna selv er med på å skape læringøyeblikkene gjennom å utforske de matematiske sammenhengene, og der de læringsfremmende matematikksamtalene står i fokus.

Bli kjent med DragonBox Skole. Det mest fremtidsrettede matematikklæreverket i Norge.


U4F – Wittario: Praktisk bruk av spillbasert læring hos videregående skoler

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R6 Se romplan

Bjørn Christensen

Praktisk bruk av spillbasert læring hos videregående skoler.


U4G – Aski Raski: Tilpasset lese- og skriveopplæring med Aski Raski

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R7 Se romplan

Ingunn Vatshelle Bratberg

Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit?

På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.

NYHET! På seminaret får du også bli kjent med Startpakken, en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen.


U4H – Learnlab: Fremtidens vurdering med hjelp av AI

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R5 Se romplan

Yngve Lindvig
Tone Mari Gurskevik

Med støtte fra Udir, Sametinget og Forskningsrådet har LearnLab utviklet et verktøy for læringsanalyse der all vurderingsinformasjon samles per elev, sortert i perioder/terminer.

På seminaret skal vi lansere en AI-drevet modul for formativ vurdering i Learnlab som sammenfatter, gir tips til videreutvikling, og kort sagt hjelper eleven til å utvikle sitt produkt, samtidig som det legges opp til egenvurdering og tilbakemelding fra lærer. Tanken er at hvis AI benyttes i arbeidet med å dokumentere kompetanse, kan elevenes arbeid med kreative, selvvalgte produksjoner merkes og kobles til læreplanen uten rangerings- og målefokuset.


U4I – Dustin: Takeback – Gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen!

Fredag 12. mai kl. 11:00 – 11:30
Rom: R22 (etg. U2) Se romplan

Pål Brede Valdal
Martin Torgersen

Gjenbruk, bærekraft og miljøvern er viktigere enn noen gang, og fanebærerne er midt iblant oss. Dagens barn og ungdom er engasjerte og motiverte til å kunne bidra i det grønne skiftet vi alle står overfor. Så hvordan kan skolen bidra til å styrke dette engasjementet og være en støttespiller i elevenes iver i dette viktige arbeidet?

Dustin er totalleverandør av varer og tjenester til skolen, og vi er opptatt av å levere løsninger som virkelig gjør en forskjell i det grønne skiftet. Og med Dustin Take Back går vi direkte inn i hverdagen til elevene og bidrar til konkrete tjenester til hvordan sørge for gjenbruk og gjenvinning av IT-utstyr. For vi vet hvordan det er. Vi samler og lagrer gammelt eller defekt utstyr på lagerrom, i skuffer og i skap. Og der ligger det bare og støver ned, uten annet å gi enn dårlig samvittighet for hvorfor det ikke deponeres.

Dustin Take Back sørger for en trygg, rimelig og enkel håndtering av dette utstyret. I tillegg får skolen en miljørapport som beskriver hvor mye skolen har spart av karbondioksid, samt detaljer omkring gjenbruk og resirkulering av utstyret som ble innlevert. Det venter også en økonomisk gevinst for skolen, som er basert på videresalg av utstyret som ble samlet inn.

I denne presentasjonen vil vi vise hvordan vi i Dustin, sammen med ansatte i skolen, kan legge til rette for konkrete tiltak for gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen.