NKUL 2022
Utstillerseminarer

Utstillerseminar-parallell 1

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00


U1A – Eplehuset: Å forske på egen praksis – The School Toolkit

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Marit Tuko Rasmussen
Fagansvarlig for utdanning, Eplehuset AS

Å måle effekten av læring og undervisning ved bruk av iPad er komplekst. Det krever blant annet verktøy for måling og i tillegg opplæring i bruken av verktøyet. Apple har nå utviklet verktøykassa – The School Toolkit. Vi i Eplehuset skal gi dere et lite innblikk i hva det er, hva det måler, hvordan det brukes, hvordan data analyseres og hvilke konklusjoner som kan trekkes fra innhentet data. Med The School Toolkit kan du forske på effekten ved bruk av iPad i læring og undervisning, i egen praksis.


U1B – itslearning: Interaktiv live podcast med Magnus Nohr & Beathe Kathrine Moe

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Magnus Nohr og Beathe Kathrine Moe

Dette er en interaktiv sesjon der Magnus Nohr og Beathe Kathrine Moe snakker om det publikum lurer på innenfor pedagogisk bruk av IKT.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd her

Det blir også anledning til å stille spørsmål direkte på utstillerseminaret


U1C – Scandec: Interaktiv whiteboard – spennende tavleundervisning i ny digital drakt

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Solveig Lind-Dramstad & Håkon Bjørø
Pedagogiske rådgivere, Aktiv undervisning, Scandec

Tavlen har alltid vært et sentralt verktøy for læring – og det stopper ikke ved at tavlen er blitt digital. La oss flyttet blikket fra kjedelig presentasjoner fulle av tekst, over til den levende og varierte digitale whiteboarden. Vi ser på interaktiv whiteboard som et samlingspunkt for læring – der læreren står fritt til å skape en tavle med dybde. Hent inn innspill fra elevene, få inn AR, ressursene i nettleser og apper. Bli med og se hvordan vi enkelt kan bruke ulike verktøy i en interaktiv skjerm.


U1D – Tietoevry: All kommunikasjon med foresatte på ett sted – rett i lomma!

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Eileen Hokaasen & Therese Vestengen Bjørø
Produktansvarlige, Tietoevry

Utviklingen har vært tydelig det siste tiåret: Det stilles stadig større krav til den kommunikasjon lærerne og administrasjonen skal dele med hjemmet. Samtidig som antallet elever øker – uten at dette kompenseres med en tilsvarende økning i antall nyansettelser. Det blir da stadig vanskeligere å leve opp til kravene uten at man tar teknologien til hjelp.
I dette seminaret vil vi vise praktiske hjelpemidler i en travel hverdag. Herunder løsning for samtykke, publisering av nyheter, karakterer og merknader. Vi vil også gi en visning av vår helt nye løsning for aktivitetsplanlegging for SFO.

Én løsning for skole, SFO og barnehage.


U1E – Visma: Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Ingunn Balgaard Østrem & Tuva Hovind

Ungt utenforskap er en krevende samfunnsutfordring som er i fokus både innenfor forskning og politikk. Kostnaden er enorm, ikke bare for samfunnet, men først og fremst for barna selv. Vi som jobber tett på barn er pålagt å samhandle og intervenere tidlig. Barnevernsreformen fører med seg lovendringer som også forplikter kommune og skole til å jobbe enda mer med forebyggende tiltak, og ikke minst samhandle og samarbeide bedre på tvers av tjenesteenheter. Vi i Visma brenner for dette temaet, og føler stort ansvar for å tilby god og moderne systemstøtte i møte med disse utfordringene. Kom og hør hvordan vi tilgjengeliggjør ny teknologi for å støtte opp under tidlig innsats og tverrfaglig samhandling.


U1F – Cappelen Damm

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Aleksander Tysseng Reutz og Kjetil Ødegårdstuen
Cappelen Damm

I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter på en måte som skaper inkluderende
og aktive læringsopplevelser for elevene. Alt i en inspirerende innpakning, med den fleksibiliteten og oversikten læreren forventer av et digitalt læremiddel.
Møt opp på presentasjonen til Cappelen Damm Videregående og få en liten smakebit av framtidas læremidler. La oss overbevise deg.


U1G – KS: Spør en ekspert om personvern og informasjonssikkerhet

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Pedagoger, sikkerhetseksperter og personvernombud knyttet til SkoleSec-prosjektet

I dette utstillerseminaret vil du få mulighet til å speed-date en ekspert på området personvern og informasjonssikkerhet i skolesektoren. Her vil vi være mange som kan gi deg inspirasjon og motivasjon til å løse de utfordringer som mange har med trygg innramming av digitale læringsmiljø


U1H – Conexus: Oppfølgingsloggen – Fra innsikt til oppfølging

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Per Christian Rasmussen
Produktsjef, Conexus

Vi utvider Conexus Engage med Oppfølgingsloggen som samler informasjon om enkelteleven på et sted. Se hvordan dere kan starte skoleåret 2022-23 med Oppfølgingsloggen som systematiserer arbeidet med elevoppfølging. Oppfølgingsloggen har verktøy for utviklingssamtaler, notater, og er en logg som følger hver enkelt elev gjennom hele grunnskoleløpet.


U1I – Elevkanalen: Verden er ikke oppdelt i fag

Onsdag 11. mai kl. 13:30 – 14:00

Yngvar Nordberg, Julianne Kopperud & Ann Helen Estenstad
Elevkanalen

Bli med på vårt seminar for å høre hvordan vi møter LK20 og tverrfaglighet

Elevkanalen er en nyskapende læremiddelportal med levende innhold for grunnskole, videregående og voksenopplæring. Med daglige nyheter og aktualitet som inngang til fagstoffet inviterer vi verden inn i klasserommet, slik at elevene kan se sammenhengen mellom innholdet i læreplanen og samfunnet de lever i.

Bli med på vårt seminar for å høre hvordan vi møter LK20 og tverrfaglighet med aktualitet som utgangspunkt.

Vi skaper rom for variert undervisning med et stort utvalg filmer, quizer, e-bøker, læringsstier, Kahooter, spill og oppgaver. Elevkanalen er tilrettelagt for alle elever med ulike funksjonsstøtter. Med innhold fra 50 ulike leverandører møter eleven flere kilder.

Utstillerseminar-parallell 2

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15


U2A – Gyldendal: To år med nye læreplaner, to år med Gyldendals Skolestudio

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Kristian Aa
Kommunikasjonsansvarlig, Gyldendal

Jørgen Walderhaug Jensen
Redaksjonskoordinator, Gyldendal

Skolestudio får hver dag nye byggeklosser. Disse sikrer at Skolestudio er et godt og relevant sted å lære, uansett om skolehverdagen foregår på kjøkkenbordet hjemme i desember, i klasserommet i mars eller tett i tett på et grupperom i mai.

Elever og lærere ved Tåsen skole bruker Skolestudio. Hør hvilke grep skolen har gjort for å tilpasse undervisningen nye læreplaner med læringsverktøy fra Gyldendals digitale læringsmiljø.

Skolestudio har store utviklingsplaner! Vi viser deg helt ny funksjonalitet og nytt innhold som sikrer god og relevant læring også i skoleårene som kommer.

Alle deltagere på utstillerseminaret, får billett til Gyldendals AfterNKUL!

Velkommen!


U2B – Interactive Norway: SMART Board – et samlende pedagogisk verktøy i klasserommet!

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Kristina Rummelhoff
Leder utdanning, Interactive Norway

Amalie Skarsgaard
Digitalpedagog, Interactive Norway

Trude Wang Tørvik
Salgsleder, Interactive Norway

Vi viser måter du kan bruke SMART Boarden som et samlende verktøy for både lærere og elever, også sammen med andre eksisterende løsninger i klasserommet.
– Er du nysgjerrig på hvordan Lumio by SMART oppleves fra et elevperspektiv? Bli med inn i en undervisningsøkt, og vær aktiv og utforskende i egen læring.
– Skal du velge nytt utstyr til klasserommet? Vi gir deg en enkel oversikt over viktige pedagogiske og tekniske funksjoner

Vi deler ut en SMART Board! Registrer deg på vår stand (8), for å kunne vinne på seminaret.


U2C – Microsoft: Minecraft: Education Edition som tverrfaglig arena

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Maren Aasrud
Pedagogisk rådgiver, Microsoft

Lær hvordan Minecraft: Education Edition kan benyttes i tverrfaglig undervisning, med fokus på samhandling, kommunikasjon, kreativitet og koding. Minecraft: Education Edition har innebygde tilgjengelighetsverktøy som bidrar til inkluderende læring og gjør det lett å engasjere alle elever uansett forutsetninger. Oppdag et mangfold av verdener med ferdige pedagogiske opplegg.


U2D – NRK Skole: Animasjon i forklaringsvideoer for bedre læring

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Joakim Skavern
Daglig leder i Verdiverkstedet

Pål Solum
Prosjektleder i NRK Skole

Animasjon gir ofte et stort løft til korte forklaringsvideoer, og NRK Skole har de senere årene samarbeidet mye med Joakim Skavern og hans dyktige animatører i produksjonsselskapet Verdiverkstedet. Mange av dere har sikkert sett og brukt disse videoene – 100 korte filmer som tar for seg temaer innen psykisk helse og livsmestring, og 20 filmer som presenterer religiøse høytider. For tiden lager vi en serie om verdensreligionenes gudshus, og her spiller også animasjon en sentral rolle.
Dere vil få se flere eksempler fra disse seriene, og vi vil vise hvordan animasjon kan gjøre det enklere å forklare vanskelige temaer, og gjøre læringen mer forståelig. Du blir bedre kjent med to serier vi er veldig stolte av, og får en sniktitt på vår kommende serie om de forskjellige gudshus.


U2E – Creaza: Slik har du aldri sett digitale læremidler før!

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Thor-Erik Rødland
Developmental Editor, Creaza

Cathinka Kopperud
Pedagogical Consultant, Creaza

Vibeke Omberg
Chief Product Officer, Creaza

Kristin Hop
Customer Success Manager, Creaza

Fagfornyelsen ber oss løfte blikket og se helheten samtidig som vi utfordres til å dykke i dybden. Den ber oss ta menneskeverdet på alvor, fremme både individet og mangfoldet, hjelpe elevene til kritisk tenkning og sikre elevenes medvirkning. Elevene skal også være aktive, utforskende og skapende. Creaza har et rikholdig og unikt innhold som møter fagfornyelsen på fantastisk vis! Creazas læremidler i samfunnsfag, KRLE, engelsk og naturfag gjør det enkelt og gøyalt å jobbe mot disse utrolig viktige målsetningene! I våre løsninger kan du som lærer redigere alt, slik at undervisningen kan skreddersys og tilpasses lokale forhold slik læreplanen legger opp til. For å oppleve ekte skaperglede og utforskertrang, må elevene være sentrum i egen læring. Creazas løsninger er gjennomsyret av prinsippet om at det er inni elevene magien skal skje! Om du vil se noe unikt og annerledes, så kom til oss!


U2F – DragonBox Skole: Utforskning på elevenes premisser

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15
OBS! Dette seminaret har kommet inn i stedet for Utdanningsforbundets seminar.

Gunnhild Nergård
Kahoot Dragonbox

Se for deg at du kunne tatt med deg elevene inn i et magisk univers der de kan løse ekte problemer i en fiktiv kontekst. Der barna selv er med på å skape læringøyeblikkene gjennom å utforske de matematiske sammenhengene, og der de læringsfremmende matematikksamtalene står i fokus.

Bli kjent med DragonBox Skole. Det mest fremtidsrettede matematikklæreverket i Norge.


U2G – Kikora: Fra «skolematematikk» til utforskende, elevaktiv læring med Kikora

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Tommy Nordby
Kursansvarlig, Kikora

Kikora betyr «glede» på Swahili og er et digitalt læremiddel i matematikk. Kikoras unike mattemotor følger elevenes læring tett og gir kontinuerlig tilbakemelding på alt de gjør. Dette gjør at flere elever opplever mestring og glede ved matematikkfaget.

Kikora dekker kompetansemålene i matematikk etter LK-20 for alle trinn i grunnskolen og VG1. Men hva betyr det? Hva er forskjellen på LK-06 og LK-20? Noe av dette vil jeg belyse når jeg modellerer en læringsøkt. Vi planlegger, tilpasser og tildeler et gjøremål. I rapportverktøyet følger vi elevenes arbeid og vurderer læringsutbytte.

Andre stikkord: Mattemaraton, kjerneelementer, problemløserskolen, programmering, Geogebra, nasjonale prøver, eksamen.


U2H – Kunnskap.no: Læringsanalyse – et verktøy for tilpasset opplæring

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Magnus Bratrud & Katrine Heen-Nykaas
Kunnskap.no

Er du lei av tidkrevende rettearbeid og vil heller bruke mer tid i klasserommet på læringsfremmende aktiviteter?

Når du og elevene bruker ressursene på min.Kunnskap.no lagres og rettes alle svar helt automatisk. Dette gir grunnlag for læringsanalysen.
min.Kunnskap.no sin læringsanalyse gir lærer og elev et meget godt grunnlag for gode veilednings- og læringssamtaler.

Dette seminaret tar for seg hvordan du som lærer enkelt kan ta i bruk læringsanalysen, og bruke den aktivt til vurdering for læring. 


U2I – Lingit AS: Lingdys – Nå også med verktøy for matematikk

Torsdag 12. mai kl. 15:45 – 16:15

Silje Juliussen & Jørn Almberg
Lingit AS

Med programvare spesielt utviklet for elever med dysleksi, har Lingit i 20 år jobbet for at alle elever skal ha like muligheter til å lese og skrive. Nå har vi startet arbeidet med å gjøre matte mer tilgjengelig. Høsten 2021 ble vårt markedsledende program, Lingdys, oppgradert med mulighet for opplesing av matte. I tillegg har vi lagt til viktige funksjoner som egen skanne-app og mulighet for diktering.

Jobben med å øke tilgjengeligheten og engasjementet for matte fortsetter, og vi ønsker å presentere dette og mye mer for deg i dette seminaret.

Utstillerseminar-parallell 3

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45


U3A – Kopinor: Lærere i spagat

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Stig Erlend Kvinge
Lærer og lærebokforfatter

Hege Lunde
Kommunikasjonssjef, Kopinor

Lærer og lærebokforfatter Stig Erlend Kvinge skriver i en artikkel til Fabelaktigformidling.no om uvitenhet og usaklighet i læremiddeldebatten. Lærere strekker seg langt for å kunne tilby så god undervisning som mulig. Dels kan de benytte innkjøpte læremidler, søke blant gratis digitale produkter, kopiere helt lovlig gjennom skolens Kopi-avtale, – eller på annen måte finne frem til innhold og opplegg for undervisningen.

Men, digitale tilbud skaper urealistiske forventninger til at skolebudsjettene kan kuttes, og lærerne havner i en spagat mellom å finne innhold og det å opprettholde en kvalitet i undervisningen.

Stig Erlend Kvinge er opptatt av at det må koste å fremstille læremateriell og ønsker å skape bevissthet om arbeidet i profesjonelle redaksjoner.

Bli med og hør Erlends innlegg, delta med spørsmål og diskusjon.


U3B – Transponder: Lag timeplan med kunstig intelligens

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Anders Nederhoed
Transponder

Timeplanlegging er tidkrevende det er mange hensyn å ta. Grupper går på tvers av klasser, rom skal ikke dobbeltbookes og ansatte kan kun være på ett sted om gangen.

Til nå har ingen klart å lage en løsning som er både enkel, intuitiv og kompleks på samme tid. Dette har Transponder gjort noe med!

Det som før tok uker har Transponder løst med kunstig intelligens. I løpet av noen minutter legger løsningen vår timeplan for hele skolen uten konflikter.


U3C – Google for Education: Vår visjon om fremtidens klasserom

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Jesper Knoop-Henriksen
Head of Google for Education, Norge

Alexandra Ahtiainen
Head of Google for Education, Northern Europ

Kom og hør mer om hvordan Google Workspace for Education og Chromebooks kan bidra til å skape bedre sammenheng og synergi mellom fysisk og virtuell klasseromsundervisning. Vi vil dele de siste oppdateringene, mens vi deler vår visjon for fremtidens klasserom.


U3D – Showbie: Fortellinger fra nordiske klasserom

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Johnny Gangsøy
Director, Showbie Nordics

Elin A. Hofstad
Learning Specialist, Showbie Nordics

Jørgen Holmstrøm
Partner Manager, Showbie Nordics

Skoler er hjørnesteiner i samfunnet og er forventet å være både innovative og tradisjonelle på samme tid. Dette er en utfordrende balanse og vi vet at lærerens rolle bare blir viktigere i fremtiden. Vi deler erfaringer fra våre møter med skolefolk fra hele Norden.

Showbie Nordics ønsker velkommen til en inspirerende økt med nordiske perspektiver på læring.


U3E – Fagbokforlaget: Aktør

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Kjersti Dybvig og Julie Borge

Aktør er et heldigitalt samfunnsfagverk for ungdomstrinnet. Læreverket bygger på det nyeste innen forskning på de ulike fagområdene, og løfter fram stemmer og perspektiver fra blant annet kvinner, ungdom, minoriteter, urfolk og andre som tidligere ikke har fått stor plass i faget.

På denne parallellsesjonen presenterer forfatterne Kjersti Dybvig og Julie Borge sine arbeider i verket.

Kjersti viser hvordan du med samfunnsfagverket Aktør kan bevisstgjøre elevene som både historiebrukere og historieskapere. For hvordan blir vår historieforståelse påvirket av måten en hendelse blir fortalt og av hvem som forteller den? Når vi vil fortelle om noe som har skjedd, forteller vi en versjon som er avhengig av vår kunnskap, våre sympatier, og våre forutinntatte meninger og holdninger. Vår forståelse kan også preges av versjoner som er blitt fortalt så mange ganger at vi tar dem for å være den hele og fulle sannheten. Slik er det også i historiefaget, så hvordan kan vi trene elevenes historiebevissthet?

Julie viser hvordan en kan arbeide med temaet datamakt og digitalisering med utgangspunkt i elevenes livsverden og perspektiver. Mye av den sosiale samhandlingen blant unge foregår digitalt. Samtidig er sosiale relasjoner en grunnstein i demokratiet. Hvilken rolle spiller digitalisering for samfunnet og for demokratiet? Og hvilke konsekvenser får den intense jakten på informasjon for maktforholdene?


U3F – Skolon AS: Skolon

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Hvordan håndterer vi det å både utforske og adoptere nye digitale læringsformer og samtidig trygge kvaliteten i elevenes læring?

Under økten vil vi presentere spennende og øyeåpnende funn gjort fra en en studentundersøkelse om utfordringer innen ledelse av den digitale skolen. For hvordan kan skoleledelsen legge til rette for en lærende og digital kompetent skole?

Sammen blir vi klokere. Vel møtt!


U3G – Eduplaytion AS: Matematikkspillet Numetry: Er spillbasert læring fremtidens undervisningsform?

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Endre Natvik & Håvard Tjora
Eduplaytion AS

Hva er spillbasert læring og kan det være en tilnærming innenfor læringsteori? I foredraget belyser vi noen grunnelementer som spillbasert læring bruker, og hvordan Numetry bruker disse.


U3H – Campus Inkrement: Variert matematikkundervisning – enkelt og inspirerende (1.-10. trinn)

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Karina Velten
Campus Inkrement

Hvordan kan vi skape varierte matematikktimer, som legger til rette for dybdelæring i hvert eneste tema? Matematisk samtale, samarbeid, aktiviteter og tverrfaglig temaarbeid – her får du undervisningsopplegg du kan gjennomføre i praksis.
Campus Matte er et komplett læreverk i matematikk som inneholder mye mer enn du tror. Bli med på en modellert undervisningsøkt som gjør variasjon i undervisningen inspirerende og enkelt å få til!
Seminaret passer for alle matematikklærere i grunnskolen. Vi vil bruke eksempler fra 7. trinn, men verktøyene finnes for alle trinn.

Passer for: Matematikklærere 1.-10. trinn


U3I – Stortinget: formidling om, for og gjennom demokratiet

Fredag 13. mai kl. 09:00 – 09:45

Kari Ytterhus og Håvard Knoff
Stortingets seksjon for besøk og formidling.

Kunnskap om demokratiet og Stortingets rolle er grunnleggende for politisk engasjement og deltakelse. Stortinget ønsker å bidra til at skoleelever blir aktive demokratideltakere. Våre tilbud bygger på prinsippet om livslang læring, og er tilpasset ulike alderstrinn.

I denne parallellsesjonen får du høre om Stortingets undervisning om demokratiet og det norske politiske systemet.

Stortinget presenterer ulike ressurser som finnes digitalt på deres undervisningssider, med særlig vekt på to læringsspill: Valget er ditt og Regjeringskabalen er utviklet for henholdsvis ungdomsskole og videregående skole og kan enkelt gjennomføres i klasserommet.

Utstillerseminar-parallell 4

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45


U4A – NTNU VIDERE: CyberSmart. Hvordan få ungdom cybersmarte på yrkesfag

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Bodil Grødem
Prosjektleder CyberSmart, NTNU & lektor, Godalen vgs

Ronny Sele
Adjunkt, Godalen vgs

Vi presenterer prosjektet og et knippe av de oppleggene vi har utviklet for elevaktiviteter innen cybersikkerhet i yrkesfag. Oppleggene kan passe like godt i ungdomsskolen. Vi legger opp til presentasjon og litt felles aktivitet for å prøve oppleggene.


U4B – LearnLab: Hvordan benytte digitale ressurser for å skape dybdelæring og elevinvolvering?

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Yngve Lindvig
CEO, LearnLab

Erlend Kobro
Leder digital læring, LearnLab

Jarl Inge Wærness
Leder innholdsutvikling, LearnLab

Seminaret tar for seg spørsmålene: Hvordan benytte digitale ressurser til formativ vurdering? Hvordan benytte digitale ressurser for å jobbe med tverrfaglige temaer? Hva kan vi gjøre for å gjøre elevene mer involveringskompetente? Hvordan ser fremtidens læringsanalyse ut?


U4C – Aski Raski: Systematisk trening for tidlig leseutvikling

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Ingunn Vatshelle Bratberg
Kursansvarlig, Aski Raski

Vi er her for å hjelpe barn og voksne med å mestre kunsten å lese!
Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit? På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.

NYHET! Til høsten lanserer vi en komplett pakke for den første leseopplæringen.


U4D – Aschehoug: Aschehoug Univers – alle fag og alle trinn i vårt læringsunivers

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Katrine Ajer & Anne Smedstad
Digitalpedagoger, Aschehoug

I Aschehoug Univers på Aunivers.no tilbyr vi innhold til alle fag og alle trinn.

I vårt seminar får du som er lærer i grunnskolen en introduksjon av våre digitale læremidler, med blant annet utforskende og tverrfaglig innhold.

Vi ønsker at vårt læringsunivers skal være til hjelp for deg når du planlegger din undervisning, derfor har vi utviklet et planleggingsverktøy. Lag egne planer eller bruk foreslåtte planer fra Aschehoug. I planene du lager legger du enkelt inn innhold fra Aschehoug Univers, og knytter det til kompetansemålene. Du kan også legge inn eget og eksternt innhold. Del ferdige planer og oppgaver med elevene dine.

Innsyn i elevenes arbeid er hovedfokus hos våre utviklere denne våren. Vi gir deg et innblikk i hva som er nytt, og hva som kommer!

Aschehoug Univers – Med læreren. For eleven.


U4E – Aftenposten Junior Skole: Hvordan forklarer vi verden til barn?

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Mari Midtstigen
Redaktør, Aftenposten Junior

I dag er hverdagen full av nyheter tilpasset voksne og nyhetsklipp med uklare kilder på sosiale medier. Samtidig ser vi et stadig større fokus på demokrati, samfunnsforståelse og livsmestring i skolen, og lærerne har plutselig som oppgave å ikke bare forklare fagene sine, men også hele den tverrfaglige verden!

For å hjelpe til på veien presenterer Aftenposten Junior skole en plattform som hjelper dere lærere med å forklare komplekse nyheter på en engasjerende og forståelig måte for elevene. Kom på seminar for å høre mer om hvordan vi kan gjøre nyhetene mer interessante for elevene, og bidra til en enklere hverdag for dere lærere.


U4F – Enable AS: Enable AS: Årshjul som app i Teams og nyheter i Zokrates

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Jan Helge Akersveen & Gry Berg Andersen
Enable AS

Seminaret blir todelt, med demo av Enable Årshjul og nyheter i Zokrates

Enable Årshjul er en teamsapp som enkelt lar deg lage et digitalt årshjul i et team. Årshjulet er integrert med Planner og gruppekalenderen i teamet.

Zokrates knyttes stadig tettere inn i Teams, og er nå tilgjengelig som personlig app i Teams. Du kan også dele ut oppgaver fra Zokrates helt ut til oppgaveverktøyet i Teams og få disse inn på de individuelt tilpassede ukeplanene i Zokrates.

På forhånd takk! 😊


U4G – IST Group: Trenger vi sende med matpakke i dag?

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Åsmund Eriksen
Solutions Manager, IST

Med utgangspunkt i lærerrollen viser vi hvordan IST kan hjelpe både skoler og foresatte med hverdagen.

Hvordan kan læreren kommunisere med foresatte via smarte apper og enkle løsninger?


U4H – Wittario: Hvordan øke engasjement for læring gjennom bevegelse og spillmekanikk?

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Bjørn Chistensen
Wittario

Etter ett år på markedet bruker nå Over 800 norske skoler bruker nå Wittario. Vi vil vise Hvordan noen av disse skolene øker engasjement for læring gjennom bevegelse og spillmekanikk.


U4I – Magisk Kunnskap AS: Skap magi i det flerspråklige klasserommet!

Fredag 13. mai kl. 11:15 – 11:45

Tone Evensen
Magisk Kunnskap AS

Odins to ravner fløy hver morgen ut i verden og hver kveld kom de hjem og ga all informasjonen til Odin. Derfor var Odin den klokeste av alle gudene. Hugin og Munin betyr tanke og minne. Vi lærer både fra tidligere erfaringer og tanker om nye konsepter derfor synes vi Hugin og Munin er et godt navn på et digitalt læremiddel for minoritetsspråklige ungdom som er nye i Norge. Hugin og Munin er et heldigitalt læremiddel som ved hjelp av en effektiv teknologi åpner opp for fantastiske muligheter. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.Vi forteller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan elevene skal lære – tvertimot . Vi har forslag til årsplaner og undervisningsforløp, men med Hugin og Munin får læreren mulighet til å skreddersy og tilpasse undervisningsforløpene og sette sitt eget preg på undervisningen. Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes. I Hugin og Munin gir vi derfor mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Ressursen består av filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom og har gjennomgående morsmålsstøtte på følgende morsmål: arabisk, swahili, somali, dari, tigrinja, tyrkisk, polsk og kurdisk kurmanji. Vi bruker ikke gårsdagens værmelding. Hugin og Munin er et oppdatert, aktuelt og levende læremiddel som åpner dører mot verden og ivaretar både en nasjonal og en felles internasjonal kulturtradisjon. Kom å hør vårt seminar innlegg og lær mer om alle mulighetene som finnes i Hugin og Munin.