Medarrangører og sponsorer

Bilde fra utstillinga på NKUL 2018
Deltakere fra Vindafjord i samtale med en av NKULs samarbeidspartnere under NKUL i 2018. Foto: Vidar Alfarnes
NKUL arrangeres av NTNU med faglig og økonomisk støtte fra våre medarrangører: Utdanningsdirektoratet, Statped og KS. Hovedsponsor for NKUL er Scandec Systemer AS. Se også øvrige sponsorer lenger ned på denne siden.

Medarrangører:

Utdanningsdirektoratet


Utdanningsdirektoratet logo

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt.

Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet, og bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

udir.no

 

Statped


Statped sin logo

Statped er en statlig virksomhet som skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Vi bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring.

Statped har et særlig fokus på inkluderingsmuligheter i teknologi og digitale ressurser og har som oppgave å spre kunnskap og drive kompetanseheving om dette. Statped prøver ut, samler erfaringer og kunnskap, omtaler og produsere læringsressurser for ulike grupper barn og unge med lærevansker.

På statped.no finner du en base med aktuelle ressurser du kan bruke i klasserommet med anbefalinger og tips til bruk. Du finner også en rekke temasider om hvordan du kan utnytte ulik type teknologi overfor ulike grupper elever med lærevansker.

Sjekk statped.no og besøk oss på vår stand under NKUL.

KS


KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

ks.no

Platinumsponsor:

Scandec


Scandec systemer logo
Scandec er Norges ledende distributør av interaktive skjermer til utdanning. Scandec har et eget skoleteam og våre pedagoger, med lang fartstid i skolen, er rådgivere, kursholdere og supportteknikere. Vi kan derfor tilby deg de beste interaktive skjermene fra Promethean og CTOUCH, gode ergonomiske heisløsninger fra Conen og BalanceBox, kurs for skolens personale og en god oppfølging for alle lærerne underveis. På Aktiv Undervisning legger vi ut nyheter, videoer, brukerguider og supportartikler som hjelper deg som lærer og holder deg oppdatert.

Scandec feirer 40 år i 2024 og er stolte over å være platinum-sponsor for NKUL på konferansens 30-årsjubileum. Vi gleder oss!

Scandec jobber med et bredt fagfelt innen lyd, lys, bilde og scene og vi er et kompetansehus med spesialister som brenner for å løse det enkle og det komplekse sammen med våre mange forhandlere.

Besøk vår utstilling på NKUL! Du finner oss utenfor plenumssalen (auditorium R1).
(Utstillerplass 38–40)

Gullsponsorer:

Cappelen Damm


Cappelen Damm
Cappelen Damm er Norges største forlagshus og på standen vår får du se helt nye digitale læremidler og tjenester som vi utvikler til fagfornyelsen.

Skolen fra Cappelen Damm (1.-10. trinn) lanseres til NKUL og her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn.

coSinus er et nytt matematikkverktøy der elevene får tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast. Teorien med omvendt undervisningsvideoer og GeoGebra-animasjoner er alltid lett tilgjengelig, og som lærer har du full kontroll over elevenes progresjon.

Våre digitale utgaver i Unibok er oppdatert og videreutvikles mot fagfornyelsen.

cdu.no

Conexus


Conexus

Sikker behandling av skoledata!
Conexus er verdensledende på digitale løsninger for behandling av skoledata.

Våre verktøy gir skolen verdifull innsikt i elevens læringsbehov. På den måten kan hver elev følges opp, med tilpassede tiltak for å støtte elevens utvikling, både faglig og sosialt. I Conexus har skolen nå også mulighet til å følge opp skolemiljøsaker der eleven opplever et utrygt skolemiljø. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven.

Conexus legger til rette for en grundig analyse av skolekvaliteten for å hjelpe skolen og kommunen til å ta datainformerte beslutninger.
Til sammen utgjør dette en helhetlig tilnærming for å fremme et effektivt, og tilpasset læringsmiljø.

www.conexus.net

Creaza


Creaza
Creaza lager digitale læremidler og verktøy som lar elever og lærere skape flotte digitale modeller, sammensatte tekster, fortellinger, tegneserier, filmer, podkaster, lydmikser, tankekart og presentasjoner. Creaza består av kreative verktøy med faglig innhold og tusenvis av ferdiglagde oppgaver. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess. For lærere er det enkelt å tilpasse og tildele Creazas ferdiglagde oppgaver, eller å lage og tildele egne oppgaver. Videre kan lærer følge elevenes prosess og gi underveisvurderinger.
Creaza tilbyr også komplette læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, naturfag, KRLE og engelsk.

Elevkanalen (TV 2 Skole)


Elevakanalen
Aktuelt visuelt og tilrettelagt
Elevkanalen aktualiserer kompetansemålene i læreplanen ved å knytte dem opp mot dagsaktuelle hendelser. Hver uke leverer Elevkanalen skreddersydde nyhetssendinger og undervisningopplegg til barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.

elevkanalen.no

Gyldendal Undervisning


Gyldendal Undervisning

Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler, blant annet Smart Øving, Smart Bok og Salaby.

Forlagets innovative utviklingsmiljø lager nå, i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, Skolestudio. I Skolestudio samler vi alt vårt læringsinnhold slik at alle lærere og elever får et digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår.

På NKUL viser vi hvordan Skolestudio styrker læreren og motiverer eleven og slik gir bedre læring, alt i tråd med Fagfornyelsen.

Interactive Norway AS


Interactive Norway AS

Interactive Norway AS er Norges ledende kurs- og kompetansesenter innen interaktive presentasjonsverktøy og den norske distributøren av SMART Board, verdens mest solgte interaktive tavle, installert i over 30000 norske klasserom!

Se interactive.no og smartskole.no

Kikora


Kikora
Kikora er et av Norges mest brukte digitale læremidler i matematikk for grunn- og videregående skole. Kikora gir løpende tilbakemelding uavhengig av elevens valg av metode eller løsningsstrategi. Integrasjon med GeoGebra øker muligheten for en utforskende tilnærming med økt bruk av visualisering, der elevene lærer gjennom å utvikle egen forståelse. Alt rettes automatisk og læreren får full kontroll over elevenes arbeid. Vår pedagogiske tilnærming er basert på induktiv læring, der eleven selv avdekker teorien gjennom øvingsrekker, gode visualiseringer og diskusjoner i klasserommet. Vi kaller det aktiverende læring.

Kikora arrangerer hvert år i mai Norges største matematikkonkurranse, MatteMaraton. Besøk oss på stand 24 på Teknotorget ved siden av trappa opp til kantinen og se selv!

Kunnskap.no


kunnskap.no
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. Vi har læremidler for fagfornyelsen innen norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andre språk. Møt Fagfornyelsen med portalen min.Kunnskap. Her er alle Kunnskap.no sine læremidler samlet, og læreren kan enkelt legge inn sine egne ressurser for å skape helt unike læremidler tilpasset sin undervisning og sine elever.

La elevene jobbe med samme emne, men på sitt nivå. Som lærer på min.Kunnskap kan du kombinere moduler fra ulike trinn og ressurser for å gi elevene ferdighetene de trenger for å mestre et nytt emne. Alt innhold er søkbart i henhold til Utdanningsdirektoratet sitt planleggingsverktøy: trinn, fag, kompetansemål, kjerneelementer, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter.
Lærere og elever har full oversikt over elevenes progresjon. Alt arbeidet elevene gjør i læremiddelene registreres og lagres. Få oversikt over klassens arbeid og bruk informasjonen til å gi veiledning til den enkelte elev.

NRK Skole


NRK Skole
NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av læringsvideoer samt relevant innhold hentet fra NRKs arkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i UDIRs læreplandatabase.

NRK Skole har 10 000 videoer med innhold innen de fleste fag, med særlig vekt på de store fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE/religion/etikk, samt de tverrfaglige temaene som er nytt etter fagfornyelsen i 2020.

Gå inn på nrk.no/skole og sjekk ut – du kan bruke både fritekstsøk og søk direkte i læreplanmål. Velkommen!.

Visma


Visma
Visma leverer virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor. Våre løsninger forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter. I samarbeid med våre kunder er vi opptatt av å arbeide med å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på internett. Våre kunder skal oppnå betydelige gevinster ved å samarbeide med Visma, i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.