Samarbeidspartnere

Medarrangører:

Utdanningsdirektoratet


Utdanningsdirektoratet logo

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt.

Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet, og bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

udir.no

 

Statped


Statped sin logo

 

 

Statped er en statlig virksomhet som skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Vi bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring.

Statped har et særlig fokus på inkluderingsmuligheter i teknologi og digitale ressurser og har som oppgave å spre kunnskap og drive kompetanseheving om dette. Statped prøver ut, samler erfaringer og kunnskap, omtaler og produsere læringsressurser for ulike grupper barn og unge med lærevansker.

På statped.no finner du en base med aktuelle ressurser du kan bruke i klasserommet med anbefalinger og tips til bruk. Du finner også en rekke temasider om hvordan du kan utnytte ulik type teknologi overfor ulike grupper elever med lærevansker.

Sjekk statped.no og besøk oss på vår stand under NKUL.

Følgende bidrar med økonomisk og faglig støtte til konferansen:

Aschehoug Undervisning


Aschehoug
Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. Vi utvikler læremidler for deg som ønsker strukturerte opplegg, samtidig som du kan favorittmerke og sette sammen egne læringsløp.
Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har å by på, samlet på ett sted.

Læremidlene våre gir rom for refleksjon, og de inspirerer elevene til å utforske videre selv. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring.

Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger. Med læreren. For eleven.

Cappelen Damm


Cappelen Damm
Cappelen Damm er Norges største forlagshus og på standen vår får du se helt nye digitale læremidler og tjenester som vi utvikler til fagfornyelsen.

Skolen fra Cappelen Damm (1.-10. trinn) lanseres til NKUL og her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn.

coSinus er et nytt matematikkverktøy der elevene får tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast. Teorien med omvendt undervisningsvideoer og GeoGebra-animasjoner er alltid lett tilgjengelig, og som lærer har du full kontroll over elevenes progresjon.

Våre digitale utgaver i Unibok er oppdatert og videreutvikles mot fagfornyelsen.

cdu.no

Conexus


Conexus
Med over 80% av norske skoler som brukere er edtech-selskapet Conexus markedsledende på innsamling, analyse og oppfølging av data. I tillegg til den velutviklede programvaren har selskapet faglig tung innholdskompetanse på flere fagområder. Vurdering for læring, evaluering, endringsledelse og utvikling av systemer for læring er noen av selskapets fokusområder. Målet er å strukturere informasjon som grunnlag for livslang læring.
www.conexus.net

Creaza


Creaza
Creative & Playful Learning
Creaza er et læremiddel som lar elever og lærere skape flotte digitale fortellinger i form av tegneserier, tankekart, filmer og lydmikser. En omfattende samling med ferdiglagde oppgaver, kombinert med kraftige verktøy og et innebygd mediebibliotek, gjør det enkelt å tildele, skape, levere inn og vurdere oppgaver.
www.creaza.com

Eplehuset


Eplehuset
Eplehuset AS er Norges ledende Appleforhandler med avdelinger i 11 norske byer. Med en dedikert utdanningsavdeling og bred kompetanse er Eplehuset det naturlige valget når Apple – morgendagens teknologi, skal integreres i skolen. Eplehuset hjelper med alt fra rådgivning, utprøving, leveranse, implementering og drift – både for teknisk og pedagogisk personale.
eplehuset.no

Gyldendal Undervisning


Gyldendal Undervisning

Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler, blant annet Smart Øving, Smart Bok og Salaby.

Forlagets innovative utviklingsmiljø lager nå, i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, Skolestudio. I Skolestudio samler vi alt vårt læringsinnhold slik at alle lærere og elever får et digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår.

På NKUL viser vi hvordan Skolestudio styrker læreren og motiverer eleven og slik gir bedre læring, alt i tråd med Fagfornyelsen.

www.gyldendal.no, www.skolestudio.no, www.salaby.no

Interactive Norway AS


Interactive Norway logo
Interactive Norway AS er Norges ledende kurs- og kompetansesenter innen interaktive presentasjonsverktøy og den norske distributøren av SMART Board, verdens mest solgte interaktive tavle, installert i over 30000 norske klasserom! Webportalene: smartboard.no og smartskole.no

its learning


Aschehoug
itslearning er en skybasert læringsplattform som brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har brukere på alle utdanningsnivåer, fra grunnskole til universitet. Vi hjelper lærere å gjøre utdanning mer interessant og inspirerende for dagens elever og studenter. Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester, fra enkle treningsøkter til fullskala implementeringsprosjekter. Etablert i 1999, har vi vårt hovedkontor i Bergen, Norge, og har kontorer i Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, København, Enschede og Boston.
www.itslearning.no

Kikora


Kikora
Kikora er et av Norges mest brukte digitale læremidler i matematikk for grunn- og videregående skole. Kikora gir løpende tilbakemelding uavhengig av elevens valg av metode eller løsningsstrategi. Integrasjon med GeoGebra øker muligheten for en utforskende tilnærming med økt bruk av visualisering, der elevene lærer gjennom å utvikle egen forståelse. Alt rettes automatisk og læreren får full kontroll over elevenes arbeid. Vår pedagogiske tilnærming er basert på induktiv læring, der eleven selv avdekker teorien gjennom øvingsrekker, gode visualiseringer og diskusjoner i klasserommet. Vi kaller det aktiverende læring.

Kikora arrangerer hvert år i mai Norges største matematikkonkurranse, MatteMaraton. I 2018 deltok 121 000 elever i konkurransen og løste mer enn 42 millioner matematikkoppgaver. I 2019 skal MatteMaraton være enda mer aktiverende. Besøk oss på stand 24 på Teknotorget ved siden av trappa opp til kantinen og se selv!

Kopinor


Kopinor
Med Kopinoravtalen er vi deltakere i et kulturelt kretsløp. Gjennom avtalen sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne, forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og andre, får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Les mer på www.kopinor.no

Kunnskap.no


kunnskap.no
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring.

Microsoft


Microsoft
Gjennom tett samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter over hele verden lager Microsoft løsninger som er målrettet mot utdanningssektoren. Målet er å hjelpe lærere, elever og studenter i å nå sitt fulle potensial med hjelp av ikt. Deling av god praksis og fremming av god pedagogisk praksis er en viktig del av det arbeidet som Microsoft Norge gjør for den norske skole- og utdanningssektoren. www.microsoft.no

Moava AS


Moava
Moava er Norges største leverandør på nett av hjemmesider, kvalitetssystem og iktplan til skoler og barnehager. Vi har over 1,3 mill sidevisninger pr måned på vår gratis ressursside www.moava.org. Se også vårt nye SMS-løsning, integrert i hjemmesiden eller frittstående, valget er ditt. www.moava.no

NRK Skole


NRK Skole
NRK Skole er det pedagogiske tilbudet NRK har til lærere og elevene deres. Her finner dere over 6000 lyd- og bildeklipp som elevene for eksempel kan få i lekse å se hjemme, for å forberede seg til en time. Samtidig ønsker vi å bidra til aktivitet i timen. Derfor finner dere også flere prosjekter der elevene kan lage sine egne reportasjer og animasjoner. Et annet mål for oss i NRK Skole er å gi dere lærere faglig påfyll. Det gjør vi gjennom å filme relevante foredrag som dere kan se via våre nettsider. Ble du nysgjerrig? Ta en titt på vår nettside nrk.no/skole.

Scandec Systemer


Scandec
Når du skal velge interaktive løsninger for din skole eller barnehage er Promethean ditt beste valg. Løsningene er utviklet med kvalitet og slitestyrke i fokus og gir ditt klasserom den beste teknologien for interaktivitet, kommunikasjon og samarbeidslæring. Scandec Systemer, med 30 års erfaring, er distributør av Promethean i Norge. Scandec Systemer er den ledende distributøren i Norge på lyd, styringssystemer og interaktiv læring.
Se våre nettsider aktivundervisning.no.

Tieto


Tieto
Tieto er Nordens ledende leverandør av administrative løsninger for skoler og barnehager. Vårt mål er å effektivisere skolen og tilby løsninger der både elever, lærere og skoleledelse får tilgang til smarte IT-systemer. Denne posisjonen ble ytterligere styrket da vi overtok Oppads norske løsninger høsten 2016.
Velger du Tieto som leverandør av smarte IT-tjenester, får du bedre tid til dine kjerneoppgaver. Kostnadene vil synke samtidig som elever, lærere og ledelse får best mulig forutsetning for å lykkes med sine oppgaver.

TV2 SKOLE


TV2 Skole
Aktuelt visuelt og tilrettelagt
TV 2 Skole aktualiserer kompetansemålene i læreplanen ved å knytte dem opp mot dagsaktuelle hendelser. Hver uke leverer TV 2 Skole skreddersydde nyhetssendinger og undervisningopplegg til barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.
tv2skole.no

Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundet
Norges største fagorganisasjon for utdanningsfeltet har nær 170 000 medlemmer i barnehage, skole, høyere utdanning og administrasjon. Målet er profesjonalitet og kvalitet i utdanningen og bedre lønns- og arbeidsvilkår. Er premissleverandør i utdanningspolitiske og faglig-pedagogiske spørsmål.
utdanningsforbundet.no

Visma


Visma
Visma leverer virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor. Våre løsninger forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter. I samarbeid med våre kunder er vi opptatt av å arbeide med å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på internett. Våre kunder skal oppnå betydelige gevinster ved å samarbeide med Visma, i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Følgende bidrar med faglig støtte:

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Mediepedagogene
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD)
SkoleMagasinet
Kompetanse Norge