Medarrangører og samarbeidspartnere

Bilde fra utstillinga på NKUL 2018
Deltakere fra Vindafjord i samtale med en av NKULs samarbeidspartnere under NKUL i 2018. Foto: Vidar Alfarnes

Følgende gruppe medarrangører og samarbeidspartnere bidrar faglig og økonomisk til å realisere NKUL 2021. Du vil finne dem på vår digitale utstilling under konferansen og de vil også ha vært sitt utstillerseminar i programmet.

Medarrangører:

Utdanningsdirektoratet


Utdanningsdirektoratet logo

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt.

Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet, og bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

udir.no

 

Statped


Statped sin logo

 

 

Statped er en statlig virksomhet som skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Vi bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring.

Statped har et særlig fokus på inkluderingsmuligheter i teknologi og digitale ressurser og har som oppgave å spre kunnskap og drive kompetanseheving om dette. Statped prøver ut, samler erfaringer og kunnskap, omtaler og produsere læringsressurser for ulike grupper barn og unge med lærevansker.

På statped.no finner du en base med aktuelle ressurser du kan bruke i klasserommet med anbefalinger og tips til bruk. Du finner også en rekke temasider om hvordan du kan utnytte ulik type teknologi overfor ulike grupper elever med lærevansker.

Sjekk statped.no og besøk oss på vår stand under NKUL.

Samarbeidspartnere:

Aschehoug Undervisning


Aschehoug

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. Vi utvikler læremidler for deg som ønsker strukturerte opplegg, samtidig som du kan favorittmerke og sette sammen egne favorittlister. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har til Fagfornyelsen.

Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. Læremidlene våre inspirerer elevene til å utforske, tenke kritisk og jobbe tverrfaglig. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring. Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger. Med læreren. For eleven.

Aski Raski


Aski Raski

Vi er her for å hjelpe barn og voksne med å mestre kunsten å lese!

Aski Raski er et lesetreningsprogram som i snart 20 år har hjulpet elever med å lære å lese. Programmet gir elever øvelse i å lese og skrive lyder, stavelser, ord og setninger raskt og riktig. Ved hjelp av kartleggingen fanges elevene opp før de har fått problemer med lesingen, og lærere kan forebygge senere vansker.

Nøkkelen til å lære å lese, er å høre alle lydene i ordene. I Aski Raski er det mange øvelser som utvikler nettopp den fonologiske bevisstheten. En egen lærermodul gir god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også tilpassede stier tildeles hver elev. Programmet er nyttig for alle elever, både de som følger en normert leseutvikling, de som trenger litt ekstra, og også de som er flinke. Aski Raski brukes helt fra barnehagen til videregående skoler og voksenopplæring.

Les mer på askiraski.no

Cappelen Damm


Cappelen Damm
Cappelen Damm er Norges største forlagshus og på standen vår får du se helt nye digitale læremidler og tjenester som vi utvikler til fagfornyelsen.

Skolen fra Cappelen Damm (1.-10. trinn) lanseres til NKUL og her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn.

coSinus er et nytt matematikkverktøy der elevene får tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast. Teorien med omvendt undervisningsvideoer og GeoGebra-animasjoner er alltid lett tilgjengelig, og som lærer har du full kontroll over elevenes progresjon.

Våre digitale utgaver i Unibok er oppdatert og videreutvikles mot fagfornyelsen.

cdu.no

Creaza


CreazaCreaza er et nettbasert læremiddel som lar elever og lærere skape flotte digitale fortellinger, tegneserier, filmer, podkaster, lydmikser, tankekart og presentasjoner. Creaza består av kreative verktøy med faglig innhold og hundrevis av ferdiglagde oppgaver. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess. For lærer er det enkelt å redigere og tildele Creazas ferdiglagde oppgaver, eller å lage og tildele egne oppgaver. Videre kan lærer følge elevenes prosess og gi underveisvurderinger.

Nyhet! Nå tilbyr også Creaza følgende komplette, heldigitale læremidler:

Elevkanalen (TV 2 Skole)


Elevakanalen
Aktuelt visuelt og tilrettelagt
Elevkanalen aktualiserer kompetansemålene i læreplanen ved å knytte dem opp mot dagsaktuelle hendelser. Hver uke leverer Elevkanalen skreddersydde nyhetssendinger og undervisningopplegg til barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.

elevkanalen.no

Epson


Epson

Epson er verdens største produsent av projektorer og har jobbet med skoler og lærere på tvers av EMEA for å støtte hybride læringsmodeller med ideelle teknologier. Ved å benytte vår kunnskap og forståelse for behov i utdanningssektoren utvikler vi teknologi som gjør læring effektiv. Løsningene våre opprettholder god informasjonsflyt og knytter sammen samarbeidsgrupper, fanger oppmerksomheten og hjelper både lærere og elever til å samarbeide.

Les om Epsons løsninger for utdanning på www.epson.no

FIRST Scandinavia Partner


FIRST Scandinavia Partner

Norges største utvalg i LEGO® Educations undervisningskonsepter!

Pedagogene i FIRST Scandinavia Partner har mer enn 20 års erfaring i undervisning i programmering, og har hjulpet hundrevis av lærere med å ta i bruk konseptene fra LEGO® Education. Målet er at du skal lykkes med å bruke verktøyene i klasserommet på en engasjerende og lærerik måte, slik at elevene får fullt utbytte undervisningen.

Kombinasjonen av kunnskap om utstyret og pedagogisk kompetanse, vil hjelpe deg og skolen din å komme i gang med programmering i klasserommet. Å bruke undervisningsopplegg som er kvalitetssikret og utprøvd gir trygghet og ro. Du kan utøve din profesjon uten å bekymre deg for kvaliteten på undervisningsopplegget eller tekniske utfordringer.

Les mer på fspartner.no

Google for Education


Google for Education

Google for Education leverer verktøy til over 170 millioner lærere og elever i grunnskole, videregående og høyere utdanning over hele verden. Et sikkert, smart og effektivt digitalt klasserom frigjør tid og kapasitet slik at selve læringen kan stå i fokus. Vårt mål er å muliggjøre effektiv undervisning og læring – for alle, hvor som helst.

Google for Education utvikler verktøy som «Google Workspace for Education» og «Chrome OS» til Chromebooks. Dette gjør vi basert på lærere og elever sine behov. Vår forpliktelse er å fortsette å videreutvikle teknologi for utdanning i takt med fremtidens teknologiske og samfunnsmessige behov.

edu.google.com finner du informasjon om Google for Education. Ikke minst finner du undervisningsressurser og Lærersenteret med kurs, veiledninger og sertifiseringer.

Gyldendal Undervisning


Gyldendal Undervisning

Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler, blant annet Smart Øving, Smart Bok og Salaby.

Forlagets innovative utviklingsmiljø lager nå, i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, Skolestudio. I Skolestudio samler vi alt vårt læringsinnhold slik at alle lærere og elever får et digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår.

På NKUL viser vi hvordan Skolestudio styrker læreren og motiverer eleven og slik gir bedre læring, alt i tråd med Fagfornyelsen.

itslearning


itslearning
itslearning er en skybasert læringsplattform som brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har brukere på alle utdanningsnivåer, fra grunnskole til universitet. Vi hjelper lærere å gjøre utdanning mer interessant og inspirerende for dagens elever og studenter. Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester, fra enkle treningsøkter til fullskala implementeringsprosjekter. Etablert i 1999, har vi vårt hovedkontor i Bergen, Norge, og har kontorer i Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, København, Enschede og Boston.
www.itslearning.no

Kopinor


Kopinor
Med Kopinoravtalen er vi deltakere i et kulturelt kretsløp. Gjennom avtalen sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne, forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og andre, får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Les mer på www.kopinor.no

Kunnskap.no


kunnskap.no
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. Vi har læremidler for fagfornyelsen innen norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andre språk. Møt Fagfornyelsen med portalen min.Kunnskap. Her er alle Kunnskap.no sine læremidler samlet, og læreren kan enkelt legge inn sine egne ressurser for å skape helt unike læremidler tilpasset sin undervisning og sine elever.

La elevene jobbe med samme emne, men på sitt nivå. Som lærer på min.Kunnskap kan du kombinere moduler fra ulike trinn og ressurser for å gi elevene ferdighetene de trenger for å mestre et nytt emne. Alt innhold er søkbart i henhold til Utdanningsdirektoratet sitt planleggingsverktøy: trinn, fag, kompetansemål, kjerneelementer, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter.
Lærere og elever har full oversikt over elevenes progresjon. Alt arbeidet elevene gjør i læremiddelene registreres og lagres. Få oversikt over klassens arbeid og bruk informasjonen til å gi veiledning til den enkelte elev.

LearnLab


LearnLab

Ønsker du å få til læringsfremmende bruk av digitale ressurser?
LearnLab utvikler digitale læremidler som hjelper lærere og elever til sammen å skape dybdelæring, refleksjon, deltagelse og engasjement! Med våre verktøy utvikler eleven fremtidens kunnskap i dag.

LearnLab leverer flere ulike nyskapende verktøy for elevproduksjon, formativ vurdering og elevmedvirkning. Målet er å gjøre elevene kompetente til å ta valg, kommunisere med hverandre og vurdere egen og andres kompetanse. Med LearnLab kan du skape læring som er helt i tråd med ambisjonene om dybdelæring i den nye læreplanen. Bygg din egen undervisning, eller ta utgangspunkt i ett av over 1500 interaktive, engasjerende opplegg.

Vårt bibliotek og vår verktøykasse favner hele utdanningssektoren, fra barnehage til høgskole og universitet. LearnLab er et nyskapende og trygt læremiddel som er støttet av Utdanningsdirektoratet, Innovasjon Norge, Sametinget og Forskningsrådet.

Se learnlab.net for mer informasjon.

Microsoft


Microsoft
Gjennom tett samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter over hele verden lager Microsoft løsninger som er målrettet mot utdanningssektoren. Målet er å hjelpe lærere, elever og studenter i å nå sitt fulle potensial med hjelp av ikt. Deling av god praksis og fremming av god pedagogisk praksis er en viktig del av det arbeidet som Microsoft Norge gjør for den norske skole- og utdanningssektoren. www.microsoft.no

Nasjonal Digital Læringsarena


NDLA

NDLA tilbyr åpne digitale læringsressurser i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. På våre nettsider ndla.no får du tilgang til fagartikler, videoer, podkaster, interaktive oppgaver og NDLAs filmtjeneste. Vi har også laget mange gode caser til de tverrfaglige temaene og en verktøykasse med ulike tips for både lærer og elev.

Alle våre Vg1-fag er revidert for fagfornyelsen, og til skolestart 2021 står også Vg2-fagene klar i ny drakt. Våre ressurser er åpne og tilgjengelig for alle!

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid der ti fylkeskommuner deltar (kun Oslo står utenfor). NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid.

NRK Skole


NRK Skole
NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av læringsvideoer samt relevant innhold hentet fra NRKs arkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i UDIRs læreplandatabase.

NRK Skole har 10 000 videoer med innhold innen de fleste fag, med særlig vekt på de store fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE/religion/etikk, samt de tverrfaglige temaene som er nytt etter fagfornyelsen i 2020.

Gå inn på nrk.no/skole og sjekk ut – du kan bruke både fritekstsøk og søk direkte i læreplanmål. Velkommen!.

NTNU VIDERE


NTNU VIDERE
NTNU VIDERE er universitetets etter- og videreutdanningstilbud hvor du kan ta alt fra enkeltemner til en mastergrad. NTNU har et bredt utvalg av studier for deg som jobber i skolen. Studiene svarer på reelle behov og utfordringer i utdanningssektoren, og omfatter 1. til 13. trinn, yrkesfag, ledelse, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT i undervisningen. Dette gir mulighet til deg som ønsker ny kompetanse i enkeltfag, og deg ønsker å som tar et skritt videre som lærerspesialist, rådgiver eller leder.

Les mer på ntnu.no/videre

Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundet
Norges største fagorganisasjon for utdanningsfeltet har over 180 000 medlemmer i barnehage, skole, høyere utdanning og administrasjon. Målet er profesjonalitet og kvalitet i utdanningen og bedre lønns- og arbeidsvilkår. Er premissleverandør i utdanningspolitiske og faglig-pedagogiske spørsmål.
utdanningsforbundet.no

Visma


Visma
Visma leverer virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor. Våre løsninger forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter. I samarbeid med våre kunder er vi opptatt av å arbeide med å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på internett. Våre kunder skal oppnå betydelige gevinster ved å samarbeide med Visma, i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Følgende bidrar med faglig støtte:

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
Mediepedagogene
Fleksibel utdanning Norge
Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD)
SkoleMagasinet
Kompetanse Norge