Medarrangører og samarbeidspartnere

Bilde fra utstillinga på NKUL 2018
Deltakere fra Vindafjord i samtale med en av NKULs samarbeidspartnere under NKUL i 2018. Foto: Vidar Alfarnes

Følgende gruppe medarrangører og samarbeidspartnere bidrar faglig og økonomisk til å realisere NKUL 2021. Du vil finne dem på vår digitale utstilling under konferansen og de vil også ha vært sitt utstillerseminar i programmet.

Medarrangører:

Utdanningsdirektoratet


Utdanningsdirektoratet logo

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt.

Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet, og bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

udir.no

 

Statped


Statped sin logo

Statped er en statlig virksomhet som skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Vi bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring.

Statped har et særlig fokus på inkluderingsmuligheter i teknologi og digitale ressurser og har som oppgave å spre kunnskap og drive kompetanseheving om dette. Statped prøver ut, samler erfaringer og kunnskap, omtaler og produsere læringsressurser for ulike grupper barn og unge med lærevansker.

På statped.no finner du en base med aktuelle ressurser du kan bruke i klasserommet med anbefalinger og tips til bruk. Du finner også en rekke temasider om hvordan du kan utnytte ulik type teknologi overfor ulike grupper elever med lærevansker.

Sjekk statped.no og besøk oss på vår stand under NKUL.

KS


KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

ks.no

Samarbeidspartnere:

Aschehoug skole


AschehougAschehoug har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler for 1. – 13. trinn, samt voksenopplæringen. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har til Fagfornyelsen.

Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. Læremidlene våre inspirerer elevene til å utforske, tenke kritisk og jobbe tverrfaglig. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring.

Vi ønsker at vårt læringsunivers skal være til hjelp for deg når du planlegger din undervisning. Derfor har vi blant annet utviklet et planleggingsverktøy. Lag egne planer, eller bruk foreslåtte planer fra Aschehoug.

Med læreren. For eleven.

Cappelen Damm


Cappelen Damm
Cappelen Damm er Norges største forlagshus og på standen vår får du se helt nye digitale læremidler og tjenester som vi utvikler til fagfornyelsen.

Skolen fra Cappelen Damm (1.-10. trinn) lanseres til NKUL og her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn.

coSinus er et nytt matematikkverktøy der elevene får tilpassede tilbakemeldinger og hjelp når de står fast. Teorien med omvendt undervisningsvideoer og GeoGebra-animasjoner er alltid lett tilgjengelig, og som lærer har du full kontroll over elevenes progresjon.

Våre digitale utgaver i Unibok er oppdatert og videreutvikles mot fagfornyelsen.

cdu.no

Conexus


Conexus
Conexus ble startet i år 2000 ut fra en tanke om at teknologi i større grad kunne tas i bruk for å bedre kvaliteten i læring og oppfølging av elevene. Siden den gang har Conexus utviklet et unikt fokus på læringsanalyse, innhold og prosesser for læring og utvikling.

Vår visjon er å bidra til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensiale.

I dag er Conexus verdensledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven. Conexus tilbyr løsninger for innsikt, identifisering, oppfølging gjennom elevdata.

www.conexus.net

Creaza


Creaza
Creaza lager digitale læremidler og verktøy som lar elever og lærere skape flotte digitale modeller, sammensatte tekster, fortellinger, tegneserier, filmer, podkaster, lydmikser, tankekart og presentasjoner. Creaza består av kreative verktøy med faglig innhold og tusenvis av ferdiglagde oppgaver. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess. For lærere er det enkelt å tilpasse og tildele Creazas ferdiglagde oppgaver, eller å lage og tildele egne oppgaver. Videre kan lærer følge elevenes prosess og gi underveisvurderinger.
Creaza tilbyr også komplette læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, naturfag, KRLE og engelsk.

På NKUL 2023 lanserer vi også Alfabetplaneten! Dette er et læremiddel i begynneropplæringen i norsk, med fokus på en kreativ måte jobbe med lese- og skriveopplæringen.

Elevkanalen (TV 2 Skole)


Elevakanalen
Aktuelt visuelt og tilrettelagt
Elevkanalen aktualiserer kompetansemålene i læreplanen ved å knytte dem opp mot dagsaktuelle hendelser. Hver uke leverer Elevkanalen skreddersydde nyhetssendinger og undervisningopplegg til barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.

elevkanalen.no

Eplehuset


Eplehuset
Eplehuset AS er Norges ledende Apple-forhandler og er sertifisert som Apple Authorised Education Specialist. Vi i Eplehuset er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i utdanningssektorens møte med teknologi. Sammen med barnehager, skoler, kommuner og fylker finner vi de beste løsningene slik at de kan lykkes med sin investering.

Vi tilbyr pedagogisk opplæring for elever og lærere, strategisk planlegging med skoleledere, teknisk kompetanseheving med IT-ansvarlige, og veiledning i hvilken finansielle løsninger som passer best for barnehage, skole, kommune og fylke.

Les mer på eplehuset.no

Gyldendal Undervisning


Gyldendal Undervisning

Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler, blant annet Smart Øving, Smart Bok og Salaby.

Forlagets innovative utviklingsmiljø lager nå, i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, Skolestudio. I Skolestudio samler vi alt vårt læringsinnhold slik at alle lærere og elever får et digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår.

På NKUL viser vi hvordan Skolestudio styrker læreren og motiverer eleven og slik gir bedre læring, alt i tråd med Fagfornyelsen.

Interactive Norway AS


Interactive Norway AS

Interactive Norway AS er Norges ledende kurs- og kompetansesenter innen interaktive presentasjonsverktøy og den norske distributøren av SMART Board, verdens mest solgte interaktive tavle, installert i over 30000 norske klasserom!

Se interactive.no og smartskole.no

itslearning


itslearning
itslearning er Europas ledende læringsplattform for skoler og universiteter.

Vår plattform er bygget for dagens måte å undervise på, og brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, med kontorer i 8 land.

Les mer på www.itslearning.no

Kikora


Kikora
Kikora er et av Norges mest brukte digitale læremidler i matematikk for grunn- og videregående skole. Kikora gir løpende tilbakemelding uavhengig av elevens valg av metode eller løsningsstrategi. Integrasjon med GeoGebra øker muligheten for en utforskende tilnærming med økt bruk av visualisering, der elevene lærer gjennom å utvikle egen forståelse. Alt rettes automatisk og læreren får full kontroll over elevenes arbeid. Vår pedagogiske tilnærming er basert på induktiv læring, der eleven selv avdekker teorien gjennom øvingsrekker, gode visualiseringer og diskusjoner i klasserommet. Vi kaller det aktiverende læring.

Kikora arrangerer hvert år i mai Norges største matematikkonkurranse, MatteMaraton. Besøk oss på stand 24 på Teknotorget ved siden av trappa opp til kantinen og se selv!

Kopinor


Kopinor
Med Kopinoravtalen er vi deltakere i et kulturelt kretsløp. Gjennom avtalen sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne, forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og andre, får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Les mer på www.kopinor.no

Kunnskap.no


kunnskap.no
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. Vi har læremidler for fagfornyelsen innen norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andre språk. Møt Fagfornyelsen med portalen min.Kunnskap. Her er alle Kunnskap.no sine læremidler samlet, og læreren kan enkelt legge inn sine egne ressurser for å skape helt unike læremidler tilpasset sin undervisning og sine elever.

La elevene jobbe med samme emne, men på sitt nivå. Som lærer på min.Kunnskap kan du kombinere moduler fra ulike trinn og ressurser for å gi elevene ferdighetene de trenger for å mestre et nytt emne. Alt innhold er søkbart i henhold til Utdanningsdirektoratet sitt planleggingsverktøy: trinn, fag, kompetansemål, kjerneelementer, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter.
Lærere og elever har full oversikt over elevenes progresjon. Alt arbeidet elevene gjør i læremiddelene registreres og lagres. Få oversikt over klassens arbeid og bruk informasjonen til å gi veiledning til den enkelte elev.

Microsoft


Microsoft
Gjennom tett samarbeid med skoler, høyskoler og universiteter over hele verden lager Microsoft løsninger som er målrettet mot utdanningssektoren. Målet er å hjelpe lærere, elever og studenter i å nå sitt fulle potensial med hjelp av ikt. Deling av god praksis og fremming av god pedagogisk praksis er en viktig del av det arbeidet som Microsoft Norge gjør for den norske skole- og utdanningssektoren.

www.microsoft.no

Moava


Moava

Moava er leverandør av Moava internkontroll oppvekst til mer enn 130 kommuner.

Vi er leverer også hjemmesider til flere hundre skoler og barnehager over hele landet.

Moava internkontroll oppvekst har også en modul for å ivareta kommunens rolle som barnehagemyndighet.

www.moava.no

NRK Skole


NRK Skole
NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av læringsvideoer samt relevant innhold hentet fra NRKs arkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i UDIRs læreplandatabase.

NRK Skole har 10 000 videoer med innhold innen de fleste fag, med særlig vekt på de store fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE/religion/etikk, samt de tverrfaglige temaene som er nytt etter fagfornyelsen i 2020.

Gå inn på nrk.no/skole og sjekk ut – du kan bruke både fritekstsøk og søk direkte i læreplanmål. Velkommen!.

Scandec


Scandec
Når du skal velge interaktive løsninger for din skole eller barnehage er Promethean ditt beste valg. Løsningene er utviklet med kvalitet og slitestyrke i fokus og gir ditt klasserom den beste teknologien for interaktivitet, kommunikasjon og samarbeidslæring. Scandec Systemer, med 35 års erfaring, er distributør av Promethean, CTOUCH, ClassVR og skjermstativer i Norge. Scandec Systemer er den ledende distributøren i Norge på lyd, lys, styringssystemer og interaktiv læring.

Se våre nettsider aktivundervisning.no

TietoEVRY


TietoEVRY
TietoEVRY er Nordens ledende leverandør av administrative løsninger for skoler og barnehager. Vårt mål er å effektivisere skolen og tilby løsninger der både elever, lærere og skoleledelse får tilgang til smarte IT-systemer. Denne posisjonen ble ytterligere styrket da vi overtok Oppads norske løsninger høsten 2016.
Velger du TietoEVRY som leverandør av smarte IT-tjenester, får du bedre tid til dine kjerneoppgaver. Kostnadene vil synke samtidig som elever, lærere og ledelse får best mulig forutsetning for å lykkes med sine oppgaver.

NTNU VIDERE


NTNU VIDERE
NTNU VIDERE er universitetets etter- og videreutdanningstilbud hvor du kan ta alt fra enkeltemner til en mastergrad. NTNU har et bredt utvalg av studier for deg som jobber i skolen. Studiene svarer på reelle behov og utfordringer i utdanningssektoren, og omfatter 1. til 13. trinn, yrkesfag, ledelse, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT i undervisningen. Dette gir mulighet til deg som ønsker ny kompetanse i enkeltfag, og deg ønsker å som tar et skritt videre som lærerspesialist, rådgiver eller leder.

Les mer på ntnu.no/videre

Utdanningsforbundet


Utdanningsforbundet
Norges største fagorganisasjon for utdanningsfeltet har over 180 000 medlemmer i barnehage, skole, høyere utdanning og administrasjon. Målet er profesjonalitet og kvalitet i utdanningen og bedre lønns- og arbeidsvilkår. Er premissleverandør i utdanningspolitiske og faglig-pedagogiske spørsmål.
utdanningsforbundet.no

Visma


Visma
Visma leverer virksomhetskritiske løsninger til offentlig sektor. Våre løsninger forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter. I samarbeid med våre kunder er vi opptatt av å arbeide med å digitalisere prosesser og tilfredsstille publikums krav om å kunne møte virksomheten på internett. Våre kunder skal oppnå betydelige gevinster ved å samarbeide med Visma, i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Følgende bidrar med faglig støtte:

Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
Fleksibel utdanning Norge
IKT-Norge
Mediepedagogene
Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD)
SkoleMagasinet