Medarrangører og sponsorer

Bilde fra utstillinga på NKUL 2018
Deltakere fra Vindafjord i samtale med en av NKULs samarbeidspartnere under NKUL i 2018. Foto: Vidar Alfarnes
NKUL arrangeres av NTNU med faglig og økonomisk støtte fra våre medarrangører: Utdanningsdirektoratet, Statped og KS. Hovedsponsor for NKUL er Scandec Systemer AS. Se også øvrige sponsorer lenger ned på denne siden.

Medarrangører:

KS


KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

ks.no

Statped


Statped

Statped er en statlig virksomhet som skal støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Vi bidrar med ressurser som skal bidra til kompetanseutvikling. I Statped sin tilnærming til teknologi og digitale ressurser har vi fokus på inkluderingsmulighetene.

Statped.no

Utdanningsdirektoratet


Utdanningsdirektoratet logo

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt.

Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet, og bidra til at barn og unge lærer, mestrer og trives.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

udir.no

 

Utdanningsforbundet


Logo Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren med over 190 000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, fagskole, høgskole, universitet og voksenopplæring. Vi er også landets nest største fagforening.

Vi er en profesjonsorganisasjon som representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

Utdanningsforbundet er en tydelig samfunnsaktør som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen. Vi er offensive og løsningsorienterte, og ønsker et samfunn preget av toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer for å utvikle demokrati og toleranse i et flerkulturelt samfunn.

Utdanningsforbundet – En god lærer er en god start

Platinumsponsor:

Scandec


Scandec systemer logo
Scandec er Norges ledende distributør av interaktive skjermer til utdanning. Scandec har et eget skoleteam og våre pedagoger, med lang fartstid i skolen, er rådgivere, kursholdere og supportteknikere. Vi kan derfor tilby deg de beste interaktive skjermene fra Promethean og CTOUCH, gode ergonomiske heisløsninger fra Conen og BalanceBox, kurs for skolens personale og en god oppfølging for alle lærerne underveis. På Aktiv Undervisning legger vi ut nyheter, videoer, brukerguider og supportartikler som hjelper deg som lærer og holder deg oppdatert.

Scandec feirer 40 år i 2024 og er stolte over å være platinum-sponsor for NKUL på konferansens 30-årsjubileum. Vi gleder oss!

Scandec jobber med et bredt fagfelt innen lyd, lys, bilde og scene og vi er et kompetansehus med spesialister som brenner for å løse det enkle og det komplekse sammen med våre mange forhandlere.

Besøk vår utstilling på NKUL! Du finner oss utenfor plenumssalen (auditorium R1).
(Utstillerplass 38–40)

Gullsponsorer:

Cappelen Damm


Cappelen Damm
Cappelen Damm er Norges største forlag, som i snart 200 år har vi levert læremidler av høy kvalitet til hele skolenorge. Vi tar livslang læring på alvor og er en stolt leverandør av læremidler på alle nivåer – fra barnehage, via skole til voksenopplæring.

Med en solid grunnmur og en stolt tradisjon i trykte læreverk har vi også utviklet innovative digitale læremidler. Som totalleverandør gir vi skolene mulighet til selv å velge den kombinasjonen av læremidler de ønsker for sine elever.

Conexus


Conexus

Sikker behandling av skoledata!
Conexus er verdensledende på digitale løsninger for behandling av skoledata.

Våre verktøy gir skolen verdifull innsikt i elevens læringsbehov. På den måten kan hver elev følges opp, med tilpassede tiltak for å støtte elevens utvikling, både faglig og sosialt. I Conexus har skolen nå også mulighet til å følge opp skolemiljøsaker der eleven opplever et utrygt skolemiljø. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven.

Conexus legger til rette for en grundig analyse av skolekvaliteten for å hjelpe skolen og kommunen til å ta datainformerte beslutninger.
Til sammen utgjør dette en helhetlig tilnærming for å fremme et effektivt, og tilpasset læringsmiljø.

www.conexus.net

Creaza


Creaza
Creaza lager digitale læremidler og verktøy som lar elever og lærere skape flotte digitale modeller, sammensatte tekster, fortellinger, tegneserier, filmer, podkaster, lydmikser, tankekart og presentasjoner. Creaza består av kreative verktøy med faglig innhold og tusenvis av ferdiglagde oppgaver. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess. For lærere er det enkelt å tilpasse og tildele Creazas ferdiglagde oppgaver, eller å lage og tildele egne oppgaver. Videre kan lærer følge elevenes prosess og gi underveisvurderinger.
Creaza tilbyr også komplette læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, naturfag, KRLE og engelsk.

Elevkanalen (TV 2 Skole)


Elevkanalen logo
Bringer verden inn i klasserommet

Med Elevkanalen får du alltid aktuell, visuell og tilrettelagt undervisning. Vi tilbyr et bredt spekter av innhold i fag, temaer og nyheter for alle utdanningsnivåer, fra grunnskolen til voksenopplæringen.

Elevkanalen integrerer film som en grunnstein i læringen, noe som gjør det enklere for elever å forstå komplekse temaer. I tillegg finner du en mengde tekster, quizer og praktiske oppgaver.

Vår helt nye administrasjonsløsning gjør det også mulig å skreddersy undervisningen slik at nivået blir tilpasset den enkelte elevs ferdigheter. For elever med særskilte behov kan både lærer og elev tilpasse visningen av Elevkanalen. Vår plattform er tilgjengelig for alle.

elevkanalen.no

Gyldendal Undervisning


Gyldendal Undervisning

Norges største undervisningsforlag står bak flere av landets største suksesser innen digitale læremidler, blant annet Smart Øving, Smart Bok og Salaby.

Forlagets innovative utviklingsmiljø lager nå, i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, Skolestudio. I Skolestudio samler vi alt vårt læringsinnhold slik at alle lærere og elever får et digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår.

På NKUL viser vi hvordan Skolestudio styrker læreren og motiverer eleven og slik gir bedre læring, alt i tråd med Fagfornyelsen.

Interactive Norway AS


Interactive Norway AS

Interactive Norway er bindeledd mellom fremoverlente produsenter av interaktiv teknologi til norske undervisningsrom. Snakk med oss om dine løsninger fra SMART, Prowise og onEVO. Vi hjelper deg som er i en innkjøpsprosess av interaktive løsninger til alle typer undervisningsrom.

Se interactive.no og smartskole.no

Kikora


Kikora
Kikora er et av Norges mest brukte digitale læremidler i matematikk for grunn- og videregående skole. Kikora gir løpende tilbakemelding uavhengig av elevens valg av metode eller løsningsstrategi. Integrasjon med GeoGebra øker muligheten for en utforskende tilnærming med økt bruk av visualisering, der elevene lærer gjennom å utvikle egen forståelse. Alt rettes automatisk og læreren får full kontroll over elevenes arbeid. Vår pedagogiske tilnærming er basert på induktiv læring, der eleven selv avdekker teorien gjennom øvingsrekker, gode visualiseringer og diskusjoner i klasserommet. Vi kaller det aktiverende læring.

Kikora arrangerer hvert år i mai Norges største matematikkonkurranse, MatteMaraton. Besøk oss på stand 30 på Teknotorget ved siden av trappa opp til kantinen og se selv!

Kunnskap.no


kunnskap.no
Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. Vi har læremidler for fagfornyelsen innen norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andre språk. Møt Fagfornyelsen med portalen min.Kunnskap. Her er alle Kunnskap.no sine læremidler samlet, og læreren kan enkelt legge inn sine egne ressurser for å skape helt unike læremidler tilpasset sin undervisning og sine elever.

La elevene jobbe med samme emne, men på sitt nivå. Som lærer på min.Kunnskap kan du kombinere moduler fra ulike trinn og ressurser for å gi elevene ferdighetene de trenger for å mestre et nytt emne. Alt innhold er søkbart i henhold til Utdanningsdirektoratet sitt planleggingsverktøy: trinn, fag, kompetansemål, kjerneelementer, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter.
Lærere og elever har full oversikt over elevenes progresjon. Alt arbeidet elevene gjør i læremiddelene registreres og lagres. Få oversikt over klassens arbeid og bruk informasjonen til å gi veiledning til den enkelte elev.

NRK Skole


NRK Skole
NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av læringsvideoer samt relevant innhold hentet fra NRKs arkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i UDIRs læreplandatabase.

NRK Skole har 10 000 videoer med innhold innen de fleste fag, med særlig vekt på de store fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE/religion/etikk, samt de tverrfaglige temaene som er nytt etter fagfornyelsen i 2020.

Gå inn på nrk.no/skole og sjekk ut – du kan bruke både fritekstsøk og søk direkte i læreplanmål. Velkommen!.

Visma


Visma
Følg barnets oppvekst, fra det starter i barnehagen, gjennom grunnskolen og til det går ut av videregående skole med Vismas fagsystemer. Via helhetlige fagsystemer innen oppvekst lettes hverdagen til både administrasjonen, ansatte, foresatte, barna eller andre parter som er involvert i barnets oppvekst og utvikling. Dette gjelder også barn eller familier med behov for spesiell oppfølging, hvor det er ekstra viktig med god og sikker systemstøtte for tverrfaglig samhandling og saksbehandling. Som fagperson blir deres behov ivaretatt.

Løsningene kan integreres med nødvendige støttesystemer slik at du utfører en operasjon ett sted, fremfor å måtte jobbe i flere forskjellige systemer. Dette gir deg mer tid til å jobbe med det som virkelig betyr noe – barnas utvikling. Les mer om oppvekstadministrativt system (OAS).

Oppvekst er et stort satsningsområde for Visma og våre administrative systemer forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen din med barn og unge.