NKUL 2020
Program fredag 8. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

09:00 – 09:45 Utstillerseminar-parallell 3

U3A
09:00 – 09:45

Microsoft: Inkluderende klasserom med Office 365

Spartaco Lyche Falchi
CSM Microsoft Norge, Utdanning


Rom:
U3B
09:00 – 09:45

NRK Skole: Digital skaperkraft med super:bit

Geir Endregård
Vitensenterforeningen
Pål Solum
NRK Skole


Rom:
U3C
09:00 – 09:45

Zokrates – LMS for Office 365

Mer informasjon kommer


Rom:
U3D
09:00 – 09:45

Lin Education

Mer informasjon kommer


Rom:
U3E
09:00 – 09:45

Atea

Mer informasjon kommer


Rom:
U3F
09:00 – 09:45

KF: Har vi glemt de grunnleggende ferdighetene?

Marte Syvertsen Fjeld
KF
Hanne Karlsen
KF
Torgeir Berg
KF


Rom:
U3G
09:00 – 09:45

Skolon: Digital læring for alle

Marius Udnesseter
Skolon


Rom:
U3H
09:00 – 09:45

NTNU VIDERE: Lær hvordan du kan anvende programmering i dine fag.

Majid Rouhani
IDI, NTNU
Per-Odd Eggen
Skolelaboratoriet, NTNU


Rom:
SKV08
09:00 – 09:45

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

09:45 – 10:15 Pause

10:15 – 10:55 Parallelle sesjoner 4

S4A
10:15 – 10:55

Erfaringsdeling fra tre forskjellige skaperverksteder for barn og unge

Hanne Madsen
Jærmuseet
Espen Clausen
Grinde skule
Ellen Egeland Flø
Mailand vgs

B
U
V

Rom:
S4B
10:15 – 10:55

Omvendt undervisning i svømming og livredning

Egil Galaaen Gjølme
NTNU
Alex. Strømme
NTNU
Borgar Ness
Verdal kommune

B
U
L

Rom:
S4C
10:15 – 10:55

Sjokoladeprosjektet: Tverrfaglighet og dybdelæring dratt enda litt lenger

Kim Fjelking Slaatsveen
Den norske skolen i Malaga
Hilde Rasmussen
Den norske skolen i Malaga

U
V

Rom:
S4D
10:15 – 10:55

Å finne elevens genuine stemme – talefunksjonens mange muligheter

Siv Bendiksen
Sørenget skole

B
U
V
L
S
I

Rom:
S4E
10:15 – 10:55

Hvordan integrere samarbeid og kreativitet i samfunnsfag i tråd med den nye læreplanen? Minecraft som eksempel

Mikkel Rustad, OsloMet
Siv Eie, OsloMet
Ole Kristian Rauk, Skjetten skole
Leo Andre Thorpe, elev, Skjetten skole
Andrei Popovitici, elev, Skjetten skole

U
L

Rom:
S4F
10:15 – 10:55

Hvordan kan VR-teknologi gi VG1-TIP elever praktisk læring i et klasserom?

Geir Ulriksen, NTNU
Vidar Flønes, NTNU
Ibrahim Yasin, NTNU
Trond Hjelset, NTNU

U
V

Rom:
S4G
10:15 – 10:55

Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

Oda Bøthun
Statped
Siw Klemetsen
Statped

B
U
V
L
I

Rom:
S4H
10:15 – 10:55

1:1 i 40 skoler – erfaringer og muligheter

Marie Y. Olafsen, Asker kommune
Kristoffer Dekke, Asker kommune
Karoline Svensli, Asker kommune
Arne Bergan, Asker kommune
Ivar Berg, Asker kommune


Rom:
SKV09
10:15 – 10:55

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

10:55 – 11:15 Pause

11:15 – 11:45 Utstillerseminar-parallell 4

U4A
11:15 – 11:45

Elevkanalen

Mer informasjon kommer


Rom:
U4B
11:15 – 11:45

Aschehoug Univers – ditt nye læringsunivers

Katrine Ajer
Aschehoug Undervisning

Anne Smedstad
Aschehoug Undervisning


Rom:
U4C
11:15 – 11:45

Kunnskap.no

Mer informasjon kommer


Rom:
U4D
11:15 – 11:45

Aski Raski: Nå også med setninger

Ingrid Ask
Aski Raski


Rom:
U4E
11:15 – 11:45

Campus Inkrement

Mer informasjon kommer


Rom:
U4F
11:15 – 11:45

Transponder

Mer informasjon kommer


Rom:
U4G
11:15 – 11:45

BS Undervisning: Pendel gir deg full kontroll

Tanja Brodshaug
BS Undervisning


Rom:
U4H
11:15 – 11:45

Dragonbox Skole: Perfekt for fagfornyelsen

Audun Uggerud
Kahoot Dragonbox


Rom:
SKV10
11:15 – 11:45

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen
NB! Ingen skaperaktiviteter i denne tidsbolken, men vi er tilgjengelig for spørsmål du måtte ha omkring skaperverksted.

B
U
V
L
S
I
30

11:45 – 12:00 Pause

12:00 – 13:15 Avslutningsplenum

Keynote: Make Lillestrøm Great Again!

Andreas Wahl

13:15 Slutt NKUL 2020 – vel hjem!