NKUL 2019
Program fredag 10. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Fredag

08.30 – 09.00

Kaffe/Registrering nyankomne

09.00 – 09.45

Utstillerseminar 3

U3A: Conexus
«Hvordan skal vi styrke elevene for framtiden?»
Eva Bratvold og Sissel Naustdal
Les mer om Utstillerseminar 3A – Rom: R8

U3B: Microsoft
«O365 for alle!»
Marte Moslet
Les mer om Utstillerseminar 3B – Rom: R1

U3C: Moava
«Moava Vikarius – En enklere hverdag for vikaransvarlig»
Arnt Gunnar Tønnessen
Les mer om Utstillerseminar 3C – Rom: R92

U3D: Eplehuset
«Grunnlag for bedre læring med MDM + Skolearbeidsappen»
Anders Berle
Les mer om Utstillerseminar 3D – Rom: R2

U3E: Statped
«Når lydbok og AR gjør teksten tilgjengelig»
Ragnhild Sveli, Marita Deila Kyrkjebø og Ingvild Aanensen
Les mer om Utstillerseminar 3E – Rom: R5

U3F: Dragonbox
«Dragonbox Skole – Hvordan skaper vi fremtidens problemløsere?»
Audun Uggerud
Les mer om Utstillerseminar 3F – Rom: R7

U3G: Atea AS
«Ta ‘tempen’ på din skoles digitale status! – Med utgangspunkt i Fagfornyelsen – hvordan leder og planlegger du for læring med teknologi som verktøy?» 
Elisabeth Palmgren og Marion Schulze
Les mer om Utstillerseminar 3G – Rom: R4

U3H: Fagbokforlaget
«Praktisk-estetiske fag i en digital skolehverdag» (ungdomstrinnet)
Rannveig Førland
Les mer om Utstillerseminar 4H – Rom: R9

SKV-08: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted – Rom: R10 (trapp eller heis ved sekretariatet til 5.etg)

09.45 – 10.15

Pause

10.15 – 11.00

Parallellsesjon 4

S4A: Det lille ekstra – om opphavsrett i et aktivt og kreativt læringsdesign

B
U
V
L
S

Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold
Hege Lunde
Kopinor
Marit Louka
Os skole, Halden
Les mer om Sesjon 4A – Rom: R92

S4B: En stille revolusjon i lese- og skriveopplæringen

B
L
S

Aina Bekke
Åsen skole, Nedre Eiker
Les mer om Sesjon 4B – Rom: R5

S4C: Effektiv undervisning og læring i virtuelle klasserom

U
L
S
I

Bjørn Vadet
Nord-Gudbrandsdal vgs
Les mer om Sesjon 4C – Rom: R9

S4D: Kan vi bruke tingenes internett for å skape interesse i programmering?

U
V

Monica Divitini
IDI, NTNU
Les mer om Sesjon 4D – Rom: R2

S4E: IKT i undervisning og læring – erfaringer fra globalt samarbeid med klasse på Hawaii – hvordan og hvorfor

B
U
V
L
S
I

Kristin Skage og Heidi Anne Lien
Damsgård skole, Bergen
Les mer om Sesjon 4E – Rom: R4

S4F: Digitale læringsressurser – mer effektiv tid for læreren i klasserommet

B
U
V
L
S
I

Gitte Skjønneberg
OsloMet – storbyuniversitetet
Les mer om Sesjon 4F – Rom: R1

S4G: Læring gjennom lek – bruk av spill i tverrfaglig engelsk/IKT-undervisning

U
V
L

Geir Haugen Vikan
Heimdal vgs, Trøndelag fylkeskommune
Les mer om Sesjon 4G – Rom: R8

S4H: Fremtidens eksamen og prøver – hvordan kan digitalisering støtte vurdering av kompetanse i fremtiden?

U
V

Øyvind Lind Kvanmo, Cathrine Hjulstad, Geir Holcman og Andreas Husby Christensen
Utdanningsdirektoratet
Les mer om Sesjon 4H – Rom: R7

SKV-09: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted – Rom: R10 (trapp eller heis ved sekretariatet til 5.etg)

11.00 – 11.15

Pause

11.15 – 11.45

Utstillerseminar 4

U4A: Elevkanalen (tidl. TV2 Skole)
«Elevkanalen, hele Norges læremiddelportal»
Anne Cathrine Gotaas og Yngvar Nordberg
Les mer om Utstillerseminar 4A – Rom: R1

U4B: Itslearning
«Kombiner favorittene fra O365 og Google med itslearning»
Veronica Gjøvåg
Les mer om Utstillerseminar 4B – Rom: R5

U4C: Kopinor
«Fotballspilleren som ble spilt god av et forlag og ble forfatter»
Michael Stilson og Kopinor
Les mer om Utstillerseminar 4C – Rom: R4

U4D: Canvas
«Aktive læringsopplevelser med Canvas og Arc»
Nils Hjelmervik
Les mer om Utstillerseminar 4D – Rom: R9

U4E: Lin Education AS
«Fremtidens skole for alle»
Pål-André Ramberg og Erlend Kobro
Les mer om Utstillerseminar 4E – Rom: R8

U4F: Zokrates by Enable AS
«Zokrates fjerner tidstyver for lærere!»
Jan-Helge Akersveen
Les mer om Utstillerseminar 4F – Rom: R92

U4G: GAN Aschehoug
«Programmering i skolen»
Ellen Egeland Flø
Les mer om Utstillerseminar 4G – Rom: R7

U4H: BS Undervisning
«Pendel – Full kontroll. Helt enkelt.»
Tanja Brodshaug og Sofie Rustøy
Les mer om Utstillerseminar 4H – Rom: R2

SKV-10: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted – Rom: R10 (trapp eller heis ved sekretariatet til 5.etg)

11.45 – 12.00

Pause

12.00 – 13.15

Plenum – Linda Liukas

One Hundred Languages or the ABC of Technology

Les mer om plenumsesjonen
Rom: R1 Videostreaming til R5 og R7