NKUL 2023
Program fredag 12. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 09:30 Utstillerseminar-parallell 3

U3A
09:00 – 09:30

Annonseres senere


Rom:
U3B
09:00 – 09:30

Jamf: Har ni iPads till era elever och vill maximera den pedagogiska nyttan samt minimera tidsförluster och problem, då är Jamf School helt rätt för er.


U3C
09:00 – 09:30

Aschehoug: Ny versjon av Aschehoug univers på 1.-10-trinn!

Katrine Ajer
Anne Smedstad


U3D
09:00 – 09:30

Google: Fremtidens utdanning – Har du tenkt på hvordan den kan se ut?

Cecilie Bøvold
Google for Education, Norge


U3E
09:00 – 09:30

IST: Enklere digital dialog og samhandling!

Åsmund Eriksen
Silje Hæhre Lien


U3F
09:00 – 09:30

Inkrement: Løft alle elever med Campus Matte

Karina Velten


U3G
09:00 – 09:30

Skolon: Alle digitale læremidler og læringsressurser på ett sted – Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen.

Gabriel Wallén
Skolon


U3H
09:00 – 09:30

Useit: Hør en uu-ekspert fortelle om digitale læremidler

Saja Andersson
Useit


09:30 – 10:00 Pause

10:00 – 10:30 Parallelle sesjoner 8

S8A
10:00 – 10:30

Gaming- en inngang til økt elevmedvirkning og mer inkluderende praksis

Irene Tombre
Thor Heyerdahl vgs

B
U
V
L
S
I


S8B
10:00 – 10:30

Inkluderende lese- og skriveopplæring – i en digital skolehverdag

Mari Elvedahl
Sørbø skole, Sandnes kommune

B
L
S


S8C
10:00 – 10:30

Gaming-tips til klasserommet, fra en ikke-gamer

Thomas Bedin 
NDLA

U
V
L


S8D
10:00 – 10:30

Arbeidsrelevant tverrfaglighet gjennom film og sammensatt tekst på yrkesfag

Ragnhild Docx
Ditti Berisha
Thor Heyerdahl vgs

V
L


S8E
10:00 – 10:30

NKULere podcast

Erik Bay
Vika VGS
Kristian Leonhardsen
Utdanningsetaten i Oslo

B
U
V


S8F
10:00 – 10:30

CV’en starter i grunnskolen

Sigmund Brenna
Fredrikstad kommune

B
U
V
L
S
I


S8G
10:00 – 10:30

SPEIDER-elevens individuelle læringssti

Anette Bettinson Skinnarland
Thor Heyerdahl vgs

U
V
L
S


S8H
10:00 – 10:30

Et klasserom for alle – hvordan få til inkluderende praksis i klasserommet

Maren Hagen Fuglesang
Unge Funksjonshemmede
Karl Henrik Aanesen
NDLA

B
U
V
L
S
I


SKV 6
10:00 – 10:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen


10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Utstillerseminar-parallell 4

U4A
11:00 – 11:30

Microsoft: Kunstig intelligens i skolen

Marte Moslet
Kristoffer Thomsen
Microsoft


U4B
11:00 – 11:30

Aschehoug Skole: Framtidens læremiddel – med og uten skjerm

Jesper Havrevold


U4C
11:00 – 11:30

Enable: Smarte apper i Teams – Årshjul og Zokrates LMS

Gry Berg Andersen
Jan-Helge Akersveen
Enable AS


U4D
11:00 – 11:30

Lingit: Les, skriv og regn med løsninger fra Lingit

Silje Juliussen
Jørn Almberg


U4E
11:00 – 11:30

Kahoot DragonBox: Kahoot DragonBox Skole – utforskning på elevenes premisser

Gunnhild Ballari Nergård


U4F
11:00 – 11:30

Wittario: Praktisk bruk av spillbasert læring hos videregående skoler

Bjørn Christensen


U4G
11:00 – 11:30

Aski Raski: Tilpasset lese- og skriveopplæring med Aski Raski

Ingunn Vatshelle Bratberg


U4H
11:00 – 11:30

Learnlab: Fremtidens vurdering med hjelp av AI

Yngve Lindvig
Tone Mari Gurskevik


U4I
11:00 – 11:30

Dustin: Takeback – Gjenbruk, bærekraft og miljøvern i skolehverdagen!

Pål Brede Valdal
Martin Torgersen


11:30 – 12:00 Pause

12:00 – 13:00 Avslutningsplenum


Roar Thon

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

13:00 Slutt NKUL 2023 – vel hjem!