NKUL 2024
Program fredag 31. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

S

= Skoleeier/-leder

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

S

= Skoleeier/-leder

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 09:30 Utstillerseminar-parallell 3

09:30 – 10:00 Pause

10:00 – 10:30 Parallelle sesjoner 8

S8A
10:00 – 10:30


Annonseres senere


S8B
10:00 – 10:30

Skaperverksted i småskolen – sykt gøy og lærerikt

Espen Clausen
Grinde skule


S8C
10:00 – 10:30

Ansvarliggjøring av livsvalg – ungdom og rus

Catrine Emilie Jensen
Thor Heyerdahl vgs


S8D
10:00 – 10:30

Sammen i nettverk for digital suksess: Bygg, lær, del, voks!

Maria Taraldsen
Gry Jacobsen
Haakon Sundbø
Universitetet i Agder


S8E
10:00 – 10:30

Bruk av spillifisering og XR i tverrfaglig undervisning

Anja Amunrud
Universitetet i Oslo
Anne Catrine Danielsen
Tæruddalen skole


S8F
10:00 – 10:30

Levende Atlas – et digitalt kartverktøy for bruk i undervisningen

Sandra Skiaker
Geodata


S8G
10:00 – 10:30

Nettundervisning nasjonalt, matematikk for elever med behov for større utfordringer

Pål Simen Hem
Nettskolen i Vestfold
Christoffer Elsfjordstrand
Nettskolen i Nordland


SKV 6
10:00 – 10:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen


10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Utstillerseminar-parallell 4

11:30 – 12:00 Pause

12:00 – 13:00 Avslutningsplenum

Tilbakeblikk med en sniktitt framover

Eirik Newth
Fremtidstenker

Les mer om avslutningsplenum


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)

13:00 Slutt NKUL 2023 – vel hjem!