NKUL 2023
Program fredag 12. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 09:30 Utstillerseminar-parallell 3

De ulike utstillerseminarene annonseres senere

09:30 – 10:00 Pause

10:00 – 10:30 Parallelle sesjoner 4

S8A
10:00 – 10:30

Gaming- en inngang til økt elevmedvirkning og mer inkluderende praksis

Irene Tombre
Thor Heyerdahl vgs

B
U
V
L
S
I


Rom: –
S8B
10:00 – 10:30

Inkluderende lese- og skriveopplæring – i en digital skolehverdag

Mari Elvedahl
Sørbø skole, Sandnes kommune

B
L
S


Rom: –
S8C
10:00 – 10:30

Gaming-tips til klasserommet, fra en ikke-gamer

Thomas Bedin 
NDLA

U
V
L


Rom: –
S8D
10:00 – 10:30

Arbeidsrelevant tverrfaglighet gjennom film og sammensatt tekst på yrkesfag

Ragnhild Docx
Ditti Berisha
Thor Heyerdahl vgs

V
L


Rom: –
S8E
10:00 – 10:30

NKULere podcast

Erik Bay
Vika VGS
Kristian Leonhardsen
Utdanningsetaten i Oslo

B
U
V


Rom: –
S8F
10:00 – 10:30

CV’en starter i grunnskolen

Sigmund Brenna
Fredrikstad kommune

B
U
V
L
S
I


Rom: –
S8G
10:00 – 10:30

SPEIDER-elevens individuelle læringssti

Anette Bettinson Skinnarland
Thor Heyerdahl vgs

U
V
L
S


Rom: –
S8H
10:00 – 10:30

Et klasserom for alle – hvordan få til inkluderende praksis i klasserommet

Maren Hagen Fuglesang
Karl Henrik Aanesen
NDLA

B
U
V
L
S
I


Rom: –
SKV 6
10:00 – 10:30

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen


10:30 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Utstillerseminar-parallell 4

De ulike utstillerseminarene annonseres senere

11:30 – 12:00 Pause

12:00 – 13:00 Avslutningsplenum


Roar Thon

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

13:00 Slutt NKUL 2023 – vel hjem!