NKUL 2021
Program fredag 7. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

09:20 – 09:50 Parallelle sesjoner 6

S6A
09:20 – 09:40

Ny digital tjeneste for utvikling og gjennomføring av eksamen og prøver

Stine Eckmann Farstadvoll, Per Kristian Larsen-Evjen  & Johan Aamdal Bottheim
Utdanningsdirektoratet

Beskrivelse kommer

B
U
V
L
S
I
S6B
09:20 – 09:50

TeachOUT – utendørs læring med mobiltelefon

Kurt Mikal Klungland
Samfundet skole, Egersund
Gunhild Bondevik Størseth
Norsk friluftsliv
Cathrine Johannesen
Magma Geopark

Vi ønsker å kombinere faglig og sosial læring med utendørs “orientering”. Med gratisappen TeachOUT kan du sende elevene ut for å løse oppgaver du eller andre har laget og lagt ut.

Gjennom dette «omvendte konferanseinnlegget» vil du selv få hjelp til å ta i bruk TeachOUT, med oppfølging i egen Facebook-gruppe, før vi samles på NKUL og utveksler erfaringer.

Dette er et omvendt konferanseinnlegg
Les hva det innebærer

B
U
V
L
S6C
09:20 – 09:40

Hvordan skal ungdom bli cybersmarte?

Bodil Ellen Grødem & Anne Helene Dale
Godalen Videregående skole / Cybersmart prosjektgruppe

Hvordan fremme digital dømmekraft hos ungdom? Ved bruk av praktiske oppgaver og scenariotrening, kan vi fange ungdommens interesse og motivasjon for å få mer kunnskap innen dette området. Målet er å skape en digital sikkerhetskultur blant ungdom og bevisstgjøre dem på hvilke farer og trusler som eksisterer på nett. Vi vil gjennomgå forslag til elevcamp for fire dager som vektlegger teori i tillegg til praktiske øvelser.

V
S6D
09:20 – 09:40

Opplæring i digital kompetanse for digitale analfabeter

Ingrid Baltzersen
Flyktningtjenesten, Stavanger kommune

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til de som aldri har brukt en datamaskin? Foredraget vil dele erfaringer med kurs for alfadeltakere fra introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, men dette kan også brukes for andre som møter denne gruppa i skolen. Vi snakker om relasjonsbygging, hvordan undervise voksne, og praktiske tips for dataundervisning av denne gruppa.

B
U
V
S
I

09:50 – 10:10 Pause

10:10 – 10:40 Parallelle sesjoner 7

S7A
10:10 – 10:30

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen

Merethe Fagernæs
Utdanningsdirektoratet

Om tiltakene i handlingsplanen for digitalisering i barne-, ungdoms- og videregående skoler:

  • digital kompetanse hos skoleeiere, skoleledere og lærere
  • om samspillet om tilgang til digitale læringsressurser
  • personvern og informasjonssikkerhet
  • kunnskapsgrunnlag for digitalisering av skolen
B
U
V
L
S
I
S7B
10:10 – 10:30

Microsoft Flight Simulator brukt i matematikk for å skape engasjerte og deltagende elever

Terje Pedersen & Sigrid Sjåstad
Rothaugen skole, Bergen kommune

I denne sesjonen vil lærere fra Rothaugen ungdomsskole vise hvordan de bruker Microsoft Flight Simulator i matematikkundervisningen med en gruppe elever. Elevene har laget mattebok knyttet opp til spillet og deler denne med medelever som løser hverandres oppgaver. Lærerne har også erstattet den vanlige mattetentamen med en muntlig utspørring hvor elevene skal forsvare sin mattebok.

U
V
L
S7C
10:10 – 10:30

Digital sikkerhet og nettvett for elever, lærere og foreldre

Karoline Tømte
Norsk senter for informasjonssikring

Britt Karin Rotmo
Innlandet fylkeskommune

Kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel skjer uønskede hendelser. Forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er viktig for elevers opplevelser på nett. Hvilke sikringstiltak kan man selv gjøre for å være trygg på nett og hva skal man gjøre dersom man havner i en uønsket situasjon? Disse spørsmålene og flere til skal vi diskutere. Vi vil presentere nyttige ressurser til bruk i klasserommet, til hjem-skole-samarbeid og til egen kompetanseheving. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy knyttet til digital sikkerhetskultur, nettvett og digital dømmekraft.

B
U
V
L
S
I
S7D
10:10 – 10:30

Programmering i Espens klasserom (Gullepleprisforedraget)

Espen Clausen
Grinde skule, Tysvær Kommune | vinner av Gullepleprisen 2021

Les juryens begrunnelse (nped.no)

Les bloggen Espens klasserom – Teknologi i skolen

B
U
V
L
S
I

10:40 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Utstillerseminar-parallell 5

U5A
11:00 – 11:30

Statped: Lek og ASK illustrert med Kodingsekspressen

Camilla Thorsager Østby & Siw Askheim
Avdeling for sammensatte lærevansker, Statped

Vi vil presentere Kodingsekspressen og modellere hvordan man kan pekeprate med tematavle I leken med toget, kodebrikkene og duplofigurene. Vi vil gi en kort introduksjon til lek og lekens betydning i læringssammenheng for barn og unge som har behov for ASK. Både I forhold til språkutvikling, men også med tanke på deltakelse og meningsfullhet I barnehagen og på skolen.

Vi håper at deltakerne:

  • får en økt forståelse for lekens betydning for inkluderende læring og utvikling for mennesker med utviklingshemming/lærevansker som har behov for ASK.
  • får økt bevissthet på kommunikasjonspartnerens rolle som engasjerende modell I leken

Bidraget er aktuelt for de som jobber i barnehagen, på skolen og i PPT.

Lett å bruke STEAM leksjonsplaner for alle aldre | LEGO® Education

U5B
11:00 – 11:30

Google for Education: Grenseløs samarbeidslæring i sanntid

Ivar Berg
Google Norway

Arne Bergan
Asker kommune

Sigurd Schaathun
Mosby Oppvekstsenter, Kristiansand kommune

Teknologi legger til rette for samarbeidslæring og et utvidet klasserom. Med disse mulighetene har Asker kommune fokusert på aktivt elevsamarbeid i sitt prosjekt Læringsløyper. Mosby oppvekstsenter har kjørt flere samarbeidsprosjekter med skoler i utlandet. Under sesjonen får du presentert både hvordan en kommune kan jobbe på strategisk nivå for å tilrettelegge for samarbeidslæring, og praktiske og metodiske muligheter for internasjonalt samarbeid i sanntid i Mosby sitt prosjekt «A new hope».

U5C
11:00 – 11:30

Fagfornyelsen fortsetter på NDLA

Vibeke Klungland & Jone Nikolai Nyborg
NDLA

Alle Vg2-fag på videregående skole oppdateres med revidert læreplan, og vi i NDLA er klare med nytt innhold i alle fagene våre. I seminaret vårt får du innblikk i de viktigste endringene du kan oppleve hos oss etter sommerferien. Med NDLA kan lærere og elever gå i gang med læringsarbeidet fra første skoledag denne høsten!

U5D
11:00 – 11:30

Skolen fra Cappelen Damm – tilpasset og motiverende læring for ALLE elever

Kjetil Ødegårdstuen & Dag Petter Breivik
Cappelen Damm Utdanning

Skolen fra Cappelen Damm er utviklet til Fagfornyelsen. I Skolen finner dere innhold i alle fag og for alle trinn i grunnskolen.

I dette seminaret vil vi vise dere hvordan dere kan bruke Skolen til å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisningen. Vårt mål er at Skolen fra Cappelen Damm skal legge til rette for tilpasset og motiverende læring for ALLE elever.

Vi vil spesielt legge vekt på hvordan dere kan bruke fellesopplevelser i klasserommet til å skape aktiv og inkluderende læring, der kreativ elevproduksjon er ett av målene.

11:30 – 12:30 Lunsj & utstilling

12:30 – 13:00 Parallelle sesjoner 8

S8A
12:30 – 13:00

Orakeltimen: Still spørsmål til Magnus Nohr om IKT og læring

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

Velkommen til en 100% brukerstyrt sesjon på NKUL 2021!
Her er det du som stiller spørsmålenen om IKT og læring, og høgskolelektor Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold som svarer etter beste evne.

B
U
V
L
S
I
S8B
12:30 – 12:50

Dataspill som sanselige opplevelser og estetiske uttrykk

Odin Nøsen
Randaberg Kommune

Jørund Høie Skaug
Kulturtanken

Dataspill kan skape dype, lærerike og meningsfulle opplevelser. Men dette underkommuniseres kraftig når vi diskuterer bruk av dataspill i skolen. Hva om vi tenker mindre kompetansemål, og legger mer til rette for opplevelser, estetikk og sansing? Skolen er både i fagene og gjennom Den kulturelle skolesekken i en unik posisjon til å introdusere elever for spillopplevelser de ellers ikke har tilgang på eller ville funnet fram til på egen hånd. I denne sesjonen skal vi se på og spille ulike spill som har lærerike og meningsfulle opplevelser i sentrum.

B
U
V
L
S
S8C
12:30 – 12:50

Barns digitale liv under korona

Mari-Ann Letnes & Nicole Veelo
NTNU

Siw Olsen Fjørtoft
SINTEF

Niamh Ní Bhroin
UiO

Forskningsprosjektet KiDiCoTi er en internasjonal studie om barns digitale liv under koronatiden. Studien er et europeisk samarbeid, ledet av EU-kommisjonens forskningssenter. Forskningsresultatene vil informere om konsekvensene av koronakrisen på barn og unges bruk av digital teknologi, trygghet på nett, personvern og velferd. Resultatene fra studien kan også legge grunnlaget for større EU-studier om fordeler og utfordringer knyttet til barns bruk av digitale teknologier i koronatiden. Presentasjonen vil primært formidle fra den norske delen av studien.

B
U
V
L
S
I
S8D
12:30 – 13:00

Det digitale uterom – teknologiske muligheter i tursekken

Ståle Eivind Skagen & Geir Valøen
Ila barnehage, Trondheim Kommune

Kan bruken av digitale verktøy i skole og barnehage bidra til økt inkludering og læring? I dette foredraget tar vi med den digitale verktøykassa ut i naturen for å knuse mytene om teknologi som passiviserende sofaleketøy for viljeløse konsumenter. I Bymarka oppdager vi magien som oppstår idet enkel teknologi støtter barns intuitive undring og vitebegjær. Foredragsholderne inviterer til et praksisnært foredrag der en moderne didaktikk og bærekraftig grunntanke setter presedens.

Geir Valøen og Ståle Skagen var vinnerne av Gullepleprisen 2020, og holder jevnlige inspirasjonsforedrag for barnehager, universiteter, høgskoler og fagforeninger. Duoen har mottatt tre nasjonale priser for sitt digitale pedagogiske nybrottsarbeid.

B
L
S
I

13:00 – 13:20 Pause

13:20 – 14:10 Plenum

Keynote: Barn, unge og nye medier – topp ti innsikter fra medieforskningen (et foredrag for dem som vokste opp med TV)

Elisabeth Staksrud

Er Internett et farlig sted for barn? Er foreldre bekymret for de riktige tingene? Sender alle ungdommer nakenbilder til hverandre? Hvilken rolle spiller digitale ferdigheter i møtet med risiko på nettet? Hva er lærerens viktigste rolle i møtet med digitale sosiale elever? Og var ikke alt mye bedre før?

Disse og andre spørsmål får du svar på når Elisabeth Staksrud summerer opp de hun mener de viktigste funnene fra forskning på barn, unge og nye medier.

Elisabeth Staksrud (Ph.d) er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Staksruds forskning inkluderer barn og unges bruk av nye medier, både når det gjelder risiko og rettigheter, ytringsfrihet og sensur, og hun er med i ledelsen av verdens største forskningsprosjekt om barn og medier (EU Kids Online), og har gitt ut en rekke internasjonale bøker og artikler om temaer knyttet til barn, unge og risiko på nett.

Portrettfoto av Elisabeth Staksrud

Foto: UiO

14:10 – 14:30 Premietrekning og avrunding

14:30 NKUL 2021 er over. Vi sees i Trondheim i 2022!