NKUL 2022
Program fredag 13. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 09:45 Utstillerseminar-parallell 3

U3A
09:00 – 09:45

Kopinor: lærere i spagat

Stig Erlend Kvinge
Lærer og lærebokforfatter

Hege Lunde
Kommunikasjonssjef, Kopinor


U3B
09:00 – 09:45

Transponder: Lag timeplan med kunstig intelligens

Anders Nederhoed
Transponder


U3C
09:00 – 09:45

Google for Education: Vår visjon om fremtidens klasserom

Jesper Knoop-Henriksen
Head of Google for Education, Norge

Alexandra Ahtiainen
Head of Google for Education, Northern Europe


U3D
09:00 – 09:45

Showbie: Fortellinger fra nordiske klasserom

Johnny Gangsøy
Director, Showbie Nordics
Elin A. Hofstad
Learning Specialist, Showbie Nordics
Jørgen Holmstrøm
Partner Manager, Showbie Nordics


U3E
09:00 – 09:45

Fagbokforlaget: Aktør

Kjersti Dybvig
Julie Borge


U3F
09:00 – 09:45

Skolon AS: SkolonU3G
09:00 – 09:45

Eduplaytion: Matematikkspillet Numetry: Er spillbasert læring fremtidens undervisningsform?

Endre Natvik & Håvard Tjora
Eduplaytion AS


U3H
09:00 – 09:45

Campus Inkrement : Variert matematikkundervisning – enkelt og inspirerende (1.-10. trinn)

Karina Velten
Campus Inkrement


U3I
09:00 – 09:45

Stortinget: formidling om, for og gjennom demokratiet

Kari Ytterhus & Håvard Knoff
Stortingets seksjon for besøk og formidling


09:45 – 10:15 Pause

10:15 – 10:55 Parallelle sesjoner 4

S4A
10:15 – 10:45

DigSkole – samskaping i praksis

Mari-Ann Letnes & Cecilie Skaalvik
Institutt for lærerutdanning, NTNU
Robert Øyum-Jakobsen
Utviklingsveileder, Trøndelag sørvest oppvekst
Kenneth Nordgård
Rektor, Knarrlagsund oppvekstsenter

B
U
V
L
S
I

S4B
10:15 – 10:45

Legg til rette for lesing med enkle tastetrykk

Gitte N. Gjersdal & Elisabeth Høyer
Oslo voksenopplæring, Nydalen

U
V
L
S

S4C
10:15 – 10:45

Et matematisk lydbilde: forstå dype strukturer i matematikk gjennom musikk

Sigrid Sjåstad
Rothaugen skole, Bergen kommune

B
U
V
L

S4D
10:15 – 10:45

Ikke gjør det kleint! Seksualitet på timeplanen, hvordan og hvorfor?

Helene Grotle
Bodø videregående skole

Vibeke Klungland & Karl Henrik Aanensen
NDLA

U
V

S4E
10:15 – 10:45

Digitalt økosystem for grunnopplæringen

Kristian Bergem
Utdanningsdirektoratet

B
U
V
L
S
I

S4F
10:15 – 10:45

Gone Home og Moxie: Spill og film som kulturuttrykk

Ingrid Elise Hamm & Malin Sandsmark
Nordahl Grieg videregående skole

U
V
I

S4G
10:15 – 10:45

Utforskende og opplevelsesbasert læring med virtuell virkelighet i KRLE-faget

Martin Smith-Gahrsen
UiA

B
U
V
L
S
I

S4H
10:15 – 10:45

Med en ny dings i sekken – den digitale overgangen

Marianne Hagelia & Stine Brynildsen
HiØ

B
U
L
S

SKV06
10:15 – 10:55

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

10:55 – 11:15 Pause

11:15 – 11:45 Utstillerseminar-parallell 4

U4A
11:15 – 11:45

NTNU VIDERE: CyberSmart. Hvordan få ungdom cybersmarte på yrkesfag

Bodil Grødem
Prosjektleder CyberSmart, NTNU & lektor, Godalen vgs

Ronny Sele
Adjunkt, Godalen vgs


U4B
11:15 – 11:45

LearnLab: Hvordan benytte digitale ressurser for å skape dybdelæring og elevinvolvering?

Yngve Lindvig, Erlend Kobro & Jarl Inge Wærness
LearnLab


U4C
11:15 – 11:45

Aski Raski: Systematisk trening for tidlig leseutvikling

Ingunn Vatshelle Bratberg

Kursansvarlig, Aski Raski


U4D
11:15 – 11:45

Aschehoug: Aschehoug Univers – alle fag og alle trinn i vårt læringsunivers

Katrine Ajer & Anne Smedstad
Aschehoug


U4E
11:15 – 11:45

Aftenposten Junior Skole: Hvordan forklarer vi verden til barn?

Mari Midtstigen
Aftenposten Junior


U4F
11:15 – 11:45

Enable AS: Årshjul som app i Teams og nyheter i Zokrates

Jan Helge Akersveen & Gry Berg Andersen
Enable AS


U4G
11:15 – 11:45

IST Group: Trenger vi å sende med matpakke i dag?

Åsmund Eriksen
Solutions Manager, IST


U4H
11:15 – 11:45

Wittario: Hvordan øke engasjement for læring gjennom bevegelse og spillmekanikk?

Bjørn Chistensen
Wittario


U4I
11:15 – 11:45

Magisk Kunnskap AS: Skap magi i det flerspråklige klasserommet!

Tone Evensen
Magisk Kunnskap AS


11:45 – 12:00 Pause

12:00 – 13:15 Avslutningsplenum

Keynote: En skjerm er ikke en scene

Jo Røislien
Forsker, forfatter og formidler. Professor ved Universitetet i Stavanger

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

13:15 Slutt NKUL 2022 – vel hjem!