Send inn forslag til NKUL 2022!

Når NKUL 11. – 13. mai 2022 er tilbake i Realfagbygget på NTNUs campus på Gløshaugen i Trondheim kan du være med å sette ditt preg på konferansen. Programkomiteen ber som vanlig om din hjelp til å sette sammen et variert og omfangsrikt program og vi hører gjerne fra deg som vil fortelle om egen innovativ bruk av IKT i undervisningen eller som har friske perspektiver på IKT og læring.
 

NKUL temadag: Hvorfor VR i klasserommet?

Tirsdag 23. november er vi tilbake med en ny, gratis temadag i NKULs digitale konferanseportal, denne gang i tidsrommet kl. 14:00-18:00. Bli med og hør hvorfor du bør ta i bruk virtual reality i undervisningen, hvordan du kommer i gang og mye, mye mer. Temadagen er et samarbeid med lærere og elever ved Rothaugen og Follese skoler.
 

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen er årlig, og finner sted i Realfagbygget på NTNU i Trondheim. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Realfagbygget på Gløshaugen campus, NTNU, Trondheim
Hovedarrangør:
Logo: NTNU - Kunnskap for en bedre verden
Medarrangører:
Utdanningsdirektoratet logo
Statped logo
NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring