NKUL 2023
Program onsdag 10. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 – 11:30 Åpningsplenum

Åpning

Velkomsthilsen

Panelsamtale

Les mer om åpningsplenum


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Parallell: sesjoner 1

S1A
12:30 – 13:00

Dashboard i kompetanseportalen


Udir


S1B
12:30 – 13:00

Foreløpig ingen tittel


KS


S1C
12:30 – 13:00

Lær svømming og livredning med svømmeappen «Water Competence»

Egil G. Gjølme
Borgar Ness


S1D
12:30 – 13:00

Gratis ressurser til programmering i klasserommet? Javisst, har vi det!

Mari Kisfoss
Laura Svenheim


S1E
12:30 – 13:00

Bruk av VR for å fremme muntlighet og god underveisvurdering.

Sverre Aa Ulldalen
Christopher Ovalle


S1F
12:30 – 13:00

Hvordan kan Minecraft brukes til inkluderende undervisning?

Jon Erik Liebermann
Lars Petter Østrem


S1G
12:30 – 13:00

Kontrafaktisk litteratur – Animal Farm som bok og spill

Aleksander Husøy
Malin Sandnesmark


S1H
12:30 – 13:00

Algoritmiske uker på barneskole – elever med stort læringspotensiale

Synnøve Hjertaker
Pia Mæland
Karianne Garnes


SKV 1
12:30 – 13:00

NKUL skaperverksted13:10 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Parallell: Utstillerseminarer 1

De ulike utstillerseminarene annonseres senere

14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:00 Parallell: sesjoner 2

S2A
14:30 – 15:00

Kompetansepakker – digital kompetanse


Udir


S2B
14:30 – 15:00

Inkludering + teknologi = sant


Statped


S2C
14:30 – 15:00

Skolen digitaliseres –men hva må en lærer egentlig kunne?

Martin Smith-Gahrsen
Cathrine Tømte


S2D
14:30 – 15:00

Barn og filosofi i en digital tidsalder

Ståle Skagen
Geir Valøen
Ilabekken barnehager


S2E
14:30 – 15:00

Laserkutting som kreativt verktøy i skolen

Espen Clausen


S2F
14:30 – 15:00

Digital praksis som utgangspunkt for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse

Tonje Hilde Giæver


S2G
14:30 – 15:00

Universell utfordring eller universell utforming?

Eva Bratvold
Magnus Nohr


S2H
14:30 – 15:00

Kildekritikk på visuell informasjon: ta feeden inn i klasserommet!

Vilde Kaasen Krogsrud


SKV 2
14:30 – 15:00

NKUL skaperverksted15:10 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30 Plenum 2

Anna Tebelius Bodin

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

16:30 Slutt dag 1 på Realfagbygget

19:00 TeachMeet