NKUL 2022
Program onsdag 11. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

08:30 – 10:00 Registrering

10:00 – 11:30 Åpningsplenum

Musikalsk åpning

Strindens Promenade Orchester

Velkomsthilsen

Anne Borg
Rektor, NTNU

Tale

Halvard Hølleland
Statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Praktisk informasjon

Haakon Aasprong
Prosjektleder NKUL

Keynote: Digitalisering i grunnopplæringen – hva vet vi?

Øystein Gilje
Professor, UiO & Professor II, UiS

Sanna Erika Forsström & Morten Bergsten Njå
Førsteamanuenser, Kunnskapssenteret for utdanning, UiS

Synnøve Amdam
Høgskolelektor, Høgskulen i Volda

Les mer om dette plenumsforedraget

Utdeling av Gullepleprisen 2022

Bente Moen Kristiansen
Styremedlem, Norsk pedagogisk dataforening (NPeD)


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Parallelle sesjoner 1

S1A
12:30 – 13:00

Kompetansepakke «digital kompetanse for lærere»

Rolf-Erik Østerås & May-Hege Marthinussen
Utdanningsdirektoratet

U
V
L
S
I

S1B
12:30 – 13:00

Hvordan bruke andre sanser i programmering?

Inger Lene Hustuft, Øivind Rønning & Tore Pukstad
Statped

B
U

S1C
12:30 – 13:00

Hvordan starte opp et skaperverksted?

Irene Tombre, Monica Gjertsen Steinbakken & elever
Thor Heyerdahl videregående skole

B
U
V
L
S
I

S1D
12:30 – 13:00

Business as usual for nettskolene i koronaperioden

Torkil Valla & Wenche Rolandsen
Trøndelag nettskole

B
U
V
L
S

S1E
12:30 – 13:00

Pedagogisk bruk av programmering

Kjell Inge Tomren, NTNU

Pål Sindre Digernes,
Sula kommune

Therese Netland,
Sykkylven kommune

B
U
V
L
S
I

S1F
12:30 – 13:00

One Book to Connect the World

Terje Pedersen
Rothaugen skole, Bergen kommune

B
U
V
S

S1G
12:30 – 13:00

Tverrfaglige og kreative timer med Ungt Entreprenørskap

May Iren Jakobsen & elever
Langhus skole, Nordre Follo kommune

B
U
S
I

S1H
12:30 – 13:00

Hva er sammenhengen mellom Pamela Anderson, frukttrær og dybdelæring? – en umusikalsk reise gjennom 8 år med nytenkende undervisning

Terje Pedersen

Foredrag ved vinneren av Gullepleprisen 2022

B
U
V
L
S
I

SKV01
12:30 – 13:10

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

13:10 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Utstillerseminar-parallell 1

U1A
13:30 – 14:00

Eplehuset: Å forske på egen praksis – The School Toolkit

Marit Tuko Rasmussen
Fagansvarlig for utdanning, Eplehuset AS


U1B
13:30 – 14:00

Itslearning: Interaktiv live podcast

Magnus Nohr & Beathe Kathrine Moe


U1C
13:30 – 14:00

Scandec: Interaktiv whiteboard – spennende tavleundervisning i ny digital drakt

Solveig Lind-Dramstad & Håkon Bjørø
Pedagogiske rådgivere, Aktiv undervisning, Scandec


U1D
13:30 – 14:00

Tietoevry: All kommunikasjon med foresatte på ett sted – rett i lomma!

Eileen Hokaasen & Therese Vestengen Bjørø
Produktansvarlige, Tietoevry


U1E
13:30 – 14:00

Visma: Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling

Ingunn Balgaard Østrem & Tuva Hovind
Visma


U1F
13:30 – 14:00

Cappelen Damm: Disko for videregående skole – et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer! Alle fellesfag i videregående samlet i en digital tjeneste

Aleksander Tysseng Reutz &
Kjetil Ødegårdstuen

Cappelen Damm


U1G
13:30 – 14:00

KS: Spør en ekspert om personvern og informasjonssikkerhet

Pedagoger, sikkerhetseksperter og personvernombud knyttet til SkoleSec-prosjektet


U1H
13:30 – 14:00

Conexus: Oppfølgingsloggen – Fra innsikt til oppfølging

Per Christian Rasmussen
Produktsjef, Conexus


U1I
13:30 – 14:00

Elevkanalen: verden er ikke oppdelt i fag

Yngvar C. A. Nordberg, Julianne Kopperud & Ann Helen Estenstad
Elevkanalen


14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:00 Parallelle sesjoner 2

S2A
14:30 – 15:00

Til topps med elevene

Kim Andre Nilsen Aarberg
Follese skole, Askøy kommune

Terje Pedersen
Rothaugen skole, Bergen kommune

U
V
L

S2B
14:30 – 15:00

Ufrivillig skolefravær – om å utnytte elevens interesser for å skape mestring

Maren-Johanne Nordby, Kristine Damsgaard & Hedda Tjäder
Statped

B
U
V
L
S
I

S2C
14:30 – 15:00

«Skaperskolen – Læring gjennom laging

Rannei Solbak Simonsen
Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

B
U
L
S

S2D
14:30 – 15:00

Bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig arbeid

Ingvild Vikingsen Skogestad & Monica Berntsen
Knappskog skule, Øygarden kommune

B
U
L
S
I

S2E
14:30 – 15:00

Programmering og utforskning i realfag – undervisningsopplegg og forskning

Ellen Egeland Flø
Universitetet i Oslo / Viken fylkeskommune

U
V
L

S2F
14:30 – 15:00

Elevers digitale vei til et felles Europa

Katrin Braun
Lista ungdomsskole, Farsund kommune

B
U
V

S2G
14:30 – 15:00

Engasjerende dybdelæring med AR og VR: Utvikling av praksisnære læringsformer i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring

Hans Christian Arnseth
UiO
Thomas Peterson
Lambertseter videregående skole

U
V
L

S2H
14:30 – 15:00

Læringsløyper – kompetanseutvikling med 1:1-dekning av digitale enheter

Cathrine Pedersen & Frida Felicia Vennerød-Diesen, NIFU
Arne Bergan, Marie Y. Olafsen, Elena Granaas & Eirik H. Johannesen, Asker kommune

B
U
V
L
S
I

SKV02
14:30 – 15:10

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

15:10 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30 Plenum: Digital dømmekraft – hva betyr det for deg som lærer?

Leonora Onarheim Bergsjø
Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

16:30 Slutt dag 1 på Realfagbygget

19:00 – 21:00 TeachMeet

Dørene åpner 18:30

Les mer om TeachMeet

Sted: Byscenen