NKUL 2020
Program onsdag 6. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 – 11:30 Åpningsplenum

Musikalsk åpning

Strindens Promenade Orchester

Velkommen og praktisk info

Haakon Aasprong
Prosjektleder NKUL

Velkomsttaler

Rektor Anne Borg
NTNU

Keynote

Elisabeth Staksrud, UiO

Gullepleprisen

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:10 Parallelle sesjoner 1

S1A
12:30 – 13:10

Skaperglede, engasjement og utforskertrang gjennom tverrfaglig arbeid og skaperverksted/koding

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule

Øyvind Opheim Rise
Knappskog skule

B
U
L

Rom:
S1B
12:30 – 13:10

Omvendt undervisning i kroppsøving

Ove Østerlie
NTNU

B
U
V

Rom:
S1C
12:30 – 13:10

Se, lær, del og le – Hvorfor du bør delta på et TeachMeet

Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold

Stine Brynildsen
Høgskolen i Østfold

B
U
V
L
S

Rom:
S1D
12:30 – 13:10

Digitale dialoger – Hvordan legge til rette for dybdelæring gjennom gode klasseromssamtaler?

Maren Omland
UiO

Anja Amundrud
UiO

B
U
V
L

Rom:
S1E
12:30 – 13:10

Bandmetodikk i musikkundervisning og tilgang til alle ressurser 24/7 for elever og lærere

Per Terje Moe
Odda kommune

B
U

Rom:
S1F
12:30 – 13:10

Det ærlige foreldremøtet om spill og nettvett som funker

Joakim Bjørklund
Brandengen skole

B
U
S

Rom:
S1G
12:30 – 13:10

Språklæring med utgangspunkt i dataspill

Espen Egeberg
Statped

B
U
L

Rom:
S1H
12:30 – 13:10

Hva skal til for å lykkes med IKT skolen?


Utdanningsdirektoratet

B
U
V
L
S
I

Rom:
SKV01
12:30 – 13:10

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

13:10 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Utstillerseminar-parallell 1

U1A
13:30 – 14:00

Eplehusets kreative klasserom – iPad i fagfornyelsen

Marit Tuko Rasmussen
Eplehuset
Marte Næss
Eplehuset
Inger Lise Vikesdal Petersen
Eplehuset
Svein Olav Riple
Eplehuset


Rom:
U1B
13:30 – 14:00

Itslearning: Den flerspråklige elevens læring i sentrum – Hvordan inkludere i det mangfoldige klasserommet?

Beathe Kathrine Aa. Moe
Pedagogisk konsulent, Itslearning


Rom:
U1C
13:30 – 14:00

Scandec: Interaktive skjermer som knutepunkt i et levende klasserom

Solveig Lind-Dramstad
Pedagogisk konsulent, Scandec Systemer


Rom:
U1D
13:30 – 14:00

Tieto Education – Forenkler kommunikasjonen mellom lærere og foreldre

Patrick Svensson
Lead Product Manager, TietoEvry


Rom:
U1E
13:30 – 14:00

Visma: Hvor skal lærerne dokumentere sensitive data?

Ingunn Balgaard Østrem
Visma


Rom:
U1F
13:30 – 14:00

Cappelen Damm

Mer informasjon kommer


Rom:
U1G
13:30 – 14:00

Statped: Funksjoner for tilgjengelig digital læring

Yngvild Rye
Statped

Anders Wicken Ølander
Statped


Rom:
U1H
13:30 – 14:00

Interactive Norway: SMART Board – Det samlende verktøyet for lærere og elever i klasserommet!


Interactive Norway


Rom:
U1I
13:30 – 14:00

Kopinor: Når du skal bruke det lille ekstra i undervisningen

Hege Lunde m/flere
Kopinor


Rom:
SKV02
13:30 – 14:00

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen
NB! Ingen skaperaktiviteter i denne tidsbolken, men vi er tilgjengelig for spørsmål du måtte ha omkring skaperverksted.

B
U
V
L
S
I
30

14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:10 Parallelle sesjoner 2

S2A
14:30 – 15:10

Digital rekonstruksjon av kulturminner» – muligheter for formidling og undervisning ved museum og minnesteder

Christian Wee
Falstadsenteret

B
U
V
L

Rom:
S2B
14:30 – 15:10

Lektor Lomsdalen LIVE – live podkast med vinnerne av Gullepleprisen 2019 og 2020.

Christian Lomsdalen m/gjester

B
U
V
L

Rom:
S2C
14:30 – 15:10

«Det finnes ikke den læreplan som ikke passer til min undervisning…!» – et noe fordomsfullt foredrag om prosjektarbeid, tverrfaglighet, nye læreplaner og skoleutvikling

Simen Spurkland
Vøyenenga ungdomsskole

B
U
V
S

Rom:
S2D
14:30 – 15:10

Mindre bok og mer relevans? Erfaringer med hvordan digitale læremidler er med på å transformere læringa

Hanna Marie Volle
Fagerlia vgs

Anna Simonsen
Fagerlia vgs

U
V
S

Rom:
S2E
14:30 – 15:10

Om tannbørster og teknologi, eller: verdens nyttigste foredrag om IKT i skolen

Tobias Staaby
UiB / Nordahl Grieg vgs / Spillpedagogene

B
U
V
L
S
I

Rom:
S2F
14:30 – 15:10

Digital sikkerhet for lærere, elever og foreldre

Karoline Tømte Norsk senter for informasjonssikring
Britt Karin Rotmo Innlandet fylke
Anne Helene Woxen
Silje Bakke Rustestuen
Nordre Land kommune

B
U
V
L
S

Rom:
S2G
14:30 – 15:10

Hvordan blir nettbrett et redskap for inkludering?

Espen Wilberg
Statped

B
U
V
L
S
I

Rom:
S2H
14:30 – 15:10

Bli klar til programmering i læreplanene


Utdanningsdirektoratet

B
U
S

Rom:
SKV03
14:30 – 15:10

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I
40

15:10 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30 Plenum

Keynote: Den analoge hjernen i en digital tilværelse

Anna Tebelius Bodin

Rom: R1 (med overføring til andre auditorier)

16:30 Slutt dag 1 på Realfagbygget

19:00 – 21:00 TeachMeet

Les mer om TeachMeet

Sted: Byscenen