NKUL 2023
Program onsdag 10. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

Kapasitet

Sesjoner/verksted med begrenset kapasitet er angitt slik:

50

Tallet angir maks. antall deltakere.

Strømming til konferanseportalen

Sesjoner/verksted som filmes og strømmes til konferanseportalen er markert med en asterisk ved siden av romnummeret.

09:00 – 10:00 Registrering

10:00 – 11:30 Åpningsplenum

Åpning

Velkomsthilsen

Ny digitaliseringsstrategi

Statssekretær Sindre Lysø

Hovedinnleder:

Inga Strümke
Norwegian Open AI Lab, NTNU
Om maskinlæring og kunstig intelligens

Utdeling av Gullepleprisen 2023

NPeD

Les mer om åpningsplenum


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Parallell: sesjoner 1

S1A
12:30 – 13:00

Valg og bruk av digitale læremidler i undervisningen

Kristian Bergem
Utdanningsdirektoratet

B
U
V
L
S
I


S1B
12:30 – 13:00

GDPR møter hverdagen


KS

B
U
V
L
S
I


S1C
12:30 – 13:00

Lær svømming og livredning med svømmeappen «Water Competence»

Egil G. Gjølme
NTNU
Borgar Ness
Verdal Kommune

B
U
V
L
S
I


S1D
12:30 – 13:00

Gratis ressurser til programmering i klasserommet? Javisst, har vi det!

Mari Kisfoss
Laura Svenheim
Lær Kidsa Koding

B
U


S1E
12:30 – 13:00

Bruk av VR for å fremme muntlighet og god underveisvurdering.

Sverre Aa Ulldalen
Christopher Ovalle
Riska ungdomsskole, Sandnes kommune

U


S1F
12:30 – 13:00

Inkluderende undervisning med Minecraft

Jon Erik Liebermann
Lars Petter Østrem
Høgskolen i Østfold

B
U
V
L
S
I


S1G
12:30 – 13:00

Kontrafaktisk litteratur – Animal Farm som bok og spill

Aleksander Husøy
Malin Sandsmark
Nordahl Grieg VGS

U
V
L


S1H
12:30 – 13:00

Algoritmiske uker på barneskole – elever med stort læringspotensiale

Synnøve Hjertaker
Pia Mæland
Ole Bjelland Jacobsen
Marita Kråkenes
Bergen Kommune, Garnes Skule

B
U
S


S1I
12:30 – 13:00

Gulleplevinneren 2023


SKV 1
12:30 – 13:00

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I


13:00 – 13:30 Pause

13:30 – 14:00 Parallell: Utstillerseminarer 1

U1A
13:30 – 14:00

itslearning: Beyond the bot

Ole Lindgren
itslearning


U1B
13:30 – 14:00

Visma: Fraværskrisen

Jenni Ervik
Raymond Pettersen
Visma


U1C
13:30 – 14:00

Scandec: En helt unik interaktiv skjerm

Lars Persen
Scandec


U1D
13:30 – 14:00

Creaza: Fra lese- og skriveopplæring med Alfabetplaneten til dypdykk i naturfag på ungdomstrinnet

Thor-Erik Rødland
Cathinka Kopperud


U1E
13:30 – 14:00

Eplehuset: Freeform – En app for kreativitet og samarbeid

Marte Næss
Lars Wessel Verpe
Inger Lise Petersen
Eplehuset


U1F
13:30 – 14:00

Cappelen Damm: Ta verden inn i klasserommet

Dag Petter Breivik
Kjetil Ødegårdstuen
Cappelen Damm


U1G
13:30 – 14:00

Elevkanalen: Verden er ikke oppdelt i fag

Anne Cathrine Gotaas
Karoline Sørlie Berntsen
Elevkanalen


U1H
13:30 – 14:00

Interactive Norway: Elevsentrert læring på SMART Board

Amalie Skarsgaard
Interactive Norway


U1I
13:30 – 14:00

Conexus: Elevoppfølging gjort «enkelt»

Olav Eng Teigen
Conexus


14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:00 Parallell: sesjoner 2

S2A
14:30 – 15:00

Kompetansepakker – digital kompetanse

Julie Skoglund
Lars Nordmo
Lars Kvenshagen Gimse
Rolf-Erik Østerås
Utdanningsdirektoratet

B
U
V
L
S
I


S2B
14:30 – 15:00

Inkludering + teknologi = sant

Fredrik Lillestølen Ekren
Inger Lene Hustuft
Kjersti Gurrich
Statped

B
U
L
S
I


S2C
14:30 – 15:00

KRED – Fra lokalt fritidstilbud til nasjonalt ressurssenter

Ole Martin Pedersen Gjestad
KRED (Kompetanse- og Ressurssenter for Esport og Datakultur), Sarpsborg Kommune

U
V
L
S


S2D
14:30 – 15:00

Barn og filosofi i en digital tidsalder

Ståle Skagen
Geir Valøen
Ilabekken barnehager, Trondheim kommune

B


S2E
14:30 – 15:00

Laserkutting som kreativt verktøy i skolen

Espen Clausen
Jærmuseet/Grinde skule, Tysvær

Kim Nilsen Aarberg
Jærmuseet/Follese barneskole, Askøy

B
U


S2F
14:30 – 15:00

Digital praksis som utgangspunkt for utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse

Tonje Hilde Giæver
Arne Christian Skjæveland
Ellen Aas
Oslo MET

B
U
L
S
I


S2G
14:30 – 15:00

Universell utfordring eller universell utforming?

Eva Bratvold
Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold

B
U
V
S
I


S2H
14:30 – 15:00

Kildekritikk på visuell informasjon: ta feeden inn i klasserommet!

Marte Foldvik-Høgås
Tina Scheen Kiese
Faktisk.no

B
U
V
L
S


SKV 2
14:30 – 15:00

NKUL skaperverksted

Vitensentrene, skaperlærere, selvstendige skaperveiledere & Skaperskolen

B
U
V
L
S
I


15:00 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30 Plenum 2

Anna Tebelius Bodin

Les mer om dette plenumsforedraget


Rom: R1 (med videooverføring R5 & R7)*

16:30 Slutt dag 1 på Realfagbygget

19:00 TeachMeet

Sosialt arrangement på Byscenen i Trondheim. Arrangeres av NPeD og er åpent for alle NKUL-deltakere.

Les mer om Teachmeet