NKUL 2021
Program onsdag 5. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT-ansvarlig

09:30 – 10:00 Morgen-mingling og omvisning i konferanseportalen

10:00 – 10:40 Åpningsplenum

Musikalsk åpning

Strindens Promenade Orchester

Velkomsttaler og praktisk informasjon

Anne Borg
Rektor, NTNU

Guri Melby
Kunnskapsminister

Haakon Aasprong
Prosjektleder NKUL

Utdeling av Gullepleprisen 2021

Bente Moen Kristiansen
Norsk Pedagogisk Dataforening (NPeD)

10:40 – 11:00 Pause

11:00 – 11:30 Parallelle sesjoner 1

S1A
11:00 – 11:20

Årsplanarbeid for inkluderande undervisning

Ingvild Vikingsen Skogestad
Knappskog skule

I LK20 og fagfornyinga ligg det eit potensiale for endring av undervisningspraksis. Foredraget vil vise korleis ein på Knappskog har jobba med temabaserte årsplanar og baklengs planlegging for oppfylle dette potensialet og for å inkludere alle elevane i læringa. I foredraget vil ein også gå inn på tema djupnelæring og baklengs planlegging.

B
U
V
L
S
I
S1B
11:00 – 11:30

«Visual Thinking Strategies» – et møte mellom skole og museum

Kim Nilsen Aarberg
Askøy Kommune

Terje Pedersen
Bergen Kommune

Hva om du kan ta med deg elever for å diskutere inntrykk som de ser på bilder hentet fra de beste museum? I denne sesjonen får du lære hvordan du kan bruke VR og kunst sammen med elever i et trygt og lærerikt miljø. Visual thinking strategies er en metode hvor man bruker kunst og fotografier for å skape en student-sentrert diskusjon. Elevene trener på kommunikasjon, samarbeid og kritisk tenking i et virtuelt miljø. Mange tenker at VR er noe vi ikke har tilgang på nå, men dette kan man få til uten annet utstyr enn en nettleser.

B
U
V
L
I
S1C
11:00 – 11:30

Betal for bruk, ikke tilgang!

Brian Jørgensen
Utdanningsetaten, Oslo kommune

Ønsker du at alle digitale læremidler skal være tilgjengelig for alle elever og lærere – helt uten lisensbegrensning? Tenker du at det er viktig å kunne tilby enkeltelever og -klasser tilpassede digitale læremidler basert på deres behov – uavhengig av et rigid lisenssystem? Med læringsanalyse som innramming og begrunnelse, har AVT-prosjektet testet en alternativ betalingsmodell. Vi deler erfaringer og visjoner rundt dette og hører gjerne dine innspill!

L
S
I
S1D
11:00 – 11:20

Hva er og hvorfor delta på TeachMeet?

Stine Brynildsen & Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold

Hvordan utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse og holde seg up to date med den teknologiske utviklingen i undervisninga? Kanskje ved å delta på et TeachMeet, som kan være både er gøy og lærerikt! Vi har både vært med på og arrangert TeachMeets, og nå forsker vi på hvordan lærere opplever det å delta. I foredraget hører dere hva et TeachMeet er, hvordan det organiseres og hva forskning sier om denne profesjonelle utviklingsarenaen. Forhåpentligvis får dere idéer og lyst til å ha TeachMeets på deres egen skole eller utdanningsinstitusjon! Foredraget passer for alle som er interesserte i skole, digitalisering og profesjonell utvikling.

B
U
V
L
S
I

11:30 – 12:30 Lunsj & utstilling

12:30 – 13:00 Utstillerseminar-parallell 1

Utstillerseminar 1A
12:30 – 13:00

Komplette læremidler i Creaza!

Cathinka Kopperud & Kristin Hop
Creaza

Creaza utvider stadig sin portefølje med komplette læremidler!
Vi har nå læremidler i følgende fag: samfunnsfag, engelsk, naturfag og KRLE.

Disse fremmer inkluderende læring med store muligheter for tilpasninger, da de er dynamiske og oppdaterte.

Læremidlene inneholder elementer som svarer til fagets premisser og dybdelærende prosesser. Elevenes undring, utforskning, samarbeid, produksjon og kreativitet er vektlagt. Åpne og rike oppgaver sikrer at alle kan bidra ut fra sine læringsforutsetninger og oppleve mestring, selvtillit, skaperglede og motivasjon.

I seminaret får du se elementer fra læremidlene, og du får innblikk i arbeidsflyt og læremidlenes egenskaper.

Utstillersem. 1B
12:30 – 13:00

Visma: Todelt presentasjon

Marianne Christiansen & Vidar Arntzen
Visma

Tidlig Innsats og Tverrfaglig samarbeid for utsatte barn i Grunnskolen og Barnehagen

Vi må sørge for bedre tverrfaglig samarbeid og innsats for å lykkes med å gi et helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge.

I dette seminaret vil vi vise frem hvordan Visma understøtter behovet for Tidlig Innsats og Tverrfaglig Samarbeid for utsatte barn og unge.

Samhandling og dataflyt i Visma InSchool (for videregående skole)

Dobbeltregistreringer er tidstyver. Derfor gjenbruker vi data fra flere ulike steder i Visma InSchool, og du registrerer informasjonen én gang – enten det gjelder ansattes fravær, elevsøknader eller vikaroppdrag.

I denne presentasjonen får du et innblikk i samhandlingen og dataflyten i Visma InSchool!

U1C
12:30 – 13:00

Tilpasset og differensiert opplæring med læremidlene i læringsportalen min.kunnskap.no!

Anne Marie Eiby, Jørgen Tveit & Eirik Hunsdal
Kunnskap.no

Vi viser praktiske eksempler på hvordan du kan lage utforskende og tverrfaglige opplegg ved kombinere innholdet fra de ulike læremidlene.

Gjennom egne skoleavtaler får du og kollegene full tilgang til læremidlene på alle trinn på skolen. Dette gir gode valgmuligheter for individuell tilrettelegging til den enkelte elev og til å lage varierte og utforskende opplegg for hele klassen.

Vi presenterer også nyheter for skoleåret 2021 – 2022. Det kommer både nytt innhold i læremidlene og nye muligheter på læringsportalen min.kunnskap.no

U1D
12:30 – 13:00

Tidlig innsats og tilpasset lesetrening med Aski Raski

Ingunn Vatshelle Bratberg
Aski Raski

Vi er her for å hjelpe barn og voksne med å mestre kunsten å lese!

Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit? På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.

13:00 – 13:20 Pause

13:20 – 13:50 Parallelle sesjoner 2

S2A
13:20 – 13:40

Tekstskaping i et inkluderende klasserom

Hege Lofthus
Nordpolen skole, Oslo kommune

Eleven på mellomtrinnet synes ikke lenger det er stas med lesekurs på grupperommet. Hun ønsker ikke å skille seg ut, hun vil være som de andre og jobbe med det samme som klassen. Samtidig møter hun høyere krav til tekstproduksjon og skriftlig deltakelse. Hvordan kan læreren da ivareta behovet for spesialundervisning og tilpasning? Bli kjent med prinsippene bak det inkluderende klasserommet og se hvordan differensiering og elevmedvirkning kan gi mestringsfølelse hos en som strever. Det gis eksempler på elevtekster skrevet med skrivestøttende tastatur på iPad. Kort sagt: klok klasseledelse med godt verktøy!

B
S2B
13:20 – 13:50

VR – kuleste timen ever!

Kim Nilsen Aarberg
Askøy Kommune

Terje Pedersen
Bergen Kommune

I dette foredraget vil foredragsholderne vise praktiske eksempler på hvordan VR er blitt brukt i grunnskolen. Alt fra diskutere Black Lives Matter-hendelser med amerikanske journalister i virtuelle rom, føle på kroppen hvordan raseskille i USA på 1930-tallet ble opplevd eller få se hvordan VR kan bli brukt som et verktøy for å skrive tekster i engelsk. Dette og mye mer vil bli vist gjennom praktiske eksempler.

B
U
V
L
S
I
S2C
13:20 – 13:50

Med gode intensjoner ut i uføre

Christian Sørbye Larsen & Lene Karin Wiberg
KS

Når løsninger som ikke er riktig anskaffet og behandlet tas i bruk kan elevers personopplysninger komme på avveie. Dette er et problem som nå tas tak i blant annet i regjeringens handlingsplan for digitalisering og gjennom SkoleSec-prosjektet KS har startet. I vår interaktive sesjon vil vi ta deltakerne med på, og inn i, en kort dillemmapreget sesjon der deltakerne blir stilt overfor scenarier som er basert på hendelser fra skolesektoren. Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men stopp-punkter underveis med spørsmål og respons vil kunne gi verdifull og nyttig kunnskap og ferdigheter til hvordan de i deres roller forholder seg til f.eks ønsker og behov om å ta i bruk digitale løsninger så raskt som mulig.

Sesjonen er mest aktuell for skoleeiere og skoledere, men også lærere vil ha utbytte av denne interaktive sesjonen.

B
U
V
S
I
S2D
13:20 – 13:40

Kringkast læring med OBS Studio

Jone Nikolai Nyborg
Agder fylkeskommune / NDLA

Hvordan kan du streame og/eller gjøre skjermopptak ved hjelp av den åpne programvaren OBS Studio (https://obsproject.com/)? I dette foredraget får du en grundig innføring fra blankt lerret til livestrøm på nettet. Lær hvordan du kan bygge opp scener ved miksing av ulike kilder, samt hvordan du kan bruke OBS Studio til å heve presentasjoner på Zoom, Teams eller andre møtetjenester.

V
I

13:50 – 14:10 Pause

14:10 – 14:40 Utstillerseminar-parallell 2

U2A
14:10 – 14:40

Kopinor med gjester: Møt forfatteren Odd Klippenvåg, elever og lærer ved Sørumsand videregående skole

Hege Lunde
Kopinor

Odd Klippenvåg
Forfatter og medlem av Den norske Forfatterforening

Elever og lærer
Sørumsand videregående skole

Kopinor inviterer med en gjest fra en av våre medlemsorganisasjoner til NKUL. Denne gangen vil dere møte Odd Klippenvåg, tidligere norsklærer og forfatter som nylig vant Ungdommens kritikerpris.

Det er Foreningen !les som arrangerer denne prisen med skoleklasser fra hele landet i juryen. Klippenvåg fikk prisen for novellesamlingen «En lykkelig mann – og andre noveller».

Vi har spurt ham om tema som han tar opp i bøkene sine og litt om de erfaringene han gjorde seg som norsklærer i skolen. Vi har også tatt en tur til lærer og elever ved Sørumsand videregående skole, de har tatt for seg novellene til Klippenvåg og diskuterer: Hva er det de har lest, hva var det som fanget interessen, og hvorfor er det viktig å lese bøker?

Se også Kopinors utstilling på NKUL der du kan orientere deg mer om opphavsrett og avtalene med skolen

U2B
14:10 – 14:40

Epson: Hybride læringsmodeller – en ny dimensjon til klasseromsundervisning

Dag Inge Larsen & Svein Wilberg
Epson
Kim Dahl
Logitech

Når elevene ikke kan være fysisk til stede i klasserommet, er digitalt samarbeid vårt beste tilgjengelige alternativ. Epson har med samarbeidspartnere utviklet en løsning som muliggjør normal klasseromsundervisning uavhengig av om elevene er fysisk tilstede, eller følger undervisningen hjemmefra. Benytt anledningen til å se denne løsningen «live» for første i Norge under NKUL. Løsningen har en lav brukerterskel og er utviklet for å fungere med Microsoft Teams.

Se videopresentasjon av løsningen

U2C
14:10 – 14:40

Gyldendals Skolestudio: Alle fag. Alle trinn. Klart til skolestart.

Kristian Aa & Jørgen Walderhaug Jensen
Gyldendal Undervisning

Skolestudio for grunnskolen har dyptgående læringsinnhold, nyskapende funksjonalitet og omfattende lærerveiledninger fra alle ledende læreverk utgitt av Gyldendal.

Gyldendals utstillerseminar viser Skolestudioinnhold for fagfornyelsen og funksjonalitet som, reelt sett, erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk. På tvers av alle fag og trinn åpner vi opp for den fleksible praksisen vi vet lærere i grunnskolen ønsker seg. Prismodellen er fleksibel og gir god læremiddeløkonomi.

Nyheter aldri før vist presenteres også, og vi besøker en ungdomsskoleklasse og får høre hva de sier om Skolestudio.

PS! Skolestudio er gratis for alle lærere inneværende skoleår, prøv med dine elever!

www.skolestudio.no

U2D
14:10 – 14:40

Utdanningsforbundet: De litt vonde spørsmålene om det digitale klasserommet

Marte Blikstad-Balas
UiO

Neil Selwyn
Monash University, Melbourne

Hva bør og vil det digitale bety for lærerens rolle i fremtidens klasserom? Hvilke spørsmål bør man stille seg og hvilke spørsmål stiller vi ikke nok? Professor Marte Blikstad-Balas (UiO) og professor Neil Selwyn (Monash University, Melbourne) snakker om hvilken rolle lærerne bør innta i det digitale klasserommet. Finnes det temaer som vi kanskje har glemt å snakke om i entusiasmen over banebrytende ny teknologi? Velkommen til en spennende samtale!

14:40 – 15:10 Utstilling

15:10 – 16:25 Plenum

Keynote: The right drivers for whole system success: Shifting towards the Human Paradigm

Michael Fullan

Foredraget er basert på Fullans nylig publiserte artikkel med samme navn. Her presenterer han en ny fremtidig modell for utdanningsledelse og identifiserer fire suksessfaktorer for fremtidens utdanningssystemer: velferd og læring, sosial intelligens, investering i likeverd og systemisk kvalitet.

Se Michael Fullan diskutere artikkelen med Anthony Mackay i denne videoen.

Michael Fullan er «Global Leadership Director» i New Pedagogies for Deep Learning og en anerkjent internasjonal ekspert på utdanningsreform, drevet av ønsket om å gjøre læring tilgjengelig for alle barn.

Fullan er tidligere dekan ved Ontario Institute for Studies in Education (OISE) ved Universitetet i Toronto, og opptrer som rådgiver for lokale ledere og myndigheter verden over. Fullan mottok i 2012 «Order of Canada» – en av Canadas høyeste sivile utmerkelser – og han holder æresdoktorater ved flere universiteter. Han er også produktiv forfatter med over 40 bokutgivelser bak seg.

16:25 – 16:40 Premietrekning

16:40 Slutt – dag 1

NPeD har dessverre sett seg nødt til å avlyse årets Teachmeet på grunn av for få innsendte bidrag.