NKUL 2023
Program

Oversiktsprogram

Onsdag 10. mai

09:00 Registrering
10:00 Åpningsplenum
Velkommen
Statssekretær Sindre Lysø
Keynote: Inga Strümke
Gullepleprisen 2023
11:30 Lunsj
12:30 Parallelle sesjoner 1
13:00 Pause
13:30 Utstillerseminar-parallell 1
14:00 Pause
14:30 Parallelle sesjoner 2
15:00 Pause
15:30 Plenum 2
Keynote: Anna Tebelius Bodin
16:30 Slutt ordinært program dag 1

19:00 TeachMeet

Torsdag 11. mai

08:30 Registrering for nyankomne
09:00 Plenum 3
Keynote: Simen Spurkland
10:00 Pause
10:30 Parallelle sesjoner 3/verksteder 1
11:00 Pause (for sesjoner)/verksteder 1 forts.
11:30 Parallelle sesjoner 4/verksteder 1 forts.
12:00 Lunsj
13:00 Parallelle sesjoner 5/verksteder 2
13:30 Pause (for sesjoner)/verksteder 2 forts.
14:00 Parallelle sesjoner 6/verksteder 2 forts.
14:30 Pause
15:00 Parallelle sesjoner 7
15:30 Pause
16:00 Utstillerseminar parallell 2
16:30 Slutt ordinært program dag 2
17:00 – 22:00 Sosialt arrangement på Vitensenteret: «NKUL 2023 – En uforglemmelig kveld»

Fredag 12. mai

09:00 Utstillerseminar parallell 3
09:30 Pause
10:00 Parallelle sesjoner 8
10:30 Pause
11:00 Utstillerseminar parallell 4
11:30 Pause
12:00 Avslutningsplenum
Keynote: Roar Thon
13:15 Slutt NKUL 2023. Vel hjem!

Utskriftsvennlig program

pdf-ikonLast ned utskriftsvennlig program (bruk gjerne 2-sidig utskrift og brett etter stiplet linje)