Program NKUL 2020

Oversiktsprogram

Onsdag 6. mai


09:00 – 10:00 Registrering
10:00 – 11:30 Åpningsplenum
Keynote: Elisabeth Staksrud
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:10 Parallelle sesjoner 1
13:10 – 13:30 Pause
13:30 – 14:00 Utstillerseminar-parallell 1
14:00 – 14:30 Pause
14:30 – 15:10 Parallelle sesjoner 2
15:10 – 15:30 Pause
15:30 – 16:30 Plenum
Keynote: Anna Tebelius Bodin
16:30 Slutt dag 1 på Realfagbygget
19:00 – 21:00 TeachMeet

Torsdag 7. mai


08:30 – 09:00 Registrering for nyankomne
09:00 – 10:00 Plenum
«Sofasamtale om fagfornyelsen»
Moderator: Thomas Seltzer
10:00 – 10:30 Pause
10:30 – 12:00 Verkstedparallell 1
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Verkstedparallell 2
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:25 Parallelle sesjoner 3
15:25 – 15:45 Pause
15:45 – 16:15 Utstillerseminar-parallell 2
16:15 Slutt program dag 2

Fredag 8. mai


09:00 – 10:15 Utstillerseminar-parallell 3
09:45 – 10:15 Pause
10:15 – 10:55 Parallelle sesjoner 4
10:55 – 11:15 Pause
11:15 – 11:45 Utstillerseminar-parallell 4
11:45 – 12:00 Pause
12:00 – 13:15 Avslutningsplenum
«Make Lillestrøm Great Again!»
Andreas Wahl
13:15 Slutt NKUL 2020 – vel hjem!

Detaljert program

Klikk på ønsket dag: