NKUL 2021
Program

Klikk på ønsket dag for detaljert program:

09:30 – 10:00 Omvisning i portalen
10:00 – 10:40 Åpningsplenum
10:40 – 11:00 Pause
11:00 – 11:30 Parallelle sesjoner 1
11:30 – 12:30 Lunsj / utstilling
12:30 – 13:00 Utstillerseminar-parallell 1
13:00 – 13:20 Pause
13:20 – 13:50 Parallelle sesjoner 2
13:50 – 14:10 Pause
14:10 – 14:40 Utstillerseminar-parallell 2
14:40 – 15:10 Utstilling
15:10 – 16:40 Plenum 
Keynote: Michael Fullan
Premietrekning fra ca. 16:25

16:40 Slutt ordinært program dag 1

09:30 – 10:00 Morgen-mingling
10:00 – 10:40 Plenum
Keynote: Anna Tebelius Brodin
10:40 – 11:00 Pause
11:00 – 11:30 Parallelle sesjoner 3
11:30 – 12:30 Lunsj / utstilling
12:30 – 13:00 Utstillerseminar-parallell 3
13:00 – 13:20 Pause
13:20 – 13:50 Parallelle sesjoner 4
13:50 – 14:10 Pause
14:10 – 14:40 Utstillerseminar-parallell 4
14:40 – 15:10 Utstilling
15.10 – 15:40 Parallelle sesjoner 5
15:45 – 16:00 Premietrekning

16:00 Slutt program dag 2

09:20 – 09:50 Parallelle sesjoner 6
09:50 – 10:10 Pause
10:10 – 10:40 Parallelle sesjoner 7
10:40 – 11:00 Pause
11:00 – 11:30 Utstillerseminar-parallell 5
11:30 – 12:30 Lunsj / utstilling
12:30 – 13:00 Parallelle sesjoner 8
13:00 – 13:20 Pause
13:20 – 14:30 Plenum
Keynote: Elisabeth Staksrud
Premietrekning og avrunding fra ca 14:10

14:30 Slutt NKUL 2021