Konferansebidrag til NKUL 2021

(Frist: onsdag 2. desember 2020)

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor lærere, skoleledere, skoleeiere, leverandører av læringsteknologi og andre med sterk interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring, møtes for å dele erfaringer, for å lære av og for å inspirere hverandre.

Prosessen med å sette sammen programmet for NKUL 2021 er nå i gang. Som vanlig ber vi om publikums hjelp til å få til en konferanse med bredt innhold og høy kvalitet.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker velkommen alle forslag som hører hjemme i den overordnede tematikken «IKT i undervisning, læring og vurdering».

Presentasjonsform

På grunn av koronasituasjonen vil NKUL 2021 vil gjennomføres som heldigital konferanse. Det betyr at du som ønsker å bidra må være innstilt på å gjøre det over internett.

Generelt etterspør vi forslag til parallellsesjoner med en total varighet på 20-30 minutter, avhengig av prepsentasjonsform. Vi oppfordrer til nytenkning innen sesjonsformatet, med aktive deltakere som et nøkkelord. NKUL har også god erfaring med at elever presenterer og ønsker å fremme elevperspektiver.

Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og forslagsstillere får tilbakemelding ila. januar 2021. Les om hvilke vurderingskriterier programkomiteen legger til grunn.

Når du sender inn ditt forslag via forslagsportalen vil du bli bedt om å angi hva slags type sesjon det er, med følgende tilgjengelige alternativer:

 1. Foredrag (maks 20 minutter): velg dette om du ønsker å bidra med et «klassisk» foredrag, med eller uten slides, hvor interaktiviteten gjerne er begrenset til en runde med spørsmål.

 2. Interaktiv sesjon (maks. 30 minutter): velg dette dersom publikums aktive deltakelse er sentralt. Dette kan f.eks. løses på gjennom å legge opp til diskusjon underveis, eller ved å integrere interaktive verktøy i presentasjonen. Vi oppfordrer til kreativitet på dette området.

 3. Omvendt konferanseinnlegg (maks 20 minutters sesjon + film på maks 15 minutter): med dette alternativet vil du spille inn en presentasjon som deltakerne skal se i konferanseportalen før sesjonen. Selve sesjonen kan dermed brukes til andre aktiviteter enn å presentere. Forklar i forslagsteksten:
  • hva presentasjonen skal omfatte
  • om og evt. hvordan deltakerne bør forberede seg utover å se denne (du kan f.eks. lage refleksjonsoppgaver)
  • hvordan du tenker å bruke selve sesjonen

 4. Forhåndsinnspilt foredrag (maks 20 minutter): velg dette dersom du ikke ønsker å presentere «live» men heller forberede et opptak som avspilles under sesjonen.

 5. Annet: velges dersom sesjonen ikke faller naturlig inn under en av kategoriene over, eller skiller seg ut på en viktig måte. Dette må beskrives godt i forslagstesksten.

Hvem kan sende inn forslag?

Alle kan i utgangspunktet sende inn forslag til foredrag men

 • skjemaverktøyet skal kun benyttes der forslagsstiller foreslår seg selv som foredragsholder og/eller har hentet eksplisitt samtykke fra (øvrige) foreslåtte foredragsholdere. Dette av personvernhensyn.
 • sesjoner skal ikke være salgsrettet eller drive reklame for bestemte produkter eller tjenester. Terskelen er høy når det gjelder å ta kommersielle aktører eller personer med tette bånd til kommersielle aktører inn i det ordinære programmet. For kommersielle aktører tilbyr vi utstillerseminarer og disse vil legges ut til salg i februar/mars, 2021.

Ved spørsmål, eller henvendelser som ikke skal gå via dette skjemaet, ta kontakt direkte med prosjektleder Haakon Aasprong på epost haakon.aasprong@ntnu.no

Honorering av bidrag

 • Alle foredragsholdere på NKUL 2021 får delta gratis på hele konferansen
 • Lærere i skolen honoreres i tillegg med kr. 2500,- for konferanseinnlegg.
 • Der flere lærere bidrar på samme innlegg gis maksimalt kr. 4000,- i honorarer (to lærere som presenterer sammen vil m.a.o. kunne få et honorar på kr. 2000,- hver).

Vær oppmerksom på at honorar utbetales som lønn fra NTNU og vil være skattepliktig.