Konferansebidrag til NKUL 2020

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor lærere, skoleledere, skoleeiere, leverandører av læringsteknologi og andre med sterk interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring, møtes for å dele erfaringer, for å lære av og for å inspirere hverandre.

Prosessen med å sette sammen programmet for NKUL 2020 er nå i gang. Som vanlig ber vi om publikums hjelp til å få til en innholdsrik konferanse.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker alle forslag som faller inn under den overordnede tematikken «IKT i undervisning og læring» velkommen.

Presentasjonsform

Vi ønsker primært forslag til parallellsesjoner (40 min.) og verksteder/seminmarer (90 min.). Verksteder skal være «hands on» – her inviteres deltakerne til å bruke hendene vel så mye som ørene – men vi ser gjerne også forslag til nytenkning innen sesjonsformatet, med aktive deltakere som et nøkkelord. Dersom ditt påtenkte bidrag ikke kan tilpasses et auditorium er det viktig at det kommer tydelig fram. NKUL har også god erfaring med at elever presenterer og ønsker å fremme elevperspektiver.

Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og du får beskjed om utfallet ila. januar 2020.

Honorering av bidrag

Sesjons- og verkstedsholdere på NKUL20 får gå gratis på hele konferansen. I tillegg får lærere i skolen som skal holde sesjon/verksted et honorar på kr. 6000,- Dette er ment å kompensere for reise og opphold. Merk at det kun gis ett honorar per sesjon/verksted og at honoraret må deles mellom de bidragsytererne som kvalifiserer til å motta. En lærer som bidrar på flere sesjoner/verksteder får maksimalt kr. 6000,- per person med mindre egen avtale ligger til grunn.

I 2019 ble det arrangert et eget «kick off»-arrangement med inspirasjonsforedrag og servering for foredragsholderne kvelden før NKUL. Vi tar sikte på å gjenta dette i 2020. 

Frist for innmelding av forslag

Fristen for å melde inn forslag til NKUL 2020 var mandag 11. november, 2019. Det betyr at du har ekstra god tid til å tenke på det du ønsker å melde inn til NKUL 2021.