Konferansebidrag til NKUL 2021

(Frist: mandag 16. november 2020)

NKUL er i stor grad en brukerstyrt konferanse, hvor lærere, skoleledere, skoleeiere, leverandører av læringsteknologi og andre med sterk interesse for innovativ og pedagogisk bruk av IKT i undervisning og læring, møtes for å dele erfaringer, for å lære av og for å inspirere hverandre.

Prosessen med å sette sammen programmet for NKUL 2021 er nå i gang. Som vanlig ber vi om publikums hjelp til å få til en konferanse med bredt innhold og høy kvalitet.

Tema for bidrag

NKUL favner bredt og programkomitéen ønsker velkommen alle forslag som hører hjemme i den overordnede tematikken «IKT i undervisning, læring og vurdering».

Presentasjonsform

På grunn av koronasituasjonen er det per dags dato mest sannsynlig at NKUL 2021 vil gjennomføres som heldigital konferanse (som NKUL 2020 / NKUL@home). Det betyr at du som ønsker å bidra må være forberedt på å gjøre det via nett.

Det vi etterspør er forslag til parallellsesjoner med en total varighet på 20-30 minutter inkludert spørsmål og diskusjon. Vi oppfordrer til nytenkning innen sesjonsformatet, med aktive deltakere som et nøkkelord. NKUL har også god erfaring med at elever presenterer og ønsker å fremme elevperspektiver.

Mottatte forslag vurderes av programkomitéen og forslagsstillere får tilbakemelding ila. januar 2021. Les om hvilke vurderingskriterier programkomiteen legger til grunn.

Hvem kan sende inn forslag?

Alle kan i utgangspunktet sende inn forslag til foredrag men

  • skjemaverktøyet skal kun benyttes der forslagsstiller foreslår seg selv som foredragsholder og/eller har hentet eksplisitt samtykke fra (øvrige) foreslåtte foredragsholdere. Dette av personvernhensyn.
  • sesjoner skal ikke være salgsrettet eller drive reklame for bestemte produkter eller tjenester. Terskelen er høy når det gjelder å ta kommersielle aktører eller personer med tette bånd til kommersielle aktører inn i det ordinære programmet. For kommersielle aktører tilbyr vi utstillerseminarer og disse vil legges ut til salg i februar/mars, 2021.

Ved spørsmål, eller henvendelser som ikke skal gå via dette skjemaet, ta kontakt direkte med prosjektleder Haakon Aasprong på epost haakon.aasprong@ntnu.no

Honorering av bidrag

Foredragsholdere på NKUL 2021 får delta gratis på hele konferansen, men ved en hybrid eller heldigital konferanse vil vi ikke kunne premiere bidrag ytterligere (jf. tidligere praksis med honorering av lærere som bidrar på konferansen).