NKUL 2024
Streaminglenker

Onsdag

Rom R1

Se live fra R1 onsdag (YouTube)

10:00 Åpningsplenum
12:30 S1D Læring i algoritmenes tidsalder – didaktisk bruk av KI.
13:30 U1G NRK Skole: NRK Skole – undervisningsopplegg og nytt innhold
14:30 S2G Bekymringsfullt skolefravær og inkluderende læringsaktiviteter
15:30 Plenum 2

Rom R5

Se live fra R5 onsdag (YouTube)

12:30 S1B – Mikrofon + diktering + AI + blyant og papir = SANT
13:30 U1A Scandec Systemer: Interaktiv whiteboard –et samlingspunkt for læring
14:30 S2C Korleis snu ein elefant

Rom R7

Se live fra R7 onsdag (YouTube)

12:30 S1G Systematisk arbeid med digital dømmekraft
13:30 U1B Elevkanalen: Ytringsfrihet i klasserommet med Elevkanalen
14:30 S2F Digital kompetanse for skoleeiere- og skoleledere

Torsdag

Rom R1

Se live fra R1 torsdag (YouTube)

09:00 Plenum 2 – debatt
10:30 V1A Språkmodeller i underveisvurdering og undervisning
13:00 V2A Pedagogisk intelligens – Kunstig intelligens i undervisning og skole.
15:00 S7D Inkluderende undervisning for alle- er det mulig?
16:00 U2H Dustin: Hvordan designe læring med kunstig intelligens i klasserommet

Rom R5

Se live fra R5 torsdag (YouTube)

10:30 V1G KI og utvikling av profesjonsfellesskapet
13:00 V2C Utforsk samisk verden i Minecraft Education
15:00 S7A AR i Utdanning: Tips til økt engasjement og utforskende læring
16:00 U2G Learnlab: Alle kan mestre: inkluderende og engasjerende undervisning med Learnlabs KI!

Rom R7

Se live fra R7 torsdag (YouTube)

10:30 V1D StøDig bruk av læringsteknologi i lese-, skrive- og språkopplæringen
13:00 V2B KI for Lærere: Skreddersy ditt eget undervisningsmateriale på minutter!
15:00 S7B Panelsamtale: Et filter er en garanti for at elever ikke får opp ønsket innhold -eller?
16:00 U2A Gyldendal: Læring med KI i Gyldendal Skolestudio

Fredag

Rom R1

Se live fra R1 fredag (YouTube)

09:00 U3F Google: Opplev fremtidens klasserom med Google for Education: KI og chatbots for engasjerende og effektiv læring
10:00 S8B Skaperverksted i småskolen – sykt gøy og lærerikt
11:00 U4F Aschehoug: Kritisk bruk av språkmodeller i undervisningen (vgs)
12:00 Avslutningsplenum

Rom R5

Se live fra R5 fredag (YouTube)

09:00 U3I Utdanningsforbundet Utdanningsforskning.no – Lærer + forskning = sant
10:00 S8A Fra kode til kompetanse: Digital inkludering for elever med stort læringspotensial
11:00 U4B Kahoot/Dragonbox: DragonBox Kahoot!

Rom R7

Se live fra R7 fredag (YouTube)

09:00 U3A Skolon: Kunstig intelligens – for alle i klasserommet
10:00 S8C Ansvarliggjøring av livsvalg – ungdom og rus
11:00 U4C Lingu: Kunstig intelligens i andrespråkslæring