Vurderingskriterier for programforslag

Erfaringsmessig lurer en del på hva NKULs programkomite ser etter i vurderingen av innsendte forslag. For hvert forslag gjøres det en helhetsvurdering og forslagene sees også i sammenheng med hverandre for å sikre et balansert program.

Listen over hva programkomiteen ser etter er relativt lang og den skal ikke forstås som en liste med minimumskrav som må innfris eller en oppskrift som må følges for at ditt bidrag skal komme med i vurderingen. Vi er nysgjerrige og kan godt slippe til et originalt bidrag selv om du som er avsender ikke har så mye formidlingserfaring eller har forsket utstrakt på egen undervisningspraksis. NKUL skal være en arena hvor nye stemmer får slippe til. På samme måte har vi ingen problemer med å slippe til bidrag som krever ekstra oppfølging fra vår side hvis de byr på noe nytt og spennende i NKUL-sammenheng.

 

Innhold

 • Er beskrivelsen enkel å forstå? Gir den en god pekepinn på hva dette skal handle om?
 • Er tittelen samstemt med beskrivelsen?
 • Er bidraget originalt?
 • Er innholdet relevant for lærere og elever i skolen?
 • Er innholdet forankret i forskning og/eller systematisk erfaring?
 • Legges det opp til at innholdet belyses gjennom konkrete eksempler?
 • Er innholdet overførbart til annen undervisning/administrasjon?
 • Er elever involvert i bidraget?
 • Er skoleledelse involvert i bidraget?

Struktur og formidling

 • Vil bidraget kunne motivere til handling?
 • Tas det sikte på å aktivisere deltakerne? Hvordan?
 • Kan bidraget egne seg i et innovativt undervisningsareal som R2
 • Er bidraget teknisk og/eller pedagogisk innovativt?
 • Kan foredragsholder vise til tidligere formidling av høy kvalitet?
 • Kan bidraget tilrettelegges for et ulikt antall deltakere?
 • Krever bidraget ekstra oppfølging eller tilrettelegging?
 • Er det forhold som tilsier at det vil kunne være vanskelig å forstå foredragsholder?

Juridiske og etiske vurderinger

 • Er det noe som tilsier at bidraget er problematisk i juridisk eller etisk henseende (f.eks. mtp. personvern eller opphavsrett?)
 • Har foredragsholder roller eller koblinger som kan trekke bidragets faglige integritet i tvil?