NKUL temadager

NKUL temadag er et gratis og heldigitalt supplement til den fysiske NKUL-konferansen i mai. Målsetningen er at vi skal arrangere minst én temadag hvert år, fortrinnsvis i høstsemesteret.

Temadagene arrangeres i NKULs digitale konferanseportal, en plattform utviklet for å kunne håndtere digitale arrangementer med flere parallelle aktiviteter. Konferanseportalen har et eget område for digital utstilling og gode verktøy for interaksjon mellom konferansedeltakerne.

Programmet på temadagene vil ha en varighet på 3-4 timer, med foredrag og utstillerseminarer som tar utgangspunkt i et klart avgrenset tema. Vi ønsker primært å arrangere temadagene i samarbeid med partnere som har en anerkjent kompetanse på den aktuelle tematikken og som kan ta føringen i å sette sammen programmet for dagen.

Tidligere har vi arrangert:

  • NKUL temadag om spill og læring (9. desember 2020 – i samarbeid med Spillpedagogene)
  • NKUL temadag om aktiv og inkluderende læring (16. mars 2021 – i samarbeid med Statped)
  • NKUL temadag: Hvorfor VR i klasserommet? (23. november 2021 – i samarbeid med Rothaugen og Follese skoler)

Ønsker du å samarbeide med oss om en fremtidig temadag? Ta kontakt med prosjektleder Irene Thangstad Andersen (nkul@videre.ntnu.no)