Historikk og opptak

NKUL ble arrangert første gang i 1995, og har vært arrangert hvert år siden. Nedenfor kan du laste ned tilgjengelige ressurser fra tidligere konferanser. Flere ressurser vil gjøres tilgjengelig på sikt.
Deltakere på NKUL 2022 vil fram til 15. august finne videoopptak fra R1, R5 og R7 i den digitale konferanseportalen. Påloggingsinformasjon finner du i eposten «Velkommen til NKUL 2022» som ble sendt ut i forkant av konferansen. Presentasjoner vi mottar fra foredragsholdere vil publiseres på disse nettsidene.
NKUL 2015
ProgramVideo – Presentasjoner
NKUL 2014
ProgramVideo – Presentasjoner
NKUL 2013
ProgramVideo – Presentasjoner
NKUL 2012
ProgramVideo – Presentasjoner
NKUL 2011
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2010
ProgramVideo – Presentasjoner
NKUL 2009
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2008
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2007
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2006
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2004
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2003
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2002
Program – Video – Presentasjoner
NKUL 2001
Program – Video – Presentasjoner
1997NKUL 1997
Program – Video – Presentasjoner
1996 NKUL 1996
Program – Video – Presentasjoner
1995NKUL 1995
Program – Video – Presentasjoner