Velkommen til NKUL

Takk for denne gang!

Takk til alle bidragsytere, publikum og utstillere på NKUL 2017.
Velkommen tilbake i 2018!

Collage fra NKUL 2017: Strindens promenadeorkester, Debatt, Edmonia Baker, utstilling
Foto: Lisbet Jære

NKUL

NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Ca. 1400 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 23. gang i 2017. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

 

Tre av plenumstalerne på NKUL 2017

 

Smakebiter fra programmet i 2017

Skolens digitale tilstand – Monitor 2016

Gunstein Egeberg
Gunstein Egeberg
IKT-senteret
Hilde Hultin
Hilde Hultin
IKT-senteret

Monitor 2016 er en kvantitativ studie som retter søkelyset på elevenes tilgang på IKT, bruk av IKT i fagene, typer teknologi som er i bruk og holdninger og prioriteringer knyttet til IKT. Første Monitor kom i 2003 og dette er den syvende i rekken.
Hvordan har feltet utviklet seg, og hvor står vi i dag?


11
mai

Sesjon 3D
Kl. 14:45

Sikkerhet og personvern i skole og klasserom

Harald Torbjørnsen
Harald Torbjørnsen
IKT-senteret
Tommy Tranvik
Tommy Tranvik
IKT-senteret

Er du godt nok kjent med de kravene som stilles? Bruk av IKT i undervisning og læring stiller stadig nye og utfordrende krav til informasjonssikkerhet og personvern. Dersom du ønsker å få mer kunnskap og innsikt i risikoer og lovverk, så er dette sesjonen for deg.


12
mai

Sesjon 4F
Kl. 10:15

STL+ en revolusjon innen lese- og skriveopplæringa

Tomas Braut
Tomas Braut
Bryne skule/Nped

Å skrive seg til lesing med hjelp av talesyntese har vist seg å gi svært gode resultater. Skoler som er i gang rapporterer at flere elever både leser og skriver tidligere, raskere og med bedre forståelse enn med tradisjonell leseopplæring. Hvordan bør man legge opp undervisninga for å få dette til? Hvilke erfaringer har man gjort? Hva sier forskning? Bør man kutte ut å skrive bokstaver med blyant første året? Hvordan og når starter man? Hvordan organisere? Erfaringer med ulike program og Devices.


12
mai

Sesjon 4B
Kl. 10:15

Abels Tårn NKUL Spesial – direktesendt NRK P2-program om naturfag

Torkild Jemterud
Torkild Jemterud
NRK Ekko
Abels Tårn logo

Abels tårn er et populærvitenskapelig radioprogram på NRK.
I år vil Abels tårn sende direkte fra NKUL, og du kan være med!
Ofte er det de tilsynelatende enkle lytterspørsmålene som gir de mest spennende svarene: Hvorfor ender alle vaskede klær i maskinen i dynetrekket? Er gravitasjon en kraft eller ikke?
 
En times direktesendt radio med ypperlige forskere i panelet; ingen spørsmål for store, ingen for små.


12
mai

Sesjon 4H
Kl. 10:15