Velkommen til NKUL

NKUL 2016

NKUL arrangeres 11. til 13. mai i 2016. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til NTNU og Gløshaugen for utveksling av erfaringer, inspirerende foredrag og oppdatering på siste nytt om IKT i norsk skole og barnehage.

NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Ca. 1300 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 21. gang i 2015. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager med åtte parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Talere på NKUL 2016

George Siemens
Canada

George Siemens
George Siemens er en canadisk forsker og foreleser på feltene læring, teknologi, nettverk og læringsanalyse, for å nevne noe. Siemens har besøkt mange store internasjonale konferanser, og er en anerkjent foreleser om teknologi og medias påvirkning på utdanning og har mottatt en rekke internasjonale utmerkelser. Han skriver også i bloggene www.connectivism.ca og www.elearnspace.org/blog

David Levy
USA

David Levy
David M. Levy er professor ved Information School ved University of Washington. David Levy er spesielt interessert i hva han betegner som «mindful technology» og utfordringer rundt det å oppnå balanse. Hvordan vi som individer og samfunn kan leve reflekterte og produktive liv samtidig som vi er deltakere i et stadig akselererende informasjonssamfunn. Mer om David Levy.

Klaus Thestrup
Danmark

Klaus Thestrup
Klaus Thestrup er adjunkt på Senter for Undervisningsutvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Han har en ph.d. i medielek i en pedagogisk kontekst, har en master i barne- og ungdomskultur, er dramaturg og utdannet pedagog. Han har undervist, utviklet, skrevet om og forsket på drama, digitale medier, kultur og pedagogikk. Den seneste tiden har han vært prosjekt- og forskningsleder på et delprosjekt om global og digital dannelse støttet av Ministeriet for undervisning, likestilling og barn i Danmark.

Lord Jim Knight
Storbritannia

Lord Jim Knight
Jim Knight er Chief Education Adviser i TES Global Ltd, der han nylig har hatt ansvaret for bygging av en ny plattform for videreutdanning av og profesjonell utvikling for lærere. Han er medlem av det britiske Overhuset og gjesteprofessor ved London Knowledge Lab, Institute of Education.
Som statsråd i den engelske regjeringen har han hatt ansvar for landbruk, utdanning, digital utvikling og sysselsetting. Han satt som medlem av parlamentet fra 2001 til 2010, som medlem av regjeringen fra 2006 til 2010 (utdanningsminister i 2006 – 09) og har fra 2010 vært medlem av Overhuset.
Jim startet XRapid, som gjør det mulig å diagnostisere malaria ved hjelp av iPhone og han er styreformann for Tinder Foundation, som leverer digitalt inkluderende støtte til brukere i hele Storbritannia.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Marte Garmann
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Han er også ansvarlig for voksnes læring og for regjeringens forskningspolitikk