Velkommen til NKUL

Innhold til NKUL 2017

Arbeidet med innhold og program for NKUL 2017 er i full gang. Du vil snart finne informasjon om programmet her på nettsiden.

Presentasjoner fra NKUL 2016

Mange presentasjoner fra årets konferanse er nå tilgjengelig for nedlasting.
Gå til presentasjonene    Gå til videoer

NKUL 2016

NKUL 2016 ble arrangert 11. til 13. mai i 2016. Vi takker deltakere og bidragsytere for en flott konferanse og ønsker velkommen tilbake i 2017. NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Ca. 1300 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 22. gang i 2016. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Talere på NKUL 2016

George Siemens Canada

George Siemens
George Siemens er en canadisk forsker og foreleser på feltene læring, teknologi, nettverk og læringsanalyse, for å nevne noe. Siemens har besøkt mange store internasjonale konferanser, og er en anerkjent foreleser om teknologi og medias påvirkning på utdanning og har mottatt en rekke internasjonale utmerkelser. Han skriver også i bloggene www.connectivism.ca og www.elearnspace.org/blog

David Levy USA

David Levy
David M. Levy er professor ved Information School ved University of Washington. David Levy er spesielt interessert i hva han betegner som «mindful technology» og utfordringer rundt det å oppnå balanse. Hvordan vi som individer og samfunn kan leve reflekterte og produktive liv samtidig som vi er deltakere i et stadig akselererende informasjonssamfunn. Mer om David Levy.

Klaus Thestrup Danmark

Klaus Thestrup
Klaus Thestrup er adjunkt på Senter for Undervisningsutvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Han har en ph.d. i medielek i en pedagogisk kontekst, har en master i barne- og ungdomskultur, er dramaturg og utdannet pedagog. Han har undervist, utviklet, skrevet om og forsket på drama, digitale medier, kultur og pedagogikk. Den seneste tiden har han vært prosjekt- og forskningsleder på et delprosjekt om global og digital dannelse støttet av Ministeriet for undervisning, likestilling og barn i Danmark.

Lord Jim Knight Storbritannia

Lord Jim Knight
Jim Knight er Chief Education Adviser i TES Global Ltd, der han nylig har hatt ansvaret for bygging av en ny plattform for videreutdanning av og profesjonell utvikling for lærere. Han er medlem av det britiske Overhuset og gjesteprofessor ved London Knowledge Lab, Institute of Education. Som statsråd i den engelske regjeringen har han hatt ansvar for landbruk, utdanning, digital utvikling og sysselsetting. Han satt som medlem av parlamentet fra 2001 til 2010, som medlem av regjeringen fra 2006 til 2010 (utdanningsminister i 2006 – 09) og har fra 2010 vært medlem av Overhuset.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen Foto: Marte Garmann
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Han er også ansvarlig for voksnes læring og for regjeringens forskningspolitikk

Bonusplenum onsdag 11.mai 2016

Teachmeet

Møt mannen bak Google maps og Google Translate – Dr. Prasad Ram

Dr. Prasad Ram er også grunnlegger av Gooru, en non-profit plattform for tilpasset læring. – Bonusplenum onsdag 11.mai kl.16.30 Les mer om Dr. Prasad Ram