NKUL-arrangementer i 2021

NKUL temadag om aktiv og inkluderende læring

16. mars 2021 var det på ny duket for NKUL temadag i den digitale konferanseportalen vår – denne gang med NKUL-medarrangør Statped som helt sentral bidragsyter. På programmet, en serie inspirerende foredrag om hvordan du kan bruke teknologi til å skape klasserom der elevene inkluderes og deltar aktivt.

NKUL 2021

5. – 8. mai 2021 var det igjen klart for NKUL – den 27. i rekken og den andre som heldigitalt arrangement. Et intenst arbeid var lagt ned i forkant med å finne gode løsninger for foredrag, sosiale møter og utstilling. Selve programmet besto av åpningsplenum med utdeling av Gullepleprisen, keynote-foredrag ved Michael Fullan, Anna Tebelius Bodin og Elisabeth Staksrud, 32 sesjoner og 20 utstillerseminarer, alt sammen organisert i fire spor over tre dager. Du vil finne opptakene via denne nettsiden ila. kort tid.

NB! Hvis du deltok på konferansen finner du inntil videre opptakene i konferanseportalen.