NKUL-arrangementer i 2021

16. mars

NKUL temadag om aktiv og inkluderende læring

I samarbeid med Statped arrangert vi16. mars 2021 temadag om aktiv og inkluderende læring. På programmet: en serie inspirerende foredrag om hvordan du kan bruke teknologi til å skape klasserom der elevene inkluderes og deltar aktivt.

5.-8. mai

NKUL 2021

Det 27. NKUL ble også den andre heldigitale gjennomføringen av arrangementet. På programmet: åpningsplenum, tre sterke keynote-foredrag, 32 sesjoner og 20 utstillerseminarer, alt sammen organisert i fire spor over tre dager.

23. november

NKUL temadag: Hvorfor VR i klasserommet?

Initiativ til denne temadagen kom fra Kim Nilsen Aaberg og Terje Pedersen, som sammen med lærere og elever fra sine respektive skoler viste hvorfor det kanskje ikke er så vrient å ta i bruk VR i undervisningensom man kanskje skulle tro.