NKUL 2019
Program torsdag 9. mai

Målgruppesymboler

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

B

= Grunnskole 1-7

U

= Grunnskole 5-10

V

= Videregående skole

L

= Lærerutdanning

S

= Skoleeier/-leder

I

= IKT ansvarlig

Torsdag

08.30 – 09.00

Registrering for nyankomne

09.00 – 10.00

Plenum – Thomas Hylland Eriksen

Hjerneforurensning som miljøproblem: om smarttelefonen og tanken

Les mer om plenumsesjonen

10.00 – 10.30

Pause

10.30 – 12.00

Verksted 1 (paralleller)

V1A: Spillpedagogene – LIVE podcast

B
U
V
L

Tobias Staaby, Aleksander Husøy, Magnus Sandberg, Ragnhild Solberg, Halvor Thengs og Odin Nøsen
Spillpedagogene
Les mer om Verksted 1A

V1B: Verkstedsesjon: Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning 

B
U
V
L
S
I

Øystein Nilsen og Ann-Thérèse Arstorp m/flere
Utdanningsdirektoratet 
Les mer om Verksted 1B

V1C: Erfaringer og praktisk bruk av DragonBox skole i matematikkundervisningen på 1. og 2.trinn

B
L
S
I

Finn Arne Havnes og Bjørn Tore Ramstad
Nidarvoll skole, Trondheim
Les mer om Verksted 1C

V1D: Min PfDK – lær om rammeverket og lag din egen digitale presentasjon på 90 minutt
Sigrun Lindaas Norhagen

B
U
L

NLA Høgskolen
Les mer om Verksted 1D

V1E: Kreative innovasjonar med 3D-print og Arduino

V

Sveinar Kleive m/elever
Ulstein vgs
Les mer om Verksted 1E

V1F: VR, AR og MR i skolen

B
U
V
L
S
I

Lisabeth Carson og Caroline Cruaud
USN – Universitetet i Sørøst-Norge

Jørund Høie Skaug
Utdanningsdirektoratet
Les mer om Verksted 1F

V1G: Elevstyrt undervisning – digital sikkerhet
IKT-elever

B
U
V
L
S
I

Heimdal vgs
Les mer om Verksted 1G

V1H: Lego – Stem/steam og koding på en inkluderende og engasjerende måte med egenbygde roboter

B
U
V
L
S
I

Julie Ødegård Juul og Espen L. Wilberg
Statped
Les mer om Verksted 1H

SKV-04: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 14.30

Verksted 2 (paralleller)

V2A: Lektor Lomsdalen LIVE

B
U
V
L
S
I

Christian Lomsdalen
Lektor og podcaster
Les mer om Verksted 2A

V2B: Inkluderende opplæring –   tilrettelegging og bruk av lese- og skrivestøtte for elever med avkodings- og forståelsesvansker

B
U
L

Bjørgulv Høigaard og Gitte N. Gjersdal
Statped
Les mer om Verksted 2B

V2C: VR og 360 som pedagogiske verktøy

B
U
V
L
S
I

Tom Knudsen og Eivind Zakariassen
NDLA
Les mer om Verksted 2C

V2D: Dataspillet Peer Gynt – et spill om litteratur og livsmestring

U
V
L

May Brit Støve, Richard Barlow og Magnus Sandberg
Institutt for lærerutdanning, NTNU
Les mer om Verksted 2D

V2E: Et sammensatt blikk på sammensatte tekster

B
U
V

Stine M. Brynildsen og Ilka Nagel
Høgskolen i Østfold
Les mer om Verksted 2E

V2F: 3D-modellering med gratis programvare

B
U
V
L

Hanne Madsen
Jærmuseet, Vitenfabrikken
Les mer om Verksted 2F

V2G: Dataspill for mellomtrinnet

B
U

Anders F. Trøan
Jakobsli skole, Trondheim
Alexander W. Skog
Damsgård skole, Bergen
Jørund Høie Skaug
Udir Betalab
Les mer om Verksted 2G

V2H: Spillbaserte læringsopplegg for «fremtidsklasserom» – eksempel fra Rohaugen skole

B
U
V
L
S
I

Adrian Talleraas og Terje Pedersen
Rothaugen skole, Bergen
Les mer om Verksted 2H

SKV-05: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted

14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 15.30

Parallellsesjon 3

S3A: På vei mot ny pedagogisk praksis – etablering av eget IKT, samfunn og programmeringsfag ved Revheim skole

U
S

Eirik Jåtten
Revheim skole, Stavanger
Les mer om Sesjon 3A

S3B: Fanfiction som metode i kreative skriveprosesser i engelskundervisningen

U
V
L

Lena Heide Brennand
Borge ungdomsskole, Fredrikstad
Les mer om Sesjon 3B

S3C: Utvikling av en skoleapp for My Child Lebensborn, et mobilspill utenom det vanlige

U
V

Elin Festøy
Teknopilot
Terje Pedersen
Rothaug skole
Les mer om Sesjon 3C

S3D: Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuell?

U
S

June Breivik
Avdelingsdirektør Kulturtanken
Kristin Stoltz Thomassen
Fagansvarlig litteratur, Kulturtanken
Christian Marstrander
Forfatter og utøver DKS
Les mer om Sesjon 3D

S3E: Aktive elever lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning

B
U
V
L
S
I

Magnus Nohr
Høgskolen i Østfold
Les mer om Sesjon 3E

S3F: Bruk av teknologi for å få elever med alvorlig skolefravær tilbake på skolen

U
V
L
S

Maren-Johanne Nordby
Statped
Les mer om Sesjon 3F

S3G: Fra ensomme ildsjeler til felles digitalt løft

B
U
V
L
S
I

Jens Bonde Rydhagen, Håvard Dahle, Morten Oddvik og Maryann Rosenhave
Vestfold fylkeskommune
Les mer om Sesjon 3G

S3H: Nye læreplaner – for en fremtid i endring

B
U
V
L
S

Kjersti Mikalsen og Ole Christian Norum
Utdanningsdirektoratet
Les mer om Sesjon 3H

SKV-06: NKUL skaperverksted

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted

15.30 – 15.45

Pause

15.45 – 16.15

Utstillerseminar 2

U2A: Gyldendal
«Det er mange veier til elevens mestring. I Skolestudio finner du din vei.»
Jørgen Walderhaug Jensen og Kristian Aa
Les mer om Utstillerseminar 2A

U2B: Interactive Norway
«Interaktive skjermer i det digitale klasserommet – Tips til innkjøp og bruk!»
Les mer om Utstillerseminar 2B

U2C: Tieto
«Hvordan kan kunstig intelligens og ny teknologi redusere lærernes tidsbruk på administrative oppgaver i klasserommet?»
Les mer om Utstillerseminar 2C

U2D: Visma Enterprise AS
«Visma styrker skolene digitalt»
Ellen Margrethe Sæthereng
Les mer om Utstillerseminar 2D

U2E: Campus Inkrement
«Løft alle i matematikk – over 100 skoler bruker det nyskapende læreverket Campus Matte»
Karianne Hartviksen
Les mer om Utstillerseminar 2E

U2F: LearnLab
«Hvilke digitale ressurser passer best til de nye læreplanmålene i Fagfornyelsen?»
Yngve Lindvig og to lærere
Les mer om Utstillerseminar 2F

U2G: Brettboka AS

U2H: App Studio AS

SKV-07: Skaperverksted med Vitensentrene og Udir Betalab

B
U
V
L
S
I

Vitensentrene og Udir Betalab
Les mer om NKUL skaperverksted